87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

z á ř í  -  ř í j e n  2 0 1 4 

 

Vítejte po prázdninách

 

I když skončila ona kouzelná vůně prázdnin a volání dálek, nás přesto čeká něco nového, zajímavého a neprobádaného.

I podzim může být něčím krásný a jeho vůně nás může okouzlit. My jsme se sešli 1.září plni očekávání, co všechno tento školní rok prožijeme. Ti, kteří mateřskou školu již navštěvovali, to mohou alespoň tušit, ale přivítali jsme i řadu nových dětí, které znaly školku zatím jen z vyprávění. Těm jsme se snažili nové prostředí přiblížit, zbavit je strachu a ostychu a vytvořit takovou atmosféru, aby se cítily bezpečně a spokojeně!

Na děti, stejně jako v minulých letech, čekalo sedm tříd, třída berušek, koťátek, motýlků, včeliček, kosíků, úžasňáků, a sluníček.

Jako již tradičně, mohou děti i v letošním roce navštěvovat vířivý bazén, infrasaunu i solnou komoru přímo v mateřské škole. Stále k nám docházejí studenti – fyzioterapeuti ze Zdravotní školy, kteří děti tzv. míčkují a provádějí s nimi dechová a protahovací cvičení. Stejně jako v loňském školním roce i letos navštěvujeme tělocvičnu Bolevecké ZŠ, kde děti projevují radost z velkého prostoru a mají možnost se pořádně proběhnout a protáhnout. A opět se k nám po dvouleté pauze vrací oblíbené cvičení „Želva“, které většina dětí navštěvuje.

Na školní zahradě můžeme i v letošním roce využívat průlezky, skluzavky a jiné herní prvky. Některá pískoviště dostala novou stříšku, která nás ochrání před deštěm či před prudkým sluncem. Přírodovědné znalosti si můžeme i letos rozšiřovat v přírodovědném koutku s pozorovacími okny, kde se seznamujeme s životem pod zemí.

Pro zpestření každodenního „školkového“ života připravují p. učitelky pro děti zajímavé výlety, vycházky, zajímavé programy a kulturní akce. To vše vždy v duchu daného ročního období, teď právě podzimu.

Někteří předškoláci se zúčastnili sportování na stadionu Viktoria Plzeň, kde se jim moc líbilo.

Již v září nás navštívilo oblíbené divadlo Dráček. Tentokrát s pohádkou „Jak šel medvídek do školky“. Jako vždy jsme se i nyní příjemně pobavili a pohádkovou formou si připomněli některá důležitá pravidla a ponaučení.

Jednou z prvních společných aktivit byla také akce SVČ – Ledecká ul. „Dobrodružství se Zrzečkou“. Hned u vchodu nás vítala veverka Zrzečka. Děti postupně procházely jednotlivá stanoviště, kde plnily nejrůznější úkoly. Procházely tunelem, poznávaly listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, sbíraly „oříšky“ pro veverky, poznávaly předměty podle hmatu a další. Za odměnu si pak každá třída odnesla diplom a malý dárek v podobě společenské hry a samozřejmě nechyběla ani malá sladkost pro všechny zúčastněné.

Jako každý rok absolvovali naši předškoláci akci Nadace sportující mládeže s názvem „Pohyb 1P“, kde si mohli ověřit svoji pohybovou zdatnost. Připravené úkoly zvládli dobře.

„SVČ“ společně s Policií ČR připravila pro naši mateřskou školu soutěže s dopravní tematikou na dopravním hřišti. Děti se projely na odrážedlech a koloběžkách, poznávaly dopravní značky. Když jsme si dostatečně zasoutěžili, přijel policista s vycvičeným policejním psem. Předvedl nám krátkou ukázku z jejich práce a vysvětlil nám, jak se máme chovat při setkání s cizím psem. Škoda jen, že počasí nám příliš nepřálo a ke konci začalo dokonce pršet. My jsme to ale zvládli a odnesli si nejen odměny, ale hlavně pěkný zážitek. Děti si odnesly do školky omalovánky drobné hry a nechyběly ani bonbonky.

Koncem měsíce října přijel do MŠ pan hudebník s hudebním pořadem pro děti „Babička Chrota vypravuje“. Dozvěděli jsme se, že chrota je starý hudební nástroj, předchůdce dnešní kytary. Seznámil nás formou pohádky s různými hudebními nástroji současnými, ale i zastaralými. Některé z nich už můžeme vidět jen v pohádkách.

A jako každoročně i letošní konec října se neobešel bez podzimních prázdnin. Školka zavřena nebyla, ale většina dětí trávila prázdniny doma s rodiči a ti ostatní byli spojeni pouze do dvou tříd.

 

Za kolektiv učitelek 87. mateřské školy

 

Mgr. Zora Řežábková       
 

Podzimní okénko do jednotlivých tříd

 

Třída 1.A:

 

Srpen definitivně skončil a naše třída Berušek se opět sešla. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády, kteří doplnili prázdná místa po těch, kteří od září již zasedli do školních lavic.

A naši noví spolužáci mezi naše řady opravdu „zapadli“. Letos jsme neměli žádná „slzavá údolí“ při ranním loučení ani pláč, kdykoliv si někdo vzpomněl na maminku nebo tatínka. Naše organizace dne, nabídka her a činností nedávala prostor pro stýskání. Opět jsme my, učitelky, s potěšením zpozorovaly, že slova kamarádství, přátelství nebo pomoc mladšímu nejsou pro naše berušky jen prázdným pojmem.  Samozřejmostí se stala pomoc při oblékání na dopolední procházku.

Zapracovat jsme museli na třídních pravidlech, aby bylo všem všechno jasné. A i v tomto případě jsme se mohli spolehnout na starší děti, především předškoláky. Naše třídní pravidla máme ve srozumitelných piktogramech vyvěšená ve třídě, tak už jen stačilo, aby starší vysvětlili novým spolužákům, co obrázky znamenají a jak se podle nich máme chovat. A věřte, že takové vysvětlení od staršího kamaráda vydá za více než několikeré opakování od paní učitelky.

Postupně jsme se zapojili do všech projektů, které naše školka nabízí. Velkým zážitkem byl pro nové děti pobyt ve vířivce. Veselé cachtání v bublinkách je vždy zakončeno výskáním při závěrečném otužování. „Třešničkou na dortu“ je závěrečné vyhřátí v infrasauně.

Těšíme se, co dalšího nám přinesou nastávající podzimní a zimní dny. 

Třída 1.B:

 

Jako každý rok začala naše koťátková třída provoz v hojném počtu. Od října chodíme společně do solné komory, sauny, vířivého bazénu, tělocvičny ZŠ Bolevecká. O naše tělíčka ve smyslu masáží se starají fyzioterapeutky s pěnovými míčky.

Jednou z prvních akcí byla účast některých dětí na stadionu Viktorky Plzeň. Mezi fotbalistky byla vybraná naše Eliška jako jediná holčička z Lochotína.

26.9. k nám do školky přijelo divadélko s pohádkou „ Jak šel medvěd do školy“. O pár dní později začaly některé přihlášené děti docházet na cvičení „Želva“, které bude pro ně připravené každých 14 dní na blízké základní škole.

Začátkem října jsme putovali po zahradě SVČ a plnili úkoly veverky Zrzečky. Za úspěšné zvládnutí úkolů jsme obdrželi diplom a hru „Rybičky na udicích“.

Jako každý rok absolvovaly předškolní děti akci P1, kde se zkoumalo, jaké mají pohybové dovednosti. Na základě výsledků jim byly přiděleny body, podle kterých rodiče zjistili, jak na tom jejich děti po fyzické stránce jsou.

Dopravní hrátky proběhly na dopravním hřišti. Děti se tam setkaly s příslušníky policie, jezdily s přilbami na hlavách na kolech či koloběžkách, poznávaly značky, učily se pravidla silničního provozu a za to vše jim náležela odměna.

Podzimní překvapení jsme společně s dětmi uspořádali před vchodem do 1. pavilonu. Za spolupráce rodičů jsme vystavili krásné velké i malé dýně. Děti zhotovily z brambor ježečky, z modelíny a kaštánků krásné šnečky. Na vycházce děti posbíraly pěkně zbarvené listí a paní učitelka z něj vyhotovila housenku. Moc se nám to všem povedlo a každý den po příchodu do školky se nad výstavkou pozastavíme.

