87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b ř e z e n  -  d u b e n   2 0 1 0JAK PROŽÍVÁME JARO

 

 

     Zimo, zimo, táhni pryč – to jsou slova, která jsme nejčastěji používali od počátku března. Všem scházelo jarní sluníčko, jeho paprsky dokážou totiž každému na tváři vyloudit úsměv a přinést s sebou veselou náladu. Opravdu, letos ta zima nemá konce!

     Každodenní život ale v naší školce pokračuje dál, ať je zima nebo jaro.


     4.března zavítali do naší školky studenti druhého ročníku Střední školy profesora Švejcara, aby poznali, jak to v mateřské škole chodí a co děti předškolního věku zvládají. Byli rozděleni do několika skupin tak, aby v každé třídě měli zastoupení. Nejdříve jen okukovali děti, po chvíli ale mezi ně zcela zapadli. S dětmi si hráli, soutěžili, byli s nimi i na vycházce. Naše děti se pak s nimi před obědem nechtěly rozloučit, velcí kamarádi byli totiž prima!

     O čtrnáct dnů později – přesně 18. března – 2., 3., a 4. pavilon odjel objednanými autobusy do Divadla Miroslava Horníčka na představení „Zimní příhody včelích medvídků“. Protože včelí medvídky dobře známe z četby, z večerníčků, známe i písničky, které je doprovází, na představení jsme se moc těšili. Naše očekávání herci nezklamali. Divadlo se nám opravdu líbilo, společně s herci jsme si známé písničky zazpívali. I Pučmelouda jsme se dočkali!

     V pondělí 22. března měl třetí pavilon připravenu besedu s mladými zubaři na téma „Zdravé zuby“. Děti si zopakovaly, jaká strava zubům prospívá a jaká jim škodí, formou pohádky hledaly zdravé potraviny a na velkém modelu lidského chrupu si mohly vyzkoušet správnou techniku čištění zoubků. Každý si pak přinesl vlastní zubní kartáček a páni zubaři každého učili, jak s ním správně zacházet.

     Ve druhé polovině března jsme se pomalu začali připravovat na nejhezčí svátky jara – na Velikonoce.  Na všech třídách se objevila jarní výzdoba, vyráběly se slepičky, beránci, zajíčci – nejen z papíru, ale i z keramiky. Mimochodem, tvoření z keramické hlíny je mezi dětmi velmi oblíbené. A hlavně – malovala se vajíčka – opravdová, papírová i ta keramická. Paní učitelky seznamovaly děti s velikonočními zvyky a tradicemi.

     Těsně před Velikonocemi připravila paní učitelka Jarošová pro celou mateřskou školu nezvyklou akci – malování kraslic barevnými křídami na chodníku. Areál školky pak hýřil barvami na dálku. Na chodnících se pyšnily velké kraslice, jedna hezčí než druhá. Všechny výtvory si pak každá třída prohlédla a na závěr jsme se všichni sešli na prostranství před druhým pavilonem, abychom si společně řekli velikonoční koledu „Hody, hody, doprovody“ a zatančili si ptačí tanec. Dva velikonoční zajíčci – p. školnice Alenka a p. uklízečka Romanka – rozdali dětem za odměnu čokoládové penízky.

     Po velikonočních prázdninách byly děti plné dojmů, které nejen sdělovaly svým učitelkám, ale také kreslily a malovaly. Konečně nás potěšilo pravé jarní počasí. Na všech třídách si děti povídaly  o rostlinách , vysévaly semínka a sázely cibulky kytiček. Ze zimního spánku se už probudila také naše školní zahrada, zazelenala se tráva a objevila se první kvítka. Děti se vydaly odemykat les, hledat ztracené  sluníčko , podívat se ,co je nového u rybníků .

     Využili jsme bohatou nabídku programů zoologické zahrady, ze které si mohla každá třída vybrat.

     Od dubna začíná běžet další plavecký kurz, který teď absolvují děti z 1. pavilonu. Koncem března ukončily výcvik děti ze 2. pavilonu a obdržely za své výkony mokré vysvědčení.

 

     V polovině dubna využily třídy 2.A a 3.B pozvání k návštěvě dopravního hřiště v Západní ulici. „Za pohádkou jara bezpečně“ – tak zněl název připraveného programu. Jako každoročně si děti zkusily přecházení vozovky na semaforech, plnily různé úkoly a na chvíli se staly závodníky na koloběžkách.

     Třídy 1.A a 1.B vyrazily do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení „Hurvínek už zase zlobí“. Děti i učitelky přijely nadšené, představení bylo výborné a vidět zblízka na vlastní oči tyto známé loutkové postavičky proslavené po celém světě, to byl tedy opravdový zážitek!

     20.dubna zase třídy 2.A, 3.A a 3.B vyrazily do Kulturního domu Peklo na představení „Veselé pohádky s kamarády“. Zaznívaly tu melodické písničky, smích, avšak celkově nemělo představení takový švih jako ta předchozí!

     Ke konci dubna se mnohé třídy připravovaly na čarodějný rej  -  vyráběly si masky čarodějnic, připravovaly čarodějné „lektvary“, svoje čarodějné reje pak prováděly po celé mateřské škole!

     Poslední den měsíce dubna nás navštívila příslušnice Městské policie, aby s dětmi besedovala na téma  -  „Jak se chovat při setkání s neznámým zvířetem“ a „Jak se chovat při setkání s neznámými lidmi“. Beseda byla velmi zajímavá, děti si vyzkoušely tzv. pozici „želvy“ – to pro případ, kdyby je náhodou napadl např. agresivní pes. Na vlastní oči se pak  přesvědčily, jak jednoduše se nechají nalákat neznámým člověkem a nechají se jím odvést.

     Některé třídy se také zapojily do různých výtvarných soutěží. Jednu z nich s názvem „Miniskřivánek“ vyhlašuje každoročně SVČ v Ledecké ulici. Tentokrát téma znělo „Můj domácí mazlíček“. A hned jsme uspěli. Děti ze 2.B a 3.B získaly v této soutěži 1. a 3. místo.

Zúčastnili jsme se i další výtvarné soutěže mateřských škol s názvem „Svět pohádek“ s tématem „Dinosauři nejen v pohádkách“. Sibelka Vališová obsadila 1. místo a Danielka Kourová 2. místo. Obě děvčata jsou ze třídy 3.B. Terezka Kratochvílová, Anetka Singerová a Alenka Trinhová  ze třídy 2.B získaly též 1., 2. a 3. místo. A to je ohromný úspěch!!

     Další měsíce  -  květen  a červen jsou přímo nabité bohatým programem, uvidíme, zdali v nás všechny akce zanechají příjemné vzpomínky.

 

 

Třída 1.A: 

 

     Mezi naše zábavné činnosti patřil bezesporu  květinový bál. Děti si měly přinést šaty po babičce nebo mamince a měli jsme si zatančit jako na plese.Sešla se nám celá plejáda  -krásných šatiček , a tak jsme mohli začít.Společně jsme si zazpívali a zatančili si na známé Svěrákovy písně.

     Dlouho očekávaná akce – představení v Divadle Spejbla a Hurvínka se nám moc líbila. Prohlédli jsme si i prostory zcela nově opraveného divadla.Ve vestibulu  jsme uviděli známé postavičky pana Spejbla a Hurvínka a  Máničky.

     V plzeňské ZOO, kam nás dovezl objednaný autobus, nás paní průvodkyně zasvětila do projektu ,,Filmové hvězdy“. Těmito ,,hvězdami“, jak správně tušíte, byla zvířata – tygr s tygřicí, ale i kozel, pozorovali jsme koně, děti krmily tvrdým chlebem králíčky, prohlédly si ve stáji kravičky. Děti si měly vymyslet, ve kterých pohádkách jsou holoubci.A tak jsme si prohlédli i holubník ve kterém bydlí.Takřka již tradičně nám příliš nepřálo počasí, ale naštěstí jsme nezmokli.

     Naše třída pokračuje i nadále v projektu  ,,Jak voní les“. Do třídy paní učitelka přinesla dva krásné kusy dřeva, které jsme si vystavili a pozorovali.Jeden kus byl zdravý a jeden provrtaný mravenci.Pozorování jsme prováděli lupou.Děti si přinesly kamínky z domova a na ně namalovaly broučky, rozložili jsme je  kolem a vytvořili si tak kousek ,,jiného“ lesa.            

 

 

Třída 1.B:


     Návštěva expozice v Muzeu loutek přiblížila dětem různé druhy loutek známé z pohádek.

Děti poznávaly loutky, kdo loutky tvoří, jak loutky fungují, kdo a jak s nimi hraje, z jakého materiálu se vyrábí. Velmi působivá byla scéna starého divadla s pohyblivými marionetami. Na závěr prohlídky si v multifunkčním sále děti s loutkami zahrály pohádku  Červená Karkulka a vyzkoušely si techniku vodění loutek na provázku.

     Koncem března jsme pro rodiče připravili tvořivé odpoledne. Maminky a tatínkové si s dětmi společně vytvářeli velikonoční ozdoby z keramické hlíny. V dalších dnech si děti svoje výrobky ozdobily speciálními barvami.

