87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D Ik v ě t e n   -   č e r v e n   2 0 1 3KVĚTEN – ČERVEN 2013


     Květen nás uvítal dvěma volnými dny, a to vždy uprostřed týdne. Přestože počasí nebylo nijak oslnivé, dny volna si každý užil podle svého. V Plzni bylo možné se zúčastnit Dnů osvobození spojené s různými kulturními zážitky.

     My v mateřské škole jsme se však více věnovali nadcházejícímu Dni matek. Pro maminky jsme vyráběli různá přáníčka a chystali  besídky. Proběhly téměř na všech třídách. Maminkám jsme zazpívali, zatančili, zahráli divadlo – prostě jsme je moc potěšili.

     10. května jsme zhlédli velmi zdařilé divadelní představení souboru Dráček s názvem „Jak se chtěl vodník ženit“. Opět jsme se výborně bavili. Od členek tohoto souboru jsme obdrželi zdarma tuto pohádku na CD.

     Ve druhém květnovém týdnu byli naši předškoláci pozváni do auly Gymnázia F.Křižíka, kde jim zahráli a zazpívali žáci LŠU. Profesoři umělecké školy pak prováděli v naší školce průzkum hudebnosti předškoláků.

     24. května se celá MŠ zúčastnila sportovní olympiády, kterou pro nás letos přichystala Bolevecká ZŠ v čele s p. učitelem Černým. Pod jeho vedením připravili žáci devátých tříd pro své malé kamarády spousty stanovišť se sportovními disciplínami. Házeli jsme na cíl, běhali štafetu, shazovali plechovky, prolézali obručemi, jezdili na koloběžkách a podobně. Na závěr jsme obdrželi každý olympijskou medaili a diplom. Paní učitelky nás za naše skvělé výkony jen chválily!

     Koncem května připravili lektoři agentury Rytmik pro rodiče dětí navštěvujících jejich kroužky ukázkové hodiny – a to sportovního, tanečního kroužku a kroužku angličtiny.

     Den dětí si téměř všechny třídy prožily s firmou AVE ve Sběrném dvoře, kde pro ně byly připraveny různé soutěže, prohlídka vozu svážejícího odpad a hlavně plno sladkostí za splnění všech úkolů.

     Červen – poslední měsíc školního roku – se přiblížil strašně rychle a naši předškoláci se pilně připravovali na svůj výjimečný den – na rozloučení s mateřskou školou. Letos se tato slavnostní událost konala v aule Gymnázia Františka Křižíka, a to ve středu 5. června od 15,30 hod. Ve vyzdobené aule se shromáždili rodiče a další příbuzní, aby si vychutnali připravený program. V úvodu vystoupili všichni budoucí školáčci s tanečním číslem na písničku „Sluníčko“. Předvedli i své znalosti z angličtiny, a to při písničce „Bus“. Pak se předvedly děti z kroužku Flétniček. Zahrály na flétny a zazpívaly několik pěkných písniček za doprovodu p. učitelek Ouhrabkové a Presslerové. A pak už probíhalo slavnostní vyřazení všech předškoláků. Jednotlivě podle tříd přistupovali ke svým učitelkám, dostali šerpu s nápisem „Školák“, pamětní list a knihu a byli pasování na školáky. Na závěr se rozloučili písničkou „Letní ráno“. Poté se i s rodiči vrátili zpět do školky, kde byl pro ně připraven slavnostní raut.

     V pondělí 10. června odjela celá MŠ do divadla Alfa, kde jsme zhlédli moderní pohádku „Ptej se proč aneb svět podle křečka“.

     Další den připravily paní učitelky pro děti a jejich rodiče zahradní slavnost. Na nejrůznějších stanovištích plnily děti přichystané úkoly a odnášely si drobné dárky.

     Ve čtvrtek 13. června vystoupil sboreček „Flétničky“ se svým programem v plzeňské synagoze. Úspěch měly děti veliký!

 

     Konec června se rychle přiblížil a pomalu jsme se chystali na prázdniny. Letos budou trochu jiné, naše školka musí zajistit v měsíci červenci provoz pro děti z okolních školek, takže zavřeno budeme mít až v srpnu.

 

 

PŘEJEME VŠEM BEZVADNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A ODPOČINKU!

 

 

OKÉNKO TŘÍD:

Třída 1.A:

     Po dlouhé zimě se nám konečně ukázalo sluníčko a my jsme pod dojmem, že už jsou chladné dny pryč, vyrazili na výlet k Šídlováku. A byl to opravdu zdařilý půlden, plný her, soutěží, smíchu a zážitků.

     Bohužel  jarní počasí nám dlouho nevydrželo a sportovní soutěžení, které pro nás připravila 18.ZŠ se konalo v hale. Ale možná o to větší zážitek to byl pro naše nejmladší Berušky. Ještě mnoho dní cestou kolem haly nadšeně vzpomínaly na sportovní disciplíny.

 Toto období také přineslo všem Beruškám něco velmi důležitého pro budoucnost. Byli jsme se podívat ve Sběrném dvoře AVE na Lochotíně  a v Doubravce. Děti měly možnost se podívat i na ruční třídění odpadu a věříme, že si od té doby mnozí rozmyslí, co kam vyhodí.

      Nejdojemnější z celého roku bylo slavnostní rozloučení s předškoláky v aule Gymnázia Františka Křižíka a následný raut ve třídách. Přestože pak život naší třídy běžel dál, naši předškoláci se již cítili „jednou nohou venku“.  

      Poslední den školního roku se nesl pro mnohé ve znamení slziček dojetí: přišel okamžik definitivního rozloučení odcházejících dětí. Když před čtyřmi lety tato třída vznikala, bylo tu 28 trpaslíčků, kteří se učili spolu žít, hrát si, pomáhat si a kdy každý přispěl na zformování kolektivu. Polovina odešla do školy loni a zbytek odchází letos. A i přes to, že máme stále plnou třídu úžasných dětí, z těch, které vdechly charakter třídy Berušek, jsou již školáci.  Je hezké pomyslet, že v novém kolektivu žijí podle pravidel, která si osvojili právě u nás.   


Třída 1.B:

     Ke konci května jsme si zasportovali. Bolevecká základní škola pro nás připravila plno soutěží v kryté hale ZŠ. Děti se s nadšením pustily do sportování. Odměnou jim byly medaile, diplomy a sladkosti.

     Akce „Rozloučení s předškoláky“ se koná již každoročně. Je jí věnována dlouhodobá příprava a výsledek bývá odměnou pro všechny zúčastněné. Konala se v aule gymnázia.Po akci se děti s rodiči přesunuli zpět do MŠ, kde na třídách proběhl pro děti raut v podobě lodiček z melounu. Pochutnaly si i na hroznovém vínu, sladkostech a muffínech.Všichni se dobře bavili.

Pro některé děti byla velikým zážitkem cesta autobusem do divadla „Alfa“ v Plzni.Mnozí tam byli poprvé a čekala na ně pohádka „Ptej se proč aneb svět podle křečka“.

S velkými obavami jsme sledovali počasí před blížící se zahradní slavností, která byla plánována na 11.6. Předcházely jí dlouhodobé vydatné deště, ale akce se zdařila.Bylo nakonec velmi teplo a slunečno.Po zahradě MŠ byly situovány stanoviště plné soutěží a odměn.

O 2dny déle se sešel navečer náš sboreček Kosíci v plzeňské synagoze, zazpíval veselé písničky a zahrál na flétnu.

Již podruhé v tomto školním roce jsme se vydali ke košuteckému jezírku, ale tentokrát v letním období. Vzali jsme batohy, pití a dali se na cestu.Tam nás překvapilo hejno krotkých kachniček.Děti si pohrály i na provazové pyramidě.

Na závěr roku  jsme se vydali tramvají do Domu pohádek, kde jsme se rozloučili s letošním školním rokem. 

 

Třída 2.A:

    V první polovině května se věnujeme povídání o rodině. Připravujeme vystoupení pro maminky a tatínky a chystáme překvapení. Jako poděkování za jejich lásku a starostlivost jim děti zatančily, zazpívaly, potěšily je básničkami a pobavily pohádkou o zvířátkách a o šikovných prstech.

     Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali výstavu s pohádkovou tématikou nazvanou "Mámo, táto, kresli s námi". Rodiče četli pohádky a děti potom k pohádce nakreslily obrázek. Všem zúčastněným děkujeme za krásné obrázky.  

     I v letošním roce jsme přijali nabídku maminky Bastíka k návštěvě AVE Sběrných surovin na Doubravce. Celou prohlídku provázel podrobný výklad, který dětem přiblížil, jak se odpad třídí, zpracovává a recykluje. Zážitky z tohoto netradičního prostředí jsou opravdu neopakovatelné – nakládání železa ramenem jeřábu, vysypání  kontejneru plného plastů, sledování  ručního třídění plastů… Tato návštěva zanechala hluboký zážitek i v nás dospělých – třídění odpadu je moc důležité!

     V poslední květnový den jsme prožili ve Sběrném dvoře v Krašovské ulici.

 Ve spolupráci s Gymnáziem F. Křižíka zde firma AVE připravila pro děti k jejich svátku ekologické hrátky.

     I v měsíci červnu nás čekalo mnoho zajímavých akcí. 5. června se loučíme s předškoláky, letos nám do školy odlétá šest motýlků. Všem přejeme na jejich cestě jen to nejlepší.

     Velký úspěch u dětí mělo knoflíkové odměňování. Za nastřádané knoflíky děti nakupovaly na jarmarku, který jsme pro ně ve spolupráci s rodiči uspořádali. Nabídka byla bohatá a tak měly děti z čeho vybírat.

     V rámci projektu Tajemství stromů jsme začátkem června podnikli výlet na Kilometrovku. Během procházky jsme poznávali různé druhy stromů, obdivovali jejich mohutné kmeny a koruny, zkusili společně obejmout nejsilnější strom v aleji, pomocí lupy pozorovali život pod kůrou… Na konci cesty se s námi loučil nejstarší strom – topol, který zde roste již 200 let. Některé z dětí zde byly poprvé a odnesly si mnoho zážitků  

     Koncem června jsme v úzkém kruhu rodičů a dětí prožili příjemné odpoledne.  Opékali špekáčky, povídali si, děti si zařádily v bazénu při vodních hrátkách.

     V posledním červnovém týdnu jsme se vydali do obchodního centra Olympie, kde děti  prožily úžasné dopoledne v dětském světě Lvíček. S Míšou jsme oslavili jeho narozeniny - připili si šampáněm, pochutnali si na pizze a dortu. Díky nejrůznějším atrakcím se děti náležitě vyřádily a vydováděly. 

 

Třída 2.B:  

     Měsíc květen jsme začali povídáním o našem městě, prohlíželi jsme si obrázky a stavěli maketu náměstí. Pokračovali jsme ve sběru a lisování květin a listů do našeho třídního herbáře, hráli si maňáskové divadlo, zpívali si a tvořili.

     Maminkám jsme uchystali překvapení – vystoupení k jejich svátku a vlastnoručně vyrobené keramické srdíčko.

     10.5. přijelo do školky divadlo „Jak se chtěl vodník ženit“. Další pohádku i krtečka jsme viděli v Domě pohádek, kam jsme se vypravili 27.5. Vydařila se i školní olympiáda v Bolevecké základní škole.

     Povídali jsme si také o Zemi a planetách.

     V květnu jsme začali také náš poslední projekt – „Hru na archeology“. Vznikla vlastně na přání dětí – zážitek z návštěvy výstavy v Praze. Nejprve jsme si prohlíželi knížky s obrázky a povídali si, potom jsme nakreslili mapu a podle ní postavili maketu krajiny. Vyráběli jsme si ozdoby z keramické hlíny a připravili „nástroje pro archeologický výzkum“. Potom jsme se vydali hledat ukryté poklady faraonů a nakonec se nám podařilo rozluštit i neznámé písmo.

     5. června se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Z naší třídy odejde 9 dětí. A ještě jedno sladé rozloučení se třídou jsme pak uchystali poslední červnový týden. Z velkých kartonů jsme vyrobili velká africká zvířata – žirafu, lva, slona, opici, krokodýla a spoustu dalších. Mohli jste si je prohlédnout v naší ZOO společně se soutěžemi při školní zahradní slavnosti.

     Teď už se těšíme na prázdniny. Přejeme všem krásné léto a hodně sluníčka! 

 

Třída 3.A:

     V květnu jsme pro naše maminky připravili besídku s názvem „Zpívání s maminkou“. Bylo to neformální setkání, při kterém jsme předvedli spoustu tanečků, říkanek a hlavně písniček. A opravdu se k nám maminky přidali a s chutí si s námi zazpívaly.

     Hned příští den jsme si zpívali opět, a to s naší babičkou – písničkou. Náš celoroční projekt s názvem „Zpívánky“ se opravdu povedl a moc nás potěšilo, že se paní Hyťhová uvolila v něm pokračovat i příští školní rok.

     Koncem května jsme se vydali do plzeňského muzea navštívit výstavu „Velikáni pravěku“. S vykulenýma očima jsme si prohlíželi vycpaná pravěká zvířata, připadali jsme si vedle nich jak trpaslíci. Ještěže v pravěku nemusíme žít!

     Poslední květnový den jsme navštívili naše staroušky v domově pro seniory „Terasy“. Podařilo se nám je zase na chvilku rozveselit hezkými lidovými písničkami a tanečky. Paní ředitelka domova nám moc děkovala za to, že jsme k nim docházeli celý rok a svými vystoupeními jsme pobyt v domově dědečkům a babičkám zpestřovali.

     Začátek června byl zase hektický. Připravovali jsme se na rozloučení s předškoláky. Letos nám odchází do ZŠ 13 dětí, dobrých kamarádů, kteří budou zbylému kolektivu určitě scházet. Po skončení slavnostního pasování jsme se přesunuli zpět do naší třídy, kde pro nás paní učitelky přichystaly letní, veselý raut, plný dobrot.

     V polovině června jsme si užili bublinovou show. Všichni včetně učitelek se vyzbrojili bublifuky a předháněli jsme se, kdo vyfoukne největší bublinu. Úžasně jsme se přitom pobavili!

     Předposlední týden nás měli navštívit kamarádi z mateřské školy v Holýšově. Bohužel, na poslední chvíli návštěvu odřekli, panovalo totiž hrozné vedro a společné dopoledne bychom venku asi těžko přežívali. No, nevadí, snad na podzim se setkání uskuteční.

     Závěrečným táborákem s opékáním buřtů jsme se rozloučili se školním rokem, kamarády, kteří nám odcházejí do školy i se spoustou rodičů, se kterými jsme spoustu let výborně spolupracovaly. Moc vám za skvělou spolupráci děkujeme!

    

Přejeme všem úžasné prázdniny!!!                      My  -   úžasňáci.


Třída 3.B:

     Blíží se konec školního roku a my se pomalu připravujeme na rozloučení s našimi předškoláky, kteří začali pilně nacvičovat na vystoupení. V květnu a červnu jsme měli naplánovány ještě další různé akce. Šli jsme se podívat k hasičům  na Košutku. Tam jsme si mohli vše prohlédnout, viděli jsme cvičný poplach, mohli jsme si vyzkoušet prolézání v klecích.

      Při výchovném koncertě  pro předškolní děti své umění  předvedli žáci ze ZUŠ.           Olympiáda mateřské školy nás prozkoušela v různých disciplínách. 

     Dětský den jsme oslavili ve Sběrném dvoře . Předvedli jsme, jak umíme třídit odpad,házet na cíl, chodit mezi provázky a dokonce jsme si mohli prohlédnout popelářské auto. Za naše snažení jsme obdrželi pěkné dárečky.

     V den rozloučení našich předškoláků jsme jim drželi palce, aby se jim vystoupení povedlo. Po pasování pro ně byl připraven ve školce raut.

     V jeden den jsme si mohli do školky přinést polštářky – naše mazlíčky. S těmi jsme si pohráli a dokonce i zacvičili.

     Sluníčko svítilo a my jsme se vydali k rybníku Šídlovák. Tam jsme pozorovali labutě, kachny,ryby a hráli jsme si v lese. Naši předškoláci nám přinesli ukázat jejich tašky do školy. Někteří je měli už i vybavené.Přejeme jim hodně jedniček ve škole. Připravujeme se na ukončení školky a my se těšíme na závěrečné mlsání v cukrárně a na prázdniny.

Přejeme hodně zážitků o prázdninách.

 

Perlička:

 

Vycházka na Boleveckou náves:

Péťa:  „ Paní učitelko, proč ty staré domy někdo nevyleští?

Učitelka: „ Protože jsou takto pěkné.“

Péťa:  „Já bych je  aspoň trochu vyleštil.“ 

 

Třída 4.A:

     Poslední témata roku se odvíjela v duchu jarní a letní přírody, počasí a her. Bohužel, letošní jarní počasí nám příliš nepřálo, a tak nezbylo nic jiného, než si na to alespoň hrát. Zacvičili jsme si jako žabky u rybníka, v tělocvičně si postavili překážkovou dráhu jako cestu jarní přírodou. V herně jsme stavěli stany, vytvořili jsme malý rybník a jako pláž, či pískoviště opět posloužila víčka od PET lahví, která se dají dobře nakládat i přesýpat.           Ale nejenom venku jsme spokojeni i doma je nám dobře, a tak jsme si o tom povídali. Inspirací nám, mimo jiné, byla i pohádka „ O třech prasátkách“. Tu jsme si přečetli, zkoušeli si stavět domečky jako tři prasátka, vyrobili si papírové loutky a celou pohádku si na závěr zahráli. Doprovodila nás píseň „ Tři čuníci“, kterou jsme se naučili a při jejich poslechu si i zacvičili.

     31. května jsme byli oslavovat „ Den dětí“. „Ekohrátky“, které si pro nás připravil sběrný dvůr na Lochotíně, se letos opravdu vydařily a moc jsme si soutěživé dopoledne užili.

     A přišlo léto. Minulý školní rok jsme si povídali o různých broučcích v trávě a na louce, letos jsme se zaměřili na létající hmyz a hlavně na motýly. Protože bylo venku stále špatné počasí, nebylo možné je vidět v přírodě, a tak jsme si je prohlíželi v encyklopediích. Vystřihli je z papíru a velice nás bavilo zapouštění barev do klovatiny při jejich zdobení. Rovněž zajímavé bylo zdobení papírovou mozaikou. Na motýlí téma jsme si zahráli řadu her, z nichž nás nejvíce bavila „ květinová“- motýlci tančí mezi květinami a při vypnutí hudby si motýlek hledá volnou kytičku. A jaké jsme se naučili nové písničky? Například „ Hej meduli“, „ „Motýlí valčík“ nebo dlouhou píseň „ Mravenci“.

     Když začalo počasí vypadat už opravdu letně, začali jsme chodit k jezírku na Košutce, kde bylo moc hezky. Pozorovali jsme kačenky, vlnky na hladině nebo si jen tak hráli pod stromy. Se školním rokem jsme se rozloučili společně s rodiči při příjemném odpoledním posezení spojeném s opékáním buřtů.

     V posledních dvou měsících jsme toho zažili ještě mnohem víc, spoustu věcí viděli, mnoho věcí se naučili, ale prázdniny jsou prázdniny. Doufejme, že se vydaří.

 

 

 

1.7.2013                                                                                     Jaroslava Valentová,  Eva Buršíková