87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i sK O S Í   K A M A R Á D I 

l e d e n   -   ú n o r    2 0 1 1


Zimo, zimo, zimo bílá!
     Nejkrásnější svátky v roce – Vánoce – rychle uběhly a z vánočních prázdnin se děti vrátily do školky plné dojmů. Každý se musel pochlubit, co našel pod stromečkem, který dárek mu udělal největší radost.

     Na vánoční zážitky pak navazovala tříkrálová tradice, se kterou se děti seznamovaly téměř na všech třídách.

     Hned první lednový týden se uskutečnila schůzka rodičů předškoláků se zástupci okolních základních škol. Každá škola v krátkosti rodiče seznámila se svým programem a hlavním zaměřením. V diskusi se pak mohli rodiče ptát na detaily, které je zajímaly.

      Protože zápisy do prvních tříd byly za dveřmi, na třídách, kde předškoláci jsou, se na ně intenzivně připravovali. Samotné zápisy pak proběhly na většině základních škol v polovině ledna 2011.

 

     Leden byl pro dětské radovánky přímo ideální. Všude plno sněhu, téměř každý den jsme jezdili na bobech, lopatách, každý kopeček na školní zahradě byl využit.

     Protože se blížil konec pololetí, pro rodiče dětí, které navštěvovaly zájmové kroužky agentury Rytmik, připravili jejich vyučující ukázkové hodiny. Koncem ledna proběhla ukázka z anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé, předvedl se i taneční a sportovní kroužek. Rodiče byli spokojeni.

     I v lednu byl pro nás připraven kulturní zážitek. Až z Jihlavy k nám zavítal divadelní spolek s hudebním představením Popelka – pohádkové tancování.  Měli jsme sice jinou představu o tomto představení, ale to, že probíhalo v diskotékovém rytmu a se světelnými efekty nám vůbec nevadilo. Pěkně jsme si při něm zařádili.

 

     Další, podstatně kvalitnější divadélko, k nám zavítalo v pátek 11.února. Divadlo Dráček paní Štěpánky Kašparové má opravdu výbornou úroveň, což dokázal svojí „Perníkovou chaloupkou“. Tradiční téma oživil legrací, pěknými písničkami. Děti i učitelky se výborně bavily!

     V polovině února jsme si užívali jarních prázdnin. Školka byla poloprázdná, většina dětí byla s rodiči na horách. Zasáhlo nás i chřipkové období, ale prázdniny přispěly k tomu, že se chřipka nerozšířila nijak abnormálně.

 

     Hned po prázdninách jsme si užívali karnevalový týden. Maškarní rej byl naplánován na středu 23. února. Každá třída si ho organizovala sama. Velkým zpestřením byly opět naše paní uklízečky v čele s paní školnicí. Letos se z nich stali Šmoulové, samy si připravily vhodné kostýmy a v nich pak obcházely jednu třídu po druhé. A že umějí udělat legraci, to dokazují fotografie na našich webových stránkách.

 

     Poslední únorovou událostí školky byl hudební pořad „Lidová písnička – na louce kytička“ paní Lídy Heligerové, členky dívčí country skupiny Schovanky. Představení mělo úžasný ohlas. Od začátku děti s hlavní představitelkou spolupracovaly, zpívaly, tleskaly, hrály na různé netradiční nástroje. Dozvěděly se, co je fanfrnoch, brumle, vyzkoušely si např. kastaněty. Zvládly dvě zcela nové písničky. Na závěr pořadu paní učitelky opravdu upřímně paní Heligerové poděkovaly za kvalitní představení a ihned si domluvily další v příštím školním roce. Naopak hlavní představitelka poděkovala dětem za jejich aktivní účast, hudební cítění i znalost spousty lidových písniček. Poděkování samozřejmě patřilo i všem učitelkám za jejich postoj k hudební výchově.

 
Okénka jednotlivých tříd:


 

Třída 1.A:

          Karneval – V naší „Sluníčkové“ třídě I.A si děti pěkně užily masopustní veselí – oblékli jsme si masky a zatancovali jsme si podle známých dětských písniček. V „bonbónové“ soutěži jsme hledali a sbírali voňavé bonbonky.V kruhu ve velké herně se nám představovaly princezny, šašci, spidermani, víly, beruška,, včelky, kuchařka, rytíř. V průvodu masek se každá maska představila a  zazpívala za doprovodu rytmických nástrojů : „Paní mámo, pečte šišky, medvědáři jdou, na dudy hrajou, na jelita pískají, podpatkama třískají“. Takto jsme prošli celou  školkou.

