87.mateřská škola Plzeň

Komenského 46

 

 

 

 

školní časopis

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN A ČERVEN 2008


A  U Ž  J E  T U  L É T O!

 

 

     Konec školního roku 2007/2008 se kvapem blíží! Dělí nás od něj pouhých pár dní, a tak bychom měli zavzpomínat na prožité poslední dva měsíce – květen a červen 2008.

     Začátek května byl trochu roztříštěný, čekaly nás dva dny státních svátků – 1. a 8.5. Každý si jich užil tak, jak se mu to hodilo. Zatímco 1. květen byl poznamenán nepříjemným počasím, 8. květen byl nádherný slunečný den a ten využilo spoustu lidí k různým výletům na okolní památky. Děti pak měly ve školce svým kamarádům co sdělovat.

 

     Na všech třídách si děti připomněly „Den matek“, vyrobili pro tu svoji maminku drobné dárečky a přáníčka. P. uč. Vrchotková připravila spolu se svojí třídou pro maminky hezké odpoledne s názvem „Mořská příšera Emily“ – na téma, kterým se děti zaobírají celý rok. Krátké vystoupení dětí s hezkými písničkami, říkankami, představení této „příšery“, se rodičům moc líbilo. Poděkování patřilo i naší paní školnici Alence, která tuto příšeru – velrybu ušila. Posezení u kávy pak toto příjemné odpoledne ukončilo.

 

     Krásné počasí pokračovalo i další týden. To už se naši předškoláci připravovali na školu v přírodě. Ta byla letos naplánována v době od 19. do 23. května do penzionu Nová Huť na Šumavě. Dohromady bylo přihlášeno asi 38 dětí, odjelo jich nakonec 34. Spolu s nimi pak p. učitelky Ouhrabková – vedoucí ŠP, Jarošová, Melounová, Vrchotková, p. kuchařka Haišmanová a p. učitelka na angličtinu Gallová. Jako naschvál již od neděle lilo jako z konve a déšť neustal ani v pondělí ráno, v den odjezdu. Co naplat, počasí se naplánovat nedá. Hlavně že s sebou všichni měli dobrou náladu. Odjezd byl naplánován na osmou hodinu a v daný čas se podařilo odjet. Po příjezdu do penzionu byly děti rozmístěny do pokojů tak, aby byly se svými nejbližšími kamarády. Protože stále pršelo, vyšli si všichni na krátkou procházku obhlédnout okolí. V úterý po snídani, která byla formou švédských stolů s mnoha dobrotami, vyrazili na vycházku ke Studenému potoku. Odpoledne pořád pršelo, a tak p. učitelky vymýšlely pro děti program pro pobyt uvnitř. Ivanka – tedy angličtinářka – hrála dětem na kytaru a učila je nové písničky. Ve středu už se počasí trochu umoudřilo, a tak  se vydaly směrem na Churáňov. Večer jsme si vyráběli indiánské čelenky, hráli si na Indiány a zakončili jsme den indiánskou diskotékou s občerstvením. Ve čtvrtek nás čekalo sportovní dopoledne. Abychom si pořádně rozproudili krev, rozcvičili jsme se pod vedením p. učitelky Olinky v tanečním duchu. Odpoledne jsme odjeli autobusem na výlet na Chalupskou slať. Tady jsme pozorovali zajímavé rostliny, nový druh borovic, prošli se po povalových chodnících k největšímu rašelinovému jezeru na Šumavě, kde jsme mohli krmit divoké kachny. Po návratu a po večeři jsme si ještě malovali indiánské medaile. Poslední den – pátek -  už proběhl ve znamení odjezdu – balili jsme kufry a loučili se s okolím, krásnou přírodou i zaměstnanci penzionu. Zvláštní dík patří kuchařům, tak dobře a hodně jsme snad ještě nikde nejedli. Na zpáteční cestu jsme se vydali ve 14 hodin a kolem půl páté odpoledne jsme stanuli před školkou, kde nás netrpělivě očekávali rodiče. Setkání bylo až dojemné. Ale naši budoucí školáci dokázali, že se bez rodičovské péče a ochrany pár dnů klidně obejdou.

     Po příjezdu dětí ze školy v přírodě jsme byli zavaleni množstvím informací o zážitcích z celého týdne. Paní učitelky děti chválily, jak byly statečné a šikovné, jen málokomu se zastesklo po domově.

     Malí kamarádi, kteří s námi do školy v přírodě nejeli, zůstali v MŠ a museli nás zastat tam, kde bylo potřeba. Hned v pondělí 19. května nás tři děvčata reprezentovala na ÚMO 1, kde vystoupila s krátkým programem na akci zvané „Plaketka“, při níž byly dárcům krve předávány plakety. Svého úkolu se holčičky – Verunka Štanglová, Michalka Šotolová ze 3.A a Majda Smutná ze 3.B – zhostily na jedničku!

     Ve čtvrtek 22.5. proběhlo v aule 1. ZŠ slavnostní vyhodnocení XVII. ročníku výtvarné soutěže „Svět pohádek“, které obeslala hezkými dílky třída 2.A. Ve vyhodnocení získala tato třída čestné uznání. Zvláštní uznání pak obdržela dvě děvčata z této třídy – Natálka Kočová a Samantha Moreno. Protože obě dívky byly na škole v přírodě, musela ocenění za ně přebrat p. učitelka Stupková. Odměnou byl hezký diplom a výtvarné potřeby.

     Další výtvarnou soutěž s dopravní tématikou obeslaly svými pracemi děti ze 3.B a 2.B. Anička Kubovcová ze 2.B získala také čestné uznání.

 

     V pátek 23.5. si mohly zase vyzkoušet všechny děti – tedy i ty nejmenší – jak to vypadá na plavání. Klasický výcvik nahradily hry ve vodě, a tak se nikdo nebál a „plavání“ si děti opravdu užily!

     V úterý 27. května odpoledne se konala schůzka p. ředitelky s rodiči nově přijatých dětí, na které byli rodiče seznámeni se zásadami „Zdravé mateřské školy“, s ročním plánem školy a p. ředitelka pak odpovídala na spoustu dotazů týkajících se zejména nově otevíraných tříd. Na závěr se mohli rodiče podívat do všech tříd na školce.

 

     Ve čtvrtek 29.5. odpoledne proběhla zábavná akce na zahradě naší MŠ, kterou uspořádala společnost Wattsenglish. Byla pro děti, které po celý školní rok navštěvovaly kurzy angličtiny s rodilým mluvčím a pro ostatní, kdo měl zájem. Děti si formou jazykových her, aktivit s programem, soutěží a různých legrácek s klaunem Coco zopakovaly vše, co se během roku naučily. Celé odpoledne vedl Stephen Watts, podle kterého je metodika Wattsenglish pojmenována. Asistovali mu dva lektoři Robin a Pavel. Než přišel Stephen do ČR, působil jako učitel předškolních dětí v japonském Tokiu. S současné době působí jako studijní ředitel a trenér lektorů této společnosti. Zábavné odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo, děti byly spokojené a rodiče také. Každý si odnášel zážitky a několik drobných dárků.

 

     V pátek 30. května proběhla na hřišti Bolevecké ZŠ obvodní olympiáda mateřských škol, kterou pořádalo ve spolupráci s ÚMO 1 Středisko volného času v Ledecké ulici. Náš tým vedla p. učitelka Vrchotková. Zastupovaly nás tyto děti: Markéta Pasternaková ze 3.A – jako jediná dívka - , Honza Markytán ze 3.B, Vojta Mitas, David Čechtický, Lukáš Heřman, Adam Koubek a Andrey Iordatiy ze 2.B.  Čekala je překážková dráha, hod na koš, štafeta, kop do branky a trojskok sounož. Všichni bojovali urputně. V jejich snažení je podporovali ostatní kamarádi ze školky, kteří je přišli povzbuzovat. Při vyhlašování výsledků jsme byli napjatí, jak naše družstvo „Kosíků“ v červených tričkách dopadne. Zajásali jsme, když nám bylo oznámeno, že jsme obsadili třetí místo! Našim reprezentantům děkujeme a srdečně jim blahopřejeme. Však to také řádně ve školce oslavili!

      Ale to už se blížil náš nejoblíbenější svátek – Den dětí!

     Letos jsme ho pojali netradičně. Jak už název napovídal – Den dětí s hasiči -  uskutečnil se v hasičském areálu Sboru dobrovolných hasičů z Bolevce, a to u rybníčku poblíž konečné tramvaje č. 4. V 15 hodin jsme vyrazili ze školky – i s mnohými rodiči – do tohoto areálu. Šlo se nám dobře, i když nás sužovalo pořádné vedro. Hned jak jsme dorazili na místo, objevili se hasiči, nejen bolevečtí, ale i pivovarští. Přijeli velkými tatrami a předváděli všem přítomným svoji práci. Děti měly možnost si do aut vylézt, prohlédnout si je. Soutěžily, komu se proudem vody podaří sestřelit obrázky. Největší zážitek však měly, když je hasiči kropili vodou z hadic. V tom horku to bylo mimořádně příjemné! Paní učitelky pak měly připraveno pár soutěží a na závěr si každý mohl na ohýnku opéci párky nebo vuřty. To byla dobrota! Při odchodu z areálu si každé dítě odnášelo sladkou odměnu.

 

     V úterý 3.6. byla pro zájemce z řad rodičů uspořádána schůzka s majitelkami agentury „Mateřídouška“, která by v příštím školním roce mohla ohlídat děti, které rodiče nemohou vyzvednout do uzavírací doby mateřské školy. Samozřejmě za finanční úhradu. Uvidíme, zda se tato forma hlídání dětí  ujme, prozatím mnoho zájemců nebylo.

     Ve stejný den, ale o něco později, proběhla další schůzka týkající se waldorfského školství, které v našem kraji  pomalu získává své příznivce.

 

     Ve středu 4. června odpoledne proběhlo i na třídě 2.A příjemné posezení s rodiči. Paní učitelky Olinka a Naďa předvedli rodičům zlomek toho, co v tomto školním roce děti zvládly – básničky, písničky, pohybovou hru „Motýlkové létají“, taneční improvizaci. Hry s padákem děti milují – procvičovaly si na něm barvy, roztáčely kolotoč, tvořily vlny, houpaly míčky, podbíhaly a nakonec utvořily z padáku „medúzu“ – všechny se schovaly pod padák. Samozřejmě nechybělo ani úspěšně představení „O Palečkovi“, se kterým letos reprezentovaly školku na soutěži „O zlatou korunku“. Odměnou pro děti byly nejen sladkosti, ale hlavně pochvala ze strany rodičů.

 

     Různými událostmi a akcemi nabitý červen pokračoval i příští den, a to stopovačkou za pohádkou,  kterou připravila Záchranná stanice živočichů na Doubravce. Třídy 2.A a 3.B plnily na vytýčené trase úkoly za pomoci pohádkových postav. Přivítal je tradičně kašpárek, první stanoviště pak hlídali pejsek s kočičkou. Děti jim pomáhaly třídit odpad do správných kontejnerů. U slepičky a kohoutka pak třídily zvířátka podle místa výskytu. U broučků odhadovaly, komu patří dané stopy a na závěr u krále a královny poznávaly lesní zvířata. Všechny úkoly splnily na jedničku, což dokazoval hezký diplom.

     V pátek 6.6. využily všechny třídy nabídku Sběrného dvora na Košutce, která pořádala dětský den. Za splněné soutěže byly děti odměněny spoustou drobných dárečků.

 

     Na pondělí 9. června byl naplánován celoškolní výlet na hrad Točník. Počasí nádherné, sluníčko pálilo jak o závod. V tento den byl hrad doslova obležen pohádkovými postavami a mnohými zajímavostmi. U vchodu do hradu se nás ujaly dvě princezny, které nás celým objektem pak provázely. Všichni jsme si vyzkoušeli střelbu z kuše, sledovali jsme šermířský souboj, zaujala nás ukázka sokolnictví, odvážní mohli jet na ponících, obdivovali jsme i středověký jarmark. Bylo toho hodně, kolem poledne už jsme byli unaveni, a tak jsme se vydali na zpáteční cestu. Rodiče byli překvapeni, kolik zážitků z výletu děti měly.

 

 

 

      Ve čtvrtek 12. června nás čekalo slavnostní rozloučení s předškoláky v aule Gymnázia F. Křižíka od 15,30 hodin. Aulu p. učitelky opatřily hezkou výzdobou. V 15,30 přivítala paní ředitelka všechny přítomné. Po úvodním slovu se předvedly přítomným mladší děti při cvičení s velkými míči  pod vedením p. Volfové. Vystřídal je taneční kroužek agentury Rytmik se svojí vedoucí p. Janou Hrubou. Pohádka „O Palečkovi“ v podání třídy 2.A byla odměněna velkým potleskem. A pak už se předvedli samotní předškoláci. Krátká taneční show za doprovodu příjemné hudby uvedla budoucí školáky do začátku slavnostního aktu stužkování. Každý předškolák, který prošel bránou s označením „ŠKOLKA“, byl dekorován krásnou šerpou. Od p. učitelek pak všichni dostali drobné dárky a přání úspěchů ve škole. Další bránou označenou „ŠKOLA“ pak symbolicky opustili naši mateřskou školu. Chvíle to byly opravdu dojemné. Poté rozdala všem p. ředitelka ještě pamětní listy. Rodičům pak děti zazpívaly dvě písničky a rozloučily se říkankou „Každá škola má svůj konec“. Na závěr se představil ještě se svými triky kouzelník. Ale to ještě nebyl konec! Po skončení programu se všichni přesunuli zpět do školky, kde byl pro děti připraven závěrečný raut. Nádherně ozdobené stoly s ovocem, sladkou buchtou, jednohubkami a dalšími dobrotami přímo zvaly k posezení. Zatímco si děti plnily bříška všemi nachystanými pamlsky, rodiče odpočívali u kávy. Končili jsme až pozdě večer.

 

     V pátek 13.6. jsme byli pozváni na akci občanského sdružení „Motýl“ s názvem  „Indiánské léto“. Pozvání využili třída 2.A a část třídy 3.A. Děti si na Indiány opravdu zahrály – strefovaly se běžícího bizona, házely šípem, prolézaly „hořícím“ tunelem, běžely koňský slalom, sestavovaly indiánské puzzle a vyráběly indiánskou masku, kterou si pak odnesly domů.

 
     A to už před námi bylo posledních čtrnáct dnů. V pondělí 16.6. jsme byli pozvání Střediskem volného času na pohádku „Ferda mravenec“, kterou pro nás nastudovaly děti z dramatického kroužku. A o den později nás navštívilo divadlo Úsměv paní Kašparové s pohádkou „Koblížek na cestách“. Jako vždy představení plné humoru a zároveň i morálního ponaučení. Tito herci nás svoji kvalitou nikdy nezklamou.

 

     Pro rodiče dětí, které navštěvují kroužek angličtiny agentury Rytmik, i pro další zájemce byla přichystána ve středu 18. 6. od 15,30 hod. ukázka práce s dětmi. Učební hodina proběhla zábavnou formou. Zájemců o angličtinu na příští rok bude jistě dosti.

 

     Poslední akcí letošního školního roku pak byla ukázka výcviku policejního psa pod vedením svého psovoda. V úterý 24. června dopoledne přijeli s psovodem hned dva psi – Uran a Xara. Předvedli se v té nejlepší formě, viděli jsme, jak  reagují na povely, jak si  fixují příkazy, co všechno dokážou. Psovod dovedl poutavě vyprávět o své práci. Na závěr jsme se se psy vyfotili, několik dětí si mladšího psa i pohladilo.

 

     Závěr roku je trochu hektický, na pavilony nastoupili malíři, aby provedli nové nátěry. Snad se všechno zvládne!  

 

     Nový školní rok nám přinese spoustu nových změn – otevřeme další dvě třídy, přijdou k nám 4 nové učitelky, nová uklízečka i kuchařka.     Teď nás ale čekají prázdniny, a tak všem dětem, rodičům a zaměstnancům mateřské školy přejeme hodně sluníčka, spoustu příjemných zážitků a hodně dobré nálady. V září 2008 se těšíme na shledanou!