87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

březen  -  duben  2 0 1 4 

 

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem?

           

Konečně tady máme první jarní měsíce. I když zima byla mírná, každý se už na jaro těší. Březen jsme zahájili hned jarními prázdninami. Po návratu z prázdnin na nás ve školce čekala samá jarní, respektive březnová témata. A o čem jsme si povídali? No, především o probouzející se jarní přírodě. Ale, jak praví známé české přísloví: „Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ – tak i nás se zima drží zuby nehty. A tak v průběhu měsíce března zavítalo do naší MŠ divadlo z Karlových Varů – „Divadlo Letadlo“ s pohádkou „Výprava za ledním medvědem“. Moc se nám líbila, bylo to zase něco nového, shlédnout divadlo se skutečnými herci.

Začátkem dubna nám už počasí opravdu přálo a objevily se konečně tolik očekávané první jarní paprsky. A i my ve školce jsme užívali prvního jarního sluníčka plnými doušky. Většina tříd se vypravila na delší vycházky a vnímala krásy jarní přírody.

Letošní Velikonoce se o slovo přihlásily právě v dubnu, kdy už většinou bývá poměrně teplo. Samotné Velikonoce inspirovaly většinu tříd a věnovaly se tomuto tématu naplno. Výzdoba, dárečky, tradiční velikonoční předměty, prostě vše, co k tomu patří, jste u nás ve školce mohli najít. Jen s pomlázkou byl letos trochu problém. Velikonoce byly později a předcházelo jim poměrně teplé období, a tak téměř všechny vrbové proutky byly již zelené. Ale i s tím jsme si poradili. Velikonoční přípravy byly zpestřeny celoškolkovou akcí „Velikonoční tradice“. Děti procházely postupně všemi třídami, kde pro ně byly připraveny různé soutěže i malé odměny.

Ještě než se děti rozešly na velikonoční prázdniny, navštívil sboreček „Kosíci“ a „Flétničky“  penzion pro seniory „Longevita“, kde potěšil babičky a dědečky svým vystoupením plným písniček. Některé babičky se svým zpěvem k dětem přidaly. Po velikonočních prázdninách mezi nás zavítaly dvě paní ze sdružení „Pomocné tlapky“ a ukázaly nám práci dvou asistenčních psů. To, jak pomáhají lidem se zdravotním postižením, bylo velice zajímavé. Sami jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když nám svým jazykem masírují dlaň nebo nás hřejí svým tělěm.

25.dubna jsme se pobavili loutkovou pohádkou „Kašpárek v pekle“. Loutkoherci z Opavy nám nakonec dovolili prohlédnout si všechny loutky pěkně zblízka. Během těchto dvou měsíců se některé děti zúčastnily výtvarných soutěží pod názvy „O zlatý čtyřlístek“ nebo „Zvony pro chrám sv. Bartoloměje“.

Konec dubna patří již tradičně pálení čarodějnic. Na všech třídách ožívala košťata, po školce se hemžily malé čarodějnice. Čarodějné reje vyvrcholily dne 30.dubna. A to už máme před sebou poslední dva měsíce školního roku. Tak si je pořádně užijme!!!


Blíží se prázdniny a my se na ně pomalu, ale jistě řádně připravujeme!


Za kolektiv učitelek 87. mateřské školy

Mgr. Zora Řežábková       


Okénko jednotlivých tříd

Třída 1.A:

 

Konečně skončila zima, a i když nás letos moc nepotrápila, všichni jsme se nemohli dočkat jara. Přivolávali jsme ho výrobou kytiček a za nějaký čas naše třída rozkvetla vlastnoručně vyrobenými kvítky rozličných velikostí a barev.

První teplé dny přímo lákaly k pobytu venku a tak jsme mnoho činností přestěhovali do přírody. A když se opět trochu ochladilo, změnili jsme naši třídu v pohádkové království. Nejvíce se dětem líbila pohádka O Koblížkovi, kterou si vyslechly, zahrály, namalovaly, převyprávěly, prohlédly v knížce a i ochutnaly.

Byli jsme rádi, že nás začátkem dubna pozvali kamarádi z 1.B na zajímavou akci, návštěvu hudebníků. Děti se blíže seznámily s hudebními nástroji violoncello a housle, hádaly písničky a společně zpívaly.

Když se přiblížily Velikonoce, naše šikovné děti vyrobily mnoho pestrobarevných kraslic. I když nejedna skořápka praskla a nejedna slza ukápla nad rozbitým vajíčkem, nakonec si každý domů odnesl kraslici i pomlázku.

Příjemné odpoledne jsme strávili během velikonoční dílny s rodiči. Zde si děti s dopomocí maminek a tatínků vyzkoušely i náročnější techniku zdobení vajec. Ale důležitější než výrobky byla pohoda a přátelská atmosféra, která zde v minulosti vždy panovala a doufáme, že se do budoucna nic nezmění. 

Třída 1.B:

 

Měsíc březen u nás začal jarními prázdninami, na které se všichni vždy moc těšíme. Naše třída 1.B se přihlásila do výtvarné soutěže „ Zvony pro chrám sv. Bartoloměje“ .Proto jsme naplánovali cestu tramvají na náměstí vyhledat zvony,  seznámit se s jejich účelem a tvarem. S divadelním představením v naší MŠ jsme se vypravili pohádkou za ledním medvědem. Koncem března jsme se začali připravovat na duben-měsíc bezpečnosti. Ve třídě jsme postavili silnice, semafory, přechody pro chodce, značky a hry mohly začít. V roli policisty se děti střídaly. Hrály mnoho her s auty, volanty, cestovaly vlakem i letadlem. Hodně si hry užily, protože doprava je méně častým tématem.

Před Velikonocemi jsme měli hodně napilno, malovali jsme vejce, zdobili třídu, učili se koledy a rejdili s pomlázkami. Jednou odpoledne jsme se sešli s rodiči a z keramické hlíny si každý vyrobil beránka.

Hned po Velikonocích nás navštívila maminka jedné holčičky a přinesla s sebou violoncello. Doprovodila jí kolegyně s houslemi. Děti poznaly oba nástroje a vyslechly si krásný koncert. V polovině dubna jsme putovali po třídách- každoroční soutěže s různým námětem. Letos jsme putovali za zajíčkem a velikonočními tradicemi.

Koncem dubna u nás byla nezvyklá návštěva – asistenční psi s trenéry. Ukázali nám, co psi všechno dovedou, co umí přinést. Děti si mohly vyzkoušet, jak se pohybují nemocné či postižené děti a jak je psíci masírují a zahřívají vlastním tělem. Nechybělo fotografování mazlení. Odnesli jsme si nezapomenutelný zážitek.

O zlatý čtyřlístek“ soutěžil sbor Kosíci ve Skvrňanech. Obdržel 2.místo ve sborovém zpěvu a 1.místo v kategorii jednotlivců.

Kašpárka v pekle jsme mohli vidět v divadelním představení u nás ve školce. Jako každý rok, tak i letos poslední dubnový den u nás ve třídě i venku létaly čarodějnice na košťatech, předváděly své kostýmy, soutěžily v hodu hadem do kbelíku, v chůzi s pavoukem na hlavě a mnohé další. Jako vždy dobré nálady a legrace bylo do sytosti.

Začátkem května odemkli jaro předškoláci houslovým klíčem na koncertě, kde se předvedly dechové nástroje, smyčcové, žesťové a dřevěné. Děti z LŠU zatančily taneček a každý zahrál skladbu, kterou diváci hádali. Koncert ukončila společná písnička “Já jsem muzikant“ s doprovodem bicích nástrojů. 

Třída 2. A:

 

Po jarních prázdninách se děti konečně dočkaly dlouho očekávaného maškarního reje. Hned ráno se oblékly do kostýmů, aby si den náležitě užily. Hrály hry, tancovaly, plnily úkoly a dostaly sladkou odměnu.

Následující týden jsme věnovali Světovému dni vody. S kapičkou Bárou jsme si povídali o tom, proč je voda pro nás a vše živé na Zemi důležitá. Tvořili jsme pramínky, potůčky, rybníčky, pouštěli lodičky, nechyběly ani hrátky a kouzlení s vodou.

A už je tady první jarní den. Radujeme se ze sluníčka, na hřišti kreslíme jarní obrázky barevnými křídami a užíváme si hrátky s padákem.

Po několika mrazivých dnech to v naší motýlkové třídě zavonělo jarem a z nás se na chvíli stali malí zahradníci. Před vchodem do našeho pavilonu jsme zasadili petrklíče a macešky a nezapomněli je zalít. Snad už je mráz nespálí.

Poslední březnovou středu nás překvapil v areálu MŠ zvuk sirény. Přijela k nám sanitka Záchranné služby. Z ní vystoupili tři sympatičtí záchranáři, kteří se nám věnovali, poskytli odborný výklad a umožnili prohlídku sanitky. Děti si mohly sednout za volant a vychutnat si roli řidiče. Děkujeme mamince Amálky, že nám zařídila takový zážitek.

„Mámo, táto, tvořte s námi“- to byl název akce, kterou jsme ve spolupráci s rodiči v rámci Velikonoc uspořádali a vytvořili malou výstavku. Bylo velkým překvapením, jaká krásná vajíčka, zajíčky, pomlázky a velikonoční dekorace dokázaly děti společně s rodiči vyrobit. Nechyběl ani mazanec, velikonoční beránci a perníčky – tyto dobroty samozřejmě děti s velkou chutí hned snědly. Všem zúčastněným moc děkujeme.

Vyvrcholením oslav svátků jara byla celoškolní akce s názvem Velikonoční tradice. Procházeli jsme celou mateřskou školou z jedné třídy do druhé a plnili úkoly motivované Velikonocemi. V naší třídě na nás na závěr čekalo překvapení – byl u nás zajíček a přinesl dětem pomlázku.

Týden čarodějnic jsme si udělali s předstihem a čarodějnické hrátky si pořádně užili. Čarovali jsme s čarodějnicí Kalimárou, vymýšleli zaklínadla, vyráběli papírová košťátka a s těmi si hráli, tančili, cvičili, čarovali, házeli je do obruče a létali na nich mezi hady a pavouky.

A to se ještě předškoláci zúčastnili zajímavé besedy zaměřené na výcvik psů pro postižené lidi i děti. Velmi zajímavá byla praktická ukázka pomoci psů. Reagovali na pokyny, podávali a nosili různé předměty.

Zpestřením pro všechny bylo gymnastické vystoupení Grétky a její sestřičky Lindy. Jedno odpoledne nám místo spaní předvedly, co se v hodinách gymnastiky naučily. Děti byly nadšené, vyzkoušely si, co všechno se dá dělat s obručí a jak „čarovat“ se stuhou.Perličky:

 

Pavlík zůstal odpoledne ve třídě sám a čekal na rodiče.
Pavlík: „Dneska si pro mne přijde tatínek, maminka musí zůstat déle v práci. Ona je totiž trošku pomalá než tatínek“.

Péťa s Grétkou si povídají.
Grétka: „Když se oženíš, tak máš děti.“
Péťa: „Já až budu velkej, tak se ožením.“
Grétka: „Já se ženit nebudu.“
Péťa: „To potom budeš bezdomovec.“ 

Třída 2.B:

 

             Březen

            Je po zimě, příroda se začala probouzet, a tak jsme se vypravili na výlet do lesa a k rybníku. Povídali jsme si o počasí, hráli různé hry. Při vycházkách kolem zahrádek jsme poznávali rozkvetlé stromy, jarní květiny, např. sněženky, tulipány narcisky a také první hmyz. Sledovali jsme, jak funguje náš přírodní „barometr na ptačím stromě“.

