87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

z á ř í  -  ř í j e n   2 0 1 0

 

Č A S    P O D Z I M N Í    V Ů N Ě     Nový školní rok začal zcela tradičně – nástupem dětí do 7 tříd naší mateřské školy, která již několik let nese jméno „Kosíci“. Letošní letní prázdniny měla školka o měsíc kratší, v srpnu jsme měli otevřeno pro děti z celého Severního předměstí, stali jsme se tzv. prázdninovou sběrnou školkou.

 

     Bez dlouhých příprav jsme pak plynule přešli do nového školního roku. Do každé třídy přicházeli nováčkové a také to bylo jaksepatří slyšet. Mnohé děti svůj vstup do mateřské školy oplakaly. Postupně však pláč mizel, děti si zvykly na nové prostředí, na denní režim i na to, že máma s tátou s nimi po určitou část dne nebudou. Paní učitelky jsou tu ale přece od toho, aby nám rodiče částečně nahradily, aby si s námi hrály, naučily nás spoustu věcí a vytvořily pro nás takové prostředí, ve kterém se budeme cítit bezpečně a spokojeně!

 

     Již šestý rok má naše školka statut „Zdravá mateřská škola“. Připravujeme proto dětem takové aktivity, aby měly blahodárný vliv na jejich tělesné i duševní zdraví. Využíváme infra-saunu, vířivý bazén, solnou komoru, chodíme na cvičení „Želva“, které stále vede paní Hana Volfová. Letos probíhá „Želva“ ve velké tělocvičně v areálu Gymnázia F. Křižíka. Stále k nám docházejí studenti – fyzioterapeuti ze Zdravotní školy, aby s dětmi prováděli tzv. míčkování a dechová a protahovací cvičení po vířivém bazénu.  Všechny třídy jsou vybaveny čističkami vzduchu.

 

     Aby se děti nenudily, připravují jim p. učitelky zajímavé programy, vycházky, výlety, kulturní akce. Vše v duchu podzimu, který nás obklopuje na každém kroku.

     Jednou z prvních – byť tradičních – akcí byla návštěva SVČ Ledecká ul., která pro školky připravila stopovačku s názvem „Zahrada plná záhad“. Hned u vchodu nás vítal smutný zahradník, kterému se ztratila všechna semínka i veškeré zahradní nářadí a my jsme mu je pomáhali najít a zároveň jsme plnili různé úkoly. Pojmenovávali jsme zeleninu, zahradní nářadí, rozlišovali jsme stromy a jejich plody, různá volně žijící zvířata a na závěr jsme sestavili hezkou podzimní květinu. Každá třída jako odměnu obdržela balík mrkve, hračky na písek a pěkný diplom.

 

     O dva dny později k nám opět zavítal divadelní soubor „Dráček“ p. Štěpánky Kašparové s pohádkou „Práce a koláče“. Pomáhali jsme slepičce a kohoutkovi rozmotat děj a přitom jsme se pořádně zasmáli! Pohádka byla podbarvena jednoduchými melodickými písničkami, které jsme si hned pobrukovali.

 

     V polovině října jsme měli připravenu besedu s myslivcem. Přišel mezi nás, aby nám povídal o lese, o zvířatech, která zde žijí. Zblízka jsme si mohli prohlédnout pušku, dalekohled, rozeznávali jsme zvuky různých zvířat. Po celou dobu besedy jsme pokukovali po dvou loveckých psech, které si pan myslivec přivedl s sebou. Předvedli nám pak, jak reagují na pokyny, jak svého pána poslouchají. A hlavně – na závěr jsme si je mohli pohladit! Panu myslivci jsme pak předali velké množství kaštanů, které jsme pro lesní zvěř nasbírali.

   

      Konec října s sebou přinesl i podzimní prázdniny, sice školka zavřená nebyla, ale protože přišlo málo dětí, třídy se spojily a provoz byl částečně omezen.

 

     A teď se podíváme do jednotlivých tříd:

 
O K É N K O    T Ř Í D: Třída 1.A: 

 

     Tak jsme se opět sešli v naší „sluníčkové“ třídě I.A. Po báječných prázdninách jsme si přinesli fotky z dovolených a vytvořili pěkný obrázek s rámečkem a nástěnky v šatně.

     Tím vlastně vznikl nápad našeho projektu „Máma, táta a já“, kde nám rodiče budou nosit fotky nebo drobné výrobky, které „vytvářejí“ o sobotě a neděli.

     Podzimní mlhy, ale i sluníčko, barevný les a koníci   - tato idylická kombinace nás provázela na třech výpravách do lesa. Od rodičů jsme dostali tvrdý chléb, rohlíky a jablka, které jsme donesli  koním. Na všech výpravách jsme měli štěstí na krásné počasí.Třída 1.B: 

 

     Od počátku října opět jsme začali s dětmi s ozdravným programem.

Pravidelně v naší MŠ navštěvujeme solnou komoru, saunu, vířivý bazén.

Probíhá masáž dětí míčky a cvičení, které podporuje správné dýchání. Cvičení a míčkování provádí studentky vyšší zdravotnické školy. Správné dýchání podporujeme také zdravým pískáním na flétnu. Každé dítě má svou flétničku a již umíme pískat i jednoduchou písničku.

S dětmi navštěvujeme cvičení Želva. Máme nové prostředí – velkou tělocvičnu. Dětem se zde líbí a připadají si zde jako velcí školáci.

     Počátkem října k nám do MŠ přijelo divadlo Dráček s pohádkou Práce a koláče. Moc jsme se nasmáli a  pobavili.

     Ve Středisku volného času Ledecká byla připravena pro děti naučná a zábavná akce

 „ Zahrada plná záhad“. Děti poznávaly druhy podzimní zeleniny, plody stromů, zvířátka žijící v našich lesích. Na závěr si vytvořily společně květinu z papíru a obdržely jsme semínka, která na jaře zasadíme do truhlíků. Již se těšíme, co nám z nich vyroste.

     Děti a rodiče jsme požádali o sběr kaštanů, které jsme předaly myslivcům. Za odměnu nás v MŠ navštívil pan myslivec. Dětem vyprávěl o tom, jak se zvířátka připravují na zimu, čím se živí, jak se o ně starají. Dětem přinesl ukázat flintu a své 2 lovecké psy. Pro děti to byl výjimečný zážitek

     S dětmi jsme si udělali výlet kolem boleveckého rybníka. Procházka byla zvolena tak, aby trasa pro děti nebyla náročná a byla zábavná. Po cestě jsme využili nejen náhodná pozorování, ale také připravené hry. Výlet se zdařil i díky krásnému počasí.Třída 2.A:

 

     Již v prvním zářijovém týdnu se scházíme v hojném počtu. Děti se vítají se svými kamarády a radují se ze společného setkání. Do kolektivu přichází první z trojlístku „nováčků“, František. Čas pozvolna plyne a život ve třídě se rozbíhá na plné obrátky. Slunečných dnů využíváme k vycházkám do přírody. Podnikáme společnou výpravu k jezírku na Košutce a do lesa za Šídlovský rybník. Po cestě poznáváme stromy, keře a jejich plody, pozorujeme život kolem vody. Krásného počasí pak využíváme ke hrám a pohybovým aktivitám.

 I pro tento školní rok zůstává naším společníkem kamarád Barvička. Bude naším průvodcem na cestě za poznáním ve světě materiálů. Jeho první návštěva na sebe nenechává dlouho čekat. Objevil se s prvním podzimním dnem a přichystal si pro děti různé dárky a překvapení. Jen těžko se s ním loučily.

     V závěru měsíce jsme naplánovaly první společné setkání s rodiči a dětmi. Sešli jsme se k opékání špekáčků na školní zahradě. Počasí se vydařilo a společně jsme strávili příjemné odpoledne.

     Říjen je ve znamení darů přírody. Poznáváme a sbíráme různé přírodniny, které využíváme ke hrám a tvoření. Z darovaných dýní vyrábíme myšky a také podzimní skřítky, z nažek potom velkého ježka. Zahradu plnou záhad pro nás připravilo SVČ. Děti pomáhaly zahradníkovi poznat zeleninu, pojmenovat nářadí, poznat stromy a plody… Odměnou byl dětem sáček mrkve a tajemný pytlíček semínek. Na jaře uvidíme, co z nich vyroste.

     Podzimní příroda nám nabízí nekonečnou paletu barev. I my si teď hrátky s barvami užíváme. Z rozstřihaných obalů od čajových sáčků, které jsme v loňském roce za pomoci rodičů nashromáždili, vytváříme podzimní strom. A to ještě nevíte, že naši šatnu zdobí pestrobarevní motýlci a motýlková koláž, kterou se nám na sklonku léta podařilo dokončit s využitím této techniky.

     Nevšední zážitky nám všem přineslo setkání s myslivcem, který mezi nás přišel vyprávět o lese a zvířátkách. Právě pro ně jsme ve spolupráci s rodiči nasbírali velkou krabici kaštanů.Třída 2.B: 

 

     S novým začátkem školního roku 2010/2011 přišlo do naší třídy II. B i jedenáct nových kamarádů. Jsou sice ještě malí, ale nezkazí žádnou legraci. Společně si hrajeme, zpíváme, chodíme do solné jeskyňky, na „Želvičku „ nebo si lebedíme v bublinkách ve vířivce.

    Chodíme na vycházky a pozorujeme přírodu, v rybníčku na Bolevecké návsi jsme zastihli i vodníka.

    V říjnu mezi nás přišel opravdový myslivec. Povídali jsme si o lese, zvířatech a lovu. Ukázal nám i pušku a půjčil dalekohled .

     Do školky přijelo divadlo.Pohádka „Práce a koláče“ s veselými písničkami se nám líbila a moc jsme se nasmáli.

     Zažili jsme i překvapení… to když do naší třídy přišel indiánský náčelník .Pověděl nám, odkud je a  proč se jmenuje „Večerní vánek“. Má super čelenku z peří a slíbil, že nám bude příště příběhy svých  pěti barevných peříček vyprávět. Zatím je nějaký tajemný, ale my na jeho tajemství určitě časem přijdeme!

     Protože rádi a pořád něco vyrábíme, přihlásili jsme se do soutěže o pokus o světový rekord znaků měst, vyrobených z odpadového materiálu.

Výrobou plzeňského znaku jsme navázali na náš loňský třídní projekt“ Poznej svoje město“. Pro jeho výrobu jsme použili velký karton polepený ústřižky z obalů od vajíček. Nejvíce nás bavilo vyrábět kašírované detaily znaku. S kašírováním už máme svoje zkušenosti, vždyť jsme si takhle vyrobili celé maňáskové divadlo. Průběh výroby i hotový znak jsme nafotili a poslali do soutěže. Můžete se podívat na www.znakymestaobci.cz.

Společná práce nás moc bavila a máme z ní radost. Znak zatím zdobí naší školku.

A není to žádný drobeček! Měří 100 x 130 cm!Třída 3.A: 

 

     V tomto školním roce jsme zavedli novinku – projekt „Co se skrývá pod pokličkou“. Již dlouhou dobu totiž pozorujeme, že děti nejí příliš zdravě, že mnoho jídel vůbec neznají a tak jsme se rozhodli, že se pokusíme s tím něco provést. Chceme pořádat setkání s rodiči, představit jim školní stravu a dát jim možnost ochutnávky. První takové setkání se uskutečnilo v pátek 24. září. K obědu nám paní kuchařky uvařily kmínovou polévku a placičky z cizrny se zelným salátem.  Přítomní rodiče mohli ochutnat jednotlivé chody. Byli opravdu spokojeni.

     Jak zajímavě připravovat ke  konzumaci ovoce – to byla náplň „Ovocné párty“ – druhého setkání s rodiči – a to ve čtvrtek 14. října. Tomuto setkání předcházel ovocný a zeleninový týden, na závěr kterého jsme s dětmi upekli jablečný závin. Děti samy válely těsto, strouhaly jablíčka, posypávaly rozinkami atd. Moc je to bavilo! Štrůdl totiž připravovaly pro své rodiče – na ovocnou párty. A ta nám vyšla jaksepatří! Maminky přinášely nejen svoje vlastní výrobky – zdobené banány, plněné košíčky s kousky ovoce – ale i zajímavé recepty. Společně s rodiči si děti vyráběly ovocný špíz, ovocného „indiánka“, ochutnávaly připravený ovocný salát a další dobroty. Po všem se jen zaprášilo! Třešničkou na dortu pak byla vlastnoruční výroba ovocného moštu. Paní Štanglová přinesla odšťavňovač, předvedla dětem, jak se mošt zhotoví a děti se tím nejen ohromně bavily, ale také všechen mošt vypily!

     Ovocný týden pak vystřídal týden bramborový. Povídali jsme, jak a kde brambory rostou, co dobrého z nich připravit, vyráběli jsme si bramborová tiskátka a zdobili panáčky – bramboráčky. Ty se nám opravdu povedly! Pak jsme společně hledali v okolí bramborové pole, ale to jsme, bohužel, nenašli.

 

Perličky našich dětí: 

Adámek  -  soustavně říká p. učitelce:  „paní  uteličko“.

Honzík  - p. učitelka ho v šatně obléká a jak je skloněná, Honzík pronese:  „Ty máš ale pupek!“

Honzík  -  druhé p. učitelce: „Ty jsi ale špindíra“,  nebo:  „Ty jsi Gargamel“.Třída 3.B:

 

     V září jsme si hráli s jablky, malovali jsme je, učili se o nich básničku a píseň „Cupy, dupy“. Jablka jsme si vystavili, porovnávali jejich tvary a barvy a pak jsme z nich uvařili kompot, který jsme snědli jako moučník k obědu.

     S dětmi jsme se byli podívat na podzimní přírodu v okolí Šídlovského rybníka. Zde jsme nakrmili vodní ptáky a kapříky. Z vycházky jsme si přinesli také barevné listí.

     Říjen byl ve znamení brambor. Tvořili jsme bramborové korále, čelenky jsme zdobili bramborovými tiskátky a uvařili jsme si brambory na loupačku. Moc nám chutnaly. Z menších brambůrků a roliček od papíru jsme vytvořili bramborové panáčky, kteří nám zdobí šatnu.. Do naší školky přijelo divadlo. Pohádka Práce a koláče nás moc pobavila, také jsme soutěžily v objektu SVČ – Zahrada plná záhad. Povídání o zvířátkách s panem myslivcem nás zaujalo a mohli jsme si pohladit lovecké psy. Předali jsme mu kaštany pro zvířátka.

 

Perličky našich dětí: 

Adámek – „To jsem se tedy po té práci úplně vyžíznil!“Třída 4.A: 

 

Začátek nového školního roku byl pro nás obdobím znovushledání kamarádů. Nikdo si nestýskal, nikdo neplakal, tak jsme se mohli pustit do práce. Prvních pár teplých slunečných dní jsme využívali především k pobytu venku. Společně jsme vzpomínali na prázdninové výlety  a na některé jsme si i hráli. Velkým zážitkem pro děti byl Jablečný týden, kdy se naše třída proměnila v Jablůňkové království  a ve městě Jabloňově jsme ochutnávali jablíčka na mnoho způsobů – syrová, pečená, mošt, čaj, křížaly, štrúdl i žemlovku. Ve všem nám velmi ochotně vyšla vstříc naše paní uklízečka Martina.

Moc se nám líbila i akce Zahrada plná záhad, kde si naše Berušky vysoutěžily 2 pytlíky zdravé sladké mrkve. A dočkali jsme se i divadla. Na začátku října jsme s dětmi shlédly poučnou a veselou pohádku Práce a koláče. Dětem se líbila a moc jsme se nasmáli.

            V říjnu jsme opět začali chodit na cvičení Želva, do solné jeskyně, infrasauny a vířivky. Bylo už načase, dětem se tyto aktivity moc líbí, celé září se na ně ptaly a nemohly se dočkat. Také si moc pochvalují fyzioterapii a cvičení se studentkami Vyšší odborné školy.

             V rámci projektu třídy jsme v prvních podzimních dnech podnikli půldenní výlet do lesa. Děti se seznámily s mapou, naučily se poznávat některé listnaté stromy a orientovat se v terénu pomocí šipek. Výlet se moc povedl, děti se venku pobavily různými hrami a soutěžemi a pobytem na vzduchu. My učitelky jsme moc rády, že máme tak zdatné děti. Nepochybně k tomu přispěly i loňské procházky k Šídlováku.

            S pokračujícím podzimem začínají děti stále víc a víc mluvit o Mikuláši a Ježíšku, plánují bobování na sněhu a my se těšíme s nimi.

 

 

 

 

Čas rychle ubíhá a kvapem se blížíme k nejkrásnějšímu svátku v roce – k Vánocům.