87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
              ÚŘEDNÍ DESKA

Provozní řád MŠ - dodatek č.1
Provozní řád dodatek č.1
Provozní řád dodatek č.1
Provozní řád dodatek č.1

                   
Hlavní stránka            Stáhnout ve formátu PDF
----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
              ÚŘEDNÍ DESKA

Provoz MŠ přerušen od 12.3.2020

Zdůvodnění RMP 11.3.2020

                   
Hlavní stránka           Stáhnout ve formátu Word
----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Přehled MŠ a ZŠ dle školských obvodů
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA


Odkaz na web ÚMO 1 Plzeň - Rozpočet na rok 2020
UMO1 Plzen rozpocet na rok 2020 87. MŠ rozpocet na rok 2020
  Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Úplata za předškolní vzdělávání str. 1 Úplata za předškolní vzdělávání str. 2
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Úplata za vzdělávání - dodatek
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Školné za rok 2020 - 2021
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Školné 2020 - 2021
Školné 2020 - 2021
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Pdf ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Školní řád - výňatek Školní řád - výňatek Školní řád - výňatek Školní řád - výňatek Školní řád - výňatek Školní řád - výňatek
Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Provozní řád školní jídelny
Provozní řád školní jídelny
Provozní řád školní jídelny
Provozní řád školní jídelny
Hlavní stránka Nahoru ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

 Povinně zveřejňované informace

  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1 Úplný oficiální název povinného subjektu 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
2 Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
 - Předškolní vzdělávání dětí
 - Zajištění školního stravování

Doplňková činnost není

Zřizovatel  – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy  – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina zde
3 Popis organizační struktury povinného subjektu Organizační struktura zde
4 Kontaktní spojení Kontakty zde
5 Platby Školné zde
Stravné zde
6 Identifikační číslo školy (IČ) 709 409 16
7 Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8 Dokumenty Údaje o rozpočtu Web MO Plzeň 1

ŠVP Dokument veřejně přístupný v šatnách tříd

Zřizovací listina zde
9 Žádosti o informace Místo a způsoby podání zde
10 Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty zde
11 Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zde

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu zde

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12 Formuláře Lze
- získat osobně v kanceláři ředitele MŠ
- stáhnout zde:


Přihláška do MŠ - Informace u ředitelky školy
Přihláška ke stravování zde
Evidenční list dítěte zde
Žádost o poskytnutí informace zde
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu zde
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - proklik
Zápis do MŠ zde
Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání
Pověření k vyzvedávání dítěte zde
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy
14 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon zde

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání zde

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování zde
15 Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad zde

Dosud nebylo řešeno
16 Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva zde


                   
Hlavní stránka            

----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha 1 - Kontakty
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Místo a způsoby podání
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


formulář pro opravný prostředek
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Žádost o poskytnutí informace
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník úhrad str. 1
Sazebník úhrad str. 2
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Organizační struktura
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu Word ----------------------------------------------------------------------------
 
 
87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
             ÚŘEDNÍ DESKA

        Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Zřizovací listina školy str.1
Zřizovací listina školy str.2
Zřizovací listina školy str.3
Zřizovací listina školy str.4
  Hlavní stránka Nahoru Stáhnout ve formátu PDF ----------------------------------------------------------------------------