87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

 

školní časopis

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

Z Á Ř Í  -  Ř Í J E N  2 0 0 9P O D Z I M N Í   H R Á T K Y     Začátek nového školního roku 2009/2010 s sebou opět přinesl novinky na naší domovské mateřské škole. Rozrostli jsme se o další třídu, to znamená, že máme celkem sedm tříd. Nastoupily tři nové paní učitelky, paní uklízečka a kuchařka. Zapsaných dětí je téměř 200! Kapacita školky je tedy zcela naplněna.

     Již pátým rokem pokračujeme v projektu „Zdravá mateřská škola“. Naší snahou je připravit dětem takové podmínky a prostředí, kde by se cítily jako doma. Nová třída – ta sedmá – je vybavena krásným nábytkem, hračkami, pomůckami a dalšími doplňky. Vše je perfektně sladěno, takže při vstupu do této třídy na vás dýchne pohoda.

     Kromě nové třídy však máme v prostorách mateřské školy ještě další úžasnou novinku – a tou je vlastní solná komora! V přízemí 4. pavilonu hned vedle vířivého bazénu je nainstalována solná komora s téměř stoprocentní čistotou vzduchu. Hned při vstupu vás ovane slaný mořský vzduch, moc pěkně se tu dýchá. Děti si mohou hrát v krystalech mořské soli nebo u stolku hrát různé hry a přitom vdechovat příjemný vzduch.

     Posilovat obranyschopnost dětského organismu – to je další velmi důležitý aspekt našeho zaměření. Vždyť kromě solné jeskyně je tu nainstalován vířivý bazén, infra-sauna. Navštěvujeme cvičení“Želva“ pod vedením zkušené instruktorky paní Volfové, chodíme plavat, studenti – fyzioterapeuti provádějí u našich dětí relaxační techniku zvanou míčkování a po pobytu ve vířivém bazénu s dětmi ještě cvičí. Velmi dobře vybavenou menší tělocvičnu u nás najdete také.

 

Prostě zdravé a spokojené dítě – to je náš hlavní cíl !

 

     V pátek 18. září jsme letos poprvé mohli shlédnout divadelní představení souboru Dráček s názvem „Čarodějná škola“. Dozvěděli jsme se, co to je babí léto, jak se žije pavoučkům a co se vyučuje v čarodějné škole. Představení doprovázely krásné písničky a nám se opravdu moc líbilo! A ještě k tomu na konci sladká odměna v podobě bonbónu od herců!

     V ten samý den několik našich kamarádů ze tříd 3.A, 3.B a 2.B nás zastupovalo na akci s názvem „Sluníčkový den“, který pořádal hasičský záchranný sbor na Slovanech. Dvě družstva dětí pod vedením p. uč. Jarošové soutěžila  ve znalostech z první pomoci, projevit musely děti i svoji tělesnou zdatnost. Např. při slaňování z mírného kopečku. Pod kopcem musely ošetřit zraněného, dát ho do vaku a vytáhnout nahoru. Dýchání z úst do úst a masáž srdce zvládly takřka bezchybně, totéž platilo o obvazování. Na dalším stanovišti pak řešily, co do lékárničky nepatří. Přenášely i „zraněného“ na nosítkách na určené místo. Na posledním stanovišti pak hasily – stříkaly vodu hadicí na cíl. Obě družstva dětí si přivezla zasloužený diplom a drobné ceny. Soutěže byly náročné, děti byly dost unavené. Ale reprezentovaly naši školku na výbornou.

 

     V pátek 25.září navštívila celá MŠ (kromě 4.A) Záchrannou stanici živočichů v Plzni na Doubravce. Objednaným autobusem se vždy dvě třídy přepravovaly na místo určení. Vedoucí Záchranné stanice pan Makoň pro nás připravil naučný pořad „Podzim v přírodě“. Nejdříve si společně s dětmi povídal o hlavních znacích podzimu, o stěhovavých ptácích, o tom, jak se různá zvířátka připravují na zimu. Děti si i vyzkoušel ze znalostí volně žijících zvířat – podle obrázků děti určovaly název zvířete a jeho charakteristické znaky. Pak si navlékl rukavice a z bedýnky vylovil ježka. Děti byly u vytržení! Na vlastní oči mohly vidět, jak ježek zblízka vypadá i jak se před nebezpečím skulí do klubíčka. Jen to pohlazení bylo hodně pichlavé! Velkého výra Kubíka jsme si prohlédli také zblízka, pan Makoň ho držel na ruce. Poznali jsme ještě další sovičky, sýčka, holuba hřivnáče, sojku a kavku. Všichni tihle živočichové byli nalezeni zranění a v Záchranné stanici se léčí. Když se léčba podaří, je zvíře vypuštěno zpět do přírody. Některá zvířátka tu ale musí zůstat napořád.

Na závěr naší návštěvy jsme si s panem Makoněm zazpívali a zatancovali při písničkách pánů Svěráka a Uhlíře. Na památku jsme si odnesli obrázky zvířátek z naší přírody.

 

     Další dny nás napadlo, jak bychom mohli pomoci zraněným zvířátkům v této stanici. Na všech třídách mohly děti přinášet z domova slunečnicová semínka pro ptáčky. Po čtrnácti dnech jsme do školky pozvali pana Makoně a předali mu velkou krabici s tímto krmivem. Ze třídy 3.B si odvezl ještě obrázky soviček a výra Kubíka, které děti po své návštěvě namalovaly. Byl z našeho „dárku“ hodně překvapený, toto prý ještě nikoho nenapadlo.

 

     Ve čtvrtek 8. října se celá mateřská škola zúčastnila akce pořádané Střediskem volného času v Ledecké ulici s názvem „Dračí stopou“. Na zahradě Střediska jsme hledali schované dračí vejce, stavěli obydlí pro dráčka, hledali pro něj potravu, šli po jeho stopách a prolézali tmavými chodbičkami. Největší překvapení nás čekalo na závěr.  Opravdový drak a jeho dračí sluj i obr, který uměl plivat oheň! Někteří z nás měli trochu strach, ale ten se brzy rozplynul.

 

     Ve středu 14. října proběhla v odpoledních hodinách celoškolní akce pro děti a jejich rodiče s názvem „Podzimní tvořivá dílna“. Nejdříve se sešly děti i s rodiči na své domovské třídě. Tady si mohly zhotovit podzimní výrobek, který pro ně p. učitelky přichystaly. Pak se všichni přemístili na školní zahradu, kde byly připraveny různé soutěže – např. slalomová dráha s kolečkem a bramborami, hod míčkem do vaničky, malování podzimních plodů barevnými víčky, zavařování ovoce, přeskok přes brambory k cíli, střelba na branku, lovení rybiček. I když nás provázelo opravdu chladné počasí, alespoň malou výhodou bylo, že chvíli přestalo pršet.

 

     V pátek 16.10. k nám opět zavítal divadelní soubor „Dráček“ s pohádkou „O červené řepě“. Klasická pohádka s melodickými písničkami opět děti nadchla a zároveň se přesvědčily, že hrát si mohou nejen děti ale i dospělí. A že vzájemná pomoc mezi kamarády je vždy na prvním místě.

 

     I letos se naše školka zapojila do sbírky Fondu Sidus, se kterým spolupracujeme již několik let. Tento fond přispívá financemi na vybavení dětských oddělení fakultních nemocnic. Tím, že rodiče zakoupí dítěti nabízené reklamní předměty, přispějí tak i oni na konto nemocných dětí.

 

 

*

 

   

O k é n k a   j e d n o t l i v ý c h   t ř í d :


 

T ř í d a   1. A     Náš třídní projekt měl název „Jak voní les“. Otiskovali jsme větvičky stromů, tvořili

negativ kůry stromů, v rámci pokusů a objevů zkoušíme, zda plave šiška, kůra, větvička, do textilní makety lesa děti dolepovaly to, co do lesa patří. Ve třídě si dokonce pěstujeme malý smrček.         


     Jednoho říjnového odpoledne jsme se domluvili s rodiči, že bychom si rádi udělali pěkný výlet. Napadlo nás zavítat do pěkného prostředí nedaleko  Plzně. Navštívili jsme jízdárnu v Koterově, děti si  prohlédly koníky i poníky, pěkné prostředí u lesa se nám hodilo a doplnilo náš třídní projekt. Maminky i tatínkové se setkali před školkou a jeli jsme auty k cíli.


V objektu jízdárny  jsme uspořádali ,,koňské dostihy“ a občerstvili se. Byl to asi jeden z posledních teplých dnů a nám se vydařil.T ř í d a   1.  B


    

     S třídními  aktivy jsme pomalu otevřeli nový školní rok 2009/2010. Rodiče byli seznámeni s řádem školy, s provozem, akcemi školy a třídy, třídním a ročním kurikulem.

     Projednávali jsme požadavky, podněty nejen učitelek ale i rodičů. Rodiče jsme provedli třídou ( flétničky, zařízení třídy..) a částí MŠ – IV.pavilon ( nová solná komora, vířivý bazén, infrasauna, keramická pec ).


     Od září 2009 pravidelně děti pobývají v naši vlastní solné komoře, zbudované v prostorách MŠ. Děti v čistém vzduchu tráví čas asi 30 min. Pobyt v solné komoře má preventivní účinky  pro dýchací ústrojí, alergie, kožní onemocnění, únavu a stres. Děti mají možnost si hrát se solnými krystaly, nebo jen tak odpočívat. Máme zde stoleček,  kde si mohou děti kreslit, skládat a pod.

 

     V září jsme začali s míčkováním dětí. Jedná se o velmi jemnou masáž hrudníku, zad a obličejové části, pomocí molitanových míčků. Masáž podporuje uvolňování svalstva dýchacího ústrojí a současně  pomáhá v  prevenci onemocnění horních cest dýchacích.

Fyzioterapii provádí studenti Zdravotní školy dr.Ilony Mauritzové, se kterou naše MŠ spolupracuje. Studenti docházejí pravidelně za dětmi a provádějí s nimi léčebná cvičení (cvičení na vadné držení těla ) a míčkování.

 

     Máme také nový koutek v naší třídě. Kuchyňka nejen pro holčičky je sponzorským darem rodičů z naší třídy – Johanky Hájkové a Juráše a Sergeje Iordatyi. Jim patří naše poděkování. Děti si zde hrají velmi rády.T ř í d a   2. A


          

     Naše třída je třídou motýlků, které jsme si zvolili hlavně pro jejich barevnost.


     I tento celý školní rok nás bude provázet pan Barvička, který nám bude pomáhat poznávat a objevovat svět kolem nás. Podobně jako v roce minulém, si pro děti připravil řadu nápadů a překvapení. Vedle barevných dnů se děti mohou těšit na další zajímavé dny, např. jablíčkový, lístečkový… Kromě jiného se chceme celoročně věnovat hlubšímu poznávání přírody,  využívat přírodní materiál k tvoření, rozvíjet fantazii dětí… a tím plnit projekt Barevná příroda.

      Ve středu 23. 9. využíváme krásného slunečného počasí a s kamarádem Barvičkou jsme se vypravili na delší vycházku do lesa k Šídlováku. Děti hledaly, rozlišovaly a poznávaly jehličnaté a listnaté stromy i různé druhy přírodnin. Zahrály si několik her a také hledaly a našly poklad, o který se rozdělily.


     Začíná poslední zářijový týden. S přicházejícím podzimem pozorujeme proměny v přírodě, všímáme si jejích barev, poznáváme a pozorujeme přírodniny. Při vycházkách sbíráme kaštany, žaludy, šípky… Ve velké míře pomáhají i rodiče s dětmi. Nanosili tolik různých přírodnin, že až přecházel zrak. A tak jsme tvořili a tvořili. Nejprve Podzimníčkovu vílu a potom skřítka Podzimníčka, který hlídá vchod do naší mateřské školy. Děti vybíraly jednotlivé přírodniny, podávaly je, lepily, přidržovaly a ze svých výtvorů měly velkou radost.
Z našeho přírodního bohatství neubývá, ba naopak, díky aktivitě rodičů a dětí se ještě rozrůstá. A tak vzniká na naší zahradě další, tentokrát stromový skřítek Březáček. Je trochu zvláštní – tělo mu chrání šat z trávy, kapradí a větviček, místo očí má dvě malé dýně, obrovský nos z cukety a pusu z navlečených šípků. Stojí na stráži a zkrášluje naši zahradu. Říká se, že do třetice všeho dobrého, a tím je náš skřítek Dýňáček. Již z dálky přitahuje pozornost kolemjdoucích kamarádů obrovská oranžová dýně. Přivezl ji tatínek Vašíka a jako by sama říkala „ozdob si mě!“ Potom stačilo pár kaštanů, klas kukuřice, hlavičky makovic včetně malých dýní a dílo bylo dotvořeno několika páry šikovných ruček. Ze všech výtvorů měly děti obrovskou radost.


     Velké překvapení přichystal dětem David. Přinesl již druhý, tentokrát nenazdobený klobouk, který vyrobila jeho maminka. Přírodnin nám zbylo dost a dost, a tak jsme se do toho pustili. Na zdobení se s chutí podílely všechny přítomné děti a za chvilku byl klobouk hotový a byl opravdu nádherný. Využili jsme klobouku a udělali si skřítky živé. Při tom jsme si zahráli na les a lesní zvířátka. Zapojila se mezi nás i naše paní uklízečka Alenka, které klobouk také velmi slušel. To také byla pomyslná tečka za skřítkovskými hrátkami.

 

     S druhým říjnovým týdnem přichází kamarád Barvička s košíkem plným vitamínů. Blíže se seznamujeme s různými druhy ovoce a zeleniny a zdůrazňujeme jejich význam pro naše zdraví. Vše završil Jablíčkový den v úterý 13.10., kdy si každé z dětí přineslo jablko, ze kterých jsme uspořádali výstavku. Jablíčka jsme si prohlédli, vybírali nejčervenější, nejzelenější a všímali si, kterých je nejvíce, hledali jsme obra i mrňouska. Společně jsme objevovali společné znaky každého jablíčka a tajemství uvnitř ukryté.

     Na středu 14.10. jsme naplánovali celoškolkovou podzimní akci „Podzimní vyrábění“ s účastí rodičů. I když nás zaskočilo zimní počasí, většinu rodičů to neodradilo. Protože si povídáme o ovoci a zelenině, děti si vyrobily a ozdobily barevné košíčky. Naše třída připravila pro děti z ostatních tříd  soutěž – „malujeme“ jablíčka, hrušky a podzimní listy barevnými víčky pro ježečka Bodlinku.

     Další nevšední zážitky přineslo dětem vaření bramboračky a to ve čtvrtek 22.10. Během našeho povídání o zelenině přinášely děti z domova mrkev, celer, cibuli, květák… až naplnily celou ošatku. Využili jsme šikovnosti a nadšení dětí a všechny je zapojili  do krájení brambor a zeleniny, loupání česneku, cibule, míchání, solení… Hodně je to bavilo. V převlecích kuchtiček a kuchařů jim to moc slušelo. Počínaly si nesmírně důležitě a zodpovědně. Bramboračka se vydařila a všichni si na ní pochutnali. Druhý den byli kuchtíci oceněni řádem Zlaté vařečky.

 

    V měsíci listopadu připravujeme  lístečkový den a těšíme se na výlet do ZOO.

 

 

T ř í d a   2.B  Náš třídní projekt, do kterého jsme s zařadili různé akce, hudební i výtvarné činnosti se jmenuje „Poznej svoje město“.

Máme toho v plánu hodně, a tak jsme s  naším projektem začali  už v září.

Začali jsme pověstí o Radoušovi. Z velkých papírových krabic jsme společně postavili hrad Radyni , připravili další rekvizity a potom jsme si příběh o rytíři s oslíma ušima zahráli.

Pověst v našem podání  byla povedená, užili jsme si i spoustu legrace.

 

Ve druhé polovině září jsme dostali další, tentokrát „papírový nápad“.

O papíru víme už docela dost,  v loňském školním roce jsme si ho dokonce i vyrobili.

 Kluky samozřejmě napadlo, že když máme hrad, chtělo by to nějaké rytíře . Proto jsme začali s výrobou brnění a také pohyblivého děla, se kterým se dá hrad i dobývat. A střelivo je jak jinak – papírové.

 

V září si každoročně povídáme o ovoci a zelenině, o sklizni a vitamínech.

 Klobouky zahradníků nás inspirovaly k vytvoření módní přehlídky . Původně měla být jen „klobouková“, ale…

…co by to bylo za módní přehlídku bez šatů.

S jejich výrobou nám pomohly šikovné maminky a fantazii se meze nekladly.

Pro výrobu modelů byla jenom jedna podmínka- šaty musely být celé z papíru .

Motto přehlídky: „Šijeme si na míru šaty jenom z papíru“.

K hotovým modelům jsme si ještě ve třídě vyrobili kabelky a korále.

 

14.října se konalo v celé naší školce už tradiční a oblíbené „Tvořivé odpoledne s rodiči“,

kdy po společném vyrábění ve třídách následují společné soutěže na zahradě.

V naší třídě 2.B jsme měli navíc netradiční módní přehlídku, kterou doprovázela i hudba.


Přehlídka měla dvě části:

V první se představili kluci jako dobyvatelé hradu.

V přílbách, brnění, s papírovými meči a štíty vypochodovali z hradu jako opravdoví rytíři.


Druhá část byla něžnější, holčičky předváděly modely šatiček a různých doplňků.

Společný výsledek se všem moc líbil.


Moc děkujeme všem maminkám i tatínkům, kteří si našli chvilku času a zahráli si spolu s námi.

Škoda, že některé děti byly zrovna nemocné a nemohly přijít , aby se také předvedly v princeznovských šatech a v doprovodu svého rytíře. Pro ně uspořádáme přehlídku ještě jednou. Zveme i Vás, můžete se přijít podívat.!

 

 

Co děti řekly...


 

 

Monička: „Paní učitelko, já budu mít novou kamarádku a maminka mi ji schválí..“

 

Filip - má tričko s nápisem: „Jsem malý čmeláček, dědečkův miláček.“ „Proč jsi dědečkův 

           miláček?“ – „Protože děda dobře vypadá!“

 

Kubík - při hře na dobývání hradu: „Úplně mě vyšokovali, že jsem z nich dostal úplnej šok.“

 

Anetka: „My jsme byli na takovým hradě, tam byli lidi přestrojený za rytíře a bojovali a jeden

               byl fakt dobrej..“

 

Terezka brečí. Učitelka: „Co se stalo?“ Terezka: “Já sem chtěla Matěje milovat a on mě nemiluje!“
Matěj: „Já jsem citlivej.“

 

Učíme se barvy ..

Anetka: „Naše babička ve Bříze má taky takovou kytičku a jmenuje se bramboračka.“

 

Holčičky si staví zahrádku ..

Terezka na Anetku: „Zeptej se paní učitelky, jak se jmenuje kytka která žije u vody..“

Anetka: „Můžeme jí dát jméno třeba zpívací..“

 

 

 

Co děti řeší :


Jaruška nechtěně škrábla Jiříka do krku. Jiřík: „Ráno mě pálila žáha a ty mě praštíš do krku!“ Filip to komentuje: „Před tím byla taková milá a teď je taková zlobivá..“

 

 

Co si děti myslí :

 

Babí léto  je:

 

 A kde mají skrýš?

 

 

 

Pidimužík :

 

Čím se živí, co jí ?

 

 

 

 

Pálí jí dobré bydlo / z pohádky O zlaté rybce/T ř í d a   3. A


 

      Do třídy 3.A nastoupilo v září 11 nových malých kamarádů, kteří si na nové prostředí zvykali postupně, někdy i se slzičkami. Ale za pár dnů už se sžili s ostatními. Název třídního programu této třídy zní „Každý den se něco děje“ a obě paní učitelky se snaží, aby toto heslo bylo zcela naplněno. Se svými plány seznámily rodiče dětí na prvním třídním aktivu. Aby se i rodiče vzájemně lépe poznali, hned po skončení aktivu jsme na zahradě zapálili táborák, opékali si vuřty a jiné dobroty a probírali v příjemně uvolněné atmosféře různé problémy. Plánů do budoucna – i společných s rodiči -  bylo navrhováno dost a dost.

          Krásné počasí během měsíce září nás inspirovalo k povídání si o „babím létě“, jeho typických rysech, všude jsme hledali stříbrné pavučinky a malé pavoučky. Protože máme ve třídě opravdového sběratele různých pavouků, Péťu Sýkoru, zaměřili jsme se blíže na život těchto tvorů. Péťa přinesl svoji sbírku – mezi jinými jsme mohli poznat  křižáka pruhovaného a tarantuli – kterou jsme si opravdu důkladně prohlédli, i za pomoci lupy. Pavouky jsme si pak kreslili, modelovali, splétali jsme pavoučí sítě, prohlíželi encyklopedie.

          Čas jablíčkové vůně na naší třídě nastal koncem září. Poznávali jsme plody zahrady, rozlišovali je podle chuti a vůně a na závěr jsme si společně uvařili jablečná povidla. Děti nakrájely připravená jablíčka na malé kousky, posypaly cukrem a skořicí a v hrnci za stálého míchání je rozvařily na povidla. Děvčata pak připravila jablíčkovou „párty“ a uvařená povidla namazaná na piškoty, zmizela v dětech rychlostí blesku. To byla mňamka!

          Ve čtvrtek 8.10. jsme se zúčastnili akce SVČ Ledecká s názvem „Dračí stopou“. Trochu jsme se sice na závěr báli obra, co plival oheň, ale když jsme zjistili, že je to jen převlečený pán na chůdách, tak nás strach přešel.

     Podzim, jeho charakteristické rysy,  plody podzimu i  podzimní radovánky – to bylo hlavní téma měsíce září a října. Otisky podzimu jsme hledali v přírodě při všech vycházkách. Cíl jednoho dopoledne byl les u rybníka Šídlováku. Sbírali jsme zajímavé listy, větvičky, plody a z nich stavěli pod stromy domečky pro malá zvířátka. K našemu údivu jsme objevili na nedaleké louce novou stáj pro koně, které jsme si potom zblízka prohlédli.

     Podzimní výstavu jsme si pak nainstalovali i ve třídě.

     Detailně jsme zkoumali i listy a kůru stromů, prováděli jsme s nimi různé pokusy. Vyvrcholením pak bylo zhotovení lodiček z kůry, které jsme si pouštěli po vodě a vymýšleli si, kam asi naše loďka dopluje.

 

      „Než půjdu do školy“ – pod tímto názvem se skrývá nová forma spolupráce s rodiči předškoláků. Přibližně jednou za dva měsíce se scházejí p. učitelky se svými předškoláky a jejich rodiči. Na schůzce jim předvedou, jak děti připravují na vstup do základní školy, kde a v čem přidat a co mohou udělat v tomto směru rodiče s dětmi doma.

 

     A na závěr pár perliček z úst našich dětí.

 

     Míša:  „Jaruško, mohla bys mi ten svetr rozknoflíkovat?“

     Míša:  „Vlasto, já tě asi brzy pošlu do blázince!“

 

 


T ř í d a   3. B


 

     Třídu 3.B bude po celý školní rok provázek Brouček, kterého si již vyráběli naši kamarádi v loňském školním roce.

     První velkou událostí třídy byla návštěva dopravního hřiště v Západní ulici. Jízda na koloběžkách pod dohledem Městské policie a řízená semafory byla úžasná.

 

     Při „Podzimní tvořivé dílně“ jsme společně s rodiči na třídě vyráběli ježky z brambor, barevných párátek a korálků.

 

          „Podzimní zahrádka“ – hodně jsme se věnovali plodům podzimu, zejména ovoci a zelenině. Při hrách i úkolech jsme využívali opravdovou zeleninu a ovoce, děti si je mohly osahat, přivonět, společně jsme je pak hledali v jídle ze školní jídelny. Protože se naše třída také specializuje na anglický jazyk, poslechli jsme si, jak se ovoce řekne anglicky, pokoušeli jsme se anglické výrazy opakovat. Některé legrační jsme si i zapamatovali. Nejvíce nás bavila hra na obchod a kouzelnická ochutnávka.

 

     V „ Jablkovém týdnu“ jsme prozkoumali jablíčka ze všech stran. Největším zážitkem byla příprava a pečení štrůdlu. Upečený štrúdl jsme pak snědli jako dezert po obědě.

 

     „Hliněný týden“ byl věnován práci s keramickou hlínou. Vyráběli jsme si draky a připravovali již dárky na Vánoce.

     Do výtvarné soutěže s názvem „U babičky na prázdninách“ jsme odeslali 6 obrázků. Námětem byly zážitky z lesa a sportovní aktivity v létě.

 

     Na závěr opět jedna perlička:

 

     Paní ředitelka se ptá malého Matyáška:  „Matyášku, proč se tak moc češeš?“

     Odpověď:  „No, abych se ti líbil, Libuško“.

     

T ř í d a   4.  A     Od letošního školního roku jsme úplně nová třída. Neznaly se děti, nové byly i paní učitelky. Prvních pár dní bylo pro nás ve znamení slziček a stýskání. Ale to brzy pominulo a po pár týdnech jsme chodily ze školky s chutí doma ukázat, co už jsme se naučily. A co je hlavní – do školky už se jen těšíme. Někdy zapomeneme i dát ráno rodičům pusu na rozloučenou a už se rozhlížíme, co zajímavého pro nás paní učitelky zase připravily.

 

     S prvními říjnovými dny začal nádherný měsíc, kdy nám sama příroda poskytla materiál ke hrám a výrobě zajímavých výtvorů – s listy se dají dělat úplná kouzla. Co už dokážeme, to mohli zjistit rodiče na podzimní tvořivé dílně dne 14.10. Mohli si s námi vyrobit otisk lístku nebo pavučinku i si zasoutěžit s námi na školní zahradě

.

     V říjnu pro nás byla přichystána ještě jedna novinka – nová solná komora. Pěkně si v ní hrajeme, dýcháme slaný mořský vzduch a posilujeme tím obranyschopnost našeho těla. Přitom si povídáme o všem, co nás zajímá.

 

     A to je prozatím z prvních dvou měsíců nového školního roku vše. Uvidíme, co nám přinese období adventu i nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.