            V naší malé dílničce jsme poznávali různé materiály / papír, dřeva, textil …/ a zkoušeli s nimi pracovat. Nejvíc se všem líbilo řezání pilkou a zatloukání hřebíčků. Že jsou malí šikulové, dokázaly děti i při sestavování kolotoče pro panenky, stavění pouťových stánků i „střelnice“. Holčičky vyrobily koláčky a chlebíčky, nachystaly srdíčka a zmrzlinu. Škoda, že všechny ty dobroty byly jen z papíru! Ale stejně jsme si naší tradiční jarní pouť pěěěkně užili.

 

Duben byl ve znamení několika výtvarných soutěží.

            V soutěži “O zlatý čtyřlístek“ získaly děti z naší třídy jedno 2. a tři 3. místa. Obrázky jsme zaslali i do městské soutěže, která byla vyhlášena na podporu obnovy plzeňských zvonů. Na další soutěž, která se týkala našeho města, jsme se trochu připravovali četbou plzeňských pověstí a povídáním o historii. Nejvíce děti zaujaly pověsti „O založení Radyně a o Radoušovi“ a pověst „O Lochotínském poustevníkovi“.

Čas nám rychle utíkal a než jsme se nadáli, barvila se vajíčka a pletly pomlázky. S těmi se kluci pěkně proběhli po zahradě, když vyšupávali děvčata. Všichni společně jsme potom hledali zajíce a dobroty, které nám na zahradě schoval.

Závěr měsíce patřil povídání o domácích zvířatech, mláďatech, užitku, pro který je chováme. Bylo vidět, že děti už živá domácí zvířata moc neznají. Například zjistit, kolik nohou zvířátka mají, dalo některým dětem docela zabrat.

Ale konec měsíce se vydařil. Děti si pěkně užily čarodějnické řádění a čarování. Veselých čarodějnic a „pavouků“, kterých bylo najednou všude plno, se nikdo nebál.

A poslední den se starší  děti  setkaly v kulturním středisku Totem s plzeňskou výtvarnicí D.Raunerovou. Prohlédly si její obrazy, společně si povídaly o zvířátkách z jejích básniček, muzikanti vyhrávali k tanci. Nakonec se děti s výtvarnicí a básnířkou společně vyfotily a na památku dostaly i její nové knížky. 

Třída 3.A:

 

Příchod jara v nás vyvolával veselou náladu. Při vycházkách jsme hledali první jarní kytičky, pozorovali jsme broučky, ptáky a vyhřívali se na sluníčku.

     Třídu jsme si vyzdobili jarními výrobky. V naší „dřevíčkové“ dílničce jsme si z přinesených dřevěných měchaček vyráběli jarní víly, se kterými jsme si pak moc pěkně hráli.

            Navštívila nás opět naše babička – písnička a společně s ní jsme se naučili novou píseň „Na tom pražským mostě“. Sami jsme pak vymýšleli jednoduchý taneček.

            Mezi nás pak zavítaly dvě příslušnice Městské policie. Pod jejich vedením jsme se proměnili v řidiče a chodce a zkoušeli si, jak správně přecházet ulici, kdy dát přednost řidičům, kdy chodcům. Šlo nám to výborně, bylo poznat, že už máme bohaté zkušenosti.

             Ve třetím březnovém týdnu jsme zhlédli divadelní představení s názvem „Výprava za ledním medvědem“. Ocitli jsme se až u severního pólu a poznávali zvířata, která tady žijí.

              21. března jsme se vydali do Domu seniorů „Terasy“, abychom zase po nějakém čase potěšili naše staroušky. A povedlo se nám to! S chutí si s námi zazpívali české lidové písničky. Jen litovali, že už nemohou si s dětmi zatancovat.

              Protože sluníčko svítilo jak o závod, vypravili jsme se jedno dubnové dopoledne ke Košuteckému jezírku hledat jaro v přírodě. Nejdříve jsme se vyřádili na dětském hřišti za jezírkem a pak jsme si zahráli na detektivy. Hledali jsme ukryté dopisy s různými úkoly, které jsme hned na místě plnili. Jarní hrátky byly fakt prima!

