87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

š k o l n í   č a s o p i s

 

 

 

 

K O S Í   K A M A R Á D I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l e d e n  -  ú n o r   2 0 1 0


P o h á d k o v á   z i m a     Po návratu z vánočních prázdnin všechny děti chtěly svým učitelkám sdělit, jaké dárky k Vánocům od Ježíška dostaly a jak si Vánoce doma s rodinou prožily. Svoje zážitky i namalovaly. A protože hned první lednový týden nového roku byl spojen i se svátkem tříkrálovým, všude se děti seznamovaly s legendou o třech králích, poznávaly jejich jména, vyráběly si královské koruny, zpívaly si tříkrálovou koledu a někde i koledovaly.

     Ve druhém lednovém týdnu – a to v úterý 12.1.2010 – byla připravena pro rodiče předškoláků schůzka se zástupci okolních základních škol. Zápisy už byly totiž za dveřmi, a tak někteří rodiče na poslední chvíli sháněli informace o jednotlivých ZŠ. Účast byla překvapivě vysoká, rodiče berou úlohu školáka svých dětí opravdu zodpovědně.

     Hned v pátek 15. a v sobotu 16. ledna proběhly zápisy do prvních tříd. Děti na ně byly připraveny. Dokázaly sdělit svoje nacionále, adresu, zazpívat písničku i plnit úkoly, které pro ně paní učitelky z „velké“ školy připravily.

     Pomalu se blíží ke konci první pololetí školního roku a to je také doba, kdy agentura Rytmik, která v naší školce vede zájmové kroužky, připravuje pro rodiče ukázkové hodiny z jednotlivých kroužků, t. zn. z angličtiny a hudebně-pohybového kroužku. Ukázková hodina sportovního kroužku proběhne až později, protože se nedávno změnil lektor.

     Ukázková hodina tanečního kroužku proběhla v úterý 26. ledna, z angličtiny pro pokročilé 8. února, z angličtiny pro začátečníky 10. a 17. února. Všude byli rodiče spokojeni a hned si zaplatili kurzovné na příští pololetí.

     Letošní zima není opravdu skoupá na sníh. Napadal hned na počátku ledna a od té doby ho stále jen přibývá. A tak si užíváme zimních radovánek plnými doušky. Sáňkujeme, bobujeme, jezdíme na lopatách, osvojujeme si pravidla bezpečné jízdy. Chůze po chodnících je dost nebezpečná, jsou totiž pokryty ledovkou, a tak v hojné míře využíváme školní zahradu. Nezapomínáme ani na ptáčky, instalovali jsme na zahradě krmítka a pravidelně je doplňujeme směsí zrníček.

     Období masopustu se promítlo i do života tříd. Všude se děti seznamovaly s lidovými tradicemi a zvyklostmi provázejícími tento veselý čas. Jaké masky se nejčastěji vyskytovaly v masopustním průvodu, jaké písničky se zpívaly a jaké dobroty se při masopustním veselí jedly, to vše se děti od svých učitelek dozvěděly. Masopust – to byla vlastně příprava na školní karnevalový rej.

     Třetí únorový týden byl týdnem karnevalovým. Na středu  17. února byla naplánován maškarní rej na III. paviloně, na čtvrtek 18. února na I. a II. paviloně.  V tyto dny to hučelo na třídách jako v úle. Hned po ránu se děti navlékly do přinesených kostýmů, tančily, soutěžily, zkrátka se veselily. Obrovské překvapení připravily pro všechny děti naše paní uklízečky s paní školnicí. Vytvořily si velmi vtipné miminkovské „kostýmy“. Děti na ně hleděly s otevřenou pusou! Apartní kloboučky, dudlíky, plenky – to vše tvořilo součást jejich oblečení. Samozřejmě si s dětmi zařádily! To dokazují zhotovené fotografie. Dojmů a zážitků zůstalo v dětech spoustu, měly o čem doma vyprávět!

     V pátek 19.2. byla pro přihlášené děti připravena „Dřevíčková dílnička“. Nejprve si děti povídaly s panem Pilnáčkem o dřevě, jeho zpracování, o nástrojích, které se při opracování dřeva používají. Každé dítě pak dostalo polotovar hračky – dřevěnou kachničku - , který si za pomoci doplňků -  hřebíků, kladívka, lepidla a barev – samy dotvořily.

 

     Ve čtvrtek 25. února, pár dnů před zápisy do MŠ, jsme přichystali pro všechny zájemce na naší mateřské škole „Den otevřených dveří“. Dopoledne i odpoledne se mohli rodiče s dětmi přijít podívat do kterékoliv třídy, prohlédnout si interiéry, poznat režim dne, jejich děti si mohly pohrát s hračkami, zapojit se mezi už stávající školáčky, zkrátka poznat, jak to v mateřské škole chodí. Paní učitelky pak odpovídaly rodičům na spoustu otázek. Zájemců o naši školku přišlo opravdu hodně, což pak dosvědčil 1. březen, den, kdy se vydávaly přihlášky na nový školní rok. Zapsat si přišlo přes 100 dětí, bohužel, přijmout lze jen 32, větší kapacita již není.

   

 

 

Třída 1.A

 

     Celý týden jsme chystali masopustní veselici, povídali jsme si, proč masopust slavíme a že  masopustní veselice je vlastně oslavou předjaří. S masopustem je spojen i maškarní rej, na který jsme se poctivě připravovali. Chlapci i děvčata navlékali pěnové ozdobičky na nit a vytvořili pěkné závěsy.Hernu, kde se mělo tančit, jsme vylepili samými srdíčky a  dozdobili barevnými  konfetami.Musíme poděkovat  a pochválit rodiče, kteří nám donesli občerstvení a sladkosti. Díky patří i rodině pana Kaštánka, který dětem přinesl opravdu mnoho dobrot. Při přípravě občerstvení nám pomohly maminky  a  mohlo se začít.Chlapci volali na děvčata ,,Masopust,masopust,do kola mě, holka, pusť“. Dívky odpovídaly : ,,Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta, masopust se krátí,víc se nenavrátí“. Potom šel po třídě průvod masek a na závěr jsme zpívali a tančili.Ještě jsme stačili projít školku a navštívit některé třídy a za chvíli jsme již leželi v postýlkách a nechali si o všem jenom zdát…

 

     Také  akce ,,Dřevíčková dílna“ se vydařila. Děti tiše a se zaujetím naslouchaly výkladu pana Dřevíčka . Dozvěděly, jak se dřevo sváží , opracovává a co všechno se vyrábí ze dřeva. Prohlédly si nástroje a  potom vyráběly kačenku – pilovaly, hladily, a skládaly ji.Prohlédly si hoblík, svěrák a  pilníky. Tyto poznatky se nám pěkně hodily k následujícímu tématu. ,,Čím budu“ – řemesla.

 

     Velmi aktuální téma - olympiáda ve Vancouveru - se také promítla do našeho tématu

,, Radovánky na sněhu“ – děti soutěžily na malých plastikových lopatách na sněhu, vybarvily si ,,své,, vlajky a vyrobily medaile, které si vysoutěžily.

 

 

 

Třída 1.B:


V lednu probíhala na naší třídě 1.B 14-ti denní praxe studentky vyšší zdravotní školy.

Studentka se zaměřila na respirační fyzioterapii. Míčkování bylo zaměřeno na svaly zádové, hrudníku, žeberní s podporou výdechu

U některých dětí se vyskytuje zkrácení prsních a trapézových svalů – praktikantka se proto zaměřila na jejich protahování.

 

ÚNOR

DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA

Některé děti 1.B se zúčastnily akce v naší mateřské škole „ Dřevíčková dílna

Pod vedením výtvarníka Marka poznaly děti práci se dřevem. Vytvořily si svá dřevěná „dílka“  - kačenky.

Nejdříve si samy opracovaly dřevěné kačenky obroušením brusným papírem. Potom si přitloukly kolečka a nakonec si svou kačenku vykreslily dle vlastní fantazie.

Marek jim ukázal co se dá se dřevem dělat. Děti si vyzkoušely práci s pilníkem, rašplí, ruční vrtačkou, zatloukání hřebíků…..

 

KARNEVAL

Od rána jsme zpívali, hráli, tančili v naší vesele vyzdobené třídě. Na celé dopoledne jsme se převlékli za čarodějnice, vodníky, princezny, kovboje,  berušky, motýly aj. masky. Šli jsme také ukázat naše krásné  kostýmy s veselou karnevalovou písničku našim kamarádům a paní učitelkám v dalších třídách naší MŠ. Bylo to moc prima. A moc nám to všem slušelo !!!

 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

Od rána přicházeli do naší třídy rodiče s dětmi. Děti si pohrály v herně, zazpívaly si, 1 holčička se zapojila do chvilky s angličtinou. Rodičům se v naší třídě i v celé MŠ velmi líbilo a rádi by své děti umístili do naší MŠ.

 Třída 2.A:

 

21.1.2010  Módní přehlídka

Jaké módní doplňky nám letošní móda nabídla jsme si  mohli prohlédnout na našich "modelech". Všechny děti  si vyzkoušely promenádu na molu, starší  předvedly i různé figury a  ti odvážnější se na chvíli zhostily role  moderátora. Všem to náramně slušelo a hodně se při tom bavily.

 

27.1.2010  Rukavičkový den

Vyvrcholením zimních radovánek byl Rukavičkový den. Ve spolupráci s rodiči jsme nashromáždili velké množství rukavic. Uskutečnili jsme malou  výstavu. Děti rukavice  třídily podle barev, druhů a velikostí, skládaly z nich hada, hledaly stejné do páru, hrály si s nimi, cvičily i tančily. Rukavičkové hrátky se nám velmi vydařily.

 

28.1.2010  Pohádka Rukavička

Naše pohádkové klubíčko se tentokrát  zakoulelo do zasněženého lesa, kde roztržitý dědeček ztratil svoji rukavičku. V ní postupně nachází svůj domov lesní zvířátka  Děj pohádky děti natolik zaujal, že k pohádce  nakreslily obrázek, malovaly  rukavičky…  Největším zážitkem však  pro všechny bylo, když se pomocí pohádkových čepiček proměnily na zvířátka  a pohádku Rukavičku si zahrály.

 

12.2.2010  Karneval v Motýlu

 Tento pátek jsme navštívili pořad "Karneval s neposednou hvězdičkou Julinkou" v občanském sdružení Motýl. Zábavné dopoledne plné tancování, písniček a her  přineslo dětem mnoho radosti a společných zážitků.

 

18.2.2010  Karneval u nás v MŠ

Na tento den se děti dlouho těšily. Společně jsme zdobili třídu, malovali šašky a klauny…

Čtvrteční  dopoledne si potom děti opravdu užily. Po promenádě masek se jen tančilo, zpívalo, hrály se různé hry. Nechyběla ani návštěva masek z ostatních tříd.

 

 

 

Třída 2.B:


  V lednu nás čekal důležitý úkol – připravit se na zápisy do základní školy. V naší třídě je deset  dětí, které půjdou do školy ,a tak se snažíme, aby byly dobře připravené.

Na schůzce se zástupci základních škol se dozvěděli spoustu užitečných věcí i jejich rodiče.

  Letošní zima se vydařila a o sníh nebyla nouze. Užili jsme si bobování, koulování ,dařily se nám i stavby ze sněhu, prostě všechno, co k pořádné zimě patří.

 V lednu začal plavecký výcvik . Z naší třídy se přihlásilo 12 dětí. V bazénu se nám moc líbí.

 V únoru bylo ještě pořád dost sněhu, takže jsme si dál užívali zimní radovánky .

Hůř na tom byli ptáčkové, a tak jsme jim do vyrobeného krmítka začali sypat slunečnicová semínka. Za oknem jsme pak v teple pozorovali, jak jim chutná.

  Tenhle měsíc jsme si povídali o řemeslech , zkoumali jsme různé materiály/ dřevo, textil, sklo, kovy a další/.  Ve třídě jsme si zřídili dílničku, ve které nechyběl ani svěrák, pilky a kladívka a další nářadí. Pracovat s ním bavilo kluky i holčičky. Nejlepší bylo řezání polínek a zatloukání hřebíků.

  19.2.2010  jsme měli ve školce akci „Dřevíčková dílna“ , ve které se děti seznamovaly se dřevem a jeho opracováním. Pro nás už to ale nebyla úplná novinka, a tak jsme si to pěkně užívali Každý si vyrobil dřevěnou hračku- kachničku na kolečkách.

  Únor byl v naší třídě vůbec velmi „činorodý“ měsíc.

  Ve středisku Motýl pro nás připravili „Karneval s nezbednou hvězdičkou Julinkou“.

  Kromě soutěží a her jsme si vyrobili hvězdičkovou čelenku a ochutnali výborný čajík.

Také ve třídě jsme si uspořádali maškarní bál. Nechyběly soutěže , tanec, házení konfet- no prostě spousta legrace!

  Také sledujeme, co se děje mimo naší školku , dokonce i ve světě.A tak nám neuniklo  ani pořádání zimních  olympijských her. Pozorně jsme sledovali,kolik medailí už získali naši závodníci a nakonec jsme uspořádali zimní olympiádu i ve třídě.

Prostě zimu jsme si užili, ale teď už se moc těšíme na jaro!

 

 

Co si děti povídají:

Ondra : Byli jsme na dinosaurech, to bylo šou!

            - Co je to šou?

             -To je jako když v cirkuse jsou klauni.

- Když jsou tam šoumeni

 - Že je to zábava

 

Štěpán nabízí dětem bonbóny.

Ondra : Měl bys mi dát spíš jenom jeden, copak nevíš, že  mám zkažený zuby? 

 

 

 

Třída 3.A:

 

     V lednu napadlo spoustu sněhu. Při vycházkách jsme jezdili na lopatách a na bobech. Ve školce jsme si povídali o zimě, zimním počasí i zimních radovánkách, hráli jsme pohybové hry. Prováděli jsme se sněhem různé pokusy, pozorovali lupou sněhové vločky, zkoušeli jsme barvit sníh. Sledovali jsme, jak se barvy do sněhu zapouštějí, jak se vzájemně prolínají. Venku jsme malovali na sníh barvou nalitou do PET lahví, kde ve víčku byl malý otvor. Úžasně nás to bavilo!

     Z mokrého sněhu jsme pak dělali koule, stavěli sněhuláky, dokonce vytvořili i zimního stromového skřítka! Ale nejlepší byla pořádná bitva za pomoci sněhových koulí!

          Vyvrcholením pak byl „sněhulákový den“. Z domova jsme přišli v bílém oblečení, ve školce jsme si  vyrobili „hrnec“, nosy natřeli načerveno a už tu byla třída plná sněhuláků! Celé dopoledne jsme hráli hry, soutěžili, tančili a hlavně se pořádně zasmáli. Na závěr jsme si připravili hostinu – piškoty s marmeládou a šlehačkou. Moc nám chutnaly!

     Samozřejmě jsme též sledovali zimní olympiádu ve Vancouveru a hned nás napadlo, že si zimní olympijské hry uspořádáme také. Nejdříve jsme v encyklopediích a na glóbusu hledali dějiště olympiády. Z donesených obrázků jsme si vytvořili knihu o našich sportovcích, poznávali a kreslili si vlajky jednotlivých států, vysvětlovali si podstatu olympijských her a vlastnosti sportovců. V pátek pak proběhla „opravdová“ olympiáda. Z domova jsme si přinesli různé dresy, helmy, brýle atd. Vytvořili sportoviště, zapálili olympijský oheň a už se střídaly jednotlivé sporty – lyžování, krasobruslení i rychlobruslení, snowboarding i pravá hokejová bitva. Zapojily se obě paní učitelky i paní uklízečka. Parádně jsme se zapotili, ale hlavně se moc nasmáli. Za své sportovní výkony všichni obdrželi diplomy i „zlaté“ medaile. Olympijský den jsme zakončili ochutnávkou výborného perníku, který nám upekla maminka Matýska Štangla. Uprostřed dobroty byly bílou polevou vykreslené olympijské kruhy, po stranách pak zapíchané vlajky mnoha států. Snědli jsme všechno!

     Masopustní období jsme si prožívali také. Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky, vyráběli si různé škrabošky a masky, osvojili si spoustu legračních říkanek a písniček. Nejvíce nás ale bavil „smetákový tanec“ a hra „Na dědka“. V dalším týdnu jsme uspořádali maškarní rej, na který jsme pozvali i rodiče a mladší sourozence. I ti přišli v maskách, a tak jsme opět prožili dopoledne plné tance, soutěží a smíchu. Na závěr jsme navštívili naše kamarády ze třídy 3.B.

     Pro rodiče předškoláků připravila p. uč. Vlasta další setkání v rámci projektu „Než půjdu do školy“. Opět se budoucí školáci blýskli svými výkony před rodiči a pak následovala beseda s rodiči našich bývalých žáčků o dojmech ze vstupu do první třídy. Rodiče měli možnost si mezi sebou předávat zkušenosti a názory.   

 

 

Perličky za 3.A:


Paní učitelka hraje na piáno. Míša se ptá:  „To hraješ tu předhudbu, viď?“ (myšleno předehru).

 

P. učitelka:  „Kačenko, ty jsi se pokakala?“

Kačenka:  „To já ne, to zadeček.“

 

Klárka volá:  „Paní učitelko, Míša mi nadává!“

P. učitelka se ptá:  „A co ti říká?“

Odpověď:  „Že jsem inteligentní!“

 

 

 

  Třída 3.B:


      Zimnímu období se plně věnovali i na třídě 3.B. Mezi jiným vytvořily děti zajímavý obrázek sněhuláka s využitím rýžového podkladu, lepidla a vodových barev.

     Ledová expedice – děti se seznámily s krajinami věčného sněhu a ledu. Hrály si na Eskymáky, stavěly iglú z kostek, závodily na dřevěných lyžích, lovily ryby, skákaly přes kry. Venku pak uspořádaly pravou sněhovou bitvu.

     Kromě jiného vařily medovou limonádu z pomerančů, citrónů a medu. Příprava a ochutnávka jim přinesla nevšední zážitky.

     Navštívili jsme též muzeum loutek. Loutky jsme si nejprve prohlédli, mohli jsme je i vyzkoušet na malém pódiu. Zahráli jsme pohádku „Červená Karkulka“. Ve školce jsme si pak zahráli „Princeznu na bále“.

     Karnevalové veselí s hrami, soutěžemi a rautem bylo opravdu vydařené. Raut ozdobily perníčky a žabičky, které pro své kamarády upekl Matyášek Luhan s maminkou.

     V současné době si hrajeme s Patem a Matem a poznáváme různé materiály. Při tvorbě se snažíme být pečlivější a šikovnější nežli oni.

 

 

 

Třída 4.A:

           

     Přechod do nového kalendářního roku byl u nás ve znamení sněhu. Na naši třídu jsme dostali „lopaty“ (jak tyto jezdítka na sníh vtipně nazvaly děti) a skoro každou vycházku jsme zdolávali kopeček před školkou. A kdo nechtěl jezdit, stavěl si sněhuláčky, dělal stopy ve sněhu nebo se jinak radoval ze zimy a všeho hezkého, co s sebou zimní čas přináší.

     Konec ledna pro nás znamenal další velkou akci, začali jsme chodit na cvičení „Želva“. První hodinu děti vyjukaně koukaly kolem sebe, ti odvážnější po chvíli začaly cvičit pod vedením odborné lektorky paní Hany Volfové a její dcery. Postupně se přidávali další a další a ze cvičení se děti vracely protažené a vydováděné. A proto, když se přiblížila další hodina, děti se ráno  nemohly dočkat. Že je cvičení baví a že už se dostatečně „rozkoukaly“, jsme poznaly i podle zlobení, které ale k dětem patří a bez toho by to ani nebyly ony.

Po jarních prázdninách k nám přibyly poslední děti, které k nám v průběhu školního roku měly nastoupit a nyní jsme již kompletní třída 28 berušek. Byli jsme rádi, že další velkou akci, kterou jsou pravidelné návštěvy vířivého bazénu, můžeme odstartovat  se všemi dětmi.  První koupání bylo opět ve znamení obav a nejistoty. Ale když se první odvážlivci potopili až po krk, zábrany opadly a další den, kdy jsme šli do vířivky, vypadal, jako když se koupe chumel malých vodníčků. Po bazénu chodíme do infrasauny a pak jdeme relaxovat do třídy, obvykle s nějakou hezkou pohádkou, nejlépe o zvířátkách. O zvířatech si rádi nejen povídáme, ale taky si na ně hrajeme.  S dětmi jsme nacvičily pohádku “ Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“  a scénka se jim tak líbila, že už jsme ani nevěděly, jaká další zvířátka zvířátka mohou u budky zaklepat. Nejvíce se nám líbí hrát si na veverky a v posledních dnech začal být velmi žádaný medvěd Všechnosněd . To se dětem moc líbí a po vzoru medvěda se snaží všechno sníst, a z toho mají zase radost maminky.

Nejhezčí den tomto období byl  den karnevalu. To se nám děti proměnily ve vodníky, princezny, doktorky, strašidla, čarodějnice, skřítky, víly, a i obě paní učitelky se změnily na Jitřenku a Večernici.  Celý den jsme si hráli, dováděli, denní režim jsme troch upravily podle přání dětí a po obědě tvrdě usínalo  spousta spokojených pohádkových bytostí.

 

    

   Přestože letošní zima je opravdu pohádková, ladovská, je ale už moc dlouhá. Každý již touží po sluníčku a těší se na první jarní sluneční paprsky.

  

  A tak si pojďme společně zarecitovat:

 

Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič!

 

Odtáhnu tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

 

Až se vrátím nazpátek,

svléknu zimní kabátek.

 

*