Protože nás podzim překvapil svým krásným slunečným a poměrně teplým počasím, naplánovali jsme si výlet do blízkého lesíka. S sebou jsme si vzali do batůžků kaštánky a žaludy co kdo unesl a těšili jsme se na okamžik, kdy je budeme moci v lese „předat „ zvířátkům. Na konci naší cesty jsme si zahráli v lese hry, shlédli vodní hladinu s labutěmi a cestou zpět jsme si do kroku i pěkně zazpívali.

S hudebním pořadem „Babička Chrota vypravuje“ přijel do školky muzikant a seznámil nás s běžnými i méně známými nástroji, ale i předměty, na které se dá zahrát a nástroji vůbec nejsou. 

Třída 2. A:

 

2.A, to je naše nová třída od prázdnin. Máme nové kamarády, hračky a paní učitelku Ivu. Seznamování jsme zahájili hrou na prázdniny. Byli jsme u moře, pluli v loďce a chytali ryby. Někteří z nás chytili i velrybu, o které jsme se naučili v oblíbené písni naší třídy – Velryba.

Oslavili jsme první oslavence letošního školního roku. Narozeniny měli Štěpík, Marťa, Anetka, Domča, Nikolka a Jenni. Během častých narozeninových oslav jsme si připomněli některá pravidla, která se budeme snažit celý rok dodržovat. Mezi nejobtížnější pravidlo patří – MLUVÍ JEN JEDEN, děti by nejraději mluvily všechny najednou a co nejhlasitěji.

            DOBRRODRUŽSTVÍ S VEVERKOU, kde jsme sbírali oříšky pro veverku, nám odstartovalo veškeré školkové aktivity a o něco později i všechny kroužky. Zpočátku to byl velký zmatek, ale už si všichni pamatujeme, co který den přijde.

            Naši předškoláci si šli zasportovat s Viktorií Plzeň. Sportování se všem opravdu líbilo, a za odměnu jsme dostali podepsané kartičky slavných fotbalistů Viktorie Plzeň.

            Společně celá třída jsme si šli zajezdit na odstrkovadlech a koloběžkách na dopravní hřiště. Zpočátku nám dodržování pravidel silničního provozu dělalo velké potíže, a pan policista, který tam hlídal, by nám prý všem vzal řidičský průkaz. Ale postupem času se z nás stali celkem ukáznění řidiči.

            Při procházkách do podzimní přírody jsme zkoušeli trénovat všechny naše smysly. Co slyšíme? Cítíme? A samozřejmě i vidíme? Viděli jsme spoustu hub, tak jsme si je vyhledávali v atlase hub a snažili se přijít na to, jestli je jedlá. Zjistili jsme, že houby, které jsme na procházkách viděli, byly všechny jedovaté. Asi před námi šel nějaký šikovnější houbař. Aby nám to nebylo líto, tak jsme si ty jedlé houby namalovali a snažili se namalovat i některé kouzelné s kouzelnými účinky.

            Po podzimních prázdninách jsme měli ve školce „PODZIM V PÍSNIČKÁCH“ to jsme chodili po všech třídách ve školce a v každé třídě nás přivítala jiná podzimní písnička, některé jsme znali, některé pro nás byly úplně nové. Kromě zpívání jsme plnili i různé úkoly – chůze v gumovkách, sázení zelí, létání s vlaštovkou, házení míčků do dračí hlavy…

            Také jsme si do školky měli přinést baterky. Společně jsme si hráli se světlem, poznávali jsme věci podle stínů a zkoušeli jsme věci poznávat podle hmatu.

            Školní rok je sice na počátku, ale už jsme si toho společně hodně zažili, a spoustu nás toho ještě čeká. 

Třída 2.B:

 

Září nám dopřálo hodně sluníčka, a tak jsme se mohli vydat na náš první velký výlet na Mikulku. Tam jsme pozorovali, jak vypadá pozdní léto. Prohlíželi jsme si ovoce v zahradách, sklizená pole a ještě jsme si přinesli šípky, různé druhy trávy a další přírodniny na výzdobu nejen třídy, ale i vstupu do školky.

Sklidili jsme jablíčka na školní zahradě, šikovné ruce je proměnily ve sladkou dobrotu.  Závin z nich všem moc chutnal. Poznávali jsme a ochutnávali ovoce a zeleninu.

Zaujala nás i další plodina - řepa. Známe o ní pohádku a tak jsme si ji hned zahráli. Řepný salát je plný vitamínů a moc nám chutnal.  S řepou jsme vyzkoušeli i zajímavou výtvarnou činnost- s  řepnou šťávou se dá zajímavě kreslit a batikovat.

Ze zahrady hurá na dopravní hřiště vyzkoušet si, jak se chovat na přechodu, jezdit na koloběžce a poslouchat dopravní značky.  Zajímavé bylo sledovat výcvik služebního policejního psa. Určitě si zapamatujeme rady, jak se chovat v přítomnosti cizích psů a předejít  tak ošklivým úrazům.

             Krásné počasí nás vytáhlo opět na výlet. Naším cílem byl Šídlovský rybník. Pozorovali jsme kapry a kachny a v lese za rybníkem jsme si pěkně pohráli. Z klacíků a šišek jsme tvořili domečky pro broučky, myšky a mravence. 

V září nás potěšilo divadlo Dráček pohádkou: „Jak šel medvídek do školky“.   

Ani v říjnu jsme nezaháleli. Poznávali jsme stromy a jejich plody, opakovali jsme si znalosti o lesních zvířátkách. Naším průvodcem byl pavouček pro štěstí, kterého jsme si vyrobili z kulaté krabičky od sýru. Na pavoučka jsme si i zahráli a umíme i písničku.

Další zvířátko, které jsme si vytvořili, byla myš. Nejdříve jsme ji vyrobili z papírových kroužků  lepenky a z korálků. Myšky se nám tak povedly, že jsme si je udělali i z keramiky.  Z  myšek je teď pěkná zvonkohra a zdobí naší třídu. Myšky z papíru zase obývají podzimně nazdobené koště a společně s vyřezávanou dýní jsou další podzimní ozdobou.

Pěkně tvořivé odpoledne jsme prožili s rodiči při modelování zvonečků a andílků.

Muzikantská překvapení nás čekala v hudebním pořadu: „Babička Chrota vypravuje“. Líbila se nám hra na různé i netradiční nástroje. Nejvíce se nám líbily ty z dob rytířů.

V  listopadu chystáme módní přehlídku a už se na ni moc těšíme. A vy se těšte na další zprávy.

                                                                                                                                                Včeličky z 2. B. 

Třída 3.A:

 

Začátek letošního školního roku byl pro naši třídu dosti hektický. Nastoupilo 12 nových dětí, adaptace některých provázely potoky slziček.  Trvalo to dosti dlouho, než si zvykly na nové kamarády a nové prostředí. Po pár týdnech se jim ale začalo ve školce líbit.

     Aby nám bylo ve školce dobře, vymyslely paní učitelky pro nás „houbičkový bál“. Vyrobili jsme si na něj „houbové“ klobouky, proměnili se v různé houby, hráli jsme legrační hry, plnili různé úkoly, zatančili si v diskotékovém rytmu.

     O týden později jsme se opravdu pobavili při divadelním představení „Jak šel medvídek do školy“.

     Od prvního říjnového týdne jsme rozjeli všechny pohybové aktivity, které naše školka má ve svém programu. Chodíme do tělocvičny Bolevecké ZŠ, znovu jsme obnovili cvičení „Želva“ se cvičitelkou Haničkou, zkusili jsme vířivý bazén, infra-saunu, solnou komoru.

     Jak jsou na tom pohybově naši předškoláci, to si mohli ověřit při akci Nadace sportující mládeže s názvem „Pohyb 1P“. Dané úkoly zvládli dobře.

     13. října jsme si užili hravé dopoledne v režii studentů VOŠ, kteří pro nás připravili podle vlastních nápadů soutěže a hry.

     O dva dny později jsme vyrazili na dopravní hřiště při l. ZŠ, kde jsme řešili různé dopravní situace, ověřili si znalost některých dopravních značek, sestavovali obrázky značek a hlavně se z nás stali řidiči koloběžek a vydali jsme se vybaveni helmami zdolat připravenou trasu. I nejmenší děti dokázaly dobře jezdit na koloběžkách a odrážedlech.

