87.mateřská škola Plzeň               

Komenského 46

 

 

školní časopis

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

PROSINEC 2007 - ÚNOR 2008


 

 

CO NÁM PŘICHYSTALA ZIMA

 

 

 

 

      Prosinec byl pro nás – tedy děti i všechny zaměstnance mateřské školy – dobou adventní, dobou očekávání nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Na všech třídách se zhotovovala výzdoba, vyráběla se přáníčka a různé dekorativní předměty.

 

     Vánočním svátkům však předcházela mikulášská nadílka, která byla letos stanovena na čtvrtek 6.prosince. V dopoledních hodinách jsme zhlédli představení divadélka Dobrý den s názvem „Návštěva v pekle“ a sotva jsme si stačili sdělit svoje zážitky, už nás poctil svou návštěvou Mikuláš s celým svým nezbedným čertovským doprovodem. Zajímavé bylo, že věděl všechno o různých lumpačinách a nezbednostech dětí na každé třídě. Všude mu děti zazpívaly nebo se blýskly čertovskou říkankou a za odměnu pak dostal každý balíček plný dobrot.

 

     Ale to už jsme se připravovali na vánoční posezení s rodiči, které bylo stanovené na úterý 18. prosince od 15,30 hodin. Bylo dohodnuto, že se všude budou s rodiči zdobit perníčky, a tak jich bylo třeba napéct pořádné množství. Jako každoročně se tohoto úkolu zhostila na jedničku paní učitelka Stupková, které pomáhal, kdo mohl. Na každé třídě se pilně nacvičoval krátký program, se kterým se děti chtěly blýsknout před rodiči. A všem to vyšlo perfektně! Rodičů se na vánočním posezení sešlo opravdu hodně, všichni si v tom předvánočním shonu našli volný čas a potěšili se výkony svých dětí. Děti jim zazpívaly koledy, zatancovaly, zahrály divadlo, no prostě zvládly toho moc. Pak si společně zdobili perníčky, ochutnávali nachystané dobroty, dospělí popíjeli kávu nebočaj – zkrátka jsme si všichni užili pohodové odpoledne. Kdo měl zájem, mohl se podívat na školní vánoční stromek na IV. pavilonu, pod kterým děti objevily obrovské množství dárků pro celou mateřskou školu. Každé dítě si ještě odneslo domů vánoční balíček.

 

     A to už do Vánoc zbývalo opravdu jen pár dní. Třídy 3.A a 3.B navštívily výstavu vánočních stromků v mázhauzu plzeňské radnice. Bylo zajímavé se podívat na způsoby zdobení stromků zejména v dobách, kdy žádné ozdoby neexistovaly. Prohlédli jsme si i betlém nainstalovaný v chrámu sv. Bartoloměje, prošli jsme i vánoční trhy.


     Na třídě 3.A si pro sebe připravili „Den vánočního nadělování“. Kdo chtěl, mohl pro svéhokamaráda či kamarády vyrobit, nebo připravit hezký dárek a ten pak rozdat při společné nadílce. Děti byly z drobných dárečků úplně nadšené!

 

     Ale to už tu byl pátek 21.prosince a s ním poslední den před vánočními prázdninami. Školka byla uzavřena až do 1. ledna 2008. Plných 11 dní měly děti, ale i zaměstnanci mateřské školy na zotavení. A taky si je jistě správně užili!

 

     Hned v úvodu nového roku si děti připomněly tříkrálovou tradici. Vyráběly si z papíru čepice s označením K + M+ B, třída 3.A pak vyrazila na tříkrálovou pouť po jednotlivých třídách. Všude děti zazpívaly koledu „My tři králové“ a vykoledovaly si sladké bonbóny.

     To už ale naši předškoláci začali trochu propadat panice, protože se blížily termíny zápisů do prvních tříd základních škol. Aby si mohli rodiče v klidu rozmyslet, na jakou školu dítě zapíší, konala se 8. ledna v odpoledních hodinách na naší MŠ schůzka se zástupci okolních základních škol. Na ní byli rodiče seznámeni se zaměřením a hlavním programem každé školy.

     V polovině ledna pak proběhly zápisy, kterých se děti zhostily velmi dobře. Svým kamarádům na třídách pak vyprávěly, co všechno musely p. učitelkám z prvních tříd předvést.


     Ale nezabývali jsme se samozřejmě jen zápisy. Na třídě 3.B pokračovali v programu „Pyramidáčkova kouzelná pyramida“ a v jejím rámci se děti i s p. ředitelkou pustily do výroby „kašičky Pepičky“  -  kaše z ovesných vloček a spousty ovoce. Ze zbylého ovoce, které děti nanosily, a piškotů vyrobila p. učitelka Mirka ovocného ježka. To byla dobrota!

     Zdravou výživou se zabývala i třída 2.A.

 

     17. ledna si připravila p. Kuncová – maminka ze třídy 3.B – pro všechny zájemce ukázku z oboru aromaterapie. Přítomné maminky se seznámily s různými výrobky, dozvěděly se mnoho zajímavostí o léčebných účincích některých produktů.

 

     Ve čtvrtek 24. ledna mezi nás přijel divadelní soubor z Ostravy s představením „Když se čerti rojili“. Legrační, poučné představení všechny zaujalo.

     Hned druhý den – v pátek 25. ledna byly třídy 3.A a 3.B pozvány do Žlutické ulice na akci občanského sdružení Motýl s názvem „Pojďte s námi na karneval“. Děti se parádně „odvázaly“  -  vysvobozovaly totiž princeznu ze spárů obra! Na závěr si vyrobily pěknou trumpetku a odnesly si domů malou pozornost.

 

     Jen ta pravá zima byla stále v nedohlednu. Pouze několik dní bylo trochu sněhu, takže jsme mohli bobovat v okolí MŠ. Ale zanedlouho sníh roztál, ani postavit sněhuláky jsme nestačili! A tak jsme se rozhodli je vyrobit jinak. Na třídě 3.A přichystali 29. ledna odpoledne akci s rodiči s názvem „Jak se staví sněhulák“. Děti si společně s rodiči vystřihli a slepili sněhuláka z papíru, takže jich byla najednou plná třída. Pak si všichni zúčastnění zahráli různé pohybové hry se zimní tématikou, zazpívali písničky a ocitli se na horách, aby si vyzkoušeli, jak se lyžuje, bobuje nebo jezdí na vleku. Rodiče, děti i paní učitelky se výborně bavili!

 

     V pondělí 4. února a v úterý 5. února , tak jako na ostatních školkách, vydávala paní ředitelka tiskopisy pro přijetí do naší mateřské školy na příští školní rok. V tyto dny v odpoledních hodinách se mohli zájemci podívat do tříd nebo si zde mohly nové děti pohrát. Zájemců o naši MŠ bylo tolik, že celé odpoledne se tu tvořila dlouhá fronta. Takový nápor jsme ještě nezažili!

 

     Všichni, kteří přišli nahlédnout do naší školky, mohli spatřit na třídách výzdobu vážící se k Masopustu nebo připravovanému školnímu karnevalu. Masopustním zvykům a tradicím se hojně věnovali na třídách 2.B a 3.A. Děti byly nejprve seznámeny se všemi zvyky, dozvěděly se, jaké masky chodily v masopustním průvodu, postavily si jarmark, kde prodávaly jitrnice a salámy, na pultíky vyložily koláčky, rohlíčky, preclíky apod. Jen škoda, že nebyly opravdové. Na třídě 2.B si vyrobili vysoké papírové klobouky, na které děti lepily papírové kytičky. Klobouk pro slaměného panáka ozdobily třásněmi. Pak se společněs učitelkami vydaly s masopustními písničkami a říkadly do dalších tříd. V čele průvodu šli ženich s nevěstou, muzikanti s basou a vozembouchem, bába s dědkem a ostatní masky. Legraci nekazily ani paní učitelky oblečené také do různých převleků a masek. Cestou děti rozdávaly kamarádům preclíky a bonbóny, dospělí dostali jitrničku.

 

     Z druhé strany školky vyrazil druhý masopustní průvod třídy 3.A. Smíchu bylo všude plno. A což teprve, když paní učitelka Vlasta, která se vydávala za holiče, začala všechny „holit“ šlehačkou ve spreji! To byl rachot! Vydováděli jsme se dokonale.


     O pár dnů později, v úterý 12. února, jsme uspořádali školní maškarní rej. Všechny třídy byly vyzdobeny, děti si od rána nosily masky a převleky, do kterých sezáhy oblékly, aby si jich opravdu užily. Všude to halasilo, zněla diskotéková hudba, tančilo se, zpívalo, soutěžilo, dělaly se přehlídky masek. Třída 3.A pozvala i rodiče, kteří měli čas strávit ve školce dopoledne. K našemu velkému překvapení i maminky se objevily v maskách a dokázaly s dětmi řádit. Ale o největší překvapení se postarala paní ředitelka se správními zaměstnanci. Objevily se na každé třídě v perfektních převlecích – Pat aMat – s dokonalým nalíčením a doplňky a také jako nádherné muchomůrky. Moc jim to slušelo! Však to dokazují pořízené fotografie. Děti od nich dostaly bublifuky a sladké bonbóny. Byl to skvělý den, který jsme si opravdu prožili!

 

 

 

 

 

    Během února byly také pro rodiče dětí navštěvujících taneční školu Rytmik a angličtinu od téže agentury připraveny ukázky práce s dětmi. Zájem rodičů byl velký, na tanečním kroužku nebylo k hnutí. Lektorka Jana Hrubá, která vede tanečky, i lektorka angličtina Ivana Gálová sklidily od rodičů za svoji práci jen pochvalu.


     Rodičům se předvedly i děti, které se seznamují s anglickým jazykem pod vedením rodilého mluvčího. Při ukázce ho doprovázel klaun Coco. Pozorovatelem se stal i Český rozhlas Plzeň, který se následně vyptával p. ředitelky Vojtové i paní učitelky Melounové, jaký je jejich názor k této formě seznamování s cizím jazykem. Ze všech stran byla slyšet jen samá chvála. Spokojeni byli i rodiče.


 

 


    V projektu o zdravé výživě  pokračovaly některé třídy i v druhé půli února. Děti ze třídy 3.B navštívily největší prodejnu sýrů v Plzni. Tolik druhů sýrů a taková obrovská kola ještě neviděly! Mohly i ochutnat.


 

 


     Na třídě 3.A se zase děti seznamovaly se vším, co souvisí s výrobky z mouky, hrály si prostě na pekaře. Zhotovovaly si vlastnoruční výrobky do prodejny pekařství, měly možnost vidět a osahat si různé druhy mouky, poznat obilí a na starém mlýnku si zkusit,jak se takové obilí mele. Strouháním tvrdého pečiva si zkusily udělat strouhanku. Moc je to bavilo! A vyvrcholením pak bylo pečení opravdových koláčků, plněných tvarohem, jablkovými a švestkovými povidly. Při přípravě těsta poznaly děti všechny potřebné suroviny, viděly, jak těsto kyne a jaký je postup práce. Každý si svůj koláček pak nazdobil a přidal ještě rozinky. Paní kuchařky nám koláčky upekly, moc se povedly. A jak chutnaly! V praxi jsme si ověřili rčení „Bez práce nejsou koláče“.


     Třída 2.A se letos přihlásila do soutěže „O zlatou korunku“ vyhlášenou opět Střediskem volného času. Ke zpracování a nastudování jim byla předložena pohádka „O Palečkovi“. Paní učitelky Melounová a Stupková promýšlely obsazení jednotlivých rolí a dohadovaly se, čím by dramatizaci zpestřily. Výsledek umocněný ještě hezkými a vtipnými kostýmy, které pro děti ušila paní školnice Jůdlová, stál za to. Pohádku pak děti předvedly zástupci SVČ a byly pozvány do semifinále, které se bude konat 27. března ve Středisku volného času v Pallově ulici.

 

     Konec února připomínal svým charakterem počasí spíše pokročilé jaro. Vhod přišly všem jarní prázdniny.Školka byla sice otevřená, ale dětí bylo poskrovnu, a tak je využili ponejvíce řemeslníci, kteří lakovali vstupní dveře do tříd a dětských šaten. Aby nám bylo mezi pestrými barvami veseleji!

 

     Březen znamená nejen opravdový nástup jara, ale letos i brzké Velikonoce. Už se na ně těšíme!