87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

 

z á ř í   -   ř í j e n   2 0 1 2

 

      Prázdniny utekly jako voda a už je tu zase nový školní rok. Tentokrát ale s sebou přinesl velkou změnu. Novou paní ředitelkou naší školky se stala paní Ivana Huclová. Čeká ji jistě spousta práce a my ji všichni přejeme hodně zdaru.

     Další změnou byla výměna tříd 1.A  a  4.A.  A poslední novinkou byl nástup nové paní učitelky Evy Vejvančické na třídu 1.A.

     Na místa dětí, které odešly do základní školy, nastoupili nováčci a postupně si začali zvykat na první dny bez maminky. Některým to šlo hned, jiným trvalo zvykání na nové prostředí trochu déle.Ve všech třídách se proto hned v prvních týdnech konaly třídní schůzky s rodiči, aby i oni  věděli, co jejich děti ve školce letošní školní rok čeká. Seznámili se také s programem jednotlivých tříd a s tím, co budou děti do školky potřebovat.

 

     Sluníčko v září ještě pěkně hřálo, a tak jsme hezké počasí  využívali hlavně  k pobytu venku, hrám na zahradě, využívání různých průlezek a atrakcí, tvoření z písku. A také jsme začali podnikat první výpravy do okolí školky.

      Že školní rok už opravdu začal, poznaly i děti v I.A a I.B., kterým jako prvním  začalo už v polovině září  plavání . Chodí do nedalekého  bazénu ZČU a moc se jim tam líbí.

 

     26.9. se všechny třídy vypravily do Střediska volného času v Ledecké ulici, kde pro nás nachystali  „Pohádkovou zahradu“. Při plnění jednotlivých úkolů se děti postupně setkaly s Popelkou, Vodníkem Volšovečkem nebo Zlatovláskou, které pomohly posbírat přetržené korálky.  Nebály se ani Ježibaby, které tajně loupaly perníček z její chaloupky. Nakonec jim hodná čarodějnice vyčarovala čokoládové zlaťáky.

 

      Po úspěšném zářijovém startu přibývaly další aktivity v naší školce jako houby po dešti.

     4. října se některé třídy vydaly do parku u plaveckého bazénu na „Den s Dorou“ – Dobrovolnickou regionální organizací. Děti plnily připravené jednoduché úkoly a za odměnu si odnesly hezký diplom.

 

     12.října přijelo divadlo Dráček. Všem se líbila pohádka „O řepě“ vyšperkovaná různými vtípky a legráckami .

     17.10. byl pro nás připraven zajímavý den s názvem „Barvy podzimu“. V každé třídě přichystaly paní učitelky nějakou „podzimní“ soutěž.  Děti pak postupně procházely jednotlivé třídy a plnily různé úkoly. V 1.A vybíraly  podle barvy jablka a dávaly je do košů, v 1.B procházely stezku s prvky podzimního počasí. Na 2.A zdobily pet víčky velká jablka a hrušky, na 2.B sázely a vytahovaly řepu – červené míčky. Ve třídě 3.A zdobily barevnými mašlemi ocasy drakům, na 3.B zase kloboučky muchomůrkám. V poslední třídě – 4.A – vybíraly správné krmení pro lesní zvířátka. Celé dopoledne si děti opravdu užily!

 

     Další vydařenou akcí byla návštěva zábavného pořadu agentury Reny s názvem „Cirkus Renáto“ v Bolevecké sokolovně. V programu motivovaném cirkusem se děti proměnily v klauny, žongléry a dokonce ve cvičené lvy ,tygry, zebry a koně a společně si užily správnou cirkusovou legraci.

      Poslední říjnový den zavítal do naší školky pan myslivec. Přišel dětem poděkovat za spoustu kaštanů a žaludů, které nasbíraly pro lesní zvířátka. Povídal nám o lese a také o pejscích, které s sebou přivedl. Vyprávěl dětem, jak mu v lese pomáhají a co dovedou při lovu. Na závěr si mohly děti pejsky – české fousky – pohladit.

 

 

 

      V říjnu se rozběhla také činnost kroužků , které pořádá agentura Rytmik. Letos to je angličtina pro začátečníky a pokročilé, sportovní  a taneční kroužek.

Kromě toho opět, jako v minulých letech, chodí některé děti do kroužku flétniček a zpívají ve sborečku . Reprezentují naši školu i na veřejných vystoupeních.

  

     Od října jsme začali s utužováním zdraví. Chodíme pravidelně do naší vířivky a solné jeskyně, vyhříváme se v sauničce, pravidelně cvičíme a fyzioterapeutky ze zdravotní školy nás chodí míčkovat.Nově můžeme využívat ke cvičení i velkou tělocvičnu v Bolevecké základní škole.

 
Okénka jednotlivých tříd:
Třída 1.A:

Po prázdninách si „Berušky“ z bývalé 4.A zvykaly na úplně novou třídu. Čekaly je nové hračky a nové klima a na svou „starou“ třídu si ani nevzpomněly. Jen když občas procházíme okolo, radostně to své místečko vítají a mávají.

     Do třídy přibylo 11  nových kamarádů, kteří se průběžně začleňují, děti je velmi dobře přijaly a zapojily mezi sebe.

     Každý den se vítáme v komunitním kruhu a naším pomocníčkem se stal „Bambulíček“. Už toho ví o dětech dost. Děti mu svěřují, co mají na srdci za bolístky, ale i radosti a novinky, se kterými se chtějí podělit i s ostatními.

     Každý den sledujeme počasí a pozorujeme změny v přírodě. Po dlouhém loučení s létem oslavujeme vládu podzimu. Děti objevovaly svět zvířátek a  jejich přípravy na zimu. Už víme, jak přežívají zimu berušky, ježci, zajíčci i divoká prasata. Víme, kteří ptáci odlétají do teplých krajin, co cestou vidí a i co se děje u nás, když jsou pryč. A v neposlední řadě jsme si vysvětlili a ukázali, kde to vlastně ty „teplé kraje“ jsou.

     Po pohádkové akci v domečku jsme navázali na vodní svět a naše cesta vedla na Boleveckou náves za vodníkem, který se ještě v říjnu vyhříval na sluníčku. Děti přišly s básničkou „Hastrmane tatrmane“ a čekalo je u vodní nádrže překvapení. Dárek od vodníka – omalovánky a malá sladkost. A z fotek z této akce vznikla od předškoláků kniha. Mnohokrát ji četly, prohlížely a vzpomínaly.

     Plody podzimu se dokutálely až k nám do školky a děti si úspěšně zdramatizovaly písničku o jablíčku „Měla babka čtyři jabka“.Další plody podzimu byly podnětem k zamyšlení, jak prospívají  našemu zdraví, a při výtvarné činnosti posloužily jako tiskátka. 

     Všechny děti se těší do tělocvičny, kterou máme k dispozici jednou na čtrnáct dní v Bolevecké ZŠ.  Můžeme tak na velkém prostoru opakovat různé honičky a hry a využít   nářadí a náčiní a cvičení tak zajímavě zpestřit. A pravidelně se stává, že po ukončení cvičební hodiny děti prosí, aby si mohly ještě zahrát tu či onu hru.

     Část z nás se i letos účastní předplaveckého výcviku v bazénu ZČU. A protože jsme již chodily i minulý rok, jsou naše děti již „ostřílení mazáci“.
Třída 1.B:

     Naše koťátková třída začíná školní rok téměř v plném počtu. Polovina dětí je nových a zvykají si na nové kamarády a nové prostředí MŠ. Od poloviny října chodíme společně do solné komory,sauny,vířivého bazénu. Do třídy za námi dochází fyzioterapeutky,které provádí masáž našeho tělíčka míčkováním.Jednou z prvních akcí byla návštěva Domu pohádek, kde si to děti pěkně užily a zábavná pohádková akce na zahradě SVČ v Ledecké ul.s názvem Pojďte s námi do pohádky.

     Soutěživé dopoledne putováním po všech třídách jsme si náramně užili! Soutěže byly na různá podzimní témata. Naše třída 1.B si vybrala téma Počasí.

     Od letošního šk.roku nově navštěvujeme tělocvičnu ZŠ.Seznámili jsme se s novými prostorami školy, kam si půjdeme 1-2 krát měsíčně zasportovat.

     Když jsme se dověděli,že máme jít na akci Cirkus Renato, mysleli jsme si, že nás čeká opravdový cirkus se vším všudy. Sice tam nebyli opravdoví lvi a opice, ale nechyběli tam legrační klauni, kteří žonglovali,vymysleli pro nás pěkné soutěže, písničky a dokonce s dětmi nacvičili cirkusové číslo. Moc jsme se pobavili a děti dostaly dokonce i dárek – klaunský nos!

Do třídy za námi dochází  p. uč.Iveta z 1.A, která si s námi povídá v anglickém jazyce a p. uč. Vlasta ze 3.A, která si s některými dětmi cvičí hbitý jazýček.

     Také jsme se přihlásili do soutěže O nejkrásnějšího kašpárka a předali do divadla Alfa velmi povedené obrázky.

     Jinak podzimní čas naplno prožíváme malováním, vytrháváním, obkreslováním jablíček, okurek,míčků,sběrem kaštanů a předáním přímo v MŠ myslivci, také zpěvem o podzimu, pohybovými a tanečními hry, společnou výrobou zvonkohry z keramické hlíny a spousty dalších činností.
Třída 2.A:

     Po prázdninách jsme v naší motýlkové třídě přivítali nové kamarády. Vzájemně se poznáváme a navazujeme nová přátelství.

   Během měsíce září jsme opravili a znovu usadili rozcestník na školní zahradě. I letos nás nasměruje na cesty při poznávání okolí. Na první delší vycházku jsme se vypravili na Košutku kolem jezírka. Během cesty jsme pozorovali stromy, keře a život kolem vody. Zpestřením pro všechny děti byla provazová pyramida a dřevěná prolézačka se skluzavkou.

Koncem záři k nám zavítal skřítek Pozimníček. Společně jsme  pozorovali změny v podzimní přírodě, poznávali a sbírali přírodniny a také z nich vyráběli. Tvořili a nalepovali mandelové slunce, z kaštanů sestavovali obrázky, ze šípků navlékali korále, z jeřabin bodliny pro ježky a z kukuřičných klasů vyráběli kukuřičňáčky. Se sběrem přírodnin nám ve velké míře pomáhali rodiče, kterým touto cestou moc děkujeme. Velkou radost z nasbíraných kaštanů měli hlavně myslivci, kteří je shromažďují pro zvířátka na zimu.

     V rámci poznávání ovoce a zeleniny se děti seznámily s plody jabloní – zkoumaly co je uvnitř a co na povrchu, krájely křížaly a vytvořily jablíčkovou babičku. Díky rodičům se nám podařilo uspořádat Ovocný den. Děti měly přichystanou velkou ošatku s nabídkou domácího a cizokrajného ovoce, které si z domova přinesly. Poznávaly ho,  pojmenovávaly, ochutnávaly a také hádaly, co jedí. V následujícím týdnu, kdy jsme si povídali o zelenině, jsme se vypravili na zahrádku na Roudné. Přímo na záhoncích a ve skleníku jsme poznávali papriky, rajčata, kapustu, mrkev…a také je ochutnávali.  Překvapením pro všechny bylo vlastnoruční vykopání brambor přímo ze řádku a také velká zahradní hostina. Všichni také obdivovali velkou oranžovou dýni, která babičce na zahrádce vyrostla. Tu jsme od ní později dostali jako dárek a na svátek Halloween si ji ozdobili. A teď hlídá náš vchod před II..pavilonem.

           

     Vydařila se  první návštěva tělocvičny v Bolevecké ZŠ.  Děti byly z velkého prostoru nadšeny, zacvičily si a pěkně se vyřádily.

           

Třídní perlička:

  Lucinka se ptá: „Oli, když spím, můžu nechat otevřený oka?“
Třída 2.B:

 

     Po prázdninách jsme se opět sešli v naší třídě.Přibylo nám spoustu nových kamarádů.

Nově příchozí děti si postupně začaly zvykat, některé trochu s obtížemi.

Starší děti pomáhaly mladším začlenit se do kolektivu, ukázaly jim hračky,hrací koutky a pomáhaly jim i s oblékáním .

     V září jsme si povídali o zahrádkách, ovoci a zelenině, poznávali tvary a barvy.

Naplánovali jsme si, že každý měsíc si budeme hrát s některou pohádkou- první přišla na řadu Červená Karkulka. Četli jsme si, vyprávěli a nakonec v přestrojení i pohádku i zahráli.

 

     Naučili jsme se nové písničky a básničky o podzimu, kreslili jsme a vyráběli, dokonce i pomůcky ke hrám.

     Nejvíc se nám povedla hra na námořníky.Postavili jsme velkou loď s kormidlem a vlajkou, podle atlasu vyrobili mapu a vypluli.Cestou námořníci lovili ryby, přistávali na pevnině, aby doplnili zásoby a dokonce se setkali i s piráty. Hra se dětem moc líbila , jejím vyvrcholením byl  „Námořnický den“.


     Na začátku října jsme na školní zahradě sesbírali jablíčka a  z nich pak společně vyrobili štrúdl. Mňam, to byla dobrota!

      Přihlásili jsme se do soutěže „Plzeňský kašpárek“, kam  jsme poslali 5 prací . Děti použily novou techniku – monotyp /práce Míši H. , Matěje K., Bertina H./.

 

     Vypravili jsme se na výlet do lesa, hledali houby a pozorovali  stromy. I  na naší školní zahradě vyrostla spousta hub, hledali jsme jejich názvy a nakonec jsme si vyrobili jejich makety z papíru.  Přijďte se podívat na naši výstavu hub ve II.pavilonu.Všechny srdečně zveme!

.

     Ve druhé polovině října jsme uspořádali tvořivé odpoledne s rodiči, společně jsme si vyráběli papírové draky a hned  je vyzkoušeli na zahradě. Na závěr jsme na pergolu zavěsili barevnou keramickou zvonkohru.

 

     Konec měsíce jsme zakončili prožitkovým týdnem s pohádkou O Smolíčkovi.

A na úplný  závěr jsme navštívili Dům pohádek, kde se děti setkaly s Rákosníčkem, Krtečkem a Večerníčkem.

     Tyhle dva měsíce se nám vydařily a naše „podzimování jsme si pěěěkně užili!
Třída 3.A:

     „S úsměvem jde všechno líp!“  -  to bude naše letošní heslo, kterým se chceme skutečně řídit. A hned jsme je použili při nástupu nových maličkých dětí na naši třídu. Chtěli jsme, aby si rychle zvykly a aby se jim u nás líbilo. A zdá se, že se nám to povedlo.

     Využívali jsme krásných zářijových dnů a hodně pobývali na vzduchu. Navštívili jsme naše oblíbené místo – hřiště u Košuteckého jezírka. Pokochali jsme se výhledem na město z vršku Mikulky,  vydali se také k rybníku Šídlováku, abychom tu hledali znaky babího léta. Cestou jsme sbírali plody keřů a stromů, ze kterých jsme si pak ve třídě udělali výstavku. Za pomoci rodičů jsme pak doma vyráběli z přírodnin skřítky podzimníčky. Vznikla tak úžasná „dílka“, že jsme je vystavili ve společných prostorách našeho pavilonu, aby se každý pokochal tou nádherou. Máme opravdu šikovné a zručné rodiče!

     Ve druhé polovině září jsme s radostí přijali nabídku pana Mudry k letošní první návštěvě Domu pohádek. To byla paráda, jako vždy!

     V letošním školním roce chceme udělat radost babičkám a dědečkům v nově otevřeném Domě pro seniory s názvem „Terasy“ v Sokolovské ulici. A tak, protože 2. říjen byl Dnem seniorů, jsme vyrazili na první návštěvu. Zazpívali jsme jim několik lidových písniček, zatančili taneček. Babičky a dědečkové byli dojatí a kdo mohl, zpíval s námi. Moc pak dětem tleskali a hned si vymohli další naši návštěvu.

     Další letošní novinkou je projekt s názvem „Zpívánky“. Do něj jsme zapojili babičku naší Madlenky Malíkové – paní Petru Hyťhovou, zpěvačku mnoha žánrů. Ochotně se spoluprací souhlasila, a tak jsme první návštěvu naplánovali již na 3. října. Paní Hyťhová dětem vyprávěla, jak se k hudbě dostala, zahrála jim krásně na piáno a zazpívala několik lidovek. Za jejího doprovodu jsme si hráli s písničkou „Šla Nanynka do zelí“. Druhá návštěva koncem října se nesla v duchu písničky „Červený šátečku“.

     V pondělí 29. října jsme naplánovali pro děti a rodiče „tvořivý den s keramikou“. Během celého dne mohli přijít rodiče mezi nás a společně s dětmi si vyrobit z keramické hlíny podzimního strašáka. Vznikly téměř profesionální výtvory, jeden hezčí než druhý a my už se těšíme, až si je budeme moci po vypálení v peci nabarvit.
Třída 3.B:

 

     Léto už skončilo a máme měsíc září. Naše třída přivítala spoustu nových malých kamarádů. Proto jsme upravili program naší třídy. Skoro půl měsíce jsme si na sebe zvykali, hledali jsme si nové kamarády a seznamovali jsme se s vybavením třídy. V druhé polovině měsíce se náš program týkal poznávání měnící se přírody v nebližším okolí naší MŠ. Hezké dny jsme si užívali na zahradě, kde jsme si hráli na písku a pozorovali jsme,  jak dozrávají plody na školní zahradě. V programu třídy se objevil týden plný jablíček. Jablka jsme modelovali, malovali, mačkali z papíru. Udělali jsme si také jablečnou výstavu s ochutnávkou. Naučili jsme se říkanku O ježkovi, O jablíčku. Týdnem nás provázely veselé písničky Šel zahradník, Měla babka. Společně jsme vytvořili koláž ovocné stromy. Další týden jsme se věnovali hře s přírodninami. Jeřabiny nám procvičily prstíky při navlékání, počítaní a cvrnkání. Po školní zahradě jsme nasbírali šípky. Dali jsme je sušit. Poslouží nám jako náplň vonných pytlíčků a k přípravě čaje. Celá třída se účastnila akce SVČ Cestujeme za pohádkou.

     Čas rychle plyne a už je tu měsíc říjen. V tomto čase jsme se zaměřili na les, louku a její obyvatele. Poznávali jsme jejich život v podzimních měsících. Naše třída se zapojila do sběru podzimních plodů pro myslivecké sdružení. Dosáhli jsme mimořádných sběračských úspěchů. Bylo hezké, že se do soutěže zapojili i rodiče. Vyhrála rodina Terezky Drejčkové, která nasbírala 3 pytle kaštanů a žaludů. Terezka se stala třídní kaštanovou královnou. Náš první říjnový týden nesl název  Co se skrývá v trávě. Do trávy se nám schovala písnička Vítr, kterou rádi zpíváme a tančíme na ni se šátky. Abychom mohli vítr poslouchat vytvořili jsme z hlíny zvonkohru. Na školní zahradě jsme pozorovali růst muchomůrky tygrovité, kterou jsme modelovali, malovali a vytvořili jsme si muchomůrkou kloboučky, které nás ozdobili v Muchomůrkový den plný soutěží a veselého tance. Ten den jsme se naučili básničku Muchomůrka.

     Divadelní představení O velké řepě přineslo námět dalšího týdne. Pohádku jsme si poslechli, zahráli jsme si jí, ale hlavně jsme se seznámili s plodinami, které dozrávají na podzimním poli. Naším hlavní objevem byla červená řepa. Řádně jsme ji prozkoumali, přivoněli jsme si k ní, ochutnali jsme ji jako přílohu k obědu a také jsme s ní kouzlili. Naše kouzlení spočívalo v batikování textilních ubrousků. V tomto týdnu jsme se seznámili s dalšími plodinami: kukuřicí ze které jsme vytvořili nádherné panáčky. Brambory nám posloužili k vytvoření tiskátek, se kterými jsme ozdobili textilní pytlíčky, které jsme naplnili uschlými šípky a vonnými bylinkami. Naše vystavené práce provoněly celou šatnu. Po velké práci je si třeba řádně protáhnout tělo. Týden jsme nazvali Pavoučkův. Zdolávali jsme provazovou stěnu, prolézačky v tělocvičně i na zahradě. Chodili jsme na delší procházky, kde jsme sbírali krásně zbarvené listy. Z nich jsme tvořili podzimní obrázky. Nejvíce jsme se naběhali a nasbírali, když jsme tvořili housenčí rodinu. Tělíčko tvořily navlečené listy a těch bylo opravdu hodně. Zúčastnili jsme se akce Barvy podzimu, která proběhla na celé naší škole. V naší třídě se soutěžilo v dekorování muchomůrkového klobouku a třídění plodů pro různá lesní zvířátka. V závěru měsíce jsme se zúčastnili akce Cirkus Renáto, která měla u dětí velký úspěch. Poděkovat za kaštany přišel pan myslivec a přivedl dětem ukázat lovecké psy, které si mohly i pohladit. Na besedu s myslivcem jsme si připravili písničku Mysliveček ráno vstane.

     Děti si prožily svůj první den pro zdraví, který byl pro některé novinkou. Vyzkoušeli jsme si sauničku, vířivku a míčkování. S novou kamarádkou jsme si zacvičili nové zdravotní cviky. Ať nám zdraví vydrží!
Třída 4.A:

 

     Tak už nám začal zase nový školní rok a s ním i všechno nové, zajímavé a pro mnohé neznámé. V naší třídě jsme přivítali 16 nových tváří, ale i pro těch 12, co už do školky chodili v minulém roce, to byl krok do neznáma. Změnila se jim třída, totiž místnost, kam budou letos chodit. Ale prostředí je to velmi příjemné, plné nových hraček a podnětů, a tak se to zvládlo jen s trochou slziček. Inu stýskání, je stýskání. Po pár dnech si všichni zvykli a bylo zase veselo.

     Abychom ten začátek měli jednodušší, vítal nás ve školce „maňásek Kuba“. S kamarádem Kubou jsme plnili různé úkoly, zpívali písničky a říkali říkanky, které nám pomáhaly zvládat každodenní činnosti.

     Září i říjen byl ve znamení podzimní přírody a sběru podzimních plodů pro lesní zvěř.  Kaštany, žaludy a jiné přírodniny jsme využívali k různým aktivitám – vytvářeli jsme z nich různé obrázky a obrazce na zahradě MŠ i ve třídě, cvičili jsme s nimi a zkoušeli automasáž, na vycházce jsme vyráběli housenky ze spadaného listí, nasbírané listy jsme natírali barvou a otiskovali je na papír.

     Téma přírody a lesa se objevovalo i při výtvarných činnostech jiného charakteru – např. jsme vystřihovali houbičky z papíru, vyráběli papírovou sovu, rozfoukávali barevnou tuš a zobrazovali větvičku šípkového keře.

     Nezapomněli jsme ani na naše zahrádky, na kterých se sklízí podzimní ovoce – povídali si o jablíčku a hrušce, popisovali, jak vypadají, ochutnávali je. Prstovými barvami jsme malovali papírové hruštičky, z barevných papírů vyráběli ovocnou mísu.

     Na zahradě MŠ jsme zasadili dvě tújky, které nám věnovala paní Kaštánková. Snad se jim bude dařit a záhonek u vchodových dveří nám pěkně zkrášlí.

     Během těchto dvou měsíců jsme se ale nejvíce zajímali o les a život v něm. Kaštany a žaludy, které byly nasbírány, a které nám sloužily k různým činnostem, jsme nakonec předali panu myslivci z Mysliveckého sdružení Líšťany.  On nám za odměnu za naši snahu přivedl ukázat své čtyři psy (České fousky) a řekl nám mnoho zajímavého o práci myslivce, psů a lesní zvěři vůbec.

     I my jsme si zahráli dvě pohádky, ve kterých se zvířátka vyskytují : „O Koblížkovi“ a „Zvířecí chaloupka“. Obě dvě se moc povedly. Měli jsme velkou radost – jak děti, které v pohádce účinkovaly, tak i ty, které dělaly diváky. Všichni připravovali kulisy, vyráběli stromy, stavěli chaloupku. Vyvrcholením bylo divadelní představení, velká radost z něj a malá sladká odměna pro všechny zúčastněné.

     Podobnou radost jsme měli i při obdržení diplomu získaného soutěžením na akci „Dětský den s Dorou“ v Lochotínském parku.

     I když byl měsíc září a říjen spíše seznamovací, udělali jsme velký kus práce a ani nám to nepřišlo, vždyť je to vše zábava. I když si hrajeme, tak se vlastně učíme, při všem procvičujeme oči, uši, ruce, …. Např. při hře s kuličkovou modelínou, která patří mezi „trháky“ měsíce.

     Tak hurá do listopadu, už se těšíme, co nám připraví za překvapení.

 

 Perličky našich dětí:


„Paní učitelko, kde je ta masírovačka?“   (slečna provádějící masáž míčkem).

 

 

 

7.11.2012                                                           Eva Buršíková,  Jaroslava Valentová