87.mateřská škola Plzeň

Komenského 46

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

8

 

 

 

 

listopad - prosinec 2010


Adventní čas     Počátek listopadu měl charakter opravdového pozdního podzimu. Kolektiv učitelek pod vedením p. uč. Jarošové připravil pro své žáčky a jejich rodiče společnou akci s názvem „Podzimní dílna“. Ve čtvrtek 4.11. v odpoledních hodinách se sešli rodiče na třídách se svými dětmi, společně z keramické hlíny vytvářeli podzimní draky, misky, nebo jiné výrobky. Poté rodiče pomohli navazovat mašličky na ocas velkého třídního draka, který děti předtím dopoledne vyrobily. Na závěr si každá třída svého draka pověsila na zahradě na pergoly.

 

     Velmi zdařilou celoškolní akcí byla „Dřevíčková dílna“. Zájemci z řad dětí vyslechli poutavé vyprávění o dřevu, jeho použití, opracování. Děti si prohlédly nástroje, které jsou potřebné k opracování dřeva, mohly si je vzít do ruky, zkusit si práci s nimi. Na závěr si děti vyrobily svoji dřevěnou hračku.

 

     Předškoláci z celé školky byli pozváni do Bolevecké školy na návštěvu prvních tříd. Mohli sledovat své bývalé kamarády při práci a seznámit se tak, alespoň krátce, se školními povinnostmi. Ale i oni sami se dobře uvedli! Na všechny otázky p. učitelek z prvních tříd dokázali odpovědět, znali písmenka, dobře počítali, však si za to vysloužili pochvalu. Většina budoucích školáků je na vstup do základní školy dobře připravena.

 

     Ve středu 24. listopadu jsme se vydali do blízko bolevecké sokolovny, kde pro nás připravila agentura Reny hudebně zábavný pořad s názvem „Nebe – peklo – hraj“. Hned v úvodu nás přivítali malý čertík s andělem, dva kamarádi, kteří spolu vyváděli různé lotroviny. A my jsme se jich také měli zúčastnit. Každé dítě dostalo zvláštní čelenku – s hvězdami a zároveň s rohy! Vždyť přece  v každém z nás dřímá anděl i ďábel. Pomáhali jsme pak čertíkovi zametat peklo, naše paní učitelky se oblékly do dlouhých tmavých plášťů a my jsme je „zdobily“ nalezenými hvězdičkami, které byly všude rozházené. Společně jsme si také zatančili. Když se pak najednou v sále zhaslo, oněměli jsme úžasem! Všichni jsme zářili jak noční obloha, všude spousta hvězdiček a mezi tím létaly komety – to byly malé svítící míčky, které jsme házeli ze strany na stranu. Škoda, že jsme museli čelenky vrátit, byly opravdu fantastické!

 

     Tento kulturní pořad byl vlastně takovou první přípravou na příchod Mikuláše  s čerty. Letos jsme zvolili netradiční oslavy tohoto svátku. Do školky za námi Mikuláš nepřišel, my jsme šli za ním, a to do občanského sdružení Motýl ve Žlutické ulici. Tam už nás nejprve přivítala andělská babička, která si s malým neposedným andílkem povídala o nadcházejících vánočních svátcích, o starých zvycích a tradicích, pomáhali jsme jim plnit různé úkoly a na závěr se mezi námi objevil „opravdový“ Mikuláš s andělem a čertem. Každý z nás dostal od něj malý dárek, za který jsme pěkně poděkovali. To aby si nás náhodou čert nechtěl s sebou vzít do pekla! Pak jsme si ještě mohli ozdobit papírového vánočního kapra a odnést si ho domů.

 

     Hned po Mikuláši se na všech třídách začalo horečně připravovat na nejoblíbenější svátky v roce – na Vánoce. Všude se vyráběly ozdoby na stromeček, nejrůznější vánoční přáníčka a dárečky. Pro své rodiče chystaly letos děti neobvyklý dárek – vlastnoručně vyrobené malé voňavé mýdlo.Všechny třídy po malých skupinkách si proces vzniku mýdla vyzkoušely. Děti si mohly ještě dovnitř mýdla umístit různé malé ozdoby. Paní učitelky pak mýdla vkusně zabalily a tak mohlo každé dítě své rodiče o Vánocích obdarovat.

