87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

l e d e n   -   ú n o r   2 0 1 2
Časopis leden – únor 2012

     Vánoční prázdniny uběhly rychlostí blesku a už tu byl nový rok 2012. Děti si o prázdninách zimních radovánek neužily, sníh totiž nenapadl.  Ani začátek ledna nebyl jiný. Je ta letošní zima opravdu nějaká divná!

     Druhý lednový týden, jako každoročně, bylo pro rodiče předškoláků připraveno setkání se zástupci okolních základních škol. Každá škola představila svůj program, svoje hlavní zaměření, co vše pro malé prvňáčky chystají. Všude budou samozřejmostí dny otevřených dveří. V tomto školním roce bude fungovat novinka – děti, které budou mít odklad školní docházky, mohou zůstat v MŠ anebo zvolit přípravný nultý ročník na Bolevecké ZŠ.

     Předškoláci z naší školky měli možnost se podívat do prvních tříd Bolevecké ZŠ. Stali se součástí výuky. Nejprve pozorovali svoje starší kamarády při školní práci a pak se na chvíli stali žáky první třídy – seděli v opravdových lavicích a paní učitelka jim pokládala otázky ze všech oborů. Jejich odpovědi byly téměř vždy správné, takže byli moc chváleni. Na závěr si děti vzájemně předaly drobné dárečky.

     V pátek 13. ledna  bylo pro naše děti připraveno „Setkání s písničkou“. Tento hudební pořad zajišťovala agentura Jiřího Fryče až z Jindřichova Hradce. Byli jsme na hudebníky zvědaví, byli u nás poprvé. A hned nás pěkně rozparádili! Přivezli s sebou spoustu hudebních nástrojů – kytary, basu, flétny – i perfektní ozvučení.  Prostě byli to profesionální umělci. Zahráli a zazpívali spoustu známých pohádkových písniček, spoustu dětských písniček a hlavně s sebou přivezli humor! Ohromně jsme se bavili, zpívali, tančili, hráli si na opravdové zpěváky u mikrofonu, prostě s u p e r !!!  Na některých třídách si pak děti odpoledne vytvářely ze stavebnic hudební nástroje a hrály si na zpěváky.

     Třetí lednový týden proběhly téměř na všech základních školách zápisy do prvních tříd. Všichni naši předškoláčci zápis absolvovali dobře, byli učiteli ZŠ chváleni za výborné znalosti.

     Koncem ledna připravili lektoři agentury Rytmik, kteří vedou v naší školce zájmové kroužky, pro rodiče ukázky náplně hodin kroužku angličtiny pro začátečníky a pokročilé, sportovního, tanečního kroužku a kroužku zumby. Rodiče byli spokojeni a většina z nich zaplatila svým dětem kroužek i na druhé pololetí.

     A už je to období masopustu, které máme moc rádi! Hlavně z toho důvodu, že se chystáme na karnevalové řádění. Letošní karneval připadl na středu 8. února a byl trošku odlišný od těch, na které jsme byli zvyklí. Využili jsem totiž dobrých zkušeností z celoškolních akcí, kdy se přesouvaly všechny děti z jedné třídy na druhou a na každé třídě pro ně byla přichystána nějaká soutěž.

     Karnevalová párty začala už od ranního příchodu dětí do školky. Hned se všichni převlékli do rodiči nachystaných kostýmů a vrhli se do diskotékového reje. Tančili, řádili, hráli si na princezny, víly, rytíře, piráty, mušketýry aj., zkrátka na postavičky, které ve svých převlecích představovali. Po svačince se pak začaly jednotlivé třídy přesouvat z jednoho místa na druhé, až prošly celou školku a všude musely splnit připravené úkoly. Na 1.A musely děti přejít přes rozvodněný potok a házet koule na medvěda, na 1.B pomáhaly karnevalovým šaškům zdobit šaty, na 2.A obouvaly židle do bačkorek, na 2.B tančily ve dvojicích s míčem mezi hlavami nebo bříšky, na 3.A namotávaly míčky pro šaška Bimbáce, na 3.B projížděly slalomem dráhu s koloměrkami a navlékaly korále a na 4.A „vařily“ polévku z hub a zeleniny pro Jeníčka a Mařenku. Po splnění všech soutěží se pak odebraly zpět na svoje třídy a tam pokračovaly v tanečním maratónu. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky – i ty řádily se svými dětmi. Prostě – letošní karneval se nám moc povedl!

 

   

      O dva dny později jsme ve školce opět přivítali divadelní soubor Dráček, tentokrát s pohádkovým příběhem „Míček Flíček“. Prožívali jsme radosti i starosti babičky a dědečka, kteří moc toužili po nějakém vnoučátku. A místo něho k nim doputoval míček, kterého pojmenovali Flíček a který s nimi již zůstal.

 

     V týdnu od 20. do 24. února jsme si užívali jarních prázdnin. Provoz na školce byl minimální, většina dětí odjížděla s rodiči na hory nadýchat se čerstvého vzduchu a užít se ještě poslední sníh.

 

     Hned v pondělí po prázdninách – tedy 27. února – jsme pro širokou veřejnost uspořádali „Den otevřených dveří“.  Kdo měl čas a chuť, mohl se přijít podívat, jak to v MŠ chodí, jaké zábavy a činnosti pro děti paní učitelky připravují i  jak je školka vybavená. Nabídky využili zejména rodiče dětí, které chtějí do naší školky příští školní rok nastoupit. Paní učitelky rozdávaly rodičům potřebné tiskopisy k vyplnění a rády zodpověděly dotazy.

Celý týden si mohli rodiče i široká veřejnost prohlížet výstavu dětských prací na plotě naší mateřské školy.

     Poslední únorový den jsme byli pozvání do bolevecké Sokolovny na hudebně zábavný pořad „Masopust v Čechách“. Pořad byl doprovázen živou hudbou, se kterou jsme si společně zazpívali české lidové písničky, zatančili si jednoduché tanečky, plnili soutěžní úkoly – např. prolézání „jitrnicí“,  mlácení obilí, hráli jsme na včelky a medvědy a vynášeli Bakchuse. Při tom všem jsme se úžasně bavili. Bylo to moc prima!

  

O k é n k o   t ř í d :
Třída 1.A:

 

     Po vánočních prázdninách jsme se sešli plni dojmů, zážitků, bylo o čem si povídat. Přihlášeným dětem začal hned první lednový týden plavecký výcvik, kde se děti naučí překonat strach z vody formou her, splývat, potápět se, základy plaveckého stylu „kraul“ a vyzkouší si skočit do velkého bazénu a kousek v něm doplavat.

     Leden byl významný hlavně pro předškoláky, kteří absolvovali zápisy do základních škol. Návštěva Bolevecké ZŠ jim určitě pomohla udělat si představu o tom, jak to v opravdové škole vypadá, co je tam čeká, měli možnost se setkat s bývalými spolužáky ze školky. Protože se jim ve škole moc líbilo, postavily si děti ve školce svou školu a hrály si na ni.

     Až koncem ledna nastala ta pravá zima se vším všudy. Konečně jsme si mohli užívat sníh, jízdu na lopatách, koulování, stavění sněhuláků. Povídali jsme si, jak umí zima čarovat, co dokáže mráz, že umí vykouzlit klouzačku, vyzdobit okna. Mrazíky jsme si vyrobili z papíru, každý podle svých představ a nakreslili jsme si i zamrzlá „okýnka“. Kousek ledu jsme si z vycházky donesli, pozorovali jsme jeho strukturu lupou a sledovali co se s ním stane v teplé místnosti. Na dotek byl samozřejmě hlavně studený, hladký, průhledný, na sluníčku se krásně leskl.

     Únor se nesl ve znamení karnevalu. Abychom si zkrátili čekání, vyrobili jsme si papírové masky – škrabošky, které jsme si polepili natrhanými kousky barevných papírů, „Škraboškový bál“ mohl začít.

     Vyprávěli jsme si o „Masopustu“ a o všem, co k němu patří – typické masopustní maškary, zvyky, pokrmy. Postavili jsme si masopustní stánky, kde jsme nabízeli samé dobroty, i když jen z papíru a modelíny. Tak nás to bavilo, že jsme tyto stánky přeměnili nejdříve na „Sluníčkovou cukrárnu“, později v čajovnu „U sluníčka“ s několika druhy čajů a různých zákusků. V rámci našeho masopustního povídání jsme si připomněli i různá povolání formou her,  pantomimy, hádanek, říkadel, pexesa. Každý pak nakreslil, čím by chtěl jednou být, až vyroste.

     Vlastní karneval jsme si opravdu užili nejen ve víru tance, ale i různých soutěží.Kdyby někdo právě vstoupil do třídy, měl by pocit, že se ocitl v pohádkovém světě plném Sněhurek, pirátů, kovbojů, víl a jiných pohádkových bytostí.
Třída 1.B:

     11. ledna navštívili naši předškoláci Boleveckou základní školu. Tato návštěva byla pro ně  velkým zážitkem. Setkali se zde s kamarády, kteří navštěvovali v loňském školním roce naši třídu. Se zájmem sledovali vyučovací hodinu, prohlédli si učebnice a sešity, plnili úkoly. Na závěr se společně vyfotografovali a každý dostal od p.učitelky a dětí malý dárek.

     Karnevalové veselí v naší třídě je tradičně dlouho dopředu očekávané. Malujeme, kreslíme, stříháme, zdobíme třídy, zpíváme karnevalové písničky, písničky o princeznách, kašpárkovi, vyprávíme si pohádky. Toto veselí vyvrcholilo karnevalem v celé MŠ. Tančilo se a soutěžilo. Celé zábavné dopoledne jsme ukončili karnevalovým tancem v maskách. Děti si den velmi prožily. 

Třída 2.A:

 

     Po návratu z vánočních prázdnin děti nadšeně vyprávěly zážitky z Vánoc a kreslily obrázky. Hned v dalším týdnu jsme se intenzivně zaměřili na přípravu dětí k zápisu do 1. třídy. Vždyť skoro polovina dětí v naší třídě jsou předškoláci.

     Letošní zima nám moc nepřála. Sice byla ukrutná zima, ale žádný sníh. A tak jsme si v tomto měsíci povídali o zdraví a našem těle. Díky velmi pěkným pomůckám bylo snadné naučit děti něco nového, co o těle ještě nevědí. Nejvíc všechny zaujaly a bavily smyslové hry. A tak vznikl nápad uspořádat v závěru tohoto období Den chutí a vůní. V naší čajovně jsme prožili příjemné dopoledne. Podle vůně jsme určovali různé druhy čajů a bylinek. Potom jsme si je uvařili a postupně ochutnávali. Čaje krásně voněly a děti mohly vnímat i jejich vůni, barvu a teplotu. Dále jsme ochutnávali co je sladké, slané, kyselé, hořké a podle vůně a chuti poznávali další pochutiny.

     V rámci projektu Klub Zvídálků se uskutečnilo zábavné dopoledne s názvem Actimelové hrátky. Aktivity s plastovými lahvičkami, které jsme společně nastřádali, zaměstnaly děti na celé dopoledne. Stavěly pyramidy, házely a strefovaly se do šaška, chytaly ryby, navlékaly dlouhého hada…

Začátkem února se děti těšily na maškarní rej. Tentokrát proběhl trochu netradičně, ale úspěšně. Karnevalové putování školkou a soutěživé hry na jednotlivých třídách se nám všem moc líbily.

A už jsme se konečně dočkali. Na pár dnů venku zavládla ta pravá zima. Sníh padal a padal, až ho byla pořádná hromada. Hned první den děti s nadšením válely jednu kouli za druhou a za chvíli stála před školkou pořádná rodinka sněhuláků. Dovádění na sněhu si opravdu užívaly. Koulovaly se, tvořily sněhové bábovky, nejvíce se však všem líbila jízda na lopatách ze svahu na školní zahradě.

Pozornost všech je nyní soustředěna na knoflíkové odměňování. Protože Knoflíkový jarmark měl v loňském roce velký úspěch,  proto jsme se rozhodly, na přání dětí, ve střádání knoflíků pokračovat. Knoflík lze získat za dojídání jídla, pomoc kamarádovi, dobrý skutek, splněný úkol…V květnu budeme za nastřádané knoflíky nakupovat dárečky a dobroty. Už se těšíme.

  

Třída 2.B:

     Začátkem ledna se blížily zápisy do školy a protože mezi námi je spousta budoucích školáků, zašli jsme se 10.1. podívat, jak to v 1. třídě vypadá. Na školu už se ale chystáme i ve školce -  zkoušíme, jak nám půjde psaní a počítání, povídáme si o lidském těle a o ochraně zdraví. Stavíme , vyrábíme doplňky ke hrám  nebo vytváříme naše třídní album.  

     Když venku konečně napadl sníh a začala opravdová zima, na školní zahradě se koulujeme, stavíme sněhuláky a pevnosti .Je to úplně jiné než  „papírová koulovačka“ ve třídě!

     Pořád se něco děje! Tentokrát jsme se v naší třídě přichystali na masopustní průvod. Vyrobili jsme si  papírové masky, nesměl chybět ani panák „Slamák“ a pořádná basa.Potom jsme se za doprovodu muzikantů vypravili zazpívat do ostatních tříd. Po průvodu nás čekala hostina a opravdové koláče. Móóc jsme si pochutnali!

     O masopustu byl i pořad v Bolevecké sokolovně. Zkusili jsme si některé lidové zvyky, zasoutěžili a zazpívali, k tomu všemu nám vyhrávala kapela
Třída 3.A:

     První lednový týden byl týdnem tříkrálovým. Seznámili jsme se s tříkrálovou legendou, naučili se koledu „My tři králové“, vyráběli jsme si tříkrálové koruny.

     Zima k nám byla prozatím skoupá, co se týče sněhu. Obvyklé zimní radovánky jsme si prozatím museli odříci. Zato naši předškoláci se pečlivě připravovali k zápisu do prvních tříd ZŠ. Ještě před zápisem využili pozvání Bolevecké ZŠ, aby se přišli podívat do prvních tříd na vyučování. Setkali se tu i se svými bývalými kamarády. Vyzkoušeli si, jaké to je, stát se prvňáčkem.

     Pro rodiče předškoláků připravily paní učitelky konzultační den, na kterém předvedly krátkou ukázku práce s budoucími školáky a kde mohli rodiče s učitelkami diskutovat o tom, jak své dítě co nejvhodněji připravit na školní práci.

     V únoru konečně napadl sníh, a tak jsme ho využili jaksepatří. Bobovali jsme, jezdili na lopatách,  pořádali „bitvy“ se sněhovými koulemi a stavěli sněhuláky.

     Pokračujeme v našem projektu „Kouzelné čtení s mámou a tátou“. Každých čtrnáct dní přijde mezi nás před odpoledním odpočinkem buď některý z rodičů nebo prarodičů, aby nám přečetl úryvek z knihy, kterou právě čteme na pokračování. Naposledy to byl pan Pelant, dědeček Kačenky a Kristýnky.

     Bohatě jsme si užívali masopustní období, připravovali se na karnevalový rej. Ten jsme si bohatě užili, masky a kostýmy byly opravdu rozmanité. I naše paní učitelky se proměnily v záhadné „bytosti“. Tance, her a soutěží jsme absolvovali opravdu hodně, měli jsme rodičům o čem vyprávět.    

Třída 3.B:

     A máme tu nový rok a uděláme do něj správný krok a na Tři krále poskočíme dále. Krále jsme přivítali tvorbou krásných papírových korun a postavenou cestou z kostek , destiček a květinek, aby nás dovedla jako do Betléma . Kde je Betlém, jsme objevili na globusu, chytré věci jsme si našli v encyklopedii, probouzeli jsme fantazii a povídali jsme si, jak to v Betlémě vypadá a jak bychom tam cestovali. Měsíc leden utíkal jak splašený a nastala doba zápisů do ZŠ . Z naší třídy odchází do školy 12 dětí a právě ty se byly podívat na své dřívější kamarády v Bolevecké škole. Budoucím školáčkům se ve třídách u kamarádů moc líbilo, své zážitky hned sdělovali mladším dětem .

     Protože se konečně do Plzně podívala zima, zabývali jsme se zimními sporty .Také jsme si povídali o našem těle a o smyslech, jak nám pomáhají poznávat svět okolo nás a jak nás chrání před úrazy. Postavenému sněhulákovi jsme zazpívali nové písně o zimě. Nejvíce se nám líbí „Dva mrazíci uličníci“. Bílá se odrazila i v našem programu o Pyramidáčkovi a zdravé výživě. Vrhli jsme se na mléko. Víme již, odkud se bere, co se z něj vyrábí, jak pomáhá našemu zdraví. Udělali jsme si výstavku obalů od našich oblíbených mléčných pochoutek. 

