87.mateřská škola Plzeň

Komenského 46

 

 

 

 

školní časopis

 

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN A DUBEN 2008


S T Ř Í P K Y  J A R A

 

 

     Jarní prázdniny vzaly rychle za své. Po návratu do mateřské školy jsme se všichni vrhli do příprav na jedny z nejhezčích a nejveselejších svátků v roce – na Velikonoce. Abychom si oživili velikonoční tradice a zvyky, přijali jsme nabídku vedení ZOO na statek Lüftnerka, kde si děti mohly vyzkoušet tzv. mramorování – novou techniku zdobení vajíček. Kdo měl chuť, zkusil i další techniky – např. nalepování zbytků skořápek na předkreslenou šablonu nebo si mohl vyrobit velikonoční přání. Ve zbylém čase jsme si prohlédli část ZOO, ve které jsou umístěna domácí a hospodářská zvířata. A mohli jsme je i nakrmit doneseným tvrdým pečivem.

 

     Další způsoby zdobení velikonočních kraslic jsme zkoušeli na třídách. Kromě vajíček jsme si zhotovovali zajíčky, slepice, kuřátka atd., znovu jsme si připomínali všechny dochované zvyky – dozvěděli jsme se, jak se nazývaly jednotlivé dny před Velikonocemi a proč se jim tak říkalo, vyzkoušeli jsme si, jak zní řehtačky, jak se pletou pomlázky apod. Každá třída byla moc pěkně vyzdobená. Že jsou Velikonoce, bylo poznat i na vstupních dveřích pavilonů, kam paní učitelky namalovaly speciálními barvami symboly Velikonoc. Dva dny velikonočních prázdnin umožnily pak některým rodinám prožít si v klidu společně pět dnů volna. Ale zato počasí – to se naopak vůbec nevyznamenalo! Byla zima, nevlídno, sychravo.

 

     Snad nejhůře bylo 25. března – v den návratu do školky po Velikonocích. Od rána padal sníh, foukal ledový vichr a my měli s předškoláky domluvenu návštěvu statku v Prusinech u Nebílov, kde jsme si chtěli znovu oživit velikonoční zvyky. Autobus nás dovezl do Nebílov a protože kvůli sněhu až na statek dojet nemohl, vydali jsme se asi na kilometrovou trasu pěšky. Cestou jsme se alespoň koulovali. Na statku nás čekaly dvě mladé pracovnice. Část dětí si ve velké místnosti staré budovy zdobila vajíčko staročeským způsobem – na vařené vajíčko se přivázaly gázou zelené listy trávy a ponořilo se do odvaru ze slupek cibule. Pak jsme mohli zhlédnout různé starodávné nádobí a nářadí. Druhá skupina pak vytvářela ze slámy, odstřižků a provázků Moranu a společně ji hodila do místního rybníka. Co ale děti nadchlo, bylo krmení domácích zvířat. Měli tu ovce, kozy, králíky, husy, kachny. Nemohli jsme se krmení nabažit. Protože ale autobus na nás opět čekal v Nebílovech, nezbylo než se rozloučit s pracovnicemi ekologického sdružení Ametyst, poděkovat za pěkné dopoledne a vydat se na zpáteční cestu. V batohu si každý odnášel svoje zdobené vajíčko. Vrátili jsme se do školky v pořádku a předškoláci svým kamarádům  líčili svoje zážitky z výletu.

 

     Ve čtvrtek 27. dubna v dopoledních hodinách bylo na Gymnáziu Františka Křižíka naplánováno vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže „Zachraňme vodu“, které se zúčastnily i naše dvě třídy – 2.B a 3.B. Vítězem v kategorii nejmladších dětí se stal Vojtíšek Mitas ze 2.B a nejlepší dekorací pak práce dětí ze 3.B. Děti potěšilo nejen ocenění jejich práce, ale i drobné dárky, které za svoji námahu obdržely.

 

     V ten samý den se odpoledne konalo finále soutěže „O Zlatou korunku“ v Domě dětí v Pallově ulici. Finálového klání se zúčastnila třída 2.A se svým vskutku originálním pojetím pohádky „O Palečkovi“. Zaujali porotu natolik, že jim přiřkla druhé místo v soutěži! Každé dítě si odnášelo domů svoji zlatou korunku a různé drobnosti. Svoje představení pak děti předvedly i všem zaměstnancům a ostatním kamarádům z mateřské školy. Bylo opravdu moc pěkné!

 


 

 

     Počátkem dubna – konkrétně ve středu 2.4. – dostala naše mateřská škola pozvánku na dopravně bezpečnostní akci Střediska volného času, která probíhala na dopravním hřišti v Západní ulici. Účast přislíbila pouze třída 3.B, protože počasí nás spíše odrazovalo. Děti měly možnost si vyzkoušet přecházení na přechodech pro chodce za dozoru příslušnic Městské policie, plnily různé úkoly, projely se koloběžkách. Odměnou byly drobnosti od vedení ÚMO 1.

 

     Na třídě 2.B došlo počátkem dubna ke změně. Paní učitelku Buršíkovou čeká operace, a tak místo ní přišla na třídu na zástup p. učitelka Zirhutová. Obě paní učitelky doprovázely svoji třídu ve středu 9. dubna do divadla Alfa, kde v divadelním klubu všichni zhlédly představení „Kašpárek a Indiáni“.

 

     Další divadelní soubor k nám zavítal až z Hradce Králové. Jejich představení se jmenovalo „Jak Honza přešel na červenou“ a jak sám název napovídá, věnovalo se tématicky dopravní výchově. Představení seznamovalo hravou formou děti s pravidly silničního provozu a mnohými dopravními značkami. Babu „Havárii“ i s jejími pomocníky – kocourem a havranem – děti brzy svými znalostmi zahnaly.

 

Dopravě jako takové se v tento čas věnovaly skoro všechny třídy, až na  3.A. Ta si zvolila jako hlavní téma pro druhou polovinu dubna ochranu přírody. Vždyť přece 22. duben je „Dnem Země“. To, že chceme opravdu přírodu kolem nás ochraňovat, dokázaly děti z této třídy hned v pondělí 14. dubna. Nádherné jarní počasí přímo lákalo k výletu do přírody, proto se vydaly do okolí rybníků Šídlovák a Kameňák. Rozhodly se, že alespoň malou část lesa v této oblasti vyčistí, a tak za pomoci hygienických rukavic sesbíraly všechny pohozené papírky, láhve, různé obaly a odnesly je s pomocí p. učitelek do kontejnerů. U Kamenného rybníka jsme se seznámili s přírodní rezervací, vysvětlili jsme si tyto pojmy a vytyčili si pravidla chování v takovéto oblasti a v přírodě vůbec. Při zpáteční cestě jsme pak v kousku lesa z větviček, šišek a kamínků stavěli domečky pro mravence, brouky nebo myšky.

 

     Protože příroda kolem nás je pestrobarevná, udělali jsme si tento týden i pro sebe barevný. Zelený, modrý a žlutý – takové byly jednotlivé dny, a v určené barvě jsme také byli oblečeni.

Na závěr tohoto tématu pak bylo na této třídě připraveno další odpoledne pro rodiče a sourozence s názvem „Duhové odpoledne“. V různých barvách oblečení pak přišly i maminky – které nás stále mile překvapují – dokonale ladily se svými dětmi. Společně jsme prožili hezké odpoledne. Maminkám jsme zazpívali, řekli říkanky o sluníčku, zahráli si i s nimi na jaro a ve třídě u stolečků pak si děti za pomoci rodičů mohly vyrobit závěs z duhy, sluníčka a kapek deště. Paní učitelky si s rodiči neformálně popovídaly o různých problémech ve třídě. A protože svítilo venku sluníčko, mohly si děti na závěr na chodníku před pavilonem kreslit barevnými křídami. Duhové odpoledne bylo zdařilé, dobrý pocit si z něj odnášeli rodiče i paní učitelky.

 

 

     Protože se kvapem blíží konec školního roku, pozvali jsme do MŠ fotografa, který nás fotografoval na společné foto jednotlivých tříd a tabla předškoláků. Fotoagentura byla až z Ostravy, uvidíme, jestli nabízené fotografie budou tak kvalitní, jak je patrné z letáčků.

 

     Ve čtvrtek 24.4. se v Domě dětí v Pallově ulici konal další ročník pěvecké soutěže Miniskřivánek, který každoročně vyhlašuje Středisko volného času v Ledecké ulici. Za naši školku se do soutěže přihlásila pouze Markétka Pasternaková ze třídy 3.A. Vybrala si s pomocí p. učitelek písničku z pohádky Pyšná princezna „Rozvíjej se poupátko“. Písničku nejen krásně zazpívala, ale sama si ji doprovodila hrou na flétnu. Odměnou jí byl velký potlesk. Cenu sice nezískala, protože soutěžících bylo opravdu hodně, ale pro nás byla jednou z nejlepších. Naopak ve výtvarné soutěži, kde letošní téma byly pohádkové postavy Josefa Lady, získala třída 3.A první a druhé místo v kategorii společných prací dětí. Jejich práce měly název „Bubáci a hastrmani očima dětí“.

     V pátek 25. dubna se třída 2.A a část dětí ze tříd 3.A a 3.B zúčastnily „Reje čarodějnic“ v občanském sdružení Motýl ve Žlutické ulici. Zhlédly jako již tradičně krátké divadelní vystoupení, zdolávaly čarodějný hrad, přelézaly pavoučí sítě, hledaly správné dvojice pohádkových postav. Samostatně si vyráběly kočku a jako odměnu si odnesly drobnosti a postavičku čarodějnice.

 

     Od dubna nastala také změna v plavání a návštěvě solné jeskyně. Druhý a třetí pavilon se vyměnily, tudíž děti ze 3. pavilonu chodí plavat a děti ze 2. pavilonu navštěvují solnou jeskyni.

 

     Čas strašně rychle ubíhá a před námi jsou poslední dva měsíce školního roku!

 

     5.5.2008

 

 

 

 

Dětské perličky:

 

P. učitelka:    „Matýsku, půjdeme na procházku, běž se vyčůrat“.

Matýsek:       „Ale já nepotřebuju“.

P. učitelka:    Ale jen raději běž.“

Matýsek:       „Nepotřebuju, já už jsem se počůral!“

 

 

 

Při vycházce si prohlížíme památník obětem 2. světové války, na kterém je, kromě jiného, vyobrazený český lev.

Tomáš se ptá p. učitelky:  „Paní učitelko, ten lev tady umřel?“