87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Charakteristika školy

Provozní doba školy:

Pondělí až pátek  6:00-16:30 hodin

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1980 a to jako osmitřídní mateřská škola panelákového typu, uprostřed sídliště.
V současné době škola má v provozu osm tříd pro děti ve věku 3–7 let.

Třídy a herny jsou prostorné a prosluněné.
U školy je zahrada, osázená stromy, keři a vybavená zahradními prvky.


Vláček na zahradě

V hospodářské části budovy je umístěna školní kuchyně, sklady, prádelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kancelář školnice, ředitelna, kabinety učebních pomůcek a šatny zaměstnanců.

O pohodu a příjemné prostředí se stará 17 učitelek, včetně ředitelky a 11 správních zaměstnanců.
Naše mateřská škola je zaměřena na podporu zdraví dětí.


Vchod do pavilonu

V roce 2005 škola získala certifikát o přijetí do projektu "Mateřská škola podporující zdraví". Tento certifikát musíme každý 3. rok obhajovat. Zatím se nám daří realizovat programy a práci dle Kurikula podpory zdraví.


Na podporu zdraví všech dětí využíváme:

* Tělocvičnu Bolevecké ZŠ


Tělocvična Bolevecké ZŠ

Na podporu imunity a zdraví dětí má škola vlastní:

* INFRA – SAUNU. Sauna pomáhá dětem s dýchacími problémy. Po saunování děti pijí vitamínové nápoje a relaxují.


Sauna

* VÍŘIVÝ BAZÉN. Do vířivého bazénu si děti chodí nejen hrát, ale také relaxují a užívají si bublinek.


Vířivý bazén

* SOLNOU KOMORU. Přírodní sůl z Mrtvého moře obsahuje všechny mikroelementy, potřebné k vytvoření mořského klimatu.


Solná komora

Spolupracujeme s Boleveckou ZŠ.
Žáci základní školy pomáhají při akcích, které připravuje mateřská škola pro děti.
Ve školním roce 2014/2015 jsme poprvé vyzkoušeli akci pro děti a rodiče – Sportovní odpoledne.


Sportovní odpoledne

MŠ spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi:

* Dobrovolní hasiči z Bolevce
* Lví očko – průzkum zraku
* Městská policie – na dopravním hřišti a besedy v MŠ
* Městská knihovna
* ZČU Plzeň
* Fakulta stomatologie – beseda se studenty o zoubcích
* VOŠ managementu a zdravotnických studií
* Pomocné tlapky – kanisterapie a.j.


Beseda s městskou policií

Kanisterapie

MŠ spolupracuje s rodiči.
Příkladem jsou projekty: Čteme dětem, O zaměstnání rodičů, Babička písnička, Moje domácí zvířátko... ukázka práce s předškoláky.
Pomoc rodičů při hodnocení školy, pomoc rodičů formou jednorázových spotřebních darů (kancelářské papíry, ubrousky... nebo formou sponzorských darů (televize, hračky, PC apod.)


Rodiče čtou dětem

Cílem všech pracovnic, včetně provozních, je vytvářet příjemné prostředí v mateřské škole a tím se podílet na bezproblémovém vstupu dětí do školy.

Nabízíme rodičům volný vstup do tříd, možnost pohrát si s dětmi, shlédnout práci učitelky s dětmi ale i pohovořit s učitelkou. Do naší školy zveme i nové rodiče s dětmi na "Den otevřených dveří".

Tradicí se již staly akce pořádané pro děti a rodiče: Podzimní a jarní dílny na třídách, Vánoční posezení, Posezení s mámou a tátou, Rozloučení s předškoláky, oblíbená jsou setkání na zahradě spojená s opékáním buřtů na závěr školního roku apod.


Jarní dílny ve třídách

Třídy i herny jsou prostorné a umožňují dětem vytvářet si různé koutky na hraní a tvořivou činnost. Pomůcky, hračky, výtvarný materiál si mohou děti volně vybírat.
Po dobu pobytu v MŠ má dítě zajištěn volný pohyb a pitný režim.

Nově otevřená 4.B, v pořadí již osmá třída, je po stavebních úpravách vhodná pro využití dětské skupiny.


4.B

4.B

4.B

Při stavebních úpravách 4. pavilonu v roce 2016, došlo k přemístění vířivého bazénu, solné jeskyně a sauny do nově vybudovaných prostor v hospodářském pavilonu.


Vířivka

Solná jeskyně

Toalety

O plná bříška, pestrou a zdravou stravu se stará pět kuchařek s paní hospodářkou.
Aktuální jídelníček najdete na webových stránkách.

Rodičům nabízíme recepty pomazánek, ale i hlavních jídel. A tak i naše mladé maminky mohou svým dětem doma dopřát to, co jim chutná ve škole.


Naše kuchařky

O příjemné a čisté prostředí v naší mateřské škole se stará paní školnice a paní uklízečky.


Naše uklízečky

Vše, co v naší mateřské škole děláme, děláme pro děti. Veškeré aktivity směřují k tomu, abychom dětem pomohli v cestě za zdravím, připravili je na další novou etapu – na základní školu.

Celý kolektiv mateřské školy má jediné velké přání: Aby pobyt dětí v mateřské škole byl plný radosti, pohody a zanechal v dětech ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky.

Nahoru