87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

Z Á Ř Í   -   Ř Í J E N   2 0 1 1
      Nový školní rok 2011/2012 přivítaly děti i paní učitelky opět ve stejných třídách a ve stejném složení. Do každé třídy nastoupili i noví „žáčci“. Jejich adaptace probíhala různě – někdo přišel s odvahou a úsměvem, ale většina „nováčků“ svůj nástup oplakala. Ale slzičky během dnů osychaly a za pár týdnů si všichni na nové prostředí zvykli.

     Krásné zářijové teplé dny jsme trávili hojně na zahradě a na pískovištích. Na zahradě se objevil nový prvek  -  nádherná barevná housenka – průlezka. Hned jsme si ji všichni vyzkoušeli a zkoušíme ji každý den odpoledne při odchodu domů. Parádně se tu vyřádíme!

     Aby naši rodiče měli co nejvíce informací o naší MŠ a o jejich aktivitách, připravily paní učitelky pro ně na všech třídách aktivy. Seznámily je s celoroční náplní práce, s připravovanými kulturními i sportovními akcemi.

     Už ve čtvrtek 15. září jsme měli možnost zhlédnout hudební pořad paní Lídy Helligerové, členky skupiny Schovanky, kterou jsme poznali již minulý školní rok. „Perníková pohádka“ – tak se pořad jmenoval – navazovala na klasickou známou pohádku, doplněna byla o zcela nové jednoduché a snadno zapamatovatelné písničky, které se rychle děti naučily. Zpívání doprovázela  hra na tělo i na rytmické nástroje. Škoda jen, že tyto písničky ještě nevyšly na CD!

     V pondělí 26. září se naše školka zúčastnila celostátního projektu Nadace sportující mládeže, při  kterém byly zjišťovány pohybové schopnosti předškoláků. Tento projekt probíhal pod záštitou ÚMO 1 a ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Předškoláci po skupinách přecházeli do tělocvičny, kde je studenti PF seznamovali se cviky, které budou pak jednotlivě předvádět. Byly to čtyři jednoduché cviky, na závěr byl přidán jeden – utajený. Hodnotilo se provedení cviků, obratnost dětí. Každé dítě pak bylo ohodnoceno určitým počtem bodů. Největší množství bodů bylo 30. Každé dítě nakonec obdrželo tabulku s přidělenými body a písemné materiály pro rodiče.

     Souběžně s touto akcí probíhala ještě druhá, neméně zajímavá. Pracovníci zdravotní pojišťovny Metal-Alianz formou besedy předvedli na každé třídě svůj program s názvem „Zoubky jako perličky“. Děti se dozvěděly, co zubům svědčí a co ne, seznámily se se správným čištěním zubů. Každý si mohl na modelu chrupu a za pomoci velkého zubního kartáčku vyzkoušet správnou techniku čištění zoubků. Všichni pak dostali jako dárek nový odpovídající zubní kartáček a tašku s reklamními letáky. Po skončení besedy jsme se postupně přesouvali do velké pojízdné zubní ordinace umístěné v kamionu před školkou a zde byly děti seznámeny se zubařským křeslem a nástroji, které zubaři používají. Opravdu vydařenou akci chválili pak všichni – paní učitelky, děti i rodiče.

     V pátek 30. září k nám zavítalo divadlo Dráček s představením „Hola, hola, škola volá!“ Zábavnou formou se děti dozvěděly, jak  to ve škole chodí, s kým se tu mohou setkat a co se prvňáčci asi učí. Jako vždy vše bylo doprovázeno melodickými písničkami a hlavně legrací.

 

     Říjen pokračoval krásnými slunnými dny, ale podzim se už pomalu ohlašoval.Chodili jsme  na dlouhé vycházky a hledali v přírodě znaky podzimu.

     V pondělí 3. října jsme využili nabídky VZP, jejíž pracovnice za pomoci speciální diagnostické kamery prováděla dětem vyšetření očí. S pomocí této kamery je možné včas odhalit oční vady. Do 14 dnů dostanou rodiče zprávu o výsledcích vyšetření. Vše bylo zdarma.

     Ve čtvrtek 6. října jsme putovali za skřítkem Bambulkou. Tak zněl název zahradní akce Střediska volného času v Ledecké ulici. U vchodu nás přivítali hned dva skřítkové – malý a velký. S malým skřítkem Bambulkou jsme pak procházeli jednotlivá stanoviště na zahradě a plnili připravené úkoly – např. zjišťovali jsme, co je vhodné pro zoubky, co patří ke zdravé stravě, sbírali jsme rozházené míčky, zpívali i malovali a poznávali, kde bydlí volně žijící zvířata. U každého stanoviště jsme si vyzvedli drobnou odměnu. Na závěr jsme obdrželi diplom pro každou třídu.

 

     Ve středu 12. října jsme přijali pozvání agentury Reny na hudebně pohybový pořad „Nebojte se strašidel“. Opravdu jsme se bát nemuseli! Pořadem nás provázeli čarodějnice Bimbula a lesní strašidlo Hejkal. Slavili právě narozeniny a jejich kamarádi na oslavu nepřišli, tak je oslavili spolu s našimi dětmi. Pěkně jsme se pobavili – zatancovali jsme si, plnili jsme různé úkoly, poslouchali pěkné písničky a trochu si i zastrašili.  Bylo to moc prima!

     Lesu, jeho významu a jeho obyvatelům se celá mateřská škola věnovala  téměř dva týdny. Vyvrcholením pak byla akce s názvem „Lesní školka“, kterou připravila a organizovala p. učitelka Jarošová ze 3.A.

     Vše vypuklo v pondělí 17.10.2011. Každá třída se proměnila v nějaké lesní zvíře – na 1.A to byly veverky, na 1.B srnky, na 2.A ježci, na 2.B pavoučci, na 3.A zajíci, na 3.B lišky  a na 4.A divočáci. Všechny třídy pak byly k nepoznání, proměnily se v opravdový les. Paní učitelky připravily pro ostatní třídy manuály s informacemi a hlavně zábavné soutěže, při kterých se děti nejen zapotí, ale i zapojí hlavičky. Přecházeli jsme z jedné třídy na druhou podle dohodnutého scénáře, všude plnili úkoly a zasoutěžili jsme si. Odměnou byl obrázek zvířete, které v dané třídě bylo pánem. Celkovou odměnou pak byly na závěr sladké bonbóny.

        

      Celé září a začátek října jsme sbírali kaštany a žaludy pro lesní zvířata, aby měla v zimě zásoby jídla. Nasbírali jsme obrovské množství, pro které si pak přijeli myslivci z Mysliveckého sdružení Luhov. Jeden z myslivců pak byl hostem naší MŠ – a to ve středu 19.10. Přijel mezi nás i se svými čtyřmi psy – českými fousky. Vyprávěl nám spoustu zajímavostí o lesních obyvatelích, předváděl zvuky jednotlivých zvířat. Na závěr besedy jsme si mohli jeho skvěle vycvičené lovecké psy pohladit. Vůbec nám neublížili, svého pána poslouchali na slovo.

     Poslední říjnový den ukončila svoje několikaleté působení na naší MŠ paní učitelka Zdenka Vrcholková ze třídy 1.A.


 O K É N K O    T Ř Í D :


 

   Třída 1.A:

 

     V září jsme se plni dojmů z prázdnin opět sešli v naší „Sluníčkové“ třídě I.A. Přibylo nám 9 nových malých kamarádů, které ti starší velmi dobře přijali a zapojili mezi sebe.

     V rámci našeho nového projektu „Objevujeme společně svět zvířat“ si děti přinesly výstřižky zvířat, společně jsme jimi polepili papírovou krabici, do které si ukládáme příspěvky do našeho projektu. Ani jsme se nenadáli a začal podzim, kdy nás opouští tažní ptáci, o kterých jsme si povídali, vytvořili jsme si vlaštovky z papíru, zahráli divadlo „O vlaštovce Žofce“. Pí. uč. Alenka nám přinesla ukázat ptačí hnízdo, které našla v lese. Mnozí z nás ho viděli poprvé.

Protože máme rádi zvířátka, vyprávěli jsme si, co víme o kočkách a psech, kdo je má doma, jak se o ně máme starat, z domova jsme si donesli plyšové kočky a psi, hráli jsme si s nimi a zhotovili jsme jim i papírové kamarády.

Při našem podzimním objevování světa zvířat jsme nezapomněli ani na koníky, kterým jsme donesli usušený chléb a mrkev, cestou jsme pozorovali a poznávali ptáčky, rozeznávali kačeny od kačerů na rybníku Šídlovák a vnímali, jak se stromy krásně podzimně zabarvují.

 


  
Třída 1.B:

 

     V rámci akce SBÍREJTE  KAŠTANY  PRO  ZVÍŘÁTKA jsme se vydali k jezírku na Košutce. Sběr žaludů byl umocněn krásným podzimním počasím a elánem dětí.

 

     18. října jsme pro rodiče a děti naplánovali příjemné podzimní tvořivé odpoledne. Z keramické hlíny jsme tvořili podzimního draka.

Pro lepší odpolední pohodu jsme s dětmi vymysleli překvapení pro rodiče. Dopoledne jsme s dětmi připravili jablkový štrúdl a paní kuchařky nám jej upekly. Po velké práci s hlínou jsme se do něj společně pustili a moc všem chutnal.

     25. 10.ZOO jsme vyjeli autobusem společně se třídou 3.B do ZOO. Tady jsme poznali mnoho domácích zvířat, kde bydlí, čím se živí, jaký je jejich užitek pro nás lidi. Děti nejvíce zaujala malá selátka a králíčci.

     Perlička z naší třídy:

Slavili jsme svátek Václava. Vašíka máme ve třídě a tak jsme mu popřáli. Kromě sladkostí a přání jsme si povídali o tom, kdo to je svatý Václav a čím je pro nás Čechy významný.

Při odchodu na vycházku, řadíme děti do dvojic. K paní učitelce přiběhne Terezka Šuchmanová a volá: „ Vzala jsem si za ruku svatého Václava, jo ???“.

Není potřeba další komentář...


  
Třída 2.A:

     V novém školním roce jsme v naší třídě přivítali mnoho nových kamarádů. Všem jsme chtěli ukázat celou školku, a tak jsme se hned v prvních dnech vypravili na průzkumnou výpravu. Nahlédli jsme do ředitelny, navštívili kuchyni, podívali se do solné komory, do vířivky a do sauny. Zašli jsme se podívat i na kamarády do 3.A. Nejvíce se však dětem líbilo řádění v tělocvičně. Překvapení na ně čekalo na školní zahradě. Byla to nová průlezka – obrovská housenka. Děti z ní byly nadšené, a tak jsem ji hned vyzkoušeli.

     Novým společníkem na cestách za poznáním je v tomto školním roce kamarád Zvídálek. Hned při našem prvním setkání si pro děti připravil nelehký úkol. Společnými silami vytvořit rozcestník, který nám bude nápomocen při plnění našeho celoročního projetu „Se Zvídálkem na cestách“. Děti práce ohromně bavila – podávaly nářadí, přikládaly jmenovky, zatloukaly hřebíky, pomáhaly při umisťování popisků a  upevnění rozcestníku na zahradě MŠ.

     Babí léto se vydařilo, využíváme pěkného počasí a podnikáme vycházky do okolí,  pozorujeme přírodu, sbíráme přírodniny… Naše první delší výprava směřuje k novým domkům pod Mikulkou. A tady také bydlí naše kamarádka Jůlinka, která nás k jejich domečku sama zavedla.

     Ve spolupráci s rodiči se nám podařilo nashromáždit velké množství kaštanů a žaludů, které poslouží jako potrava pro lesní zvířátka na zimu. Dříve než si pro ně přijeli myslivci, jsme je využili ke hrám. Tvořili jsme obrázky, navlékali závěsy, vytvořili sluníčko…

     V polovině měsíce října se celá naše školka proměnila v lesní školku. Každá třída představovala nějaká zvířátka. My jsme byli třída ježků. Všechny děti přišly v hnědém oblečení a některé šikovné maminky vyrobily i bodlinkové kabátky z papíru, kornoutků látky, třásní a z vlny. Všichni jsme si tento den moc užili.

     Cílem naší druhé výpravy naplánované na 24. října byla zoologická zahrada. Programem „Cesta do Afriky“ nás provázela průvodkyně, která nám přiblížila svět africké fauny. Nejvíce jsme obdivovali vznešené žirafy, kterým jsme mohli pohlednout přímo do očí.

 


  
Třída 2.B:

 

Po prázdninách nás naše školní zahrada přivítala novou prolézačkou a spoustou jablíček .

Letos se jich urodilo opravdu hodně. . Společně jsme je načesali a upekli báječný štrůdlík.

A abychom vypadali jako opravdoví  kuchaři a kuchtičky, vyrobili jsme si papírové kuchařské čepice, čelenky i zástěrky. V nich jsme pak oloupali a nakrájeli jablíčka a z nich přichystali báječné štrůdly. Moc jsme si všichni pochutnali!

20.10. jsme pozvali rodiče na „Odpoledne s pavoučkem pro štěstí“.

V podzimně nazdobené třídě jsme společně modelovali pavoučky z keramické hlíny.

 A nakonec přišlo překvapení !.Sladká tečka za pěkným odpolednem -  bábovičky 

 s čokoládou v podobě sladkých pavoučků !

Druhý den jsme se  v naší třídě proměnili v  pavoučky, čaroděje a pavoučí víly. Hráli jsme různé hry, tancovali a na řadu přišlo i kouzlení – zkrátka  „Pavoučkový den“.

Koncem října jsme se vypravili za zvířátky do ZOO. V programu „Česká řeka „ jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vodě a jejích obyvatelích.

 

Co to je?

Žaludek  - a/je malej žalud

                  b/máme to v břiše, je tam jídlo

                  c/je na stromě a ještě vyroste

 

Žebřík – jsou takový trdýlka, na který se leze

 

Spižírna – a/ tam se spí

                 b/ dává se tam jídlo

                  c/ taková skřínka na ovoce

 

Galoše jsou – a/ tepláky

                       b/garáž

                       c/ kalhoty

 

Dotaz – Míšo, jak se jmenuje ta slečna , co vás cvičí na sportovním kroužku

Odpověď – my jí říkáme Sportovkyně

 


  
Třída 3.A:

     Tento školní rok budou naši třídu provázet kamarádi – „úžasňáci“. Prozradíme vám, že to jsou barevné ponožky, na které nám paní učitelky našily oči, nos a pusu. Můžeme si s nimi hrát, povídat, mazlit se s nimi, ale i řešit s jejich pomocí různé problémy. Novým dětem pomohly překonat první dny v mateřské škole. Máme dokonce svůj „úžasňácký“ strom, kam své kamarády odkládáme.

          V polovině září jsme využili nádherných slunečných dní babího léta a vypravili se ke Košuteckému jezírku. Pozorovali jsme divoké kachny a pak si zařádili na dětském hřišti. Tady jsme obdivovali zejména dřevěnou pirátskou loď.

     Jak vypadá podzim v lese, to jsme zjišťovali při výšlapu do lesa u rybníka Šídlovák. Sbírali jsme zajímavé barevné listy, procvičovali si názvy stromů a ze šišek, mechu a větviček jsme stavěli domečky.

          V úterý 4. října jsme si připravili společný tvořivý den s keramikou. Za pomoci rodičů jsme z hlíny vyráběli podzimní plody – jablka a hrušky. Mamky a taťkové mohli přijít dopoledne i odpoledne, podle toho, jak měli čas. Asi po 14 dnech jsme pak opět společně s rodiči dozdobili své „výtvory“ barvami na keramiku. Svoje jablka a hrušky jsme si odnesli domů, většina z nás si jimi ozdobí dětský pokojíček.

     Jeden z našich doplňkových projektů nese název „Kouzelné čtení s mámou a tátou“. Chceme vzbudit v dětech zájem o četbu, a tak jsme po domluvě poprosili babičku malé Magdalénky, zda by mohla dětem před spaním přečíst z knihy, kterou jsme právě četli, dvě kapitoly. Děti poslouchaly zcela tiše. Po přečtení kapitol jsme si děj znovu vyprávěli a hodnotili chování hlavních postaviček. O čtrnáct dní později se stala „čtecí“ maminkou paní Posseltová, Valérčina maminka. I její přednes děti zcela pohltil.

Perličky z úst našich dětí:

Paní učitelka se ptá dětí (po skončení besedy o zoubcích): „ Jakže se jmenují zadní zoubky?“

Bleskově odpovídá Valérka:  „Tesáky!“

 

Kačka Holečková vysvětluje Adámkovi, jak má sedět na houpačce – housence. Po chvíli přijde za učitelkou a otráveně zvěstuje:  „On nic nechápe. Jo, takoví jsou holt chlapi!“

 

Při vycházce v lese u Šídlováku – paní učitelka Vlasta ukazuje dětem rozrytou zem a  ptá se:

„Děti, víte, co je tohle?“

Načež okamžitě odpovídá Verunka: „To vím, to je hovno od kůně“.

 


  
Třída 3.B:

 

     Celé září voněla naší třídou jablka. Jablka jsme malovali, modelovali, tvořili jsme je z hlíny, porovnávali jsme jejich velikost, na školní zahradě jsme pozorovali, jak jablka dozrávala. Udělali jsme si i malou sklizeň - z otrhaných jablíček jsme si  vyrobili jablečný závin. Samostatně jsme si jablka nakrájeli na  malé kousky příborovým nožem, pomohli jsme paní učitelce s rozválením těsta a balením závinu a jeho ochucením. Paní kuchařky nám závin upekly a mi jsme si udělali odpolední štrúdlovou ochutnávku.

     Jablko nás provázelo pohádkou, básničkou i písní, zařadili jsme ho i do pyramidy zdravé výživy.

     V říjnu jsme se zaměřili na znalosti o lese. Svoje poznatky jsme si ověřili v dopolední soutěži konané v DDM ,,Putování se skřítkem Bambulkou“. Při vycházkách do přírody jsme sbírali kaštany, žaludy, ze kterých jsme si stavěli obrázky, ale hlavně jsme je sbírali pro zvířátka do lesa, aby měla v zimě plné krmelce.A že jsme se činili, udělali jsme radost mysliveckému sdružení, se kterým naše MŠ spolupracuje. Odměnou nám bylo povídání s myslivcem a hra s jeho pejsky.Při společném hravém dopoledni, které se nazývalo „Lesní školka“, si naše třída vybrala lišku. O lišce jsme se dozvěděli z encyklopedie mnoho zajímavých věcí a zalíbila se nám tak, že jsme si vyrobili liščí čelenku, vytvořili jsme pro kamarády liščí hru, naučili jsme se o ní písničku s názvem,,Liščí hra“ a zahráli jsme si pohádku o Budulínkovi, kde hraje liška hlavní úlohu. Liška nás zavedla v knize „Pohádky z hájovny“ i za dalšími zvířátky, o nichž jsme si pověděli mnoho zajímavých věcí a některá jsme se naučili pojmenovat i v angličtině.

     Povídání o zvířatech jsme zakončili návštěvou ZOO . Vybrali jsme si téma ,,Česká řeka“.  Nejvíce se nám líbili vydrýsci, kteří spali ve svém domečku. Okouzlila nás akvária plná velkých kaprů, štik, sumců a viděli jsme i úhoře. Při zpáteční cestě zahradou jsme měli štěstí a viděli jsme raritu naší ZOO -  tygří rodinu - mámu a její tři tygřata. Tím naše cestování nekončí, zjistili jsme, že se bude lovit Třemošenský rybník a tam nemůžeme chybět, ale to až příště .

 


  
Třída 4.A:


     Sotva jsme se v červnu rozletěli na dovolenou, k babičkám na chaty a chalupy, den se se dnem sešel a prvního září jsme se zase setkali v naší třídě Berušek. Přivítali jsme mezi sebou nové kamarády, Tamalovu sestřičku Ladu a Kubíkovu Gábinku.

     A do nového školního roku jsme skočili přímo po hlavě, jenom dopadovým místem byla voda v bazénu ZČU. Ten je pro nás velkou novinkou a radost z předplaveckého výcviku dokazujeme plnou účastí.  I ti nejopatrnější z nás se už osmělili a ponořili hlavu pod vodu.

     Tento rok nás provází celoroční hra HŘIŠTĚ. Ta se volně začlení do pokračujícího projektu Beruška umí zdravě žít. V průběhu roku otevřeme deset hřišťátek a prověříme si naši sportovní zdatnost. Děti si odnesou nejen kladný pohybový zážitek, tolik důležitý pro budoucí vztah ke sportování,  ale seznámí se i s tradičními pohybovými hrami, které vlivem dnešní uspěchané doby plné informačních technologií mizí (nebo spíše už zmizely) z hřišť a plácků.

 

     Na konci října jsme putovali za drakem. Byla to daleká cesta, lemovaná samými netvory a příšerami, ale draka jsme nakonec našli. Sledoval nás z vysoké větve, ale my jsme se ho vůbec nebáli. Nevěříte? Je to tak. Drakem byl varan v zoo, příšery a netvoři byli hadi a draví ptáci a vše bylo samozřejmě v zoo, kam jsme se vypravili společně s našimi kamarády z 2.B.

 

     Der, die, das, psí ocas

Tento rok jsme začaly děti seznamovat s dalším cizím jazykem – němčinou. Už ovládají některá slovíčka, např. „danke“, „bitte“, „guten Tag“, „guten Apettit“, naučily se také seznamovací říkanku a v současné době se učí písničku „Bruder Jakob“. Děti do němčiny nenutíme a zprostředkováváme jim jazyk hravou formou pomocí panenek „Hänsel“ a „Grätchen“ (Jeníček a Mařenka).

Hlášky našich dětí:

 

Co by se stalo, kdyby měly ryby křídla?

Zuzanka Jelínková: “Skákala bych na trampolíně a chytala bych je.“

Tomáš Synáč: “Chytal bych je do síťky na motýly.“

Deninka Čermáková.: “Na vysokém kopci bych postavila dům, na něm vysoký komín, na ten bych vylezla a chytala bych je.“

Co je to SLOŽENKA?

Šárka Bártová: „Peněženka.“

Lukáš Váňa: „Aktovka nebo trumpeta.“

Míša Váňa: „Je placatá a dá se tam karta.“

Zuzka Vildmanová: „Pytlík na prádlo.“

Tomáš Synáč: „To je něco pro školáky do školy.“

 

Co to znamená, že má táta STRNIŠTĚ?

 

Julinka Radová: „Že má táta fousy až na paty.“

Tomáš Synáč: „Že ten šípek píchá víc než fousy.“

 

14.11.2011                                                        Jaroslava Valentová,  Eva Buršíková