            Druhý dubnový týden byla v naší třídě na praxi studentka pedagogické školy. Měli jsme tak rázem tři paní učitelky. Společně jsme byli i na výletě! Poznávali jsme plzeňské historické podzemí. Bylo skutečně zajímavé prohlédnout si např. staré zbraně, nebo nádobí, ze kterého lidé ve středověku jedli. Největším zážitkem ale bylo procházení úzkými chodbami starých sklepních prostor. Museli jsme proto mít na hlavách helmy. Opravdu nám „slušely“, alespoň jsme se od srdce zasmáli!

             Ale to už nám na dveře klepaly veselé jarní svátky – Velikonoce. Poctivě jsme se na ně připravovali. Malovali jsme vejce, vyráběli slepičky, zajíčky, kuřátka, prostě vše, co k Velikonocům patří. V duchu Velikonoc pak probíhala i celoškolní akce „Velikonoční tradice“. Procházeli jsme jednotlivými třídami a plnili zde úkoly, které si pro nás kamarádi připravili.

             Po velikonočních prázdninách přišly mezi nás dvě paní ze sdružení „Pomocné tlapky“  a přivedly s sebou dva psy – Taru a Grifa.  V tomto sdružení jsou vychováváni asistenční psi pro lidi se zdravotním postižením. Co takoví pejskové všechno dokážou, to se nám ani nechtělo věřit. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když pejskové svým jazykem masírují nemocným lidem bříška. Pěkně nás to lechtalo!

             V pátek 25. dubna nás potěšila loutková pohádka „Kašpárek v pekle“. Loutkoherci k nám přijeli až z Opavy. Po skončení divadelního představení jsme si mohli zblízka všechny loutky prohlédnout.

             Poslední dubnový den prováděly u nás pracovnice organizace „Lví očko“ screeningové vyšetření zraku dětí. Všechny děti měly očka v pořádku.

             

Teď už nám zbývají poslední dva měsíce školního roku. A ty si prožijeme jaksepatří! 

Třída 3.B:

 

            Měsíc březen pro nás začal velkou událostí. Přišly mezi nás příslušnice policie a povídaly si s námi o nebezpečí, které nás může potkat cestou do školky. Bezpečná cesta – to je základ. Řešili jsme různé dopravní situace, učili jsme se správně přecházet vozovku a reagovat na světla semaforů. 

Povídali jsme si o probouzení přírody a hledali jsme, co všechno se v přírodě mění příchodem jara. Byli jsme se také podívat na koníky u Šidloveckého rybníka. Koníkům jsme přinesli hodně jablíček a mrkvičky. Protože jsme v přírodě zatím moc broučků nenašli, vyrobili jsme si broučka každý sám. Zdobili jsme kamínky, které jsme si pak položili do trávy. Pro naše rodiče připravily paní učitelky tvořivý den – společně jsme vytvářeli motýlky z keramické hlíny.

Každý z nás si do školky přinesl svoji oblíbenou knihu. Společně s paní učitelkou jsme z kostek postavili knihovnu. Každý den jsme si knihy prohlíželi a vždy z některé četli. Moc jsme se těšili na návštěvu místní knihovny, kde jsme viděli velké množství knih. Moc pěkně nám o těchto knihách povídala jedna paní. Po přednášce jsme si mohli knihy prohlédnout.

Protože víme, že počasí je velmi důležité, chtěli jsme vědět, kdo počasí předpovídá a jak. Mohli jsme navštívit Hydrometeorologický ústav na Mikulce. Zde jsme se důkladně se vším seznámili. Mohli jsme i vidět mapy a vyzkoušeli jsme přístroj na měření větru. Venku jsme viděli malé nádržky, které ukazovaly množství spadané vody. 

