87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Angličtina v MŠ

Angličtina na třídách

V rámci školního vzdělávacího programu ( ŠVP) probíhá zpravidla od poloviny října pravidelně 1x týdně angličtina na všech třídách.

AJ zajišťují paní učitelky MŠ v dopoledních hodinách. Učitelky seznamují děti s AJ formou her, písní, říkadel. Snaží se zapojit všechny děti.

Témata v AJ jsou volena s ohledem na věk dětí: Zvířátka, hračky, barvy, ovoce... Učitelkou plánované činnosti jsou rozloženy do 10 až 15 minut. Střídají se aktivní a klidové činnosti.

Angličtinu příležitostně zapojují paní učitelky v průběhu dalších dní do aktivit: Cvičení, pobyt venku, odpolední činnost/. V případě, že dítě zájem nemá, nechce se zapojovat, učitelky jej nenutí.

Nahoru