87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Ozdravný program

Tělocvična v ZŠ Bolevecká

MŠ má pronajaty 2 tělocvičny v Základní škole Bolevecká ul. na základě smlouvy o vzájemné spolupráci.

S dětmi docházíme cvičit do ZŠ dle rozvrhu zpravidla 1x za 14 dní.
Cvičení začíná základními průpravnými cviky.
Potom na jednotlivých stanovištích, zpravidla proudovou metodou, probíhá procvičování a zdokonalování hodu, skoku, lezení, s použitím gymnast. nářadí a jiných pomůcek.
Na závěr si s dětmi zahrajeme pohybovou hru a ukončíme relaxací.

Prostor tělocvičny umožní dětem velký pohyb, volnost, podporu orientace a vzájemné ohleduplnosti.
Děti jsou v tělocvičně velmi spokojené a předškoláci si zde připadají již jako velcí školáci.

Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky