87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

 

školní časopis

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

 

Z Á Ř Í  -  L I S T O P A D  2 0 0 7

 


K O U Z L A   P O D Z I M U     Školní rok 2007/2008 začal v pondělí 3.září. I letos jsme otevřeli 4 třídy, všechny heterogenní – tedy smíšené. Obsazení jednotlivých tříd zůstalo také neměnné – 2.A: p. učitelky Melounová, Stupková, 2.B: Buršíková, Vrchotková, 3.A: Jarošová, Valentová, 3.B: Ouhrabková a p. ředitelka Vojtová.

     Nejvíce nových dětí nastupovalo na třídy 2.B a 3.A, odkud se první dny ozýval pláč těch, kteří hůře nesli odloučení od rodiny. Ale během čtrnácti dnů se vše srovnalo, děti si zvykly na nové prostředí i nové tváře a školní rok se mohl rozjet podle plánů.

     Počasí si s námi v září hrálo na schovávanou. Jeden den krásné teplíčko, druhý den chladno, větrno, akorát tak navléknout teplou bundu. No prostě pravý podzim, kterým se ostatně na všech třídách začali zabývat.

 

     Už ve čtvrtek 20. září jsme byli pozváni na dopravní hřiště v Západní ulici, kde pořádalo Středisko volného času společně s ÚMO 1 dopravně bezpečnostní akci pro děti z mateřských škol. Společně s příslušnicemi Městské policie si děti vyzkoušely správné přecházení na světelné křižovatce i na přechodu pro chodce, s Popelkou třídily figurky podle barev, se Sněhurkou určovaly druhy ovoce a s princeznou Koloběžkou objely celou určenou trasu na různě velikých koloběžkách. Odměnou za splněné úkoly pak byly drobné sladkosti.

     V pátek 21.9. se vydala třída 2.A do Žlutické ulice, kde sídlí občanské sdružení Motýl, které také pro děti z mateřských škol připravilo zábavné dopoledne s názvem „Pohádková zahrada“. Děti v ní plnily různé úkoly  -  s vodníkem třídily odpad do správných kontejnerů, poznávaly houby, rostliny a plody u babičky bylinkářky, chytaly rybky v rybníku a skládaly jejich obrázky. Společně s učitelkami  vyráběly krmítko pro ptáčky.

     Stejná třída pak navštívila výstavu plakátů filmových pohádek a večerníčků v Besedě.

 

     Aby se lépe poznali kamarádi z jednotlivých tříd, vymyslely paní učitelky jako vhodný prostředek pro seznámení společný výlet celé školky na hrad Radyni. Připadl na středu 26. září. Do poslední chvíle jsme ale nevěděli, zdali se na výlet opravdu pojede, protože od úterý se na obloze honily tmavé mraky. Ale pršet nezačalo a to bylo hlavní. V půl deváté ráno jsme tedy dvěma autobusy odjeli ke zmíněnému hradu. Vystoupili jsme až k nádvoří, obešli hrad ze všech stran, paní učitelky seznamovaly děti se zajímavostmi z oblasti historie. Paní školnice a další paní učitelky mezitím připravily pěkný táboráček, na kterém pak dětem postupně opékaly malé chutné párečky. Všem moc chutnaly, jen se po nich zaprášilo. Jako dezert pak děti sluply přichystané dobroty od rodičů. Zpátky na nás čekaly autobusy pod kopcem a my jsme se prošli lesem, v němž jsme našli spoustu hub. A hned jsme měli dekoraci pro své třídy, Svoje zážitky z výletu pak odpoledne sdělovaly děti rodičům. Měli jsme opravdu štěstí na počasí, hned druhý den začalo silně pršet.

 

 


    

     V pátek 28. září byl státní svátek, a tak jsme si doma odpočinuli 3 dny.

     Aby byl pro nás návrat do MŠ příjemnější, hned v pondělí 1. října jsme se vypravili na hudebně zábavný pořad agentury Reny s názvem „Večerníček a jeho kamarádi“. Přichystaný byl pro nás v bolevecké Sokolovně. Tady se projevila znalost postaviček z večerníčků. Hádali jsme podle zmíněných znaků, kdo se asi skrývá pod rouškami. A byli to např. Rumcajs se svojí rodinou, Křemílek s Vochomůrkou, víla Amálka, maková panenka s motýlem Emanuelem, Bob a Bobek a další. Všechny dětské hrdiny totiž zaklela malá čarodějnice a děti jejich poznáním je ze zakletí osvobodily. Přitom plnily různé drobné úkoly a při hezkých melodiích si skvěle zatancovaly. Po skončení představení jsme se na chvíli vrátili do školky, abychom se osvěžili, a protože bylo krásně slunečno, rozhodli jsme se absolvovat ještě jednu akci – a tou byla přírodovědná stezka Střediska volného času s názvem „Ztratil se Nemo“. Na zahradě SVČ plnily děti připravené disciplíny, např. sestavovaly rozstříhaný obrázek, se zavázanýma očima hmatem poznávaly v krabici oříšky, lovily na háček ryby, přenášely „perly“, rozlišovaly živočichy, kteří žijí ve slané a sladké vodě apod. Do papírového akvária, které od pořadatelů na začátku obdržely, si po každé splněné disciplíně nalepovaly obrázky různých ryb. Na konci byl každé třídě předán hezký diplom a dětem drobné dárečky a bonbóny.

 

     Od prvního říjnového týdne se rozjížděly všechny školní ozdravné aktivity i zájmové kroužky. Ve středu 3.10. se II. pavilon poprvé saunoval v infra-sauně. Následovalo pak cvičení „Želva“ pod vedením zkušené cvičitelky Hanky Volfové. III. pavilon zahájil o týden později. Moc jsme se těšili na vířivý bazén, protože pobyt v něm je skutečně parádní. Po perličkové koupeli jsme si protáhli tělo pod vedením studentek Zdravotní školy dr. Mauritzové. I letos jsme začali navštěvovat solnou jeskyni na Karlovarské třídě. Pobyt v ní opravdu přispívá k posílení obranyschopnosti dětského organismu.

     Naplno se rozjely i školní zájmové kroužky – jednak ty, které vedou naše paní učitelky – a to je: florball, flétničky, aerobik a výtvarný kroužek, a jednak ty, které probíhají pod vedením agentury Rytmik – a to: taneční kroužek a výuka angličtiny. Zájemci byli i o angličtinu s rodilým mluvčím, kterému při výuce vydatně pomáhá p. učitelka Melounová. Chybět samozřejmě nemohl ani tenisový kroužek pod vedením pana Hrdiny.

     Život jednotlivých tříd běžel již na plné obrátky. Každá třída má vypracován svůj třídní projekt, podle kterého celoročně pracuje. Tak např. 2.A zahájila projekt „Strom a jeho proměny“ – děti budou pozorovat proměny stromu během roku, porovnávat stromy na zahradách i v parcích, pojmenovávat plody – to vše pak využijí při tvořivé práci. Projet třídy 2.B má název „Putování se skřítky“. Třída 3.B zahájila projekt „O vodě“ s vílou Voděnkou a projekt o zdravé výživě a zdravém životním stylu s názvem „Pyramidáček“. Třída 3.A se letos zaměřila na rozvíjení spolupráce s rodinou. A tak p. učitelky připravily na 16. října akci s názvem „Pozvi svého kamaráda“. V tento den odpoledne si děti mohly přivést do školky např. sourozence, kamaráda i rodiče. Mohli si zde všichni společně hrát, vyrábět podzimního draka i se proběhnout při pohybových hrách. Ohlas mezi rodiči byl velmi kladný, sami si vyžádali pokračování. O měsíc později, v čase, kdy probíhal na třídě projekt „Pyramidáčkova kouzelná pyramida“ věnovaný zdravé výživě, připravily paní učitelky další společnou akci s názvem „Zdravé vaření s mamkou a taťkou aneb „Posezení u šípkového čaje“. Besedovali jsme na téma problémy se stravováním dětí, děti si vyráběly společně s rodiči ovocné a zeleninové špízy, z papíru si zhotovily pěkný hrneček. Při tom všem probíhala ochutnávka různých druhů čajů. A pak opět různé pohybové aktivity, do kterých jsme zatáhli tentokrát i babičky. Všude bylo plno smíchu, všichni se ohromně bavili. A to nás moc potěšilo!

 

      V polovině října jsme dostali nabídku na divadelní představení „Hurvínek už zase zlobí“, které probíhalo v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. Zájemci ze všech tříd obsadili autobus a 19. října jsme vyrazili do Prahy. Představení bylo humorné, s chutí jsme se Hurvínkovým kouskům zasmáli.

     Pěkné zážitky si odnášely děti z divadelního představení s názvem „Princezna Rozmařilka“, které pro nás sehrál divadelní soubor až z Opavy.

 

     Koncem října se paní učitelky vydaly podívat do základních škol, kam nastoupili v září jejich žáčci. Chtěly vidět, jak si v prvních třídách vedou a prodiskutovat s učitelkami ZŠ možné problémy. Navštívily 31. ZŠ a Boleveckou ZŠ.

 

     Samozřejmostí – jako ostatně už několik let – je pro naši školku přítomnost na ÚMO l při vítáních občánků, kde zajišťujeme jakousi kulturní vložku.

 

     Na počátku listopadu proběhlo fotografování dětí na vánoční téma. Agentura „Dráček“ se svého úkolu zhostila velmi dobře, rodiče byli s fotografiemi spokojeni.

 

     13. listopadu se předškoláci ze 2.B a 3.B byli podívat v Hydrometeorologickém ústavu v Plzni na Mikulce. Pan ředitel se jim opravdu věnoval, ukázal dětem různé přístroje. Seznámil je s mnohými zajímavostmi z oblasti předpovědi počasí.

     Na 16. listopad bylo pro naše předškoláky sjednáno setkání s opravdovým myslivcem. Povídal si s dětmi o lese, o jeho ochraně, o zvířátkách, která zde žijí. Přinesl dětem ukázat srnčí parůžky, kopýtko od divokého prasete, ale také dalekohled, pušku a hlavně s sebou přivedl své tři lovecké psy, které si mohly na závěr i pohladit.

 

     Další týden – 21.11. – připravila školka pro maminky tvořivé odpoledne. Vedoucí prodejny „U Vlasty“ p. Roubalová ukázala všem přítomným, jak si zhotovit a vyzdobit vánoční svícen tzv. ubrouskovou metodou. Každá maminka se snažila vyrobit pro svoji rodinu ten nejhezčí. Při práci vládla pohodová atmosféra a hned se domlouvala podobná jarní akce.

 

     O dva dny později přijel k nám na besedu pan Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. Zkoušel děti, zda poznají volně žijící zvířata, jejichž obrázky měl s sebou. O každém zvířeti si s nimi popovídal. Společně s dětmi si pak zazpíval písničky pánů Uhlíře a Svěráka – „Datel“ a „Pejsek“, které ještě doplnil improvizovaným pohybem. Zapojit se musely i paní učitelky. Perfektně jsme se pobavili! A to jsme ještě netušili, co na nás pan Makoň chystá! V pondělí 26. listopadu k nám přijel televizní štáb z Prahy s pořadem „Chcete mě?“ a natáčel zde krátký šot o tom, jak se děti v mateřské škole seznamují s poznatky ze života zvířat a co všechno už o nich znají. Předškoláci ze všech tříd byli za svoje znalosti celým filmových štábem pochváleni. I paní Kubišovou, která pořad moderovala. V televizi bychom se měli objevit 22.12. v 9,45 hod.

 

     Ve středu 28.11. přichystala třída 2.B pro zájemce z řad rodičů a dětí odpolední „Cestu za pramínkovou vílou“, kterou doplňovala svůj třídní plán. Putování pak zakončili v čajovně na bolevecké návsi. Horký čaj přišel všem vhod.

 

     Konec listopadu byl věnován blížícímu se adventu a přípravě na mikulášskou nadílku. Na všech třídách se vyráběli čerti, Mikulášci, pořizovala se vhodná výzdoba. V pátek 30.11. se třídy 2.A a 3.A vypravily do občanského sdružení Motýl, kde pro ně byla připravena mikulášská nadílka s opravdovým Mikulášem, čertem a andělem. Děti si s nimi zaskotačily, zazpívaly, ozdobily si jablíčko a na závěr dostaly velkého čokoládového Mikuláše a ještě různé papírové ozdoby. Pořádná mikulášská nadílka se vším všudy nás ale čeká až ve čtvrtek 6. prosince na naší školce.

 

 

Na ni a hlavně na vánoční svátky už se moc těšíme!

Na závěr několik „perliček“ z úst našich dětí:


Vikulka se obouvá, snaží se zavázat tkaničky a říká:  „Potvory klouzavý!“      (2.A)

 

Malý Ondra hlásí počasí v „televizi“ a říká: „Ráno a večer bude nataženo.“       (2.B)


V meteorologické stanici se ptá Lukáš:  „A pane, dá se změřit tma?“


Téma „O lese“:  „A Davídku, jak se ty bonbóny asi dostaly do lesa?“  -  „No, to bych taky rád věděl!“

 

Malý Daneček:  „Paní učitelko, kde je paní učitelka Jaruška?“  -  „Šla k panu doktorovi“.  -  „A kdy půjdeš ty?“    (3.A)