      Celá školka se postupně ozdobila vánočními motivy. Kolemjdoucí mohli obdivovat velký papírový betlém nalepený v oknech prvního a druhého pavilonu. Po celé školce bylo slyšet koledy, vánoční říkanky, písničky atd. – prostě vše, co mohlo být zařazeno do vánočních besídek. Ty měly být součástí vánočního posezení s rodiči, naplánovaného na čtvrtek 16. prosince. V půl čtvrté odpoledne se rodiče s dětmi sešli na prostranství před hospodářským pavilonem. V jeho čele stál nádherný vánoční strom – velká borovice, kterou nám darovali myslivci za to, že jim na podzim děti předaly spousty nasbíraných kaštanů pro lesní zvířátka. Setkání u vánočního stromu zahájila p. ředitelka Vojtová, popřála všem krásné Vánoce a hodně zdraví v příštím roce. Na úvod zahrály a zazpívaly děti ze souboru Flétničky pod vedením p. uč. Ouhrabkové, pak jsme si všichni společně zazpívali známé koledy „Pásli ovce Valaši“ a „Štědrej večer nastal“ a na závěr všechny děti zazvonily na donesené zvonečky. Pod školním vánočním stromečkem také čekalo děti malé překvapení – od myslivců dostali všichni malou čokoládu. A pak už hurá do tříd – a hlavně do teplíčka, venku byl pěkný mráz.

Na všech třídách se pak děti svým rodičům předvedly svým vystoupením, za které sklidily velký potlesk. A pak už následovala jen samá překvapení – pod třídními stromky našly děti různé dárky v podobě hraček, které se jim moc líbily. Poté se všichni shromáždili ve třídách a při čaji, kávě a vánočním cukroví si užili pohodový podvečer. Všude to hučelo jako v úle, všichni byli opravdu spokojeni.

 

     Touto cestou chceme též poděkovat Mysliveckému sdružení Luhov, panu předsedovi Janu Třískovi za čokolády, kterými obdarovali myslivci každé dítě naší školky a pěkné knihy, které dostaly třídy, jež na podzim předaly myslivcům pro zvířata nasbírané kaštany. Věříme, že započatá spolupráce s myslivci bude pokračovat i v příštím roce.

 
Okénko tříd:


Třída 1.A:


     Návštěva ZOO – Naše třída si naplánovala návštěvu ZOO. Většinou máme nepříznivé počasí, ale tentokrát nepršelo ani nesněžilo. Zima byla, ale nás zahřála pěkná procházka a vyprávění o lemurech a přímo o jejich králi Jelimánovi, kterého jsme hledali. Cestou jsme potkali tučňáky, plameňáky, šakala, myši, hady, netopýry, leguána, opičky, ale i lva  a lvici. Za králem Jelimánem jsme putovali vlakem, lodí a samozřejmě to bylo jenom jako, ale král Jelimán je skutečný, to nám věřte! Můžete se za ním vypravit také.


      Dům seniorů – Začátkem prosince jsme navštívili Dům seniorů ve Skvrňanech. Bohužel nejela celá třída, ale ti, co nejeli, nám drželi palce. Bylo to vážně „opravdové vystoupení“ a nám se moc povedlo. Zahráli jsme pohádku a zazpívali vánoční koledy. Ti „staří“ se culili a usmívali a nás to hřálo. A dali nám také báječné dárečky. Děkujeme!


      Vánoční besídka – Naši rodiče se na nás těšili, my jsme byli také rozechvělí. Všem se naše vystoupení líbilo. Paní učitelka přečetla rodičům ne jaké chceme dárečky, neboť to je tajné, ale jak doma pomáháme. V závěru jsme ochutnávali vánoční dobrůtky, paní Kaštánková přinesla spoustu koblížků s povidly. Tak jsme se poměli a to Vánoce ještě nezačaly, ale čekáme, že už brzy zazvoní zvoneček a …….

 Třída 1.B:


      15.11.2010 jsme podnikli výlet do Afriky za zvířátky. Samozřejmě to nebyla skutečná Afrika, ale navštívili jsme ZOO, kde jsme viděli zvířata žijící na tomto kontinentě – žirafy, lvy, opice, papoušky, nosorožce, zebry, čápy, antilopy…. a plno jiných zvířat.

Děti seznamujeme s významnými místy a historií města Plzně. Při cestě do ZOO jsme se  zastavily u pomníku J.K.Tyla. Dětem jsme vysvětlily vzhledem k jejich vnímání, kdo to byl J.K.Tyl.

     26.11.2010 jsme s dětmi uspořádaly zábavné dopolednePodzimní den.

Zpívaly jsme, tancovaly, hrály na flétnu, mluvily anglicky. Na závěr si předškoláci ověřili prakticky své znalosti. Tímto způsobem jsme se rozloučily s podzimem

     29.11.2010 předškolní děti navštívily Boleveckou ZŠ. Podívali jsme se do 1.třídy a zapojili se zde do práce s dětmi 1.třídy a jejich p. učitelkou.

 

     13.12.2010  jsme si vyjeli za vánoční atmosférou na náměstí Republiky. Viděli jsme živý Betlém na náměstí, u kterého jsme se vyfotili. Také jsme si prohlédl betlém v katedrále na náměstí.

Vánoční trhy se dětem také líbily. Zaujaly je hračky, vánoční ozdoby a dobroty.

     15.12.2010 se děti ze třídy 1.B společně se třídou 3.B zúčastnily soutěže dětských pěveckých sborů Zlaté pásmo. Obdržely  za účast diplom.

     21.12.2010 cesta za kapry – vánoční kapry jsme si prohlédli zblízka v kádích.

Rybář nám vyprávěl o cestě kaprů z rybníka na vánoční stůl.

 Třída 2.A:

    
V rámci seznamování se s různými druhy ovoce a zeleniny jsme se v letošním roce více zaměřili na brambory a na jejich zpracování.. Děti je přinášely z domova, až jich byla pěkná hromádka. Potom přišla na řadu pestrá přehlídka činností.
Pomocí párátek zapíchaných do brambor jsme vytvořili ježčí rodinu, z  několika vydlabaných brambor, do kterých jsem zaseli řeřichu, vznikla zdravá housenka, špejlí namočenou v bramborové šťávě kreslily děti „neviditelné obrázky“ apod. Brambory jsme porovnávali, otiskovali, třídili, řadili, počítali… Též jsme je využili ke cvičení, hrám a dalším pohybovým aktivitám. Po loňské zkušenosti s vařením bramboračky jsme se letos pustili do přípravy bramborového salátu. Všechny děti se s nadšením zapojily do krájení brambor a zeleniny, loupání vajíček, míchání i dochucení salátu. Všem moc chutnal, ještě si přidávaly.

     V posledním listopadovém týdnu jsme uložili k zimnímu spánku bramborové ježečky a „zavřeli“ jsme naši školní zahradu před zimou. Ještě jsme stihli výlet do zoologické zahrady.  Z bezprostřední blízkosti jsme mohli pozorovat zvířata, která známe jen z knih a televize.

     Letošní zima k nám dorazila brzy a s ní i pořádná sněhová nadílka. Děti si hry se sněhem opravdu užily a zároveň si tak krátily čas do příchodu Mikuláše.

     Předvánoční čas si v MŠ užíváme naplno. Zapalujeme první adventní svíčku, vyrábíme drobné dárky a přáníčka, zdobíme vánoční stromeček… Navazujeme na tradici a společně se scházíme s rodiči a dětmi k slavnostnímu odpoledni. Vystoupení dětí je plné písniček a pohybu, střídají se básničky o zimě a o Vánocích, zpívají se koledy a hrají andělské hry. Děti rozbalují dárky a my dospělí si užíváme příjemnou atmosféru dnešního dne.

      Nezapomínáme ani na náš projekt „Klub zvídálků“. Ve velké míře jsme se zaměřili na zpracování přírodnin, dále jsme pomocí muchláže gázy vytvořili jablka a hrušky. Hezké vánoční stromečky vznikly z proužků dýhy, které děti dle své fantazie poskládaly, nabarvily a dozdobily pomocí hvězdiček a korálků.

 Třída 3.A:


     3.listopadu jsme vyrazili letos poprvé do plzeňské ZOO. Připravený program měl název „Africká expozice“. Skutečně nás nadchla. Obdivovali jsme nově dovezená africká zvířata – gepardy, nosorožce, hrošíka a hlavně žirafy – od těch jsme se nemohli odtrhnout. Paní průvodkyně nám o každém zvířeti sdělila něco zajímavého.

 

     V pátek 5.11. jsme se vydali do nově otevíraného Domu pohádek v Plzni na Vinicích. Na předpremiéru nás pozval majitel cukrárny, která se v tomto objektu bude také otevírat, pan Mudra. Jsme mu nesmírně vděčni za nevšední zážitek! Nejprve jsme trochu hodovali v cukrárně a pak jsme jak velká voda vtrhli do prostor „dětského pohádkového světa“. Všemu kralovaly na stěnách postavičky z večerníčků, které mají děti nejraději – maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka, králíci z klobouku, krtek atd. Různé průlezky, kolotoče, hrací koutky, tvořivá dílna, ale i nádherný kinosálek – nevěděli jsme, kam se dřív podívat. A co teprve, když se mezi námi objevil velký krtek a Křemílek s Vochomůrkou! Nechtěli jsme se od nich vůbec odtrhnout. Odcházeli jsme s ujištěním, že sem se určitě budeme vracet!

 

     Počátkem prosince k nám zabloudil jeden osamělý čertík, který se ztratil a my mu pomáhali hledat cestu zpět do pekla. Přitom jsme plnili různé úkoly, vyzkoušeli si i svoji sílu při přetahování lanem. Čert nás také pěkně prohnal, i s koštětem. Z čertí knihy si pak mohl přečíst lecjaké „hříšky“ našich nezbedníků. Nakonec všechny děti obdaroval balíčky s dobrotami. Naše díky patří opět panu Mudrovi, který všechny balíčky pro děti připravil a financoval.

     Ale i další rodiče nás letos velmi mile překvapili. Rodiče Valérky Posseltové a rodiče Kubíka Hrubého věnovali naší třídě po 5 000,- Kč jako sponzorský dar. Mohli jsme si tudíž zakoupit hračky za celých 10 000,- Kč!  Moc děkujeme!

     Vánoční atmosféru jsme si pak naplno prožili při setkání s rodiči ve čtvrtek 16.12.

 Perličky z úst našich dětí:


 

Honzík předává paní učitelce vánoční dárek, ta mu za to poděkuje a dá mu pusu na tvář. Honzík se překvapeně otočí, vykulí oči a vyjeveně říká: „Paní učitelko, ty jsi mě líbala!!!“

 

Jonášek sděluje p. učitelce:  „Náš pejsek u babičky už umřel.“

Na to reaguje Mareček:  „A snědli jste ho?“

  

Třída 3.B:


3. listopadu jsme se vypravili do ZOO „Za králem Jelimanem.“ S panem průvodcem jsme cestovali vlakem, lodí, letadlem, poznávali jsme různé zvířecí říše, až jsme se dostali do říše opic ke králi Jelimanovi. Králem byla vlastně opice lemur. Někteří z nás si vzpomněli na film „Madagaskar“, kde vystupoval lemur také jako král.


     Listopad byl též měsícem zajímavých materiálů, ze kterých jsme si zkoušeli tvořit např. zvířátka. V angličtině jsme si vyslechli pohádku „Tři prasátka“, naučili  se nová slovíčka, pojmenovat, z čeho jsou domečky postavené. Tuto pohádku jsme si zahráli u v češtině a pak jsme se pokoušeli reagovat na anglický text.

 

     Svoji zručnost jsme si vyzkoušeli v „Dřevíčkové dílničce“, které se účastnilo 11 dětí. Vyráběly si stromeček a ozdobu ze dřeva.

 

     V prosinci jsme pokračovali v zajímavém vyrábění dárků a čertíků z recyklovaného papíru.Výroba čertíků byla zajímavá – hlava byla z natrhaného papíru z obalů na vajíčka spojených klovatinou. Čertí hlavu jsme dozdobili pohyblivýma očima a červeným jazykem. Šaty byly z blýskavého červeného papíru. Náš čertík byl opravdu strašidelný.


     Na Vánoce jsme si vyrobili stromečky, dozdobené drobnými papírovými hvězdičkami a zvonečky. Besídka se nám opravdu povedla, rodiče byli moc spokojeni.