87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Ozdravný program

Zdravé pískání - HRA NA FLÉTNU

Hra pod vedením učitelek na třídách v průběhu dne dle možností, zájmu dětí, organizace dne ve třídě.

Zdravotní přínos
Alergologové ve světě hledali cestu, jak děti přivést k pravidelnému dechovému cvičení. Jako nejvhodnější se ukázala hra na dechové nástroje, konkrétně na zobcovou flétnu, která má nejmenší odpor vzduchu, je nejlevnější, nejskladnější, ideální pro 4-leté dítě.

Prevence poruch učení
Velký význam má hra na flétničku i pro děti s problémy v oblasti jemné motoriky. Pomáhá v nápravě koordinace činnosti obou rukou, spolu se zrakovou kontrolou. Podle míry obtížnosti ji lze využívat i u dětí s opožděným vývojem. Děti jsou motivovány tím, že se naučí zapískat několik tónů, krátkou melodii, zlepšuje se tak i jejich sebevědomí a psychika.

Vzhledem ke stále častějšímu onemocnění horních cest dýchacích u dětí předškolního věku, jsme na naší mateřské škole vytvořili podmínky pro hru na zobcovou flétnu. Byly nakoupeny flétny pro každé dítě.

Paní učitelka naší MŠ vytvořila v rámci soutěže „Tvořivý učitel” metodiku pro hru na zobcovou flétnu pro děti předškolního věku „Vesele s flétničkou”. Metodiku mají paní učitelky na třídách a postupují podle ní. Není naším cílem a záměrem dítě naučit hrát, ale pouze motivovat a podporovat zdraví. V tomto nám metodika pomáhá.
Flétna rozvíjí paměť, sbližuje je s lidovou písničkou a zvyšuje sebevědomí dítěte. Flétnička může děti provázet celý den. Záleží na dětech, kdy si flétničku vezmou. Flétny jsou dětem volně přístupné na každé třídě.

Sboreček flétna
Děti se vztahem k hudbě, zpěvu a hra na flétnu je baví.
Sboreček se účastní různých akcí, soutěží, potěží v době předvánoční a velikonoční babičky a dědečky v domech pro seniory Longevita na Skvrňanech.


Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky