87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I
l e d e n    -    ú n o r    2 0 1 3

 


     Vánoční prázdniny, třebaže byly dlouhé, uběhly až příliš rychle. Škoda jen, že si děti nemohly užívat zimních radovánek, po sněhu totiž nebylo ani památky. A tak už se těšily na návrat do školky mezi své kamarády. Byly nedočkavé, aby mohly ostatním sdělit, jaké dárky našly pod stromečkem.

     Téměř jarní ráz počasí pokračoval i na začátku ledna 2013.

     Na všech třídách se teď paní učitelky hodně věnovaly budoucím školákům, protože zápisy do prvních tříd se kvapem blížily.

     10. ledna proběhla na školce schůzka rodičů předškoláků se zástupci okolních základních škol. Rodiče se mohli zeptat i na detailní podrobnosti, které je zajímaly. Velký zájem byl zejména o sportovní 31. ZŠ.

     Hned o den později zamířili naši předškoláci na Boleveckou ZŠ, kam byli pozváni letošními prvňáčky. Mohli tu sledovat jednu vyučovací hodinu, zkusit si, jaké to je, usednout do školních lavic, prohlédli si učebnice a sešity a paní učitelky si je vyzkoušely, jak jsou připraveni na vstup do první třídy. Zvládli to bravurně, byli pochváleni.

     Opravdové zápisy do základních škol pak proběhly ve dnech 15. a 16. ledna 2013.

 

     14. ledna proběhla na celé školce akce „Lví očko“  -  preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí speciální kamerou.  Ještě týž den obdrželi rodiče zprávu o výsledku vyšetření, popřípadě doporučení navštívit očního lékaře.

     Ve středu 16. ledna k nám zavítaly zástupkyně Městské policie, které připravily pro naše předškoláky besedu na téma „Jak se chránit“  -  hlavně před lidmi, kteří nemají čisté úmysly. Povídali jsme si také o tom, co obnáší práce policie a jak si počínat v situaci, kdy bychom se ztratili rodičům. Hráli jsme si scénky, ve kterých jsme si názorně ukázali, jak to dělat správně.

 

     Konečně začalo sněžit! Hned jsme využili zasněženou zahradu, jezdili jsme na bobech, na lopatách, koulovali se, stavěli iglú, nemohli jsme se sněhu nabažit. Paní učitelky pak měly plné ruce práce, aby usušily naše promáčené věci.

 

     V pátek 25.1. zavítal do naší školky divadelní soubor Dráček s pohádkou „Uličnice opice“. Pohádka sledovala sourozenecké a kamarádské vztahy a děti aktivně „pomáhaly“ dvěma opičím kamarádkám řešit různé situace. Celý děj doprovázely melodické písničky.

 

     Ve středu 6. února se proměnila celá školka ve sněhuláky. Celoškolní dopolední akce s názvem „V každé třídě sněhulák“ začala hned po ranní svačině. Paní učitelky v každé třídě vymyslely a připravily pro ostatní úkoly a soutěže se zimní tématikou. Třídy se pak začaly přesouvat podle určeného schématu z jedné herny do druhé a děti tyto úkoly plnily. Na l. pavilonu sestavovaly rozstříhaného sněhuláka, slalomem projely dráhu se sněhovou lopatou za zády, na 2. pavilonu házely na sněhuláky koule, posunovaly mezi překážkami tyčí velký „puk“, na 3. pavilonu si zahrály na hokejisty – zkoušely se trefit do hokejové branky, nebo nalepovaly papírové koule na předkreslené sněhuláky, na 4. pavilonu z daných částí sestavovaly sněhuláky. Všechny děti se s vervou zapojily do soutěží, takže na konci už byly docela unavené. V každé třídě byl opravdu sněhulák a ne jeden! Zábavné dopoledne bylo fakt prima!

 

     Ve středu 13.2. navštívily naši školku studentky Lékařské fakulty, aby si s dětmi popovídaly na téma „Zdravé zoubky“. Děti si vyslechly pohádku „O bolavém zoubku“, hádaly, které potraviny jsou pro zuby zdravé a které ne, seznamovaly se se správnou technikou čištění zubů.


     O týden později – ve středu 20. února – jsme připravili pro širokou veřejnost „Den otevřených dveří“. Všichni zájemci si v dopoledních i odpoledních hodinách mohli prohlédnout jednotlivé třídy, seznámit se s chodem školky a prací učitelek. Hlavními návštěvníky byli samozřejmě rodiče, kteří by v příštím školním roce chtěli k nám dávat své děti. Zajímali se o vše, co s chodem školky souvisí a paní učitelky trpělivě zodpovídaly všechny dotazy a rozdávaly rodičům přihlášky do MŠ. Vyplněné formuláře se budou odevzdávat ve dnech 13. a 14. března.


     Na poslední únorový týden letos připadly jarní prázdniny, provoz školky byl omezen. S volným týdnem snad vymizí i větší počet viróz, které některé třídy těsně před prázdninami postihly. 

OKÉNKO TŘÍD:Třída 1.A:     Po Vánocích  jsme se všichni radostně přivítali,  hodně si povídali  a  ohňostrojem jsme si připomněli, že tu máme nový rok. Gejzíry světel si děti udělaly pomocí barevných  víček od pet lahví na společné ploše, kterou tvořil velký ubrus.  Na mokrou čtvrtku pak děti zapouštěly barevné stopy světel, které se rozpouštěly v různé fantazie či přání.  Bylo u toho velké vyprávění, co kdo zažil a viděl se svojí rodinou.

      A hned jsme přešli v další tradici, svátek Tří králů, kterou děti hrály s velkým zaujetím,  protože v jesličkách ležel živý Ježíšek a všechny děti dokázaly  vytvořit  slavnostní  atmosféru. Králové se cestou do Betléma prodírali spoustou oveček a za doprovodu vánočních písní dorazili až k Marii, Josefovi a Ježíškovi.

     Nezapomínali jsme na ptáčky. O těch, kteří tu zůstali přes zimu, jsme si  povídali  u obrázků, hledali rozdíly a učili se je poznávat. Připomněli jsme si, že ptáčci nesmí zůstat bez naší pomoci. Děti vyráběly krmítka a ty zavěsily na keř a sledovaly. Na vycházkách jsme ptáky pozorovali, poslouchali a fotili. Zjistili jsme, že nejvíce jsou v okolí straky.

      Událostí, kterou si děti hodně užily, byl  karneval.  Přišly krásné princezny i zdatní hrdinové.  Lidový masopustní tanec vystřídala i divočejší moderní hudba. Děti se vyjadřovaly k tomu, jak  se jim to líbilo a máme radost, že nám umí říci svůj názor, ať je jakýkoliv.

     Na předškoláky čekal nový pracovní sešit  „Kuliferda“, se kterým pravidelně pracují.

     Celou zimu jsme také chodili do tělocvičny. Děti zaujala hra na zahřátí o sněhulácích, kdy tvořily sněhuláky z velkých míčů.  V tělocvičně  děti bavila jízda autem a to hned ve čtyřech rychlostech. Podařilo se tak děti zpomalit a utvářet nová pravidla.

Rodičům chceme poděkovat za pomoc v zásobování ubrousky, toaletním papírem a papírem na kreslení. Tato pomoc je vždy vítána.
Perličky našich dětí:

 

„Co znamená životospráva?“

Jakub: „Že máme krev“.

Toník J: „Že jsme živí“

 

Povídáme si pohádku.

„…a co myslíte, že se stalo?“

Děti: „Princ se do ní (princezny) zamiloval.“

Deninka Č.: „…nebo zabouch.“

 

Učitelka: „Odlétá moucha do teplých krajin?“

Jakub: „Ne, přezimuje v medu.“ 

Třída 1.B:

 

     Leden je měsíc nejen první v roce, ale také měsíc, kdy probíhají zápisy do základních škol. Při té příležitosti navštívili naši předškoláci 1. třídy v Bolevecké základní škole a zúčastnili se společně s nimi výuky. Poznali tam i některé své kamarády a moc se jim tam líbilo.

Na školu jsme si zahráli i ve třídě. Děti si přinesly školní aktovky, penály, p. učitelka jim zhotovila pracovní sešity a vyučování mohlo začít. Mladší děti si zahrály na školní družinu a moc se těšily na každý den, co bude nového.

     Na začátku února se u nás konala téměř opravdová svatba. Mamina „nevěsty“ dodala svatební dort, nechyběly družičky, střepy pro štěstí, fotografování, krájení a konzumace dortu, přípitek a v neposlední řadě i sólo pro novomanžele. Děti se vžily do svých rolí, samy napovídaly, nač se nesmí zapomenout a všichni jsme si to pěkně užili!

