87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Charakteristika školy

Provozní doba školy:

Pondělí až pátek  6:00-16:30 hodin

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1980 a to jako osmitřídní mateřská škola panelákového typu, uprostřed sídliště.
V současné době škola má v provozu osm tříd pro děti ve věku 3–7 let.

Třídy a herny jsou prostorné a prosluněné.
U školy je zahrada, osázená stromy, keři a vybavená zahradními prvky.

V hospodářské části budovy je umístěna školní kuchyně, sklady, prádelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kancelář školnice, ředitelna, kabinety učebních pomůcek a šatny zaměstnanců.

O pohodu a příjemné prostředí se stará 17 učitelek, včetně ředitelky a 11 správních zaměstnanců.
Naše mateřská škola je zaměřena na podporu zdraví dětí.


Vchod do pavilonu

V roce 2005 škola získala certifikát o přijetí do projektu "Mateřská škola podporující zdraví". Daří se nám realizovat programy a práci dle Kurikula podpory zdraví.


Na podporu zdraví všech dětí využíváme tělocvičnu Bolevecké ZŠ.

Na podporu imunity a zdraví dětí má škola vlastní:

* INFRA – SAUNU. Sauna pomáhá dětem s dýchacími problémy. Po saunování děti pijí vitamínové nápoje a relaxují.

* VÍŘIVÝ BAZÉN. Do vířivého bazénu si děti chodí nejen hrát, ale také relaxují a užívají si bublinek.

* SOLNOU KOMORU. Přírodní sůl z Mrtvého moře obsahuje všechny mikroelementy, potřebné k vytvoření mořského klimatu.

Spolupracujeme s Boleveckou ZŠ.
Žáci základní školy pomáhají při akcích, které připravuje mateřská škola pro děti.
Ve školním roce 2014/2015 jsme poprvé vyzkoušeli akci pro děti a rodiče – Sportovní odpoledne.

MŠ spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi:

* Dobrovolní hasiči z Bolevce
* Městská policie – na dopravním hřišti a besedy v MŠ
* Městská knihovna
* ZČU Plzeň
* Fakulta stomatologie – beseda se studenty o zoubcích
* VOŠ managementu a zdravotnických studií a.j.

MŠ spolupracuje s rodiči.
Příkladem jsou projekty: Čteme dětem, O zaměstnání rodičů, Babička písnička, Moje domácí zvířátko, Ukázky práce s předškoláky, Pomoc rodičů při hodnocení školy.

Cílem všech pracovnic, včetně provozních, je vytvářet příjemné prostředí v mateřské škole a tím se podílet na bezproblémovém vstupu dětí do školy.

Nabízíme rodičům volný vstup do tříd, možnost pohrát si s dětmi, shlédnout práci učitelky s dětmi ale i pohovořit s učitelkou. Do naší školy zveme i nové rodiče s dětmi na "Den otevřených dveří".

Tradicí se již staly akce pořádané pro děti a rodiče: Podzimní a jarní dílny na třídách, Vánoční posezení, Posezení s mámou a tátou, Rozloučení s předškoláky, oblíbená jsou setkání na zahradě spojená s opékáním buřtů na závěr školního roku apod.

Třídy i herny jsou prostorné a umožňují dětem vytvářet si různé koutky na hraní a tvořivou činnost. Pomůcky, hračky, výtvarný materiál si mohou děti volně vybírat.
Po dobu pobytu v MŠ má dítě zajištěn volný pohyb a pitný režim.

Nově otevřená 4.B, v pořadí již osmá třída, je po stavebních úpravách otevřena pro děti ve věku 2 – 3 let.


4.B

4.B

4.B

Při stavebních úpravách 4. pavilonu v roce 2016, došlo k přemístění vířivého bazénu, solné jeskyně a sauny do nově vybudovaných prostor v hospodářském pavilonu.


Solná jeskyně

Toalety

O plná bříška, pestrou a zdravou stravu se stará pět kuchařek s paní hospodářkou.
Aktuální jídelníček najdete na webových stránkách.

Rodičům nabízíme recepty pomazánek, ale i hlavních jídel. A tak i naše mladé maminky mohou svým dětem doma dopřát to, co jim chutná ve škole.

O příjemné a čisté prostředí v naší mateřské škole se stará paní školnice a paní uklízečky.

Vše, co v naší mateřské škole děláme, děláme pro děti. Veškeré aktivity směřují k tomu, abychom dětem pomohli v cestě za zdravím, připravili je na další novou etapu – na základní školu.

Celý kolektiv mateřské školy má jediné velké přání: Aby pobyt dětí v mateřské škole byl plný radosti, pohody a zanechal v dětech ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky.

Nahoru