     Leden končí a hurá do únorových radovánek. Program měsíce „Ten umí to a ten zas tohle“ dává na srozuměnou, že se bude hodně dít. Zážitkem byla příprava karnevalového dopoledne. Každá třída se chtěla blýsknout něčím zajímavým . Děti si daly opravdu hodně práce s výzdobou . Vytvořili jsme maškarové portréty z papírových talířků a oblékli je do nákrčníků z krepového papíru.Výzdoba zaujala všechny naše kamarády z ostatních tříd.

Karneval to nebyl jen tanec, ale také soutěže .U nás se soutěžilo v slalomu s kolochodkou mezi karnevalovými čepičkami. Po všech soutěžích jsme doplnili energii vitamíny a sladkostmi, ze kterých jsme si připravili špíz . K chuti přišla i voňavá bábovka od šikovné maminky Jiříka Sitery. 

     Divadelní představení „Míček Flíček“ nás přivedl na nápad seznámit se se zajímavou profesí herec,loutkoherec, řezbář. Za poznáním jsme se vydali do Muzea loutek v Plzni. Hodná paní průvodkyně nám hezky vyprávěla o historii loutkového divadla. Směli jsme se vyfotit v křesle nejznámějšího loutkoherce a tvůrce Spejbla a Hurvínka pana Skupy.Prohlídku jsme završili v malém divadélku muzea, kde jsme si mohli na různé loutky sáhnout a pohrát si s nimi. Jarní prázdniny utekly jak voda a nás čekalo hudebně soutěžní dopoledne „Masopust v Čechách“. Děti si z něj přinesly spoustu zážitků, které jsme si namalovali a vytvořili jsme tak veselou nástěnku pro rodiče. 

Třída 4.A:

     Ještě než proběhl zápis předškoláků do prvních tříd základních škol, navštívili jsme spolu

10. ledna prvňáčky Bolevecké ZŠ. Děti seděly v zadní části třídy a sledovaly průběh vyučování. Paní učitelka je zapojovala do výuky. Naše děti ji nejednou překvapily svými „školáckými“ znalostmi.

     Přelom ledna a února nám mráz zakázal chodit ven, a proto jsme se rozhodli strávit dopoledne „muzicírováním“. Z kabinetu jsme si přinesli všechny možné hudební nástroje, které jsme tam našli a vyzkoušeli si je v plném znění na třídě. Vznikl z toho úžasný orchestr řízený dirigentkou Ivetou a později se sama vykrystalizovala popová kapela se zpěváky. Kdo šel v tu dobu kolem, nemohl je přeslechnout. J

     8. února se v celé školce konala karnevalová party.Všechny děti přišly v kostýmech. Nejvíce bylo Sněhurek, poté se tu vyskytli dva Spidermani, tři čarodějnice, princezny, piráti atd. Učitelky byly oblečeny v houbových „outfitech“ – muchomůrka a hříbek. V naší třídě si mohly děti zasoutěžit s houbičkami. Úkolem bylo nasbírat daný počet hříbků a rozeznat zeleninu od ovoce.

     V polovině února se konečně objevil první sníh. Nezdržel se tu sice dlouho, ale my jsme si ho jaksepatří užili. Děti se předháněly, kdo uválí největší kouli, stavěly sněhuláky a nejvíce byly nadšeni bobováním.

     Při hudebním pásmu v Sokolovně „Masopust v Čechách“ si děti samy vyzkoušely, jak se mlátí obilí, prolézaly obrovskou jitrnicí, tančily s medvědem, nebo vytvořily svými těly řeku, do které byl následně vhozen Bakchus. Na vozembouch si zahrála paní učitelka Iveta. Děti nakonec dostaly masopustní tolar na památku.

 

Hlášky našich dětí:

„Copak dělají rodiče?“

„Tatínek chodí do práce a někdy vydělá i trochu peněz.“

„A maminka?“

„Maminka? Ta nedělá nic.“

 

 

19.3.2012                                                             J. Valentová,    E. Buršíková