     Sněhohrátky – i ve třídě prožíváme naplno zimní období.Z papíru a tyček jsme si zhotovili lyže a pěkně si zalyžovali i zabobovali, byla to velká legrace.

     Poslední den před jarními prázdninami se konal u nás v 1.B „ Bílý den“. Přívaly sněhu jsme oslavili různými činnostmi ve třídě – stavbami ze všeho bílého, lyžováním po papírech, hod na sněhuláka, hrou v bílém království, tancem.

Třída 2.A:

 

     Návrat dětí po vánočních prázdninách byl plný vyprávění o dárcích pod stromečkem a společně prožitých dnech se svými blízkými.  

     Před zápisem do ZŠ se šli předškoláci podívat do 1.třídy Bolevecké ZŠ na své starší kamarády.

     Měsíc leden probíhal ve znamení zdraví. Děti si osvojily znalosti o těle, seznámily se s kostrou a  postupně si vytvořily představu, kde se nacházejí a jak fungují vnitřní orgány. Některé ze starších přinesly i encyklopedie, ve kterých vyhledávaly různé zajímavosti. Jednotlivé části těla jsme procvičili i ve spojení s říkadly, písničkami a pohybem. Většinu zaujalo povídání o tom, jak je důležité si chránit ruce. Poznávali jsme různé druhy rukavic a společně jsme přemýšleli, při jaké příležitosti je použít. Ani naše smysly nezahálely. Uspořádali jsme dopoledne zaměřené na hmatové poznávání a rozlišování vůní a chutí.

      Konečně jsme se dočkali i sněhové nadílky a sníh náležitě využili ke hrám, koulovačkám, bobování a dalším zimním radovánkám. Na zimu jsme si nejen hráli, ale také jsme si povídali, jaká vlastně zima je a co umí. Jeden celý týden jsme věnovali hrátkám se sněhuláky a už při jejich vyrábění jsme uplatnili svoji zručnost a fantazii. Polepovali jsme karton natrhanými kousky papíru, mačkali papír, lepili do předkresleného tvaru a malovali na textil.

     Těsně před jarními prázdninami jsme uspořádali módní přehlídku. Děti předvedly novou kolekci zimního a sportovního oblečení, vyzkoušely si promenádu na „molu“ a různé pohybové kreace. Všem to náramně slušelo a hodně se při tom bavily.  Na závěr propukla pohybová show a diskotéka.

     V době zimních radovánek nezapomínáme ani na přírodu. Chodíme se podívat k našemu stromu – pozorujeme jak odpočívá a sledujeme i tajemné stopy kolem něj. Kdo je tam asi zanechal? Před pavilonem jsme zavěsili krmítko pro ptáčky, do kterého jim sypeme semínka Zažili jsme také úsměvnou příhodu - pobavila nás zrzavá veverka, která uloupila semínkovou kouličku ptáčkům a potom skočila na jiný strom a tam ji celou sama snědla. 

Třída 2.B:

     Ani jsme se nenadáli a už jsme se po Vánocích na sebe moc těšili. Všichni jsme si prázdniny užili, každý se chce pochlubit ostatním, co dostal pod stromeček. A bylo toho opravdu hodně. Některé děti donesly i nové knihy, ze kterých si budeme před spaním číst.

     Protože je velká zima, myslíme také na ptáčky, kteří se musí o sebe v zimě postarat.

Opravili jsme společně krmítko, které jsme udělali vloni a vyrobili ještě jedno, aby se mohlo ze semínek radovat ještě více ptáčků. Krmítka jsme umístili na stromech tak, abychom na ně viděli i z okna. A tak každý den pozorujeme a kontrolujeme, zda není třeba dosypat.

     Naši školáci se byli podívat ve škole, aby viděli jak to tam vypadá. Moc se jim líbilo na hodině, do které se mohli i sami zapojit. Některé děti by chtěly do školy chodit již teď, ale nejprve se musí do školy zapsat.

     Na tento slavnostní den jsme se museli pořádně připravit! Každý si zavzpomínal, jakou zná písničku nebo básničku, kterou by se pochlubil.Jak se kdo jmenuje a kde bydlí,to umí všechny děti, ale některé se musely ještě zeptat maminky a tatínka na jejich jména.

Při hře na školu jsme si všechno ověřili a už jsme se těšili, až ten slavnostní den nastane a naši školáci se půjdou do opravdové školy zapsat.Všichni jsme jim  drželi palce.