     12.4.2010 jsme si vyjeli do ZOO na vzdělávací program Česká řeka.

Naše prohlídka začala u pramene řeky, sestupovali jsme podél potůčků a potoků do údolí. Poznávali jsme živé tvory ve vodě i kolem vody. Moc se nám líbily škeble, pstruzi, ale i hravá vydra. Došli jsme také ke špinavé, temné řece, bez života. Na závěr jsme z blízka pozorovali život pod hladinou rybníka. Kolem nás plavali kapři, mřenky, štiky a ohromný sumec. Také zde byli vzácní bílí sumci.

     15. dubna jsme se vydali do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Divadlo má krásný moderní interiér. Představení bylo pěkné a zaujalo všechny děti. Seděli jsme v prvních řadách a viděli jsme Hurvínka, Máničku a pana Spejbla zblízka

     V dalších dnech jsme se vydali na dopravní hřiště v Západní ulici.

Děti si na dopravním hřišti prakticky vyzkoušely na koloběžkách pravidla řidičů. Kdo nejezdil, dodržoval pravidla chodců. Dopoledne bylo veselé ale zakončené silným studeným deštěm. Přesto děti byly spokojené, plné nových dojmů a zkušeností.

     Od dubna jsme začali s předplaveckým výcvikem. Plavci jako dravci – děti se nebojí, ale zatím jsme jen v malém bazénu.

     S dětmi z naší třídy ( Adéla Jagerová, Kateřina Suchá, Eliška Lexová ) jsme připravily obrázky do výtvarné soutěže s názvem Pohádky Ferdy Mravence. Bohužel jsme se letos nedostali na přední místa. Snad uspějeme příští školní rok.

 

 

Třída 2.A:


     V zápalu  zimních her a radovánek jsme zahájili projekt "Úraz není náhoda." Děti se seznámily s novými kamarády Neplechovými. S šikovnou Evičkou a nezbedným Adámkem se učily rozpoznávat nebezpečné situace a na příkladech si ukázaly, jak se správně zachovat.

     Jaro, jaro, jaro už je tu...  Vyhnali jsme zimu a přivolali sluníčko a teplo. Děti si zasely semínka rostlin a sledovaly, jak klíčí a rostou. Naučily se názvy některých jarních květin, zkusily si novou výtvarnou techniku – malovat do mokrého zmuchlaného papíru a vytvořily záhony plné tulipánů. Při vycházkách  pozorovaly probouzející se přírodu - stromy, kvetoucí květiny a keře. Otevřely les a sledovaly život kolem rybníka Šídlovák.

     Hned po Velikonocích jsme pozvali rodiče a děti na keramické odpoledne. Přišli všichni ti, kteří si chtěli něco hezkého vyrobit a také si vyzkoušet, jak se s keramickou hlínou pracuje. Příjemné odpoledne nám rychle uteklo a nám se nechtělo ani domů.

     Pro děti jsme vymyslely krabicový týden her a kouzlení. Ve spolupráci s rodiči se nám podařilo nashromáždit neuvěřitelné množství krabic a krabiček. První dny krabicových hrátek si děti hlavně stavěly. Fantazie dětí nebrala konce. Z krabic, které děti pomalovaly a polepily, vytvořily šneky, postavily krabicové městečko, z vagónků poskládaly vlak. Zajímavé cvičení s krabicemi nám připravila také naše kamarádka Hanka. Vyvrcholením  krabicových hrátek byl krabicový den. Celý týden se vydařil. Přinesl dětem mnoho zážitků, rozvíjel jejich tvořivost a fantazii.

A to jsme si ještě stačili odskočit na dopravní hřiště v Západní ulici na akci "Za pohádkou jara bezpečně."

     Koncem dubna jsme se vydali do ZOO na pořad o domácích zvířatech. Počasí se nám mimořádně vydařilo a ani zvířátka nezklamala.

     Poslední dubnový den jsme prožili v občanském sdružení Motýl na "Reji čarodějnic."Třída 2.B: 

 

     Letošní zima byla hrozně dlouhá a jara jsme se už nemohli dočkat. Nachystali jsme si totiž spoustu akcí a se sluníčkem jsou hry veselejší.

     15. března jsme se vybavili batůžky a dobrou náladou a vydali se do zoo. Nejdřív jsme si prohlédli obrovské dinosaury a vyfotili se ve skořápkách dinosauřích vajec.A pak už nás čekala průvodkyně Zuzka s programem „Česká řeka“. O řekách, které Plzní protékají, jsme si povídali už ve školce ,a tak nás zajímalo, co nového se dozvíme.

 Zuzka nám povídala, jak se narodí řeka, jak roste a nakonec doputuje až do moře. Ukázala nám spoustu rybiček a zvířátek, která ve vodě a kolem ní žijí. Bylo to moc pěkné a zajímavé.

     Hned druhý den jsme uspořádali „Sluníčkové odpoledne“pro rodiče. Společně jsme modelovali z keramické hlíny.Maminky a tatínkové byli moc šikovní a měli spoustu tvořivých nápadů. Keramické odpoledne se zkrátka vydařilo.

     18.března jsme jeli do Divadla Miroslava Horníčka na představení „Příběhy včelích medvídků“. Čmeláčci Čmelda a Brumda se právě probudili do jara .Byla to veliká legrace .

     26.března jsme se vydali v rámci našeho třídního projektu „Poznej svoje město“ k plzeňským rybníkům.Cestou jsme plnili různé úkoly, pozorovali ptáky a poznávali stromy.

     V březnu skončil pro naši třídu plavecký výcvik. Všichni účastníci dostali na památku „Mokré vysvědčení“.

 

     Březen  nám utekl jako voda a už jsme chystali práce do výtvarné soutěže Miniskřivánek.

Naše šikulky Terezka Kratochvílová, Anetka Singerová a Alenka Trinhová  se umístily na I., II. a III. místě, dostaly diplomy a ceny.

 

     Protože už víme o našem městě spoustu věcí, poslali jsme obrázky také do celostátní  soutěže s názvem „Krásná, jako kvítka, je naše země“. Podmínkou bylo použití netradiční techniky, poslali jsme do soutěže grafické práce Ondry Václavíka a Terezky Kratochvílové.

Námětem jejich obrázků byla lidová písnička „Plzeňská věž převyšuje kopce“, kterou si rádi zpíváme.

     27.dubna dopoledne jsme uspořádali na zahradě soutěž. Při cvrnkání kuliček jsme se pěkně vydováděli a ještě si pochutnali na oplatkách, jak jinak, než kulatých.

     30.dubna přišla mezi nás do školky policistka a společně jsme si povídali, jak předcházet možnému nebezpečí na ulici.

 


Třída 3.A:


    V březnu jsme navštívili Akva-teru, malé terárium na Palackého náměstí. Hned u dveří nás vítala agama Toník, kterou jsme si mohli podrbat na zádech. Zblízka jsme si prohlédli malého krokodýlka, želvy, rybičky, některé hady, pavouky a spoustu hmyzu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z jejich života.

 

     Těsně před velikonočními prázdninami jsme připravili pro sebe i naše rodiče velikonoční jarmark. Dlouho před ním jsme vyráběli z keramiky zajíčky, sluníčka, z papíru spoustu výrobků s velikonočními náměty. Ve středu 31.3. jsme v naší herně připravili stánky – velikonoční tradice, velikonoční kraslice, výrobky z papíru, z keramiky a cukrárnu. Přemýšleli jsme, čím zaplníme cukrárnu, ale předběhly nás maminky. Spoustu z nich upeklo velikonoční dobroty – mazance, bábovku, zajíčky, perníková vajíčka, marcipánové věnečky. Dopoledne i odpoledne mohli přijít rodiče, sourozenci, „nakupovat“ na jarmarku a ochutnat vystavené pečivo.

     Jarmark se nám moc povedl!!

     Ve čtvrtek 8.dubna jsme se vydali do lesa na Košutce hledat ztracené jarní sluníčko. Byl nádherný jarní den, a tak jsme strávili v přírodě tři hodiny. Na několika úsecích se nám vždy sluníčko schovalo a nechalo pak ve skrýši pro nás nějaký úkol. Např.: pojmenovávali jsme okolní stromy, vyhledávali jsme, co do lesa nepatří, opakovali jsme si zásady správného chování v přírodě, házeli šiškami do dálky, stavěli jsme domečky pro malá lesní zvířátka atp. Ztracené sluníčko jsme nakonec vždy našli. Na závěr jsme si pochutnali na dobrotách, které nám maminky přibalily do batůžků.

     V pátek 16.dubna jsme se vydali do ZOO. Objednaný program měl název „Domácí a hospodářská zvířata“. Viděli jsme krávy, kozy, ovce, prasata, králíky, slepice, holuby atd. Nadchl nás „mazlící koutek“, kde jsme si mohli pohladit kůzlátka a selátko. Trošku se nás ale báli, tak jsme je pak raději pozorovali zpovzdálí.

     30. dubna mezi nás zavítala příslušnice Městské policie. Povídali jsme si s ní o tom, jak se chovat při setkání s cizími zvířaty, hlavně psy. Naučili jsme se schoulit se do polohy zvané „želva“, kdyby nás náhodou nějaký agresivní pes napadl. Přestože jsme všichni věděli, že s cizími lidmi nemáme nikam odcházet, předvedla nám paní policistka, jak rychle se děti nechají nalákat. Snad si to teď už budeme pamatovat!

 


Třída 3.B:


     V březnu jsme zařadili „Týden materiálů“, aneb Týden s Patem a Matem. Seznamovali jsme se podrobně se dřevem, sklem, papírem, hlínou a plastem.

     Před Velikonocemi jsme zhotovovali spoustu velikonočních výrobků, např. beránky. Malovali jsme též kraslice.

     Zblízka jsme též pozorovali, jak rostou cibuloviny.

     Začátkem dubna jsme navštívili Akva-teru, zblízka jsme sledovali brouky, želvy, ryby a jiné. Ve třídě jsme pak vytvářeli rybičky z PET lahví a z hlíny si každý z nás vymodeloval ještěrku.

     V polovině dubna jsme na dopravním hřišti v Západní ulici si ověřili svoji znalost dopravních značek a vyzkoušeli si jízdu na koloběžkách.

     Protože rádi malujeme, zúčastňujeme se mnoha výtvarných soutěží. Jednou z nich byl i Miniskřivánek, který vyhlašuje SVČ v Ledecké ulici. Tentokrát na téma „Můj domácí mazlíček“. Odeslali jsme 4 práce.

     Další výtvarná soutěž mateřských škol města Plzně se jmenuje „Svět pohádek“, letošní téma znělo „Dinosauři nejen v pohádkách“. Výtvory našich dětí získaly několik ocenění. Sibelka Vališová získala první místo, Danielka Kourová druhé místo.

     Čarodějný týden s vycházkou za čarodějným pokladem, čarodějný pátek se soutěžemi a veselým čarovným vařením se nám moc líbil.

     Ke konci dubna jsme navštívili plzeňskou ZOO. Naše cesta měla název „Cesta za netopýry a ostatními zvířecími kamarády“.

 


Třída 4.A:


     Konečně roztál sníh a my jsme mohli přivítat jaro. A udělali jsme to ve velkém, jeden den jsme se proměnili v květiny a celý den jsme dělali to, co květiny – otáčeli jsme hlavy za sluncem, rostli ze semínka v květinu, jako kořínky jsme se plazili „pod zemí“. Další den jsme přinesli truhlíky, nasypali tam zeminu a zasadili semínka muškátů a do druhého již naklíčený hrášek a fazole. Každý den truhlíky zaléváme a pozorujeme změny.

     Během příprav na Velikonoce jsme si každý vybarvili kraslici. Několik vyfouknutých vajíček prasklo, ale ne nadarmo se říká, že žádný učený z nebe nespadl. O to větší radost jsme měli z hotových výtvorů.

 

Na přání mnohých rodičů jsme uspořádali další hliněný den a společně s rodiči vytvořili ptáčka. Sešlo se nás tentokráte více než minule a to nás všechny velmi těší.

 

     Duben byl pro nás měsícem bezpečnosti silničního provozu. Chodili jsme ven a učili se správně přecházet silnici na křižovatce se semafory. Napřed jsme si  všechno vyzkoušeli ve třídě a děti se sami navzájem hlídaly, aby nepřecházely nebo nejezdily na červenou. Největší zážitek ovšem byla výroba naší vlastní lokomotivy. Použili jsme obrovskou kartonovou krabici a náš kouzelný vláček jsme si sami vybarvili, zvenku i zevnitř. Děti si v lokomotivě moc rády hraji.

     Velkou radost nám všem udělal výlet do ZOO Plzeň.  Moc jsme si to užili a viděli jsme na vlastní oči zvířátka, o kterých jsme si třeba jen povídali. Někteří z nás třeba klokana viděli poprvé. Děti byly opravdu nadšené, tak jsme se domluvili, že si výlet ještě někdy zopakujeme a na zvířátka, která nás zajímají, si uděláme víc času.

 

 

Paní učitelka: „Mílo, pospěš, ty jsi jako zpomalený film“

Míla:            „Já nejsem žádný hloupý dývídýčko.“

 

Natálka:  „My jsme chudý. Nemáme peníze ani na bačkorky, ani třeba na slona.“

 

Julča H.:  „Ty děti tam řádí jako uboženci.“

 

Zuzka V.:  „Koupit knížku a zaplatit? To je dobrej skupináč.“

 

 

 

 

 

7.5.2010                                                                           Jaroslava Valentová, Eva Buršíková

                                                                                                         učitelky 87. MŠ