     Obálky – Jeden týden jsme měli trochu jiný. Každé ráno jsme našli ve třídě obálku s tajemstvím, byly tam různé všelicosi a úkoly. Nanosili jsme si z domova plyšové kočky a pejsky, povídali si o nich, hladili je, pojmenovali, popisovali, kreslili a skládali jejich obrázky jako puzzle. Zkrátka jsou to naši dobří kamarádi, o které se ve skutečnosti musíme dobře starat a chránit je. V závěru týdne jsme si zahráli pohádku pana J. Čapka „Jak pejsek a kočička pekli dort“.
Třída 1.B:

 

     Hned po Vánocích nám nadělilo počasí mnoho sněhu. Využili jsme proto sněhové lopaty k radovánkám na kopci na zahradě naší MŠ. Stavěli jsme si sněhuláky a pozorovali zimní přírodu.

     Polovina dětí z naší třídy půjde v září 2011 do ZŠ. Děti se byly podívat, jaké to je v 1.třídě ZŠ. Potkaly se zde s dětmi, které v loňském roce navštěvovaly naší MŠ. Starší kamarádi jim ukázali, co se ve škole již naučili. Potom je také pustili sednout do svých lavic a děti si vyzkoušely splnit „úkoly“.

     Na školu jsme si zahráli také v naší třídě v MŠ. Děti si přinesly aktovky, penály, plnily zadávané úkoly do svých sešitů. Za splněné úkoly dostávaly hvězdičky  nebo jedničky ( tak, jak kdo si přál).

     Divadelní pohádkou Perníková chaloupka odstartoval náš tématický celek Z pohádky do pohádky. Téma jsme zakončili karnevalem. Děti  přišly v pěkných maskách, zatančily si, zasoutěžily si, vtipně své masky všem dětem představily. Bylo to hezké a zábavné dopoledne.

 
Třída 2.A: 

   

     S novým rokem přišla i další sněhová nadílka a tu jsme se snažili náležitě využít. Celý leden jsme si na zimu nejen hráli, ale také jsme si povídali, jaká vlastně zima je. Nechybělo ani cvičení se sněhovými vločkami, papírovými koulemi a bambulemi a hlavně hry na sněhu. V rámci projektu „Klub zvídálků“ jsme prováděli pokusy se sněhem. Na základě praktických dovedností získaly děti nové poznatky o dalších materiálech a při práci s nimi uplatnily svoji zručnost a fantazii. Z vlny jsme vyráběli sněhuláky, z kartónu, gázy a skartovaného papíru jsme vytvořili sjezdařskou dráhu a na ní lyžaře a sáňkaře. Hezké dekorativní obrázky krmítka a ptáčků vznikly v kombinaci klacíků, pytloviny a semínek.

     V době zimních radovánek nezapomínáme ani na ptáčky a zvířátka. Překvapení pro ně jsme přichystali v lese u Šídlováku. Na malé stromečky jsme pověsili jablíčka a lojové koule.  Staráme se i o ptáčky na zahradě naší MŠ. Do krmítek, která jsme zde zavěsili na strom, jim pravidelně chystáme semínkovou hostinu.

     V prvním únorovém týdnu, vybaveni zásobami suchého chleba a čerstvé mrkvičky, jsme navštívili Ranč Šídlovák. Z povzdálí jsme pozorovali čtyři urostlé koníky, k jejichž krmení jsme zatím neměli dost odvahy, a tak jsme tašku s pamlsky předali jejich ošetřovatelům.

     Ve středu 23. 2. k nám do třídy místo dětí přišly samé pohádkové bytosti, jako jsou princezny, víly, čarodějové, spidermani… ale nebojte se, byly to jenom masky, u nás byl totiž právě karneval. Celé dopoledne zněly dětské hity a všichni jsme se bavili, tančili a řádili.

     Všechny děti se nyní soustředí na Velkou hru o knoflíky. Způsob, jak mohou knoflík získat, je zcela jednoduchý, nicméně originální. Za snězenou dopolední svačinu a oběd získají jeden knoflík dle vlastního výběru. A že je z čeho vybírat! O tom by vám mohly děti vyprávět. Knoflíky každý střádá do své plastové lahve označené značkou. Už se všichni těšíme na konec školního roku, kdy uspořádáme jarmark, na kterém si děti budou moci za knoflíky nakupovat dárečky pro radost.

     Pokračujeme v hravých chvilkách s angličtinou, děti se naučily celou řadu nových slovíček, písniček s pohybem a říkanek. Velmi je baví plnit anglické pokyny a hrát různé aktivity, kde se s anglickými slovíčky setkávají.
Třída 2.B:

    

     Letošní rok je zima pořádně dlouhá, všechno je schované pod sněhem… Na našem „ptačím stromě“ je ale pořád veselo.Jsou na něm totiž  dvě krmítka, která jsme pro ptáčky sami vyrobili a pravidelně do nich sypeme semínka.

    V lednu někteří z nás byli u zápisu do školy.Ve školce se zatím pilně připravujeme a už se těšíme, jak ve škole předvedeme, co už všechno umíme!

    

     V měsíci  únoru jsme si povídali o pracovních profesích, o tom, co dělají rodiče v zaměstnání. Využili jsme všechno, co už víme od rodičů , z pozorování  a vyprávění. Prohlíželi jsme si také různé knížky  a encyklopedie. Zajímavé bylo povídání o tom, čím chceme být, až vyrosteme.

Pak  jsme si na některá zaměstnání hráli a naučili se o nich i taneček.

 

     Poznávali jsme i různé materiály a zkoušeli s nimi pracovat .

     Práce s materiálem byla vlastně i příprava na karnevalovou výzdobu třídy, výrobu škrabošek a barevných řetězů.

 

     23.2. to v naší třídě bylo k nepoznání, protože jsme se všichni převlékli do masek hned

ráno.Při maškarním řádění jsme tancovali, hráli hry a plnili různé soutěže. Z kouzelné pohádkové knížky postupně vystupovali čarodějové , princezny, piráti, tanečnice i pilné včelky, až nakonec byla plná třída postaviček z pohádek. Dostavil se  i indiánský náčelník  Večerní  Vánek. Zatančil si  s námi a popovídal.

Jenže jak přišel, tak najednou zase zmizel! Takže kdo se ukrývá v té velké loutce zatím ještě pořád nevíme.

     Na památku nám ale nechal zelená peříčka na čelenku. Vyrábíme si totiž indiánské oblečení na naší velkou indiánskou hru.

 

Třída 3.A:   

 

     První lednový týden jsme se seznamovali s tříkrálovou tradicí a zvyky s ní spojenými. Vyrobili jsme si čepice s počátečními písmeny tří králů, zvládli jsme koledu „My tři králové“ i říkanku „Na tři krále za vesnicí“.

     Zimní období plné sněhu jsme si jaksepatří užívali. Téměř denně jsme se vozili na bobech a lopatách, stavěli jsme sněhuláky, koulovali se.

     S přicházející vlnou chřipek jsme si povídali, co dělat, abychom byli zdraví jako rybičky. A na rybky a další drobné živočichy jsme se šli podívat do Akva-tery na počátku února. Mohli jsme si tu i pohladit agamu, malého leguána a želví mláďátka.

 

     V úterý 8. února připravily děti spolu s učitelkami odpoledne pro rodiče s názvem „Prostřeno aneb děti vaří rodičům“. Dopoledne připravily děti pomazánky, odpoledne je pak mazaly na toastové chleby, obložily je nakrájenou zeleninou, sýrem (podle chuti svých rodičů) a servírovaly vše pak svým rodičům. Přidaly i jablečný závin a ovocný džus. Na závěr si vyzdobily veselými barvami papírový talířek.

     Ve středu 23.2. vypuklo i na naší třídě karnevalové šílenství. Od rána tu rejdily princezny, víly, mušketýři, rytíři a další masky. Na přání některých rodičů se i oni mohli přijít podívat a přivést malé sourozence. Společně jsme absolvovali promenádu masek, taneční kreace, soutěže a různé hry. Smetákový tanec si chtěli vyzkoušet úplně všichni.

     Tradice a zvyky masopustu nás provázely celý únor. Nejvíce jsme si oblíbili legrační říkanky a písničky. Ze stavebnic jsme postavili řeznictví, vyrobili si „zboží“ a prodávali ho kamarádům.

 

Perličky z úst našich dětí:


Honzík:  „Paní učitelko, ta rybízová pomazánka mi moc nechutná!“

Paní učitelka se diví: „Jaká rybízová, ty myslíš rybí?“

 

Verunka:  „Tu omáčku s kopretinou musím jíst?“     (myšleno koprovou omáčku)
Třída 3.B:

 

     Po Vánocích se děti  sešly plné zážitků . Domluvili jsme se s dětmi a udělali jsme si  den  nejkrásnějších dárků. Děti si přinesly hračku, ze které měly pod stromečkem největší radost.

     Seznámili jsme děti s tříkrálovou tradicí, připomenuli jsme jim, jak je důležitá i malá pomoc do sbírky pro potřebné. Společně jsme si vytvořili královské čepice a postavili bájné město. Hru na tři krále uzavřel královský průvod, kde si děti prohlédly vyzdobené koruny a zazpívaly písničku ,,My tři králové“.

 

     Leden nám přinesl hojnou sněhovou nadílku a tak jsme se věnovali zimním sportům a to nejen venku. V herně jsme si prožili den plný soutěží. Vyhrála jízda na dřevených lyžích,při které bylo nejvíce legrace, za sportovní výkon se na děti snesl sladký deštík . Nezapomínali jsme ani na ptáčky a  zvířátka. Vyzdobili jsme ptačí strom a pod strom jsme dali mrkev a ovoce pro zajíce.

      V dalších týdnech jsme poznávali, z čeho se skládá naše tělo a co se s ním děje, poznávali jsme činnost smyslů a hráli jsme zajímavé hry , které procvičily naše smysly.Naučili jsme se básničku ,,Pět kamarádů“, která nás provázela při našem poznávání a zkoumání .

  Nej událostí na třídě byl maškarní rej. Děti si užily masek nejen dopoledne ale i odpoledne společně s rodiči. Odpolední maškarní se vydařilo po všech stránkách, naše milé maminky nám zajistily občerstvení v podobě koblížků, dortů, bábovek a dalších dobrůtek ,které si děti užívaly i dopoledne . Po soutěžích a tanci s dětmi si zamlsali i rodiče. Nálada byla skvělá, masky krásné, děti plné dojmů, karnevalové veselí jak má být. 

 

     V současné době si povídáme o Plzni . Výlet na Mikulku nám ukázal, jak vypadá město z výšky. Zážitek z procházky jsme se pokusili namalovat. Vznikla tak zajímavá dílka, která odešleme do mezinárodní soutěže ,,LIDICE“ s tématem „Tady bydlím ,to jsem já“.

 
Třída 4.A:

Les volá o pomoc

   9. února nám skřítkové nechali v krabici polámanou větvičku, PET láhev a k tomu přišpendlený vzkaz:

Stromky křičí: Pomoc, děti!

Dusí nás to hrozné smetí.

Vemte hrábě, lopatky,

ukliďte ty odpadky.

Les vám za to, moji milí,

vdechne do žil plno síly.

 

   Rozhodli jsme se, že lesu pomůžeme. Našli jsme spoustu věcí, které do lesa nepatří. O nich jsme zpravili naše paní učitelky a ty je v rukavicích hodily do pytlů. Vyčistili jsme tak celou lesní cestu. Nasbírané odpadky nakonec skončily v kontejnerech. Za naši píli nás skřítkové odměnili novými hračkami – dostali jsme nádobíčko do kuchyňky a nářadí pro kutily.


Poznáváme svoje tělo

   V únoru jsme se seznámili se svým tělem. Už například víme, čím myslíme, co nám bije v hrudi a čím dýcháme. Orgány jsou v našem těle na svém místě a my víme, kde.

 

Masopustní karneval

   23. února jsme se stali pohádkovými bytostmi a bájnými postavami a prožili tak celý den „v cizí kůži“. Byli mezi námi piráti, princezny, čarodějnice, víly, ale i Batman, indián, či tygr. Paní učitelky nám uspořádaly módní přehlídku a poté jsme se vydali na velký masopustní průvod školkou a navštěvovali jiné třídy, abychom se jim předvedli v maskách a převlecích a společně si zatančili a zazpívali. Byl to den jako žádný jiný a nám se moc líbil.


Perličky od Berušek:


Při vycházce:

Míla Bárta: „Paní učitelko, spadly na mě nějaké kapky. To si asi déšť dělá legraci.“

 

Den po oslavě narozenin. Děti chtěly ještě bonbóny.

Paní učitelka Iveta se ptá: „Paní učitelka Veronika Vám včera nedala bonbónky s sebou domů?

Zuzanka Vildmanová na to: „Ne, ona nám zkazila život.“

(Poznámka od paní učitelky Veroniky: „Tak to jsem opravdu nechtěla :-)“

 

Děti mají říct, na jaké písmeno začíná slovo „úterý“.

Děti: „Ú“!

Paní učitelka Iveta: „Správně. Jaké další slovo, které začíná na „ú“, znáte?“

Kuba Růžička: „Úter!“