     Velké i  malé děti přišla členka Městské policie seznámit se svojí prací. Povídala si s dětmi o tom, jak se zachovat při setkání s cizím člověkem.

     Toto téma se nám moc hodilo, protože jsme si zrovna povídali o člověku  a jeho vývoji a spousta dětí si myslela, že jsou jen hodní lidé. Takto se dozvěděly, že jsou mezi námi i zlí a těm se musíme vyhýbat.

     Únor je nejkratší měsíc v roce, ale to neznamená,že se nic u nás nedělo. Naopak. Hráli jsme pohádku „O Sněhové  královně“. Nejen, že se nám ji podařilo vyprávět, ale uměli jsme ji i namalovat.

Nejvíc se nám líbila hra s vyřazenými CD, nevěřili jsme, co se z nich dá vytvořit -od zrcadla přes sněhovou zem a sněhové vločky, až po ledové království.

     Třídění odpadu také zvládáme. Víme, na který odpad je určen který kontejner a ani roztřídění odpadu nám nečiní problémy.Celý týden jsme si totiž hráli na popeláře a moc nás to bavilo.

     Z papíru jsme si vyrobili masky na maškarní karneval, který jsme měli na naší třídě a na který nám maminky přichystaly krásné převleky.Zasoutěžili jsme si a zatancovali tak, až nás bolely nohy a bříška od smíchu.

     Abychom byli zdraví, chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ. Tělocvična je veliká a tak máme prostor na cvičení, ale také na dovádění. Nejvíce se nám líbí cvičení s míči a s padákem.

     Po skončení jarních prázdnin, které budeme trávit asi hodně na sněhu, se těšíme, co zajímavého v naší školce zase zažijeme. 

Třída 3.A:

     Po návratu z vánočních prázdnin jsme museli všem kamarádům sdělit, co pěkného jsme našli pod stromečkem. Mohli jsme dokonce do školky přinést ukázat některé hračky.

     Ale pak už začaly normální všední dny. Naši předškoláci, kterých je letos hodně, navštívili nedalekou Boleveckou školu, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je, stát se na chvíli školákem. Čekaly je totiž zápisy do prvních tříd.

     Koncem ledna připravily naše paní učitelky pro rodiče budoucích prvňáčků ukázku práce s předškoláky. Připraveny měli úkoly ze všech oblastí. Rodiče tak měli možnost vidět, co musí děti znát, než nastoupí do ZŠ a mohli též porovnávat, jak jejich dítě úkoly zvládá. Po skončení ukázky zodpovídaly paní učitelky četné dotazy rodičů.

     Konečně napadl sníh a my jsme si ho mohli užívat hlavně na školní zahradě. Jezdili jsme na lopatách, na bobech, stavěli sněhuláky, koulovali se, prostě řádili  na sněhu.

     Pozvali jsme k nám opět naši babičku písničku – paní Petru Hyťhovou. Společně s ní jsme si zazpívali některé lidové písně, zatančili tanečky, které jsme se s ní doposud naučili a zvládli jsme i novou písničku „Marjánko, Marjánko“.

     Zavítali jsme také do Domova pro seniory „Terasy“ a potěšili jsme babičky a dědečky pásmem na zimní téma. Je vidět, že jsme tu opravdu vítaní, sotva jsme vstoupili do kulturní místnosti, ozval se ohromný potlesk. Moc nás to zahřálo u srdíčka. A na závěr jsme museli obyvatelům Domova slíbit, že přijdeme mezi ně co nejdříve.

     V polovině února jsme se vypravili do občanského sdružení Motýl ve Žlutické ulici, kde byl pro nás připraven program s názvem „Hrátky se sněhuláky“. Dva milí sněhuláčci nás provázeli zimním lesem, pomáhali jsme jim „krmit“ lesní zvířátka, házet koule do velkého koše, pomáhali jsme sněhovým vločkám z mráčku padat na zem, sestavovali jsme sněhuláky z papírových koulí a naučili se moc hezkou zimní písničku. Na závěr jsme si vyrobili malého papírového sněhuláčka a odnášeli jsme si i malou dobrůtku.

     Třídní karneval jsme si připravili na poslední týden před jarními prázdninami. Zdobili jsme si třídu, vyráběli masky a škrabošky a nutili doma rodiče, aby pro nás přichystali kostýmy. Karneval se nám fakt povedl! Přehlídka masek vše zahajovala, pokračovali jsme soutěžemi, legračními hrami a hlavně disko tanci. Řádili jsme tak, až jsme byli pěkně zpocení. Jen nás moc mrzelo, že nás bylo ve třídě málo, zrovna tento týden postihla většinu dětí viróza. Ale co, přece o to kamarádi nepřijdou, tak si karneval zopakujeme ještě po jarních prázdninách.