O tom, jak žijí některá zvířátka v přírodě a jak jim můžeme pomáhat, nám přišla povědět pracovnice Krajského úřadu z odboru životního prostředí – slečna Boušová. A protože jsme byli šikovní a znali hodně odpovědí, dostali jsme pěkné dárečky. Na zvířátka jsme se také byli podívat v SVČ – v teráriu. Zde jsme si mohli pohladit hada, želvičku a dokonce jsme viděli narozené mláďátko myšky.

Duben jsme prožili přípravou na Velikonoce – barvili jsme vajíčka, vyráběli ozdoby, pletli pomlázky a učili se říkadla. Školková akce „Velikonoční tradice“, kde jsme procházeli třídami a plnili různé úkoly, se nám také líbila. Konec dubna byl ve znamení čarodějnic – i my jsme měli třídu plnou čarodějnic. Vařili jsme čarovný nápoj a létali na koštěti. Prostě – u nás se stále něco děje!!! 

Třída 4.A:

 

Ve třídě 4. A jsme se společně sešli 10. března, hned po jarních prázdninách. Všichni jsme byli plni dojmů a zážitků, které jsme hned museli sdělovat ostatním. A protože měsíc březen je již řadu let měsícem knihy, tak i my jsme se rozhodli letos tomuto tématu věnovat větší pozornost. A začali jsme tím tradičním, tím, co znají snad úplně všichni a to je klasická česká pohádka. Připomenuli jsme si pohádku „O Budulínkovi“, „O Červené Karkulce“ a další. Shlédli jsme loutkové divadlo, které nám zahrála paní učitelka, malovali misku hrášku pro Budulínka, vyráběli papírový košíček pro Červenou Karkulku atd.. Z těch méně známých pohádek nás pobavila pohádka „O Čekance“, kterou jsme si zkoušeli společně převyprávět. Mimo jiné jsme se naučili, jak se o knihu správně starat, aby nám vydržela dlouho pěkná. Vyrobili si záložku do knihy nebo si uspořádali výstavku z knih, které jsme si donesli do školky, a ze kterých jsme si četli. Seznámili jsme se i s některými pověstmi, týkajícími se města Plzně a nejbližšího okolí. A 28.března navštívili knihovnu města Plzně na Lochotíně, kde pro nás připravili zajímavý program.

Koncem března nás inspirovala i probouzející se příroda a nadcházející Velikonoce. Pěkné počasí nás nenechalo zahálet a začátkem dubna jsme se vydali na delší procházku k rybníku „Šídlovák“, abychom zjistili, co je zde nového a potěšili se s koňmi na místním ranči. Jelikož procházka vedla přes les, nebylo od věci zopakovat si něco o ochraně proti klíšťatům a jak jinak, samozřejmě hrou.

10.dubna jsme pozvali maminky a tatínky k nám do školky, aby si s námi vyrobili mrkvičku pro zajíčka, ale tentokrát ne z keramické hlíny, ale z filcu. Z keramické hlíny jsme za pomoci paní učitelky vyráběli a modelovali různé velikonoční dekorace. My malí jsme při tom vydatně pomáhali, někteří si zkusili i šití, samozřejmě tupou jehlou a pod dozorem dospělých, ale i tak to stálo za to.

Týden před Velikonocemi jsme strávili jak se patří velikonočně. Dodrželi jsme „žluté úterý“ – děti i paní učitelky byly celé v žlutém. Upekli jsme si velikonočního beránka, který byl moc dobrý a po obědě se po něm jen zaprášilo. Mohli jsme ho porovnat s beránkem od Majdy maminky, která nám ho do školky také přinesla. Čí byl lepší? Těžko říct, z žádného nezbyl ani kousek. Toto skvělé úterní dopoledne bylo zakončeno výletem. Tramvají jsme se jeli podívat na velikonoční trhy na náměstí. Prohlédli jsme si tradiční velikonoční předměty i zvony, o kterých jsme si povídali v plzeňských pověstech. Jen zima nám to trochu kazila. Ale stejně jsme si to užili!