87.mateřská škola Plzeň

Komenského 46

 

 

 

školní časopis

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

LEDEN - BŘEZEN 2007

 

 
J A R N Í   P O V Í D Á N Í
     Návrat do MŠ po vánočních prázdninách byl pro děti spojený s možností sdělit svým paním učitelkám, jaké byly Vánoce u nich doma, co vše nalezly pod stromečkem. Všichni už se těšili na  kamarády a na nové hračky, kterých bylo na každé třídě hodně.

     Třída 3.B stačila ještě 5. ledna navštívit výstavu s názvem „Strašidla ze Šumavy“ v mázhausu plzeňské radnice. Výstava je doslova nadchla.

 

     Čas ale strašně rychle ubíhá a předškolákům se kvapem blížilo období zápisů do základních škol. Letos odchází skoro 30 dětí do prvních tříd. Abychom usnadnili rodičům výběr školy, uskutečnila se na naší školce  9. ledna odpoledne schůzka se zástupci několika základních škol. Škoda jen, že účast ze strany rodičů nebyla nijak vysoká. Ti, kteří se schůzky zúčastnili, si pochvalovali její úroveň.

     15. a 16. ledna pak proběhly zápisy téměř na všech základních školách a všichni naši budoucí školáčci byli zapsáni.

     Začal také druhý kurz plavání, tentokrát pro třídu 2.B. Pokračujeme i v návštěvách solné jeskyně na Karlovarské třídě.

     Jen ta opravdová, ladovská zima ne a ne přijít!

 

     Paní učitelky proto vymýšlejí svým dětem takové hry a činnosti, které by děti zcela zaujaly. Třída 3.B se zabývá zdravou výživou a zdravým životním stylem, jako první se zapojila do programu s názvem „Pyramidáček“. Děti si sdělovaly, co ráno snídají, co zdravého se u nich v rodině jí, co vše dělají členové rodiny pro své zdraví.

     „Pohádky bydlí v knížkách“  -  to je název projektu třídy 3.A. Děti se seznamují se vznikem knihy, vědí, kdo je spisovatel, ilustrátor. Samy si svoji „knihu“ vyrábí, kreslí a lepí si do ní obrázky, vymýšlejí název pro svou knihu. Poznaly i psací stroj, mohly si na něm ťukat písmenka  -  to je velmi bavilo. Větší písmena si pak stříhaly, vybarvovaly, sestavovaly svá jména i názvy knih. Dokonce si postavily i třídní knihovnu, kam si naskládaly knihy, které si přinesly z domova. Na závěr celá třída navštívila obvodní knihovnu, kde si všichni povídali s paní knihovnicí, dozvěděli se, jak to v knihovně chodí, jak s knihami správně zacházet.

     Další týden se stejná třída vypravila do Střediska volného času v Ledecké ulici, aby se podívala na zvířátka, která se tu chovají. Paní Mgr. Radová nám o každém tvorečkovi řekla nějaké zajímavosti, mohli jsme si pohladit např. chameleona, různé ještěrky, dokonce i krajtu. Protože jsme přinesli zvířátkům i nějaké dobroty, mohli jsme je také nakrmit.

 

     Občanské sdružení „Motýl“ ve Žlutické ulici pozvalo naší MŠ na pořad s názvem „Punťův maškarní bál“. Provázeli nás včelka Týnka a štěňátko Punťa. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze života těchto dvou kamarádů, zasoutěžili jsme si s nimi, zacvičili, zatančili a na závěr si každé dítě vyrobilo karnevalovou čepici a odnášelo si ještě malou sladkost a pěknou tužku.

 

     Bohužel, ve druhé polovině ledna, zrovna, když začal konečně padat sníh, postihla třetí pavilon epidemie planých neštovic, takže dětí zůstalo na třídách poskrovnu.

 

     Poslední lednový den zavítal do naší školky opět divadelní soubor Úsměv s pohádkou „Máša a medvěd“. Netradiční pojetí pohádky bylo často doprovázeno smíchem malých i velkých diváků.

     Začátek února byl ve znamení příprav na Dny otevřených dveří a zápisy do MŠ pro příští školní rok. Protože systém zápisů byl letos trochu jiný, přizpůsobili jsme tomu i Dny otevřených dveří – stanovili jsme je na pondělí 5. února a úterý 6. února. Rodiče, kteří si přicházeli vyzvednout přihlášky do MŠ se mohli i s dětmi projít po celé školce, podívat se do jednotlivých tříd, zeptat se učitelek na cokoli. Všichni ocenili zaměření MŠ  -  t.j. „Zdravá mateřská škola“, její aktivity a vybavení celé školky. Největší odezvu měl ale právě dokončený vířivý bazén pro