Třída 3.B:

     Po Vánocích jsme se těšili do školky na hru s novými hračkami. Vyráběli jsme si koruny a vyprávěli o cestě Tří králů. Kolem nás řádila paní chřipka a tak jsme si na ni posvítili – uspořádali jsme čajový týden. Vyráběli jsme Čajový strom,nosili jsme obaly od  ovocných čajů. Paní učitelka přinesla čaj s brusinkami a šípkový. Ty  jsme si pak vařili a moc nám chutnaly i neslazené. Dokonce jsme pozorovali, jak vykvétá ovocný čaj. Také jsme se těšili na návštěvu základní školy, kam chodí naši kamarádi. Zima byla na sníh skoupá, a tak když napadl sníh, stavěli jsme sněhuláky – které se nám povedlo vybarvit -, bobovali jsme a také nezapomínali na ptáčky. Těm jsme pravidelně dávali semínka do krmítka.

      Karnevalový týden se nám povedl . Zdobili jsme třídu, vyráběli masky, měli jsme přehlídku masek ale i diskotéku. Verunka nám předvedla pár opravdových kouzel. Na závěr jsme si upekli karnevalové uzlíky – to byla dobrota!!!


Perličky našich dětí:

 

Nastoupil nový chlapeček Vašík. Při odchodu na pobyt venku prohlásil: „A kde mám auto?“

 

Baruška při svačině:  „Tu okurku nebudu jíst“.

Učitelka:                     „Ale ty nemáš okurku“.

Bára:                           „No ale tu okurku nejím“.

Učitelka:                      „Baruško, ty máš  chleba s kůrkou. Ne s okurkou“. 

Třída 4.A:

     V novém kalendářním roce jsme se v naší třídě 4.A opět sešli v hojném počtu. Děti zejména lákaly nové hračky, které měly pod stromečkem na vánoční besídce. Po Vánocích jsme si sdělovali zážitky a povídali si i o rodině, neboť o tom by Vánoce měly hlavně být. Téma rodiny jsme využili k různým činnostem, např. kresba jednotlivých členů rodiny, oblékaní papírových postaviček textilem, ale i k rozvoji jazykových a řečových dovedností.

     Jelikož nás konec ledna a únor potěšily sněhovou nadílkou, pořádně jsme provětrali naše zimní lopaty. Kdo ale ze zimy neměl příliš radosti, jsou u nás přezimující ptáci. O těch jsme si povídali, učili se je poznávat a hlavně je krmili do krmítek. Krmítka jsme si vyráběli i z papíru a papírovým ptáčkům sypali opravdová zrníčka. Téma jsme si zpestřili čtením příběhu „O nejbohatším vrabci na světě“ a zpěvem písní „Bude zima, bude mráz“ nebo „Usnul vrabec za komínem“.

     V herně jsme si postavili zimní království, představovali zimní sporty, naučili se novou písničku „Saně“ a pohybovou hru „Na mráz“. Zimní téma vyvrcholilo celoškolkovým „Dnem sněhuláka“, kdy děti plnily různé úkoly a soutěže související s tímto tématem.

     Na svatého Valentýna jsme potěšili své nejbližší vlastnoručně vyrobenou „Valentýnkou“.

     „Račte dál, máme tady karneval“, tedy únor a s ním období masopustu a tradičního masopustního veselí. Ani my jsme nezůstali pozadu a vyrobili si škrabošky na karneval, a protože se o masopustu pečou koblihy, vzpomněli jsme si na pohádku „O Koblížkovi“ a uspořádali si ve třídě divadlo. Masopustní týden vyvrcholil karnevalem, na který se děti moc těšily. Přinesly si své kostýmy a masky a samozřejmě dobrou náladu. Uspořádali jsme představování masek, průvod MŠ, soutěže a za přispění některých maminek i malou hostinu. A to vše pochopitelně v řádně vyzdobené třídě.

     Zimní období jsme si řádně užili, ale teď už se všichni těšíme na jaro a na to, co nového nám přinese. 

 

 

 

 

15.3.2013                                                                    Jaroslava Valentová, Eva Buršíková