     Celý říjen jsme si povídali o přicházejícím podzimu, o jeho typických znacích, o počasí, o plodech podzimu, o ovoci a zelenině našich zahrad. Vrcholem pak byla příprava jablečného závinu. Jablíčka jsme krájeli, strouhali, váleli jsme těsto, přidávali všechny přísady a na upečeném štrúdlu si pak pochutnali.

     Co všechno lze vytvářet z podzimních barevných listů nás přesvědčili rodiče Nelinky Novákové. Vyrobili úžasné prasátko z listí, které obdivovali všichni. My jsme listy lisovali, porovnávali jsme, co se s nimi stane, když je dáme do vody, anebo když je necháme v teplé místnosti. Zkoušeli jsme je otiskovat, vystřihovat, sestavovat. Prostě podzim jsme si užívali ve všech jeho podobách.

     Koncem října jsme se v hudebním pořadu „Babička Chrota vypráví“ seznamovali s mnohými staršími i novějšími hudebními nástroji. Některé z nich byly hodně netradiční.

     Na čtvrtek 30. října jsme si naplánovali „tvořivý den s mamkou a taťkou“. Společně s rodiči jsme pak vyráběli z keramické hlíny dýně a zdobili je podle vlastní fantazie.

     Dva měsíce nového školního roku utekly jako voda a my už si na nějaké stýskání po rodičích ani nevzpomeneme. 

Třída 3.B:

 

Prázdniny utekly jako voda a je tu září. Byli jsme plni očekávání, co nás tento školní rok čeká nového. Někteří už tušili, že nějaké změny asi budou. Chyběli nám tady ti, kteří už jako velcí školáci nastoupili do velké školy. Ale ta hlavní změna byla, že na nás čekaly úplně nové paní učitelky. Paní učitelka Zorka a paní učitelka Anička, kterou po třech týdnech vystřídala paní učitelka Dana. Kromě paní učitelek k nám přibyli ještě čtyři noví kamarádi.

Od prvního dne jsme se začali oťukávat a zvykat si na sebe. Jak to u nás chodí, co a jak budeme a nebudeme dělat. Zažili jsme spolu plno legrace, ale i „perných“ chvilek., teď už jsme si na sebe zvykli a myslím, že je nám spolu moc dobře.

Na to, že je teprve začátek roku, byl v září a říjnu poměrně pestrý program. V září jsme se věnovali opětovnému zvykání si na školku a vysvětlování, proč je důležité dodržovat pravidla. K pochopení a větší názornosti nám pomohlo dopravní téma „Semafor, to je fór“ z jedné námi známé písničky. Hráli jsme si na auta, na dopravu, z kostek stavěli města a silnice. Znalosti i praktické dovednosti jsme pak mohli zúročit v říjnu na dopravním hřišti. Tam na děti z naší mateřské školy čekali zaměstnanci „ Střediska volného času“ z Ledecké ulice, kteří spolu s policisty připravili zajímavý program plný soutěží s dopravní tématikou. Nám se nejvíce líbila jízda na koloběžkách a odrážedlech, při které jsme si užili nejvíce legrace. Jen to počasí mohlo být o trochu lepší. Na závěr totiž přišel policista s vycvičeným policejním psem, ale to už bohužel začínalo pršet, přesto to byl pěkný a poučný zážitek.

Ale abychom se vrátili do září. 23.9. jsme pozvali k nám do třídy i naše rodiče. S mámou a tátou jsme si mohli během tvořivého odpoledne vyrobit podzimní nebo i vánoční svícínek z keramické hlíny ve tvaru domečku, hvězdy či javorového listu. Při té příležitosti jsme se mohli všichni seznámit s novou paní učitelkou Danou.

O tři dny nás navštívilo velmi oblíbené divadlo „ Dráček“ s pohádkou „Jak šel medvídek do školy“. A jako vždy nás herečky nejen pobavily, ale dozvěděli jsme se i něco nového.

Začátkem října se naše každodenní procházka proměnila ve velmi příjemné dopoledne plné soutěží her a zážitků. Na zahradě „SVČ“ v Ledecké ulici byl připraven program „Dobrodružství s veverkou Zrzečkou“, kterého jsme se zúčastnili, zasoutěžili si a odnesli si i odměny.

