87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

l i s t o p a d  -   p r o s i n e c   2 0 1 2      Začátek listopadu se nesl v duchu pravého sychravého počasí. Dění na všech třídách  pokračovalo ve svých podzimních toulkách. Děti si za pomoci učitelek vyráběly draky, obkreslovaly a barvily listy, při vycházkách pozorovaly podzimní počasí, společně s rodiči zhotovovaly z keramické hlíny výrobky týkající se podzimu.

     5. listopadu si naši předškoláci ověřili své pohybové schopnosti pod vedením studentů Pedagogické fakulty. Projekt byl součástí celostátní kampaně „Česko se hýbe“ a uspořádala ho „Nadace sportující mládeže.“ Děti musely napodobit předváděnou soustavu cviků a byly pak hodnoceny určitým počtem bodů. Máme šikovné děti, velká část si odnesla nejvyšší počet bodů.

     Svatý Martin letos nepřijel na bílém koni, po prvním sněhu nebylo ani památky. Přesto se děti seznamovaly s legendou o svatém Martinovi, dozvídaly se, proč se v  tuto dobu v domácnostech pekly svatomartinské husy a připravovaly se bohaté hody.

     16. listopadu přijel do školky pan fotograf z firmy Presstigefoto, aby dětem zhotovil fotografie již s vánoční tématikou. Fotky byly zdařilé, rodiče s nimi byli spokojeni.

     Poslední listopadový den k nám zavítalo divadélko „Dráček“ s pohádkou „O Budulínkovi“. Klasická pohádka doplněná o netradiční „hlášky“ nás spolehlivě rozesmála.

 

     Konec listopadu s sebou přivezl i období adventu, nádhernou dobu očekávání příchodu Ježíška. Na třídách zhotovovaly paní učitelky adventní věnce, na kterých se zapalovaly první svíčky.

 

     Počátek prosince zcela ovládly „čertí hrátky“. Třídy a šatny postupně byly zaplňovány čertíky, anděly, Mikuláši – prostě všemi, co k tomuto období patří. 5. prosince dopoledne k nám vtrhla celá ta čertí banda. Byli to samozřejmě naši velcí kamarádi z Bolevecké ZŠ, kteří nás takto přišli postrašit. Je pravda, že někteří z nás se trochu báli, ale jenom chvilku. Zazpívali jsme, zatančili, pochlubili se říkankami o čertech a odměnou byl pro nás balíček s dobrotami od Mikuláše a anděla.

     12. prosince se představily děti ze souboru Flétničky na hudební soutěži mateřských škol, nazvané „Zlaté pásmo“,  která se konala na 34. ZŠ.  Za svoje výkony si vysloužily pochvalu, diplom i drobné dárky. Se stejným programem pak soubor Flétničky zpestřil předvánoční dny obyvatelům  domova pro seniory „Longevita“.

 

     V pátek 14.12. k nám zavítala členka souboru Schovanky – paní Lída Helligerová – s hudebním programem „Půjdem spolu do Betléma“. Zahráli jsme si na různé i netradiční nástroje a zazpívali nejznámější české vánoční koledy.

     Poslední předvánoční týden na všech třídách proběhla vánoční setkání s rodiči, kde se děti pochlubily svým vystoupením s vánoční tématikou. Všem se to moc povedlo a rodiče je odměnili hlasitým potleskem. Poté se všichni doslova „vrhli“ na vánoční cukroví, které přinesly maminky. To byla dobrota!

     Následovaly ještě vánoční nadílky – všechny třídy našly pod stromečkem nové hračky. Děti  je ihned vyzkoušely.

 

     Poslední den před vánočními prázdninami – tedy v pátek 21.12. – jsme se všichni sešli venku na prostranství před hospodářským pavilonem, abychom rozsvítili náš školní vánoční strom. U stromečku nám zahrály a zazpívaly děti ze sborečku Flétničky a pak jsme si společně zazpívali dvě vánoční koledy. Paní ředitelka nám popřála krásné Vánoce a my celí natěšení jsme už žili jen očekáváním příchodu Ježíška.

 
O k é n k o   t ř í d :
Třída 1.A:

 

     Listopad je spojen s barevnou přírodou, větrem a plískanicemi. Proto byl u nás ve znamení pozorování přírody a povídání o zvířátkách, která musí přečkat  zimu.  A co všechno děti pozorovaly?  Jaké je slunce, co se děje na obloze, jak se mění stromy. Ty nejkrásnější listy si děti nosily do třídy a když připravovaly ježka k zimnímu spánku, udělaly mu  teplý pelíšek.  Byl to podnět ke ztišení a vcítění se do života zvířátka.  Děti bavila dramatizace „měla babka čtyři jabka“, kdy  se rozvinul bohatý příběh o babičkách, dědečcích, do kterého se hravě vešly i předmatematické představy. 

     Začátkem prosince se děti na chvilku proměnily v čertí školku. Když pak přišli velcí čerti s košťaty, měly v zásobě svoji oblíbenou písničku a bály se jen trošičku. Při pohádkách o čertech si potrápily jazýčky, protože čerti nemají vůbec obyčejná jména, třeba Florimón, nebo Trepifajksl.

     V dalších dnech při dopoledních činnostech pak následovala řada malovaných andílků, větších či menších, dle vkusu dětí. Starší děti se s odvahou pustily i do malby OPRAVDU velkých andělů. Všechny tyto obrázky  nám dělaly příjemnou atmosféru ve třídě a v šatně až do konce roku. 

     Plaváčci ukončili předplavecký výcvik a přinesli si mokré vysvědčení. Zasloužili si ho po právu, protože většina se pustila i do velkého bazénu.

     Adventní čas pak byl v rytmu  písní, koled, říkadel a hádanek za podpory Orffových  nástrojů.   Že je zima prima, předvedly pak děti na besídce. Vychutnaly si pěkné vánoční posezení s rodiči spolu s dobrým cukrovím od šikovných maminek. Rodičům také předaly dárek,  který vyráběly a domů si odnášely i malé rekvizity ze svého vystoupení.

U větších dětí se snažíme  budovat  dobrý vztah k literatuře. Děti si oblíbily knihu Birlibán. Je to malý neposeda a děti se v něm často poznávají. U předškoláků  podporujeme  předčtenářskou gramotnost, což je příprava na to, aby děti později ve škole četly s porozuměním a  aby se naučily dobře číst. S pracovním sešitem „Kuliferda“ se všestranně rozvíjí a  objevují svět budoucích školáků.
Třída 1.B:

 

     Jako tradičně každý rok se scházíme s rodiči na tvořivém odpoledni  u nás ve třídě. Pracovali jsme s keramickou hlínou a vytvořili krásné svícny, jejichž základem byl list.

     Povídání o planetách jsme věnovali 14 dní, vyrobili zeměkoule, rakety a v neposlední řadě si hráli na Robotíka. Nabízela se návštěva Planetária, které je v Plzni pouze provizorní, ale přesto jsme se vydali na dalekou cestu tramvají a trolejbusem.Vše jsme hravě zvládli a v Planetáriu získali mnoho nových poznatků.

 

     Často s dětmi oslavujeme narozeniny, nyní byla na řadě Nelinka a přinesla dětem šampaňské a krásně nazdobené muffiny, do kterých se děti ihned pustily.Byly opravdu výborné!

 

     Blížící se Vánoce si děti připomněly při zhotovování vánočního stromu a knižní záložky, vyrobené novou technikou. Na výrobcích pracovaly v SVČ.

     Čertohrátky je zábava, na kterou se děti těší, jiné mají jisté obavy, ale rozhodně jsme si všichni užili plno legrace, skotačení a rámusení. Prostě to k tomu patří! Po čertích přípravách Když nadešel den příchodu čertů a Mikuláše, nechyběl strach ani pár slziček, ale společný zpěv pro Mikuláše a balíčky od něj všechny tvářičky rozjasnil.

     Pro potěšení ucha i oka jsme s dětmi vyrobili barevnou zvonkohru z mnoha keramických květů. I při mírném větru nám libě zvoní a při hrách na zahradě ji máme stále na očích. Myslíme si ,že se dílko velmi zdařilo.

     Sněhohrátky – hurá! Přišel k nám „bílý kůň“ a zalehl nám celý dvůr! A bílá radost nám umožnila vyrobit si další kamarády – sněhuláky.
Třída 2.A:

 

     Právě nastal čas padajícího listí. Zahájili jsme projekt Tajemství stromu a naše hlavní pozornost se soustředila na vše, co se stromy souvisí. Pozorovali jsme jejich proměnu, vnímali barvy listů a také je sbírali. Jejich rozmanitost nás vybízela ke hrám a také k tvoření.

     7. listopadu jsme se vypravili do Domu pohádek. Na děti zde čekal bohatý program.  Hledaly ztraceného dráčka, sbíraly pro něj pentličky, vytvořily mu ocásek a nakonec si s ním i zatancovaly. Během dopoledne bezezbytku využily i všechny další atrakce a nechybělo ani setkání s opravdovým Večerníčkem.

     Hned druhý den jsme pro děti uspořádali Lístečkový den. Celé dopoledne jsme si hráli s listy – zdobili je barevnými víčky, třídili je podle barev, velikostí, tvarů, hráli pexeso a plnili další zajímavé úkoly. Ve stejný den jsme ještě stihli pozvat rodiče a děti na keramické tvoření. Sice jsme se sešli v menším počtu než jsme zvyklí, ale i tak společně strávili pohodové odpoledne.

     O týden později nám přišla vyprávět o zvířátkách lektorka ze Sdružení na ochranu zvířat. Děti se dozvěděly, jak se mají o své domácí mazlíčky správně starat a co je pro jejich život důležité.

     I další třídní akce měla ekologický charakter. Maminka našeho mladšího kamaráda Bastíka nám domluvila prohlídku popelářského vozu společnosti AVE přímo v areálu mateřské školy. Sympatická posádka nám předvedla a vysvětlila, co jejich auto umí a jak v něm vše funguje. Děti si mohly vylézt do kabiny, sednout za volant, zkusit nastartovat a také si vyzkoušet vysypat popelnici a kontejner. Pro všechny to byl obrovský zážitek.

     A už tu je prosinec. Ještě před Mikulášem přinášejí děti do školky postavičky Mikuláše, andělíčků, a čertíků, které s rodiči vyrobily pro naši malou výstavku. Moc se jim povedly. Děkujeme.

     Každý týden jsme zapálili jednu svíčku na adventním věnci, zdobili třídu a stromeček, povídali si o předvánočních přípravách u nás doma, zpívali koledy, učili se básničky, malovali zvonečky a ryby. Davídkova maminka přinesla dětem voňavé perníčky, které děti ozdobily čokoládovou polevou a barevnými ozdůbkami a potom si na nich pochutnaly.

     Nejvíce jsme se všichni těšili na předvánoční setkání rodičů a dětí ve středu 19. prosince. Byl to krásný a slavnostní den. Hned dopoledne jsme zažili veliké překvapení, protože k nám do školky přišel Ježíšek a přinesl kupu dárků. Děti je s nadšením rozbalovaly, prohlížely, rychle je chtěly vyzkoušet a pohrát si s nimi. Tyto neopakovatelné a radostné chvíle připravili dětem rodiče Míši a Péti, kteří dárky nakoupili. Příjemnou tečkou za  celým slavnostním dnem bylo vystoupení dětí a posezení s rodiči nad čajem, kávou a cukrovím.
Třída 2.B:

  Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a už je tady listopad.Příroda se zbarvuje do krásných barev.Celý měsíc jsme si o přírodě povídali,pozorovali ji a sledovali.Pro ptáčky,kteří tu zůstávají celou zimu jsme připevnili na stromy krmítka a nakoupili zásobu slunečnicových semínek.

Bavilo nás sbírat a vyrábět z barevného listí.I při výtvarné výchově jsme využívali spoustu barev na podzimní malování a tvoření.Moc se nám povedla zvonkohra na zahradu,kterou jsme vyrobili z keramiky v podobě podzimního listí.

Rádi si hrajeme a proto si vymýšlíme nové hry.Na cukrárnu – to je ono!S pomocí paní učitelky jsme si vyrobili makety zákusků a dortů,postavili jsme si stolečky a židličky,udělali jsme si také nabídkový lístek a už jsme se v cukrárně střídali a ,, pochutnávali si‘‘ na dobrotách.Protože byli vyrobeny metodou kašírování,vypadají jako opravdové.

Kromě zákusků jsme si začali připravovat dekorace na Vánoce,které se kvapem blíží.

 

Konečně jsme se dočkali!Je tady měsíc na který se těší nejvíc všechny děti –prosinec.

Začal návštěvou Mikuláše, čerta a anděla.Naučili jsme se písničky a básničky a čekali,jestli nám něco Mikuláš nadělí.Nebáli jsme se,ale trošičku pochybnosti byly-co kdyby …..

Dopadlo to dobře čert si nikoho neodnesl !

Hned druhý den jsme začali připravovat třídu na Vánoce a hlavně na besídku,kterou si pro rodiče připravujeme.Vyráběli jsme přáníčka a dárečky pro maminku a tatínka,snažili jsme se,aby se nám to povedlo.

Byli jsme se podívat na rozsvícení vánočních stromků a na vánoční trhy na náměstí-tam jsme byli s rodiči.

Vánoční trhy jsme si postavili i v herně,takže to u nás vypadalo jako na vánočním tržišti.

Povedl se adventní věnec,který jsme udělali ze starého telefonního seznamu.Do naší dětské kuchyňky jsme vyrobili adventní věnec i pro panenky.

Nacvičili jsme program a pozvali rodiče na besídku,moc se jim líbila.Zazpívali jsme si společně s nimi koledy.

Nemůžeme se dočkat,proto jsme psali a kreslili Ježíškovi naše přání a budeme doufat,že se nám splní.

Poslední den ve školce jsme zakončili společným zpěvem koled u stromku na školní zahradě.

 

Těšíme se na vánoční prázdniny,ale i na to,že se tady po Vánocích zase všichni sejdeme.
Třída 3.A:

     Na začátku listopadu jsme již podruhé navštívili Dům pohádek. Vyzkoušeli jsme všechny atrakce, pobyli v divadélku, ve výtvarné dílně si vyrobili podzimní obrázek. Skvělou tečkou bylo pozvání do cukrárny „U Večerníčka“, kde nám pan Mudra opět připravil menší pohoštění.

     Následující den jsme navštívili miniterárium ve Středisku volného času v Ledecké ulici. Průvodkyně paní Radová nás seznamovala s jednotlivými „obyvateli“, některé pak vytáhla z „pelíšků“ a dovolila nám si na ně sáhnout, nebo je pohladit. U krajty Elišky nám chvilku trvalo, než jsme překonali strach a sáhli si na ni. Obdivovali jsme ještě agamu Samíka a želvu Elvise.

     „Svatý Martin na koni, podkovami zazvoní“  -  to bylo ústřední téma v polovině listopadu. Seznamovali jsme se s legendou o sv. Martinovi, vydali jsme se i na delší vycházku k rybníku Šídlováku, kde je menší koňská farma.

     23. listopadu jsme opět navštívili staroušky v Domově pro seniory s názvem „Terasy“. Zazpívali jsme jim, zatančili, předali jim malé dárky a od vedení domova dostaly děti kindervajíčka. Těší nás, když slyšíme -   „Přijďte brzy zase!“

     Koncem listopadu mezi nás zavítala naše „babička – písnička“ -  paní Hyťhová. Společně jsme se naučili písničku „Já jsem muzikant“, vymysleli i pohybové ztvárnění a společně s babičkou jsme zpívali známé lidové písničky. Paní Hyťhové se mezi námi moc líbí a děti ji přijaly za svoji opravdovou „babičku“.

     Zároveň s koncem listopadu nastal i čas adventu a my jsme se začali pomalu připravovat na příchod Ježíška. Poznávali jsme různé zvyky a tradice spojené s adventem, zhotovili si vlastní adventní kalendář.

     Ale v první řadě jsme se chystali na setkání s Mikulášem, čerty a anděly. Denně jsme zhotovovali výrobky na toto téma a pořád nás to bavilo. Příchod „čertí“ bandy nás sice trochu vylekal, ale za chvíli jsme už s tou čertí cháskou tancovali a od Mikuláše jsme dostali všichni sladké dobroty.

     Hned po Mikuláši jsme se začali připravovat na Vánoce. Zdobili jsme třídu i šatnu hvězdičkami, zvonky, stromečky apod., vyráběli vánoční přání, seznamovali se s vánočními zvyky a tradicemi, některé jsme si sami vyzkoušeli. Náš stromeček jsme ozdobili pouze ozdobami, které jsme si sami zhotovili. A byl překrásný!

     Vrcholem našeho snažení bylo vánoční posezení s rodiči 18. prosince. Účast rodičů, prarodičů byla obrovská, ani se nemohli vejít do herny. Předvedli jsme jim toho opravdu mnoho. Závěrečný taneček s překrásnou melodií je doslova dojal. Po besídce jsme pak všichni hodovali ve třídě. Po cukroví, které napekly maminky, se jen zaprášilo.

     Další den k nám do třídy zavítal Ježíšek a přinesl nám nové hračky. Nevěděli jsme, s čím si dříve hrát!

     Těsně před Vánocemi jsme znovu zavítali do Domu seniorů a babičkám a dědečkům předvedli naši vánoční besídku. Někteří při tom měli slzy v očích a moc rádi si s námi zazpívali známé koledy.

    

     Nakonec musíme vyzdvihnout vynikající spolupráci s rodiči našich dětí. Mnoho z nich nám věnovalo různé dárky, nakupují papírnictví, věnují nám sponzorské dary.   Milí rodičové -   vřelé díky!!!  
Třída 3. B:

     Předškoláci se 5.listopadu zúčastnili průzkumu pohyblivosti dětí. Úkoly nebyly náročné na cvičení, ale na zručnost dětí. Každé dítě obdrželo diplom a bodové výsledky svého snažení.

       Pro naše rodiče připravily paní učitelky „Tvořivý den“ Vyráběli jsme s rodiči zvonky z keramické hlíny. Ty se nám velmi povedly. Abychom se mohli více procvičit a proběhnout,   využíváme velkou tělocvičnu na Bolevecké  škole, kde si můžeme hrát s míčem, nebo lézt po žebřinách jako opičky.

     Na pergolu před náš pavilon jsme zavěsili zvonkohru, kterou jsme vyrobili.  Když nám fouká vítr, tak posloucháme zvuky, které vydává. Pouštěli jsme také vlastnoručně vyrobené draky. Jako vítr jsme foukali přes brčko do barevných skvrn a vytvářeli jsme zajímavé obrazce, které připomínali zvířátka nebo květiny.

     Zajímavé chvilky nám přinesl týden kouzelného mlýnku. Pravý mlýnek nám namlel novou pohádku, u které jsme si mohli vymyslet svůj vlastní konec, básničku o podzimu, a nebo písničku O drakovi. S každým zatočením nás čekalo nové překvapení.

     Opravdu moc jsme se těšili na divadelní představení O Budulínkovi. Z nedočkavosti jsme si pohádku zahráli jako velcí herci na třídě. Pak jsme porovnávali, jak pohádku zahráli opravdoví herci. Obě pohádky měly své kouzlo. Také jsme se byli pobavit v Domě pohádek. Tam si vždy vyrobíme něco pěkného a hlavně se pořádně vyskotačíme.

     Nežli jsme se nadáli, začal poletovat sníh a přišel měsíc prosinec. Náš první týden se jmenoval Odkud si hvězdičko. Hvězdička nám přivedla Mikuláše, anděla ale i čertíka. Při předávání nadílky ukápla i slzička, když čert předčítal z knihy hříchů. Domů si děti odnesly také poskakujícího čertíka z papíru. Pro tuto významnou návštěvu jsme vyzdobili třídu čertovským věncem. Naučili jsme se písničku, básničku a čertovský tanec, abychom mohli Mikuláše překvapit.

     V druhém předvánočním týdnu jsme poznávali tradiční vánoční zvyky. Třídu jsme si krásně nazdobili a pro rodiče jsme připravili překvapení v podobě rybičky splněních přání. Na třídě zazvonily námi vyrobené keramické zvonečky. Přiblížil se čas besídky. Rodiče jsme zaujali pohádkou O veliké řepě. Potlesk jsme sklidili za čertí taneček a taneček o myšce. Pásmo dále pokračovalo básničkami, koledami a zařadili jsme i písničku o barvách v angličtině. Besídka se opravdu zdařila. Při našem vánočním odpoledni jsme se společně s rodiči vyrobili vánoční svícen z jablka, svíčky, bonbónů a rozinek. Pak už jen zazvonil zvonek a pod stromečkem se objevily nové hračky. Ježíšek si trošku pospíšil, ale náruč měl plnou a radost byla veliká. Třídu provonělo cukroví, které nám maminky přinesly na mlsání a ostatním ke kávě. Maminka Terezky nám přinesla tříbarevný koláč, který sklidil velký úspěch. Bylo to opravdu povedené odpoledne plné vůní, koled, pohody a radosti. 
Třída 4.A:    

 

     Tak tady máme předposlední měsíc v roce a s ním i přípravu přírody na nadcházející zimu. Postupně se ochlazuje, přibylo stále více chladných a deštivých dnů, a s tím souvisí i výběr všech témat a aktivit. Seznámili jsme se s kalendářem počasí a učili se zaznamenávat aktuální počasí pomocí symbolů.

     Navštívili jsme tělocvičnu Bolevecké ZŠ a hráli pohybové hry s podzimní tématikou „Ježku, vstávej“, „Vítr“ apod..

     V listopadu jsme vyráběli papírové draky – skládali je z papíru nebo vystřihovali z barevných kartonů. Děti velmi bavil tanec draků s barevnými stuhami. A protože se blíží zima, nesmíme zapomenout ani na naše zvířátka. Na besedě „Svoboda zvířat“ jsme se dozvěděli, jak pečovat o naše domácí mazlíčky.

     Tvořili jsme z keramické hlíny. Děti si pomocí vykrajovátek vyrobily zvonkohru. S rodiči pak ještě 27. listopadu vyráběli výrobky se zimním motivem. Společně s 11 dětmi a jejich rodiči jsme strávili příjemné, téměř zimní odpoledne.

     Konec listopadu nám ještě zpestřila návštěva „Domu pohádek“ s programem pro děti „Cesta za sněhovou vločkou“, odkud si odnesly i pěkný vlastní výrobek „Rákosníček v rybníčku“. Všem dětem se to moc líbilo.

     Prosinec byl inspirován příchodem Mikuláše a Vánoc. Cvičili jsme s míčkem „bramborou“, vyráběli čertovské řetězy, učili se písničky a básničky o čertech. Završením byla návštěva Mikuláše, čertů a andělů a mikulášská nadílka.

     Před Vánocemi jsme napekli s dětmi perníčky z těsta, které pro nás připravila maminka Simonky, paní Kaštánková. Dětem se velice líbilo i zdobení perníčků, připravily si tak pěkný dáreček pro své rodiče.

     No, a protože zima na sebe nedala dlouho čekat a připravila nám sněhovou nadílku, užili jsme si ji, jak se patří a pořádně si zajezdili na barevných lopatách. Snad tahle bílá zima vydrží a děti se budou moci dosytnosti vydovádět. 

     Poslední akcí v tomto kalendářním roce nebylo nic jiného než tradiční předvánoční besídka. Děti se na ni usilovně připravovaly a těšily se, že ukážou něco z toho, co se od začátku školního roku naučily. Vystoupení se moc povedlo a odměnou byl dětem potlesk všech diváků z řad rodičů, prarodičů i ostatních.  Po vystoupení následovalo občerstvení, které připravily některé maminky, a samozřejmě i vánoční nadílka pod stromečkem, který si děti samy ozdobily. Nám všem dospělým dělalo největší radost sledovat rozzářené oči dětí nad rozbalenými dárky. Doufáme, že si je hodně užijí!

 

 

 

14.1.2013                                                                 Jaroslava Valentová,  Eva Buršíková