87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Galerie aktualit

19.12.2017  Navštívili nás zástupci MO Plzeň 1

Zástupci MO Plzeň 1 přišli v dopoledním předvánočním čase za dětmi do naší MŠ. Třída se naplnila příjemnou a klidnou atmosférou.

Naši hosté pak dětem i pedagogům popřáli klidné vánoční svátky a předali vánoční kolekce pro všech osm tříd:
1. místostarostka paní PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA,
paní Ing. Eva Štědrá, vedoucí odboru správy majetku,
paní Mgr. Michaela Přibylová, odbor správy majetku – MŠ,
pan Mgr. Štěpán Krňoul, předseda Finančního výboru ÚMO 1


Děti zase předaly zástupcům obvodu P1 svá přání s malým dárkem, který vyrobily společně s třídními učitelkami, paní Bc.et Bc Petrou Hlávkovou Duspívovou a paní Gabrielou Ciprovou.

Navštívili nás zástupci  MO Plzeň 1
Navštívili nás zástupci  MO Plzeň 1
Navštívili nás zástupci  MO Plzeň 1
 

PROJEKT POHYB 1 P

V listopadu se v naší mateřské škole uskutečnila velice zajímavá a prospěšná akce pod názvem Pohyb 1 P, kterou pro předškolní děti připravila Nadace sportující mládeže.

Pod vedením studentů si děti ověřily úroveň svých pohybových dovedností. Jednotlivé disciplíny je zaujaly, cvičily s chutí a nadšením, pohyb si užívaly. Vše výborně zvládly a za svoje snažení byly po zásluze odměněny. Poděkování patří panu Vlastimilu Libešovi, známému triatlonistovi, který akci řídil a organizoval.

Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
Projekt Pohyb 1P
 

Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky