87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Ozdravný program

Saunování a vířivý bazén v MŠ

Sauna a vířivý bazén byly instalovány v areálu MŠ za podpory ÚMO1 v r. 2008 ve volné třídě naší MŠ.

Infra sauna
Cílem saunování v mateřské škole je posílení imunitního systému a organismu dětí, které trpí dýchacími problémy nebo alergiemi. Do sauny mohou učitelky s dětmi docházet podle rozvrhu školy a to 1x za 14 dní. Děti se řídí pokyny paní učitelky. K saunování dětí v mateřské škole dávají rodiče souhlas svým podpisem. Saunu děti přijímají s nadšením.

Sauna - vířivý bazén
 

Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky