87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

K O S Í   K A M A R Á D I 


květen -   červen    2 0 1 1

Ahoj  léto,  ahoj  prázdniny!


 

     18. května vyrazila téměř celá MŠ, kromě 1. pavilonu, na výlet na zámek Kozel. Vezly nás tam 3 autobusy. Počasí ideální, sluníčko svítilo od rána. Z parkoviště jsme se pomalu vydali k zámku. Postupně po třídách jsme absolvovali prohlídku interiérů, byla zajímavá, děti se průvodů ptaly na spoustu podrobností. Po prohlídce jsme si mohli sníst dobroty od maminek a pak jsme procházeli celým zámeckým parkem, obdivovali vzácné stromy, květiny. Na zámeckém rybníku byla spousta divokých kachen i s káčaty a ty jsme krmili. Oběd jsme si vezli s sebou – sekanou, okurku a chléb. Zpátky jsme se vrátili téměř ve 14 hodin, unavení, ale spokojení.

 

     O dva dny později k nám zavítal opět divadelní soubor Dráček s pohádkou „O kohoutkovi a slepičce“. Klasický námět byl doplněn hezkými písničkami, okořeněn vtipem a klad důraz na význam kamarádství a pomoci.

 

     26. května se konala pro všechny děti z naší MŠ i pro nově nastupující žáčky „zahradní slavnost“ v rámci Dne dětí. „Pohádková zahrada“ – tak zněl název zahradní slavnosti – přinesla dětem soutěže a drobné odměny. První pavilon připravil soutěže v duchu pohádek „O řepě“ a „Zvířátka a loupežníci“, druhý pavilon se pochlubil „Perníkovou chaloupkou, Sněhurkou a Ferdou mravencem“, třetí pavilon pohádkou „O koblížkovi“, „O pejskovi a kočičce“ a čtvrtý pavilon „Popelkou“ a „Zlatovláskou“. Přidala se i naše paní školnice s paní uklízečkou Romankou, proměnily se v opravdové ježibaby a „nutily“ děti létat na  koštěti. Za splnění jednotlivých soutěží si děti odnášely bonbóny, čokoládky, tužky, řezátka, nafukovací balónky a další drobnosti.

 

     Koncem května proběhly ukázkové hodiny kroužků angličtiny, tanečního a sportovního kroužku. Rodiče měli možnost posoudit, jaké pokroky děti během školního roku udělaly.

 

     „Ekohrátky“  -  to byl název programu, který pro nás také v rámci Dne dětí připravila firma AVE ve spolupráci s Gymnáziem F. Křižíka ve Sběrném dvoře. Již klasicky byl sychravý, deštivý den. Přichystané soutěže  - např. jízdu slalomem na koloběžce, skákání panáka, hod na cíl, výlov rybníka, ukládání odpadu do správného kontejneru – děti s bravurou zvládly. Jako odměnu dostaly nafukovací balonky, balíček se sladkostmi, pexesa na třídu. Spěšně jsme se vraceli do školky, bylo opravdu nevlídno.

 

     „Hrátky se zvířátky“ – to byl název celoškolní olympiády, která na nás čekala hned druhý den – ve čtvrtek 2.6. Připravily ji pro nás studentky Pedagogické fakulty Plzeň ve spolupráci s naší cvičitelkou ze „Želvy“ – Haničkou Volfovou na novém hřišti u Gymnázia F. Křižíka. V rychlém sledu jsme po skupinách přecházely od jednoho zvířete ke druhému a plnily různé sportovní disciplíny. Začínali jsme u žabky, pak jsme přešli k pejskovi, kočičce, zajíčkovi. Pro splnění všech úkolů jsme museli zapojit svoji rychlost, obratnost, přesnost a různé znalosti ze světa zvířat. Zvládli jsme vše na jedničku, a tak na závěr jsme obdrželi nejen bonbóny, ale i medaili a diplom.

 

     Ve středu 8. června se čtyři třídy – 1.A, 2.B, 3.A a 3.B – vypravily objednanými autobusy do divadla Alfa na představení „Žabákova dobrodružství“. Bohužel, až po příjezdu do divadla nám bylo sděleno, že z technických důvodů nelze toto představení hrát. Náhradní pohádka měla název „Hrnečku, vař“. Byla plná hezkých písniček, vtipu a známých i neznámých postav, takže nás změna vůbec nemrzela.

 

     A to už se blížilo rozloučení s předškoláky. Letos odchází do ZŠ skoro 60  dětí. Proto byla slavnost naplánována do bolevecké Sokolovny, a to na čtvrtek 16. června od 15,30 hod. Organizací celé akce byla pověřena p. učitelka Jarošová. A zhostila se svého úkolu výborně. Vše klaplo na výbornou.

     Rozloučení uvedla p. ředitelka Vojtová. Přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem. Poté se na pódiu objevily děti z pěveckého sboru 34. ZŠ. Jejich zpívání bylo vysoce profesionální. Byly odměněny aplausem! Hned nato vběhli do sálu naši předškoláci oblečeni do zelených triček s logem školky a obrázkem kosíka, na hlavách stejné kšiltovky. Utvořili tři kruhy a při písničce „Olé, olé“ předvedli velice líbivé „předtančení“. Na závěr vyletěly do vzduchu všechny kšiltovky. Pak se na pódiu objevovaly postupně děti z I., II. a III. pavilonu a představily svá krátká vystoupení.

     Následovalo pasování na školáky. Každé dítě obdrželo stuhu s nápisem „Školák 2011“, dětskou knihu a balíček se školními potřebami. Společnou básní „Každá škola má svůj konec“ se předškoláci rozloučili s mateřskou školou.

     Poté pro pobavení všech následovalo vystoupení kouzelníka z Prahy.

     Po skončení oficiální části v Sokolovně se všichni odebrali zpět do mateřské školy, kde pro naše – teď už školáky – byly připraveny na každém pavilonu  rauty. Děti nevěděly, do čeho se pustit dříve, zda do ovocného dortíku nebo do nádherně naaranžovaných různých druhů ovoce. Zatímco si děti plnily bříška, rodiče u kávy s nostalgií vzpomínali na dobu, kdy děti teprve vstupovaly do mateřské školy. A nyní ji už opouštějí a nezbývá nic jiného, než jim přát úspěšný vstup do dalšího života!

    
Předposlední týden byl ještě mimořádně pozván sboreček flétniček na ÚMO 1, aby zde děti zahrály a zazpívaly miminkům při jejich slavnostním vítání.

     22. června vystoupil tento sboreček v plzeňské synagoze. Vystoupení bylo bezchybné a děti za něj byly odměněny velkým potleskem.OKÉNKO TŘÍD:Třída 1.A:

 

     Děti na naší třídě podnikly předposlední 6. výpravu. Prohlédli jsme si na Mikulce opravdovou hydrometeorologickou stanici. Příště  ji prozkoumáme zevnitř. V dálce jsme viděli zříceninu hradu Radyně a celou Plzeň ležící před námi. Je to docela pěkný pohled, obzvláště je-li jasné počasí. Brzy se sem vrátíme.

     Nemůžeme zapomenout na úžasný výlet poslední květnovou středu na zámek Kozel, kde jsme stihli všechno –  prohlídku zámku, cukrárnu, procházku parkem, kolem rybníka. Vše umocňovalo dokonalé výletní počasí.

     Na třídě jsme začali  pěkná témata „Léto nás baví“, „Letní počasí“ a „S tebou mě baví svět“.

     S našimi předškoláky jsme se oficiálně rozloučili v sokolovně a teď už jen hurá na prázdniny!

      Hezký odpočinek všem přejí „Sluníčkáři“ a paní učitelky Zdenka a Alenka.


 

Třída 1.B:

 

     Na začátku května jsme navštívili Dům pohádek. Prožili jsme zde celé dopoledne. Přivítala nás „teta“ s filmovou pohádkou O Krtečkovi. Po pohádce na děti čekaly soutěže, pohádkové postavy Vochomůrka a  Krtek. Děti si užily polštářové bitvy, vyrobily motýlka z papíru, povozily se v papírových autech. Moc jsme si to zde užili a děti byly nadšené.

     Ke dni matek jsme s dětmi připravily pro maminky besídku s písničkami, básničkami a malým dárkem.

 

     Celý měsíc květen jsme si hráli na indiány. Hráli jsme indiánské hry, vyprávěli si o všem, co s indiány a jejich životem souvisí. Indiánské úkoly, soutěže, cestování po indiánském území - to vše nás zajímalo. Do těchto her jsme zapojili také studentku 3.ročníku střední odborné školy prof. Švejcara, která u nás byla od poloviny května na praxi. Pomáhala nám připravovat úkoly pro děti, vymýšlet závodivé hry…apod.

 

     Červnové dny jsme prožili cestováním „po světě“  u globusu, na „námořní lodi“, „rybařením“, výlety po okolí.

     Předškolní děti čekalo slavnostní rozloučení s MŠ, na které se hodně připravovaly.

     Školní rok jsme zakončili návštěvou Českého rozhlasu Plzeň. Zde jsme se seznámili s nahrávacím studiem a vyslechli hudbu Plzeňské filharmonie.


 

Třída 2.A:

 

     Začátkem května jsme připravili tvořivé odpoledne pro rodiče. Kdo měl zájem, přišel si tvořit výrobky podle vlastní fantazie z keramické hlíny. To jsme  koukali, jaké máme šikovné rodiče!

     Na přání dětí jsme uspořádali Šmoulí dny. Všem to moc slušelo a hned první den si děti opravdu užily. Nejdříve se představily šmoulím jménem a názorně předvedly, co umí. Následovalo tancování při šmoulích písničkách, hry a soutěže. Druhý den se rozjelo „Šmoulí řádění”. Uklízeli jsme les, hráli na honěnou s Gargamelem, šmoulili se na diskotéce, zdobili dorty pro Šmoulinku a zařádili jsme si na zahradě naší MŠ.

 

     Pohádkové klubíčko pana Barvičky nás  zavedlo do Domu pohádek. Nejdříve jsme viděli pohádku o Machovi a Šebestové, potom jsme se vypravili na pouť, prohlédli si převleky pro princezny a vyrobili papírové myšky. Nejvíce se všem líbilo řádění v pohádkovém ráji a setkání s opravdovým Krtečkem a Večerníčkem.

     V pátek 27.5. jsme si prožili krásné a příjemné dopoledne. Děti si mohly za nastřádané knoflíky, které dostávaly od ledna za snědený oběd, ale také např. za dobrý skutek, za splněný úkol, správné chování atd. nakupovat drobné hračky, sladkosti a další zboží všeho druhu. Děkujeme všem rodičům, kteří nám poskytli sponzorské dary v jakékoliv formě. Bez jejich pomoci by tato akce neměla u dětí takový obrovský úspěch.

      9. června jsme pro rodiče připravili besídku.  Předvedli jsme jim alespoň zlomek toho, co jsme se v tomto školním roce naučili – zatančili jsme, zazpívali, zacvičili se v rytmu veselých říkadel, sehráli pohádkový příběh Paraplíčko a vše jsme završili angličtinou.

     14. června jsme si společně s rodiči opékali špekáčky. Tato akce byla poslední příležitostí k našemu poslednímu setkání. Řádně vybaveni vším potřebným jsme se sešli s opravdu hojném počtu. Opékali se špekáčky, párky, povídalo se, děti si hrály a dováděly na školní zahradě. Škoda, že naši idylku opakovaně narušil déšť, který později naše posezení ukončil.Třída 2.B:

 

Také v květnu bylo v naší třídě živo. Chystali jsme se na další návštěvu indiánského náčelníka, který nás provází celým školním rokem. Abychom  mu uchystali překvapení, vyrobili jsme mu slíbenou kánoi , oblékli si  ponča a čelenky a pak už netrpělivě čekali, kdy se objeví. Po přivítání jsme si zase vyprávěli, zpívali a tančili za zvuku vyrobených chřestítek, bubínků  a „dešťových holí“. Pořád se nám ještě nepodařilo zjistit, kdo se ukrývá pod obří loutkou….

  Někteří malíři z naší třídy se zúčastnili výtvarné soutěže „Podaná ruka“ .Obrázky Natálky a Ondry byly dokonce součástí výstavy k této akci ve městě.

 V naší třídě se uskutečnila výstavy koček. Každý „chovatel“ předvedl svého kočičího mazlíčka v těch nejlepších barvách. Kočičky posedávaly na oknech i na podlaze , prostě všude samé kočky.Moc se  nám povedly a vůbec nevadí, že jsou jenom z papíru!

Ve třídě jsme si hráli  na „letní kino“, vymýšleli kreslené filmy a tvořili  k nim plakáty.

 Starší děti sestavovaly dráhy pro třídní minigolf, na kterém pak každý předváděl svoji šikovnost.

Děvčata zkoušela tkát na rámu , ale šlo to dobře i některým klukům. Všichni společně jsme vyráběli indiánské mističky z keramické hlíny. V koutku přírody jsme z bramboru vypěstovali obří rostlinku , která přerostla i některé z nás.

 Znovu nás navštívil náčelník Večerní Vánek a my jsme konečně odhalili, že pod pončem byla schovaná …naše paní učitelka! „To jsme si mysleli !“ kasali se nejstarší kluci. Ale i tak to byla legrace! Teď nám kromě náčelníka stojí ve třídě ještě indiánské tee –pee, kolem něj „poletují“ vlastnoručně vyrobení papíroví papoušci , kvetou kytky ,v řece se prohánějí želvy a svoje zuby ukazuje krokodýl z kartonu . A všichni společně si tu hrajeme, zpíváme, pískáme na flétničky a prohodíme i nějaké to slovíčko anglicky.

21.6. jsme pozvali rodiče na závěrečnou besídku a potom jsme si společně opekli buřtíky na zahradě.To byla dobrota!

Poslední letošní akcí byla návštěva jízdárny. Koníčkům jsme donesli usušený chleba . Moc se nám tam líbilo.

Příchod prázdnin jsme oslavili zmrzlinou a dalšími sladkostmi a budoucím školákům jsme připili na samé jedničky.Prostě je nám spolu dobře a tenhle školní rok se vydařil!

 

Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a v září AHOJ !!!Třída 3.A:

     Hne na počátku května vyrazila naše třída do plzeňského podzemí. Některé menší děti byly trochu vyjukané z nezvyklého prostředí, ale brzy se svých obav zbavily. A to hlavně tehdy, když jsme si všichni museli vzít na hlavy „slušivé“ helmy. Svému vzhledu jsme se tedy pořádně zasmáli! Paní průvodkyně nám vyprávěla o tom, na co se podzemní prostory v průběhu staletí používaly a my jsme si mohli prohlédnout vystavené exponáty.

     12. května jsme ke Dni matek připravili pro rodiče zajímavé odpoledne s názvem „Prima párty“.  Začalo vystoupením dětí – říkankami, písničkami, tanečkem a dramatizací veršované pohádky „O koblížkovi“ – za použití vyrobených dekorací. Poté pozvaly děti maminky k prostřeným stolům. Připravily pro ně poháry se šlehaným tvarohem a ozdobené různým ovocem. Vše doplnily ovocné drinky s veselými brčky. Pochvala od maminek děti obzvlášť potěšila.

     Každý měsíc zařazujeme tzv. hrací den – kdy si mohou děti do školky přinést svoje oblíbené hračky, ostatním je představit a celý den si s nimi hrát. I spaní někdy odbouráme a svým hračkám se věnujeme opravdu celý den!

     Po všech celoškolních akcích, kterých jsme se samozřejmě také zúčastnili, jsme prožili další – ale opravdu netradiční – den. Měl název „plážový den“. Ne všechny děti se v létě dostanou k moři – na pláž – a tak jsme si ve třídě (alespoň imaginárně) pláž vytvořili. Děti si přinesly věci, které k vodě nosí – nafukovací vesty, rukávky, hračky, plavací kruhy, deky, ploutve, šnorchly i plavky – a už jsme si za podpory letních písniček hráli na pláži. Paní učitelky řádily s námi. Vymýšlely pro nás různé zábavné soutěže, letní diskotéku, přehlídkové molo. Strašně jsme se nasmáli! Dopoledne jsme pak zakončili zmrzlinovým pohárem a ovocným pitíčkem.

     Předposlední týden jsme si povídali o vodě, o rybnících, řekách, potocích. Ve středu 22.6. jsme se pak vypravili k Boleveckému rybníku, abychom pozorovali život u vody. Vyšli jsme za příjemného letního počasí. Sotva jsme došli na pláž, spustil se najednou pořádný liják. Naštěstí jsme se mohli schovat pod střechu a když liják odezněl, mohli jsme v obchůzce rybníka pokračovat. Obdivovali jsme nové úpravy okolí Boleváku, pozorovali jsme malé rybky, kapry a kachny. Na zpáteční cestě našly děti na zemi ptačí mládě, které vypadlo z hnízda. Paní učitelka Vlasta za pomoci ručníku mláďátko vrátila zpět ptačí mamince – pro děti úchvatný zážitek!

     Školní rok jako vždy zakončíme táborákem s opékáním vuřtů a tím se i rozloučíme s našimi odcházejícími kamarády. Přejeme jim úspěšný start ve velké škole a samé jedničky. Bude se nám po vás moc stýskat!Třída 3.B:

 

     Měsíc květen jsme zahájili výletem do Domu pohádek, děti se seznámily s novým oddychovým centrem plným her a pohádkových bytostí a kulis z oblíbených pohádek a večerníčků. V Lochotínském parku na zpáteční cestě jsme si povšimli jeho mohutných stromů a nové květinové úpravy.

     Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže ,,Království stromů,, která se nám jako třídě moc povedla. Natálka Pitulová získala za svou práci ,,Bříza bělokorá“ 4.místo, ostatní práce byly vystaveny ve foyer Měšťanské besedy.

     Výtvarnou soutěž Radovánek jsme obeslali zajímavou kompozicí ,,Ještěrky v trávě,,- šlo o obrázek louky doplněný o keramické ještěrky . Výsledek zatím neznáme. 

     9.6. jsme vyrazili na výstavu do Západočeského muzea .Výstava se jmenovala „Život kolem vody“. Ověřili jsme si tu znalosti o přírodě a její ochraně. Viděli jsme zajímavé exponáty živočichů.

           

     21.6. jsme potěšili naším vystoupením rodiče a děti na vítání občánků při ÚMO1.  

     22.6.jsme společně s kamarády z 1.B reprezentovali naší MŠ na koncertě MŠ v plzeňské synagoze. Ke slovu přišly flétničky a písnička . Ještě pár dní plných her a pak prázdniny!Třída 4.A:

 

     Ve čtvrtek 9. června odpoledne jsme rodičům předvedli, co všechno jsme se za letošní rok naučili. Tančili jsme, zpívali a recitovali básničky. Rodičům se naše vystoupení moc líbilo.

 

     O den později jsme pořádali knoflíkový jarmark. Tímto dnem vyvrcholila naše celoroční soutěž. Každé dítě za snědený oběd získávalo knoflík. Na jarmarku si za ně děti společně s rodiči mohli nakoupit různé předměty, hračky nebo nějaké ňaminy.

     V červnu jsme si hráli na mimozemšťany, zkoušeli jsme si je vymodelovat dle vlastní fantazie z modelíny, nebo nakreslit křídami na chodník. Byli a možná i jsou všude kolem nás. Také jsme zjistili, jak to ve vesmíru chodí, jak vypadá naše Země z výšky a kam máme zapíchnout prstík na glóbu, abychom byli zase doma.

     17. června jsme se vypravili do divadla Pluto na Doubravce na představení „Kniha džunglí“. „Jsme jedné krve – ty a já.“ Tato slova zaznívala od našich dětí celou cestu z divadla. Bylo vidět, že si z divadla něco odnesly. J Herci byli jen o několik let starší než naše děti a byli namaskovaní jako zvířata z džungle. Jen ti nejodvážnější z nás se nebáli s nimi vyfotografovat.

 Perličky z úst našich  dětí:

 

Čermáková  Deniska:           „Paní učitelko, maminkám nás budeš rozdávat ty?“

Červená Ivetka:                „A ty ostatní bonbóny si vezmeme s sebou domů, že jo?“

 

 

30.6.2011                                                                                                        Jaroslava Valentová, Eva Buršíková
                                                                                                                        učitelky 87. MŠ