V říjnu byly zahájeny ozdravné každotýdenní aktivity, jako je cvičení „Želva“, cvičení v tělocvičně Bolevecké ZŠ, pobyt ve vířivce či pobyt v solné jeskyni.

Koncem října se nám naskytla příležitost seznámit se prostřednictvím hudebního pořadu v MŠ s různými hudebními nástroji. Pořad „Babička Chrota vypravuje“ nám ukázal nejen současné hudební nástroje, ale i ty, které můžeme vidět jen v pohádkách.

Doufejme, že pohádkové budou i nadcházející měsíce, neboť nás čeká období Vánoc, které je pohádkové samo o sobě. 

Třída 4.A:

 

Po prázdninách vítáme děti v nové motýlkové třídě. Přestěhovali jsme se totiž na 4. pavilon. Seznamujeme se nejen s prostředím třídy a hračkami, ale také s novými kamarády. Společně se vypravujeme na prohlídku naší mateřské školy a děti tak mají možnost seznámit se s paní školnicí, nahlédnout do kuchyně, podívat se do solné komory, k vířivce a do sauny, zařádit si v tělocvičně. Také jsme navštívili kamarády ve 3.A a společně si zazpívali, zatančili.

Na cestách za poznáním nás provází pohádkový krteček, který má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony se začíná orientovat ve světě tím, že jej pozoruje, poznává, zkoumá.

I v letošním roce je naší nepostradatelnou rekvizitou tajemný kouzelný kufr a v něm ukrytá mnohá překvapení.

 Krásných slunečných dnů využíváme ke hrám a pohybovým aktivitám na naší školní zahradě. Podnikáme vycházky do okolí, nezapomínáme ani na zahrádky, na kterých dozrává ovoce a sklízí se zelenina.

V prvním říjnovém týdnu jsme se vypravili na zahradu Střediska volného času v Ledecké ulici, kde pro nás připravili akci s názvem Dobrodružství se Zrzečkou.

            O několik dní později pořádá též Středisko volného času ve spolupráci s Městskou policií Plzeň výukový program na dopravním hřišti v Západní ulici. V závěru této akce, jako bonus navíc, viděly děti ukázku výcviku policejního psa a také se dozvěděly, jak se zachovat, když nás cizí pes napadne.  

            Pohyb P1 – to je název akce Nadace sportující mládeže, kde si děti předškolního věku, pod vedením studentů, ověřily úroveň svých pohybových dovedností. Vše výborně zvládly a za svoje snažení byly po zásluze odměněny.

S přicházejícím podzimem pozorujeme proměny přírody, všímáme si barev, poznáváme stromy a přírodniny. Při vycházkách a s pomocí rodičů a dětí sbíráme kaštany, žaludy, šípky, bukvice a jiné přírodniny, které využíváme ke hrám a tvoření. Z kaštanů jsme sestavovali obrázky a tvořili zvířátka, z jeřabin navlékali paprsky pro sluníčko. Dvě obrovské oranžové darované dýně jsme proměnili v podzimní skřítky. Dýňáček stráží vchod do našeho pavilonu a skřítci Dubáčci nás vítají na svahu před školkou.

Před podzimními prázdninami jsme uspořádali pro děti a jejich rodiče Hallowenské odpoledne. Dýně byly všude, kam jsme se podívali – různé druhy, barvy, velikosti, přímo vybízely, dát se do vyřezávání, vydlabávání a zdobení. Práce šla všem od ruky a my jsme jenom žasli, jaké máme v naší třídě kreativní a šikovné děti a rodiče. Tato akce se mimořádně vydařila, společně jsme prožili příjemné odpoledne.

Úspěšně se rozbíhá nový celoškolní projekt „Čteme dětem“. Asi tak jedenkrát za týden přicházejí maminky i tatínkové číst dětem před odpočinkem. O čtení je velký zájem, hlavně děti se těší.

Zrovna minulý týden, Amálka dětem nadšeně sdělovala: „Zítra přijde moje maminka číst pohádku o krtkovi a rybě“.
Paní učitelka reaguje a říká: „Amálko, ale zítra je přece sobota a to je školka zavřená“.
Amálka pohotově odpoví: „To vůbec nevadí, tak přijde v neděli“.