87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

leden  -  únor  2 0 1 4 

 

Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále!

           

Vážení čtenáři,

I když vánoční prázdniny byly letos poměrně dlouhé, stejně utekly jako voda. A byl tu nový rok. Letos jsme se sešli až 6.ledna plni dojmů a zážitků z Vánoc. Každý se musel pochlubit, co našel pod vánočním stromečkem, který dárek mu udělal největší radost.

Na zdravý životní styl a na to, aby se nám nemoci v letošním roce co nejvíce vyhýbaly, myslíme v naší školce stále, a proto jsme hned po prázdninách pokračovali ve všech ozdravných aktivitách jako je pobyt v sauně, ve vířivce, solné jeskyni, či tělocvičně Bolevecké ZŠ. Některé děti se zúčastnily předplaveckého výcviku v bazénu ZČU na Lochotíně.

Hned první lednový týden se uskutečnila schůzka rodičů předškoláků se zástupci okolních základních škol. Každá škola v krátkosti rodiče seznámila se svým programem a hlavním zaměřením. V diskusi se pak mohli rodiče ptát na různé detaily, které je zajímaly.

Předškoláci z naší školky měli možnost podívat se do prvních tříd Bolevecké ZŠ. Nejprve pozorovali starší kamarády při práci ve škole, a pak se i oni stali na chvilku žáky 1.třídy, posadili se do opravdových lavic a zkoušeli si, jaké to asi bude, až i oni začnou chodit do školy.

Měsíc leden nám mimo jiné zpestřila i návštěva Divadla Dráček paní Štěpánky Kašparové s pohádkou „Zimní radovánky“. I když letošní zima moc zimně nevyhlížela, přesto je třeba se teple oblékat. O tom, co by se mohlo stát, kdybychom to nedělali, jsme se zábavnou formou dozvěděli shlédnutím tohoto představení. Vypadá to vážně, ale byla to legrace – Divadlo Dráček nikdy nezklame!

Dalším kulturním zážitkem tentokrát hudebně zaměřeným byla „Pohádková minišou“. Pěkně jsme si zazpívali, zatančili, někteří z nás si i zahráli na ozvučná dřívka, tamburiny a jiné hudební nástroje. K pobavení byly i hudebníkovy pohádkové čepičky.

Koncem února se konal na naší mateřské škole „Den otevřených dveří“. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si třídy a prostory, kde se nachází vířivý bazének, infrasauna, či solná komora. Dále měli možnost získat některé informace ohledně zápisů do MŠ.

Závěr měsíce byl na většině tříd věnován masopustnímu období a tedy i karnevalu. V letošním roce si karneval užily děti v prostředí svých tříd, jistě se při něm báječně pobavily a spokojené odešly domů užít si jarní prázdniny.

 

 

Vždyť jaro už klepe na dveře, tak si ho hezky užijte!!!            za kolektiv učitelek 87. mateřské školy

Mgr. Zora Řežábková            


Okénko jednotlivých tříd

Třída 1.A:

 

Po vánočních prázdninách jsme se všichni sešli plni dojmů, zážitků, bylo o čem si povídat. A hned jsme přešli v další tradici, svátek Tří králů, kterou děti hrály s velkým zaujetím, protože v jesličkách ležel živý Ježíšek a všechny děti dokázaly vytvořit slavnostní atmosféru. Králové se cestou do Betléma prodírali spoustou oveček a za doprovodu vánočních písní dorazili až k Marii, Josefovi a Ježíškovi.

Událostí, kterou si děti hodně užily, byl karneval.  Přišli krásné princezny i zdatní hrdinové.  Lidový masopustní tanec vystřídala i divočejší moderní hudba. Děti si užívaly rej masek uprostřed konfet a jiných karnevalových dekorací, jen nerady zábavu ukončily.

Přihlášeným dětem začal předplavecký výcvik, kde se děti naučí nebo zdokonalí splývat, potápět se, základy plaveckého stylu „kraul“ a vyzkouší si skočit do velkého bazénu a kousek v něm doplavat.

Dny, kdy se obvykle koulujeme, stavíme sněhuláky a chodíme bobovat, bychom letos mohli počítat na prstech jedné ruky. Proto jsme dětem toto bezesněhové období vyplnili jinak. Medvědím týdnem jsme dětem připomněli všechna zvířátka, která přezimují v našich lesích, samozřejmě včetně medvědů. Na medvědy jsme si hráli, medvědy jsme kreslili, vybarvovali, vyráběli, tančili medvědí taneček, zpívali o medvědech a nezapomněli jsme ani na lední medvědy a celý jeden den jsme si hráli na putování ledního medvěda.

Co dělá v zimě vodník? Inu, na to nám zase všechny odpovědi dal vodnický týden. A opět nastaly neobvyklé dny plné vody, vodníků, rybníčků, vodních radovánek, vodnických her a soutěží. Jeden den nás „opravdový“ vodník navštívil a doprovodil nás i do naší vířivky. Další den jsme mu chtěli návštěvu oplatit a vydali jsme se k rybníku Šídlovák. Ale vodník asi zrovna odpočíval pod zamrzlou hladinou, tak jsme si alespoň pěkně zařádili.

Velkou událostí pro děti (a vlastně i pro mnohé dospěláky) byly olympijské hry v Soči. Ale nejen tam. V naší třídě Berušek se sportovalo s nemenším nasazením. A i když se to zdá nemožné, zvládali jsme i takové disciplíny, jako skoky na lyžích, hokej, závody na snowboardu nebo závody čtyřbobů. Samozřejmostí byly slavnostní ceremoniály při předávání medailí za doprovodu české hymny.

I přes nepřízeň počasí jsme si zimu užili, ale už se všichni těšíme na blížící se jaro. 

Třída 1.B:

 

Po vánočních prázdninách se už předškoláci těšili, jak půjdou do ZŠ Bolevecká. 13.ledna si vzali bačkorky a sedli si společně s kamarády z 1. tříd do lavic. Se zájmem sledovali vyučovací hodinu, kde se zpívalo, přednášelo, děti plnily úkoly, prohlédly si sešity a učebnice a na závěr hodiny obdržely od p. učitelky malý dáreček.

22. ledna jsme vzali batůžky a vydali se společně do lesa objevovat krásy zimní přírody. Děti našly hnízda v korunách stromů, četly ve stopách – komu asi patří. Se stromy jsme si zahráli několik her a došli až k místu, kde pobývají koně. Děti je pozorovaly při krmení a našly i koňský hrobeček. Děti tam mohly vidět i jiná zvířátka např. kočky, psy.

Únor je obecně známý jako měsíc masopustů, karnevalů. Nejdříve jsme se vydali za karnevalem do střediska Motýl, kde jsme společně pluli s námořníky kolem světa, seznamovali se s méně známými zeměmi, objevovali, vyráběli černoušky a dostali na cestu i malé dárečky. O týden později jsme pozvali maminky a tatínky užít si s námi karnevalový den plný zábavy, veselí, tance, soutěží. Dětem maminky obstaraly masky opravdu moc krásné, takže jsme se ve třídě potkávali s piráty, princeznami, kouzelníkem a mnoha dalšími. I rodiče oblékli masky a plně se zapojili do promenády masek,do tance ve dvojicích a balonkem na čele i do soutěže „ Komu zůstane na hlavě klobouk?“ I paní učitelky měly převlek a řádily jako šašek a indiánka.

Nejen pohádkový, ale i hodně sportovní byl únorový měsíc. Probíhala totiž olympiáda v Soči, ale i u nás v naší třídě. Děti nesly „olympijskou pochodeň“, soutěžily v různých disciplínách dle možností, fandily doma u obrazovek našim sportovcům a ve třídě jsme si pak o všem vyprávěli. Samozřejmě se rozdávaly medaile, nechybělo fotografování a výstupy na stupně vítězů.

 

Humor našich dětí:

„ Kam utekla ta stáda ploštic?“ – Terezka Š. 

Třída 2. A:

 

První dny po návratu z vánočních prázdnin byly plné vyprávění. Všechny děti chtěly svým kamarádům sdělit, jaké dárky dostaly od Ježíška a jak prožily Vánoce.

            V dalším lednovém týdnu se předškolní děti šly podívat na kamarády do 1. třídy Bolevecké ZŠ. Prvňáčci nám ukázali, co nového       se už naučili. Potom přišla řada na naše předškoláky, aby si vyzkoušeli, co je ve škole v září čeká.

            Dlouho očekávaná zima stále nepřichází a tak místo zimních radovánek si užíváme cvičení v tělocvičně Bolevecké ZŠ, předškoláci se chodí vydovádět do plaveckého bazénu, relaxujeme ve vířivce a také si povídáme o tom, jak chránit svoje tělo a pečovat o zdraví.

            Koncem ledna konečně napadla pořádná hromada sněhu a my si to pořádně užíváme – bobujeme, jezdíme na lopatách, stavíme sněhuláky, koulujeme se…

Zasněžená krajina a krásné počasí nás zlákaly k vycházce zimní přírodou. Cestou jsme pozorovali veverky a poznávali stopy ve sněhu. Na Ranči Šídlovák jsme koním zanechali samé dobroty – suchý chléb, mrkvičky a jablka. Zvířátkům v lese jsme připravili malou hostinu v podobě  ořechů, kaštanů, žaludů a jablek.

Velkou míru pozornosti věnujeme olympiádě v Soči. Hrajeme si na sportovce, sledujeme dění v televizi, vyprávíme si zážitky.

 V únoru nás čekalo hned několik zajímavých aktivit.  Nejprve hudební pořad s názvem „Pohádková minišou“. Děti si s chutí zazpívaly i zatančily.

Dále jsme se staršími dětmi navštívili Polanovu síň v Městské knihovně. Pod názvem Angličtina pro nejmenší se skrýval velmi hezký pořad plný anglicko- českých písniček doprovázených ilustracemi, který pro nás připravil Milan Benedikt Karpíšek s harmonikářkou Jitkou.

 Také k nám přišla do třídy policistka. Rychle si děti získala a svým programem je zcela zaujala. Pomocí sehraných scének se děti postupně dozvěděly a také si vyzkoušely, jak se správně chovat při jízdě v autě a při přecházení vozovky, co nikdy nedělat a na co nezapomínat.

V pátek 14.2. jsme se vypravili do Občanského sdružení Motýl na pořad Plavba kolem světa s námořníky. Nalodili jsme se na Severním pólu a rozehřáli rozcvičkou, v Norsku nás čekal rybolov, v Holandsku jsme trhali barevné květiny a v Austrálii zdolali klokaní stezku. Ještě jsme si přivezli suvenýr z cesty – černouška, kterého jsme si vyrobili ve výtvarné dílně. 

Třída 2.B:

 

             Vánoční svátky se rychle přehouply do nového roku a sotva jsme si trochu popovídali o tom, jaké byly a co nám přinesl Ježíšek, už klepaly na dveře zápisy do „velké“ školy. To to utíká! Za chvíli budou z  našich pěti  kamarádů  školáci! Jenom opravdová zima pořád nikde. Sníh jsme si užili jenom chvilku ….a tak jsme si na zimu alespoň hráli. Uspořádali jsme „Den se sněhovou vločkou“ a od rána bylo všechno bílé, vločky jsme modelovali, malovali, skládali z papíru, vyráběli z korálků… vločky byly zkrátka všude. Nakonec jsme udělali koulovačku na sněhuláka. Byl sice jenom „jako, ale zato jsme si ho ve třídě užili celou zimu.

            A když konečně sníh napadl a začalo mrznout, dělali jsme všelijaké pokusy s vodou a ledem. Ptáčkům jsme připravili další krmítko a pravidelně dosypávali zrníčka. Na náš „ptačí“ strom je vidět ze třídy, takže můžeme pozorovat, kdo na něj létá.

V únoru jsme si povídali o čase, o tom, jak rosteme a měníme se. A také, jak se staráme o své zdraví, jak sportujeme. Povídání o zimních sportech jsme zakončili zimní olympiádou.

 Konec února patří v naší třídě každý rok masopustnímu veselí. Povídali jsme si, proč se masopust slaví, jaké masky chodí v průvodu a jaké jsou lidové zvyky na konci zimy.

Vyráběli jsme si různé škrabošky a vůbec nejlepší byl maškarní bál. Zatancovali jsme si, byly různé soutěže a našeho „Masopusta“ jsme nehodili do vody, jak bývá zvykem, ale ozdobili šlehačkou a nakonec celičkého snědli! Byl to totiž velký dort!

 

 

Překlady pohádek – co znamená...

Bába skuhrala:     a/ říká, že je najedená

                           b/ brousila nůž

                           c/ je převlečená

                           d/ potřebuje se napít

 

Je lakomá:        a/ furt chce peníze

                        b/ nic nikomu nedá

                        c/ něco někomu bere

 

Stařík:              a/ je hodně starej a má hůlku

                        b/ má starý kosti a zmenšuje se

                        c/ je pokrčenej a brzo umře

 

 

 Paseka:           a/ je tam strašném čurbes

                        b/ je tam dvoreček a zvířátka

                        c/ že se tam neuklízí           

Třída 3.A:

   

          Nástup do školky po vánočních prázdninách znamenal pořádný nápor pro naše paní učitelky. Všichni jsme totiž chtěli jim vylíčit, jaké dárky jsme našli pod stromečkem. Dlouho jsme se však vzpomínkami nezabývali. Naše předškoláky čekala totiž důležitá událost – zápisy do prvních tříd základních škol. Připravovali se na to důkladně. Paní učitelky připravily pro rodiče předškoláků ukázku práce s budoucími školáky. Rodiče tak měli možnost sledovat svoje děti při práci v kolektivu, porovnat jejich výsledky s ostatními, zjistit, kde a v čem s dítětem přidat.

     Třetí lednový týden s námi prožila studentka střední pedagogické školy, která si v naší třídě odbývala povinnou praxi. Právě v tomto období jsme se proměnili v záludné chřipkové viry a bacily. Povídali jsme si totiž o přicházející chřipce a jak jí čelit. Naši rodiče nám vyrobili úžasné převleky, takže bylo snadné poznat, zda se mezi námi pohybuje rýma, kašel, horečka, či samotná bába Chřipka.

     Podobné téma řešilo i divadelní představení divadélka Dráček „Zimní radovánky“. Hlavním hrdinům jsme mohli poradit, jak se před rýmou a kašlem chránit.

     Ve druhé polovině ledna k nám zavítala opět naše babička – písnička. Společně s ní jsme si s chutí zazpívali známé písničky a naučili se další ze známých lidovek – „Beskyde, Beskyde“.

     Kulturní zážitky jsme rozšířili počátkem února hudebně zábavným pořadem „Pohádková minišou“. Pan Toman z Benešova u Prahy nám skvěle hrál na klávesové nástroje a my jsme spolu s ním zpívali a tančili při známých písničkách z pohádek.

     Pro naše předškoláky byl pak určen pořad „Angličtina pro nejmenší“ v Polanově síni v ulici B. Smetany. Nadchly nás jednoduché, melodické česko – anglické písničky, které jsme si osvojili za pár minut.

     Letošní zima byla pro nás děti opravdu zlá. Sněhu bylo minimálně, koulování, jízdu na bobech, na saních a další radovánky jsme si téměř neužili. Nezbylo nám, než si na ně jen hrát. Naštěstí přišla alespoň významná událost – zimní olympijské hry v Soči. A tak se naše herna proměnila v dějiště olympiády. I my jsme ji zahájili slavnostním pochodem s vlajkami a olympijskou pochodní. I z nás se stali rychlobruslaři, lyžaři, biatlonisté, hokejisté, sáňkaři a další sportovci. Podávali jsme ty nejlepší sportovní výkony a obdrželi za ně také „medaile“ – i když jen papírové. Výkony našich sportovců jsme sledovali doma v televizi a druhý den je ve školce společně hodnotili. Ale všechno jednou končí, a tak i my jsme naši malou zimní olympiádu slavnostně ukončili.

     Jak vypadá Plzeň v zimním období, to jsme chtěli zjistit při výšlapu na Mikulku. Byl sice trochu mrazík, ale zasněženou Plzeň se nám vidět nepodařilo. Alespoň jsme si trochu protáhli nohy.

     14. února jsme se vypravili do občanského sdružení Motýl ve Žlutické ulici, kde pro nás připravili zábavný pořad „Plavba kolem světa“. Stali se z nás námořníci, kteří obeplouvali svět a poznávali různé země. Dostali jsme se až na severní pól, lovili ryby v Norsku, v Holandsku žasli nad barevnými tulipány, v Austrálii hopsali s klokany. Moc se nám tu líbilo a báječně jsme se vyřádili!

     Druhá polovina února proběhla u nás ve znamení masopustu. Seznámili jsme se masopustními zvyky a tradicemi, s veselými říkankami a písničkami na masopustní téma. Poznali jsme, jak vypadal masopustní průvod masek a připravili jsme náš třídní karneval. Maminky nás vybavily úžasnými kostýmy! V úvodu maškarního reje se každá maska představila a pak už jsme jen tančili, řádili, soutěžili a dělali různé legrácky. Prostě jsme si tento den beze zbytku užili!

     Ale to nebylo ještě všechno! Chtěli jsme si užít také pravé masopustní hodování. A tak nám naši rodiče napekli, navařili, připravili takovou spoustu dobrot, že všem až oči přecházely! Stoly se nám prohýbaly pod náporem výtečných mlsnot. Celí natěšení jsme zasedli ke stolům a ochutnávali a ochutnávali. Bříška jsme měli nacpaná k prasknutí. Dokonce si ještě každý mohl domů odnést výslužku.


Moc, moc
děkujeme maminkám a tatínkům za tyto úžasné hody!

 

     Teď už nás však čeká období „půstu“, a to až do Velikonoc. 

Třída 3.B:

 

            Leden začínal v naší třídě tím, že jsme si pohráli s novými hračkami, vyprávěli si zážitky z Vánoc a přinesli jsme ukázat hračky, které jsme dostali pod stromeček. V lednu jsme se vypravili k rybníku Šídlovák. Zjistili jsme, že je zamrzlý a prohlédli jsme si celou plochu a okolí. Také jsme mysleli na zvířátka a donesli jsme jim mrkvičku a jablka. Někteří naši kamarádi začali navštěvovat kurz plavání. Velmi se nám líbilo divadelní představení „Zimní radovánky“. To jsme si pak zahráli i ve třídě.  Protože na nás stále číhá nebezpečí v podobě bacilů, povídáme si o tom, jak nad nimi vyzrát – hrajeme si na čajovnu, jíme hodně ovoce a zeleniny, ale i se otužujeme. Navštívili jsme lékárnu Čtyřlístek – zde jsme si povídali o vitamínech pro děti a dokonce jsme i jeden vitamínový bonbon dostali.

Sledovali jsme dění na Olympiádě a i my jsme si malou olympiádu připravili ve třídě. Hráli jsme si na sportovce. Vyráběli jsme i medaile a diplomy.

Nejvíce se nám líbil maškarní rej. Přinesli jsme si masky, připravili občerstvení a pak vše mohlo vypuknout. Soutěžili jsme, tancovali a hodovali. Také jsme si upekli moc dobré kobližky. Blíží se jarní prázdniny a my se již těšíme na zážitky s rodiči. 

Třída 4.A:

 

„Na Nový rok o slepičí krok“, tímto tématem jsme ve třídě IV. A vítali nový kalendářní rok. Sešli jsme se po vánočních prázdninách až 6.ledna na svátek  Tří králů. A o čem jsme si povídali? No, o čem jiném než o Vánocích, prázdninových zážitcích a samozřejmě o Tříkrálovém průvodu. Královská tematika se promítla do pohybových, výtvarných, pracovních i hudebních činností. Skládali jsme papírovou korunu, hráli hru „Král sedí na trůně“, zpívali píseň „My Tři králové“ a mnoho dalšího.

A jelikož jsme na začátku nového roku plni očekávání, co nás vlastně v tom novém roce čeká, využili jsme toto období k seznamování, procvičování a opakování jednotlivých ročních období a měsíců v kalendářním roce. Opakovali a připomínali si, jak se mění stromy v průběhu roku. Jednotlivé stromy jsme si nakreslili a různými technikami dotvořili tak, aby zapadaly do jednotlivých ročních období.

Přestože letošní zima byla na sníh a led velice skoupá, nedali jsme se odradit a zimu se snažili všemi možnými způsoby přivolat. Třeba tím, že jsme si připravili „Modrobílý den“ – všichni přišli modrobíle oblečeni, vytvářeli jsme pomocí různých technik modrobílé třpytivé obrázky- sněhové a ledové plochy, hvězdy, apod. Následující den jsme uskutečnili výpravu, kterou jsme nazvali „Cesta za sněhovou vločkou“. Vydali jsme se k jezírku „Košutka“ a skutečně nějaké zbytky sněhu objevili a spolu s nimi i malý poklad v podobě drobných sladkostí.

I když letošní zima byla mírná, přesto se musí ptactvo a lesní zvěř v zimních měsících přikrmovat. Letošní podzim na mírnost nadcházející zimy tak trochu upozorňoval i tím, že bylo velice málo podzimních plodů, které běžně pro zvěř s myslivci sbíráme – kaštany, žaludy a další. Příroda je moudrá a dopředu „vytuší“ co ji čeká. Přesto musí být krmelce a krmítka plná, protože ve volné přírodě je potravy v zimě stále nedostatek. O tom všem jsme si povídali. Doplňovali obrázky do psaného textu o myslivci, který krmí zvířátka v lese. Hráli jsme si na to, jak nosíme do krmelce potravu přes různé překážky, na vycházkách sypali ptáčkům do krmítek různá semínka.

No, a čas kvapí a než jsme se nadáli, byla tady polovina února a s ní neodmyslitelné masopustní veselí. A my si ho v naší třídě užili se vším všudy. Hráli si na různá řemesla a povolání, která k masopustnímu průvodu patří. Hráli si na cukráře a papírové výrobky si ovoněli skořicovým cukrem, jako řezníci si vatou plnili textilní jitrnice a klobásky, ale hráli jsme si i na opraváře, švadlenky, či lékaře. Nejdůležitější postavy masopustního průvodu jsme si nakreslili a vymalovali vodovými barvami. A jelikož k masopustu patří mimo jiné i masopustní koblihy, přečetli jsme si pohádku „O Koblížkovi“, kterého jsme si nakreslili, ovoněli skořicovým cukrem, a protože je pro nás upečení koblížku moc těžké, napekli jsme opravdové masopustní muffiny. Na závěr nás čekal velký karneval v maskách s malou hostinou. Všem maminkám, které donesly občerstvení,  samozřejmě děkujeme.

Měsíc únor jsme si zpestřili nejen tímto obdobím masopustu, ale zavítali jsme i do o.s. Motýl, kde pro nás připravili „námořnickou výpravu“ plnou her a zábavy.

Zima plná zážitků je pomalu za námi a my se už těšíme na jaro. Co zajímavého nám asi přinese?

Teď mají slovo jarní prázdniny.