87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

  

 

 

 

 

květen  –  červen  2010

Květen, červen 2010     Konečně jsme se dočkali pěkného počasí. Trvalo to sice dlouho, ale nakonec se sluníčko umoudřilo a začalo pěkně připalovat.

     V době, kdy jsme si naplánovali celoškolní sportovní olympiádu, tomu tak  ale nebylo. Termín olympiády byl stanoven na čtvrtek 6. května. Hlavním organizátorem byla p. učitelka Jarošová. Sportovní klání se konalo ve spolupráci s Boleveckou základní školou. Vše se mělo odehrávat na hřišti ZŠ, ale protože samozřejmě pršelo, přesunulo se dění do haly. Všechny disciplíny pro nás připravily děti ze sportovní třídy v čele s Mgr. Černým.

     Každá třída se do haly dostavila se svým vlastním maskotem, ve sportovním oděvu, všichni nabiti energií. Po úvodním přivítání jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Čekalo nás např.:  hod na cíl, hod do dálky, porážená kuželek, skok do dálky z místa, běh, slalom, štafeta a další. I ty nejmenší děti se moc snažily, za mohutné hlasové podpory ostatních. Po skončení disciplín byly všechny děti za své sportovní výkony odměněny diplomem, medailí a malou sladkostí. Poděkovali jsme našim velkým kamarádům za pomoc a organizaci a společně jsme si popřáli hezké prázdniny.

     O týden později, ve čtvrtek 13. května se opět celá MŠ vydala na výlet na hrad Švihov. Dopoledne sice nepršelo, ale bylo čerstvě po dešti a docela chladno. Čtyři autobusy nás přepravily na místo. Od 9 hodin na nádvoří hradu pro nás bylo připraveno divadelní představení „Princ Bajaja“ a poté jsme měli možnost se seznamovat s některými starodávnými řemesly. Podívali jsme se i do hradu. Jak ve středověku vypadaly komnaty pro pány a pro dámy, to nám ukazovala průvodkyně. Samozřejmě, že kluky nejvíce zajímaly staré zbraně, děvčata zase vybavení dámského pokoje. A nejvíc jsme byli vykulení z toho, když nám paní průvodkyně předvedla starodávný hradní záchod. Tak takový bychom asi dneska nechtěli!

     Příští den – v pátek 14. května – mezi nás zavítal divadelní soubor Dráček s „Pohádkou o kůzlatech“. To jsme se zase pobavili! Vynikající výkony hereček, hezké písničky, legrace a zároveň mravní ponaučení, to je to, co děti i učitelky vždy potěší!

 

     V dalším týdnu jsme měli dojednáno setkání s hasiči a záchranáři, a to na čtvrtek 20. května. Dopoledne k nám dorazili i s hasičským autem dobrovolní hasiči z Bolevce. Postupně seznamovali děti s technikou, veškerým vybavením, se svojí prací. Ukázali nám hadice, vysoušeče, různé sekerky na vyprošťování, oblečení, helmy – ty si mohly děti vyzkoušet a zjistily, že takovou helmu mít na hlavě, není nic příjemného. Pak se dětí ujali záchranáři, předvedli na figuríně, jak se provádí masáž srdce a kdo chtěl, mohl si to také vyzkoušet. Poté si děti zkusily, jak se přenášejí zranění v nosítkách a nakonec hádaly, co má a nemá být v lékárničce.

 

     V sobotu 22. května čekala naši mateřskou školu velká událost. Slavili jsme 30 let od svého založení. Přípravami na oslavy žila celá MŠ už hodně dlouho. Byly pozvány všechny pracovnice, které tu v minulosti byly zaměstnány. Slavnostní raut pro všechny připravily na 4. pavilonu naše paní kuchařky. Začátek byl stanoven na 14. hodinu. Na své bývalé pracoviště se přišlo podívat hodně lidí. Všichni obdivovali vybavení školky, které se nedalo srovnat s dřívějškem. Pak je zaujalo vystoupení flétničkového kroužku pod vedením p. učitelky Ouhrabkové. Děti své skladbičky a písničky zahrály bez jediné chybičky! A pak už se všichni pustili do naservírovaných dobrot! Paní kuchařky se opravdu vytáhly! Povídání nebralo konce, vždyť někteří se neviděli strašnou spoustu let. Rozcházeli jsme se až v pozdních večerních hodinách.

 

 

     V posledním květnovém týdnu byly připraveny pro rodiče ukázky práce různých kroužků. Ukázkovou hodinu angličtiny pro začátečníky i pokročilé předvedli vyučující  - Ivanka a Aleš. I taneční kroužek předvedl maminkám a tatínkům, jaké tance  za druhé pololetí zvládl. Rodiče byli moc spokojeni.

 

     Poslední květnový den – pondělí 31.5.- patřil našim dětem. Jen pro ně připravily paní učitelky i ostatní zaměstnanci zahradní slavnost na téma: „Indiánské léto“. Na dvanácti stanovištích byly připraveny úkoly a soutěže s indiánskou tématikou. Všechny děti měly na hlavách vlastnoručně vyrobenou čelenku,  indiánskými znaky měly pomalované i tváře. Na travnatém prostranství před 2. pavilonem bylo postaveno tee-pee a v něm dvě „Indiánky“ v dokonalých oblecích nabízely dětem výrobu různých přírodních talismanů – např. malování na kameny, navlékání korálků,  zhotovení papírového tomahavku, kreslení mapy indiánského území, vybarvování obrázků. Těmi pravými indiánskými squaw byly paní školnice Alenka a paní uklízečka Romanka. Moc jim to slušelo! Po absolvování všech soutěží se děti sešly u paní ředitelky, která jim předala diplom, medaili s hlavou Indiána a také drobné sladkosti. Přestože se celé odpoledne honily po obloze černé mraky, měli jsme štěstí, déšť se nespustil! Děti odcházely domů nadšené a paní učitelky měly dobrý pocit, že jejich přípravy a práce nevyšly nadarmo.

 

     Hned druhý den ale lilo jako z konve. A to byl 1. červen – Den dětí!  Byli jsme přichystaní na „Dětský den aneb Ekohrátky“, který pro nás každoročně připravují studenti Gymnázia Fr. Křižíka ve spolupráci Městským obvodem Plzeň 1 a firmou AVE CZ. Navlékli jsme tedy pláštěnky a autobusem se dopravili do Sběrného dvora v Úněšovské ulici. Program byl hezký – např. popelnicová rychlodráha, čištění rybníka, PETlahvové kuželky, malí popeláři, malování obrázků, jízda na koloběžkách. Déšť nás však donutil všechno co nejrychleji absolvovat a vrátit se do tepla naší školky.

 

Konec školního roku se kvapem blížil a nás čekalo, stejně jako každý rok , rozloučení s dětmi, které půjdou do základní školy.

17.června 2010 se konalo v aule  Gymnázia Fr. Křižíka ROZLOUČENÍ  S PŘEDŠKOLÁKY.

Slavnostní vyřazení budoucích školáků z mateřské školy zahájila paní ředitelka L. Vojtová. Potom předškoláci předvedli svůj program – taneční vystoupení na písničku „Čokoláda“, zazpívali a také předvedli svoje znalosti z angličtiny. Potom následovalo slavnostní „vymetání“ , ze školky. Mladší kamarádi svými košťátky vymetli budoucí školáčky za pomyslnou bránu školky.

Další část už se odehrávala v mateřské škole, kde bylo pro děti připraveno překvapení v podobě  rautového občerstvení. Na prostřeném stole každého čekala vlastní melounová loď a  mořské chobotničky z bonbonů . Sušenkové majáky určovaly směr, nechyběly ani zmrzlinové poháry a další dobroty. Po přípitku s paní ředitelkou se naši předškoláčci pustili s chutí do nachystaných dobrot.

Přejeme jim šťastné vyplutí a dobrou plavbu!

 

 


O K É N K O    T Ř Í D:Třída 1.A:


V naší třídě 1.A jsme dokončovali projekt ,, Jak voní les“, a tak jsme podnikli  další výpravu, pozvali jsme i maminky , které měly páteční den volno.

 Obloha byla zatažená, čekali jsme déšť a  vybaveni pláštěnkami jsme smutně vyhlíželi sluníčko.U rybníka jsme pozorovali pár kačen i fešáka kačera.  Zastavili jsme se u krmítka., kde jsme v zimě sypali ptáčkům, vše se změnilo. Zavřeli jsme oči, abychom lépe vnímali ptačí zpěv. Než jsme ochutnali svačinky, skládali jsme puzzle na čas – veverku a lištičku. Potom přišlo to hlavní – poklad – hledali jsme kolem obrázku  ,,Smolíčka pacholíčka „.                                   

Paní učitelka ještě nám  dala jeden úkol, hledali jsme podle obrázků a vyřazovali, co do lesa patří a co ne.

     V dalších dnech začalo být počasí příznivější, ucítili jsme vůni prázdnin a hráli si na indiány. Nastřihali jsme si a ozdobili trička, k tomu jsme vyrobili z dřevěných korálků náramky. Indiánské čelenky jsme nastříhali z pruhů plátna a zdobili barevnými otisky .Děti si omalovaly ,,indiánskou keramiku“ a naučily se tanec ,,Komalama vista“.

     Na naší třídě měli narozeniny Nikolka Moravcová a  Honzík Jílek, bylo jim oběma 5 let.

Maminka Nikolky nám pro děti věnovala krásný dort, na kterém jsme si pochutnali. Nikolce jsme zazpívali „Happy birthday“ a popřáli hodně zdraví, kamarádů a hraček. Honzíkovi popřáli  úspěchy na plzeňské Viktorce a pak jim namalovali obrázky, oslava se povedla.

 


Třída 1.B:


     6.5. OLYMPIÁDA  MŠ v areálu Bolevecké ZŠ. Počasí nám nepřálo, ale sportovní disciplíny byly pro nás připraveny v kryté sportovní hale. Učitelé a žáci ZŠ nám připravily na jednotlivých stanovištích nelehké úkoly. Běh štafet, hod od dálky, skok z místa, hod na cíl, běh slalomem…….Na závěr jsme obdržely medaile a popřály sportu zdar !!!

     20.5. Akce HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  - dopoledne plné zážitků a nových informací.

Jako první jsme si prohlédli hasičské auto zvenku a jeho vybavení uvnitř. Děti si vyzkoušely hasičské přilby, potěžkaly hadice.

Potom se děti rozdělily na menší skupinky a pracovaly se záchranáři. Seznámily se s tím, co je to první pomoc. Byly seznámeny s telefonními čísly na policii, záchranku a hasiče.

     13.5. ŠKOLNÍ VÝLET na hrad Švihov. Počasí bylo studené, ale nálada výborná.

Na nádvoří hradu na nás čekala skupina herců, která nás uvedla do divadla na pohádku.

Po pohádce jsme si prohlédli a někdy i vyzkoušeli stará řemesla (např.česat len a příst jej ). Prohlédli jsme si také část hradu – ložnici s medvědími kůžemi, staré zbraně.

     28.5. VÝSTAVA DOBA LEDOVÁ – gigantická zvířata doby ledové si děti prohlédly zblízka.Přiblížili jsme si pravěká zvířata a dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich výskytu a životě.

     31.5. INDIÁNSKÉ LÉTO - Sportovní odpoledne s mámou a tátou na zahradě MŠ. Všechny p.uč.pro děti připravily zábavné odpoledne se soutěžemi. Odměnou všem byla dobrá nálada a ani studené počasí nám nevadilo.

     1.6. SBĚRNÝ DVŮR – akce pro děti se sportováním a zábavou i poučením.

Zde jezdíme na koloběžkách, učíme se správně třídit odpad, čistíme špinavé rybníčky a řeky, do kterých lidé naházeli odpadky. Na závěr kreslíme do vláčku veselé obrázky.

 

 

Třída 2.A:


     V rámci oslav Dne dětí jsme připravili na zahradě naší MŠ akci s názvem Indiánské léto. Této akci předcházely indiánské hrátky ve třídě – namalovali jsme si čelenky, tancovali jsme kolem totemu, házeli šípem na cíl, vymýšleli indiánský pokřik, po stopách sledovali nepřítele…

     Velkou radost nám udělalo Čestné uznání, které získala Helenka Engová v 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010 za výtvarnou práci Motýli na louce.

     Začátkem června připravily paní učitelky pro rodiče a děti „Odpoledne pro maminky a tatínky“. Sešli jsme se sice ke krátkému, ale velmi příjemnému posezení. Děti rodičům zazpívaly, zatančily, zahrály hry a prezentovaly se tím, co se naučily v hravých chvilkách s angličtinou.

     Podobně jako v loňském roce jsme ve spolupráci s rodiči uspořádali výstavu s pohádkovou tématikou nazvanou „Mámo, táto, kresli s námi“. Rodiče četli pohádky a děti potom k pohádce nakreslily obrázek. Všem zúčastněným blahopřejeme k velmi zdařilým pracím.

     Během školního roku se nám díky spolupráci s rodiči podařilo nashromáždit neuvěřitelné množství obalů od čaje Pickwick. Jednotlivé sáčky jsme roztřídili podle druhů a barev. Teď už jenom tvoříme a nalepujeme. Výsledkem našeho snažení bude duhový motýl.

     Naší poslední plánovanou akcí je návštěva čajovny a posezení u zmrzlinového poháru. To už bude opravdu sladká tečka za společně prožitým rokem.

 

 

Třída 2.B:


     V naší II. B se nenudíme, pořád se něco děje.

     11.5. jsme uspořádali odpoledne pro rodiče a hlavně pro maminky k jejich svátku.

Nejdříve byla módní přehlídka a pak následovalo pásmo písniček a básniček. Pod naší papírovou Plzeňskou věží jsme zazpívali i písničky o našem městě.

     12.5. jsme se vypravili na náměstí. Prohlédli jsme si starou radnici, okolní domy ,morový sloup a zašli jsme i do kostela podívat se na Plzeňskou madonu.

Naším hlavním cílem byla ale prohlídka Muzea loutek. K poznávání našeho města přece

patří i jeho tradice. Spejbl a Hurvínek, ale i ostatní loutky se nám moc líbily, s některými jsme si i zkusili zahrát divadlo.Návštěva v Muzeu loutek nás inspirovala k vyrobení vlastního maňáskového divadla.

Každý z nás teď má svoji pohádkovou postavičku a hrát s ní divadlo je velká legrace!

     13.5. se celá naše školka vypravila do Švihova na divadelní představení a prohlídku hradu.Bylo to moc pěkné. Až si zase budeme v naší papírové Radyni  hrát na rytíře a krásné princezny,  budeme zase vědět o životě na hradech víc.

     20.května k nám přijeli hasiči.Povídali nám o své práci, ukázali nám, jak se poskytuje první pomoc a nakonec jsme si vyzkoušeli, jaké je to být hasičem.Nejvíc se nám ale líbilo skvěle vybavené hasičské auto.

 

     Také v červnu jsme se dobře bavili.Na školní zahradě jsme si užili „Indiánské léto“.

Ozdobeni indiánskými čelenkami jsme se vypravili plnit různé indiánské soutěže,

Nechybělo ani indiánské Tee pee a totem.

     18. června jsme měli  „Letecký den“. Připravili jsme si soutěže letadel, skládali papírové

šipky a zkoušeli, jak daleko létají. Zapojili jsme i tatínky. Vzpomněli si na svoje

klukovská léta a vyrobili také vlaštovku.

Že to pořád umí,prokázala letecká zkouška .Nejlepší vlaštovky a letadla  složili  tatínkové  Singer a Šantora.

     Konec školního roku se blížil a s ním i nejdůležitější událost – rozloučení s předškoláky.

Z naší třídy půjde do školy deset dětí .Slavnostní vyřazení bylo 17.června v aule Gymnázia

Fr. Křižíka. Popřáli jsme kamarádům  hodně jedniček a ať se jim ve škole daří.

 Slíbili, že se na nás do školky někdy přijdou podívat.

 

Teď už se všichni těšíme na prázdniny a krásné léto přejeme i vám !Třída 3.A:

 

     5.května  připravila naše třída při příležitosti Dne matek setkání s maminkami a nejen s nimi. Všem rodičům děti předvedly krátké vystoupení složené z tanečků, písniček i říkanek. Poté si děti společně s maminkami malovaly sklíčka, která maminky obdržely jako dárek. Příjemné odpoledne bylo zakončeno posezením plném dobrot od p. Pospíšilové, p. Mudry a p. Zelenkové.

     Poslední květnový týden jsme se věnovali indiánské tématice.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života Indiánů, vyráběli jsme si indiánské čelenky, amulety, zdobily kanoe, postavili jsme si dokonce indiánskou vesnici. I tee-pee se nám podařilo zhotovit.

     Všechny rekvizity jsme pak využili při zahradní slavnosti s indiánskou tématikou.

 

     1. června jsme využili nabídky Gymnázia F. Křižíka a ÚMO 1, kteří společně pro nás připravily „Dětský den ve Sběrném dvoře“ aneb „Ekohrátky“. Ačkoliv od rána pršelo, přesto jsme na místo dorazili a zapojili se do všech soutěží. Jako odměnu jsme obdrželi nafukovací balónek a balíček s dobrotami.

     Letos nám odchází do základní školy 9 dětí. Pro všechny budoucí školáky a jejich rodiče jsme připravili ve čtvrtek 17.6. slavnostní rozloučení v aule GFK. Děti předvedly rodičům tanec „Čokoláda“ v diskotékovém rytmu, zazpívaly písničky, pochlubily se svými znalostmi z angličtiny. Od svých učitelek dostaly šerpu, dárky a jejich malí kamarádi je „vymetli“ ze školky do velké školy. Ve školce je pak čekal slavnostní raut. Všechny připravené dobroty zmizely rychlostí blesku.

     18. června jsme byli pozváni do občanského sdružení Motýl na program „S tátou do Afriky“.  Protože jsme si o Africe celý týden předtím povídali, nebylo pro nás nic novinkou. Věděli jsme, kde Afriku hledat, jací lidé a jaká zvířata zde žijí. Pozorně jsme sledovali divadélko o smutných zvířátkách, doprovázené hezkými písničkami a hrou na kytaru. Cvičili jsme s námořníkem, krmili míčky hladového lva, přenášeli v „chobotu“ ovoce jako slon, vyráběli si z papíru kamaráda černouška. Odměnou za splněné disciplíny byla malá sladkost, frkačka a papírová zvířata.

     Konec školního roku jsme oslavili společně se svými rodiči – a to pořádným táborákem a opékáním vuřtů, které pro všechny zakoupili rodiče Terezky Markové. Našim školákům jsme popřáli hodně zdaru ve „velké“ škole a všem ostatním hezké prázdniny.

 


Třída 3.B:


     Květen to je měsíc květů a svátku maminek . Pro mamky jsme připravili vystoupení plné písniček a básní ,zahráli jsme jim i na flétničky a předvedli říkanku z angličtiny.

Ve třídě nás čekalo překvapení, společně s maminkami jsme vytvářeli motýlky z hlíny. Třídu provoněla káva, čaj a sladkosti . Bylo to krásné odpoledne s maminkou.

     Svá těla jsme si protáhli na školní olympiádě. Závodili jsme plni nadšení, některá stanoviště nás tak uchvátila ,že jsme je absolvovali i dvakrát..Na konci nás všechny čekala sladká odměna a diplom . 

     Školní výlet jsme si pěkně užili a protože jsme naše zážitky chtěli přiblížit i rodičům namalovali jsme  velký  hrad Švihov  a vyzdobili jsme ho našimi postavičkami a fotkami , nechyběla ani hra na hradní pány.

     MDD jsme oslavili po indiánsku . Indiánské hry nás provázely nejen toto odpoledne ale celý týden.

Malovali jsme na kameny ,zdobili si čelenky a stavěli indiánské stany.

     V červnu jsme si naplánovaly vycházky za vodou. Prohlédli jsme si parky a fontány ve středu města .

Našli jsme i sousoší našich oblíbených loutkových postaviček Spejbla a Hurvínka a vyfotili se u nich.

Nejvíce nás okouzlilo odpočinkové místo u Mlýnské strouhy , kde jsme v jezírku pozorovali ryby a kachny. Zde jsme si pochutnali na lázeňské oplatce a odpočinuli si, protože pak jsme šli zdolat krásně barevné prolézačky určené pro děti . Výlet se nám povedl a počasí nám přálo. 

 

 

Třída 4.A:

 

     Konečně nastalo opravdové teplo a celá naše třída Berušek se změnila na Indiány. Kdykoliv to počasí alespoň trochu dovolilo, vyráželi jsme na výlety. Náš cíl byl rybník Šídlovák. Cestou jsme nacházeli broučky a zvířátka, o kterých jsme si povídali ve třídě a které mnozí z nás znají jen z obrázků. Na výlet jsme si každý vzali batůžek s pitím , pláštěnkou, svačinkou ze školky a celý den jsme si užívali v přírodě. Naučili jsme se indiánský pochod a zahráli spoustu her. Při druhé návštěvě jsme vyrazili na opačný konec rybníka. Viděli jsme koně a jeden se dokonce i koupal.

Dětem se také moc líbila procházka na Boleveckou náves. Viděli jsme vodníka, který hlídá oranžové rybičky v nádrži. Ze začátku se některé děti trochu ostýchaly, ale pak všechny poznaly, že vodník je jenom figurína. Cestu mezi kouzelnými starými domy nám lemovaly  topoly a lípy, které již naše děti poznají a ví, na co jsou dobré nebo umí o nich říci básničku.

 

22.6. jsme předvedli rodičům pásmo s názvem „Ohlédnutí za školním rokem,“ kde jsme se pochlubili tím, co jsme celý rok dělali a co se nám líbilo. Děti už ví, že budou prázdniny a že se nějakou dobu neuvidíme. A my tímto přejeme všem příjemné prožití prázdnin, hezkou dovolenou a moc se těšíme na příští školní rok.

 

 

 

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům mateřské školy přejeme

 

k r á s n é  a   p o h o d o v é   p r á z d n i n y !

 

 

 

 

23.6.2010                                                                                 J. Valentová a E. Buršíková,

                                                                             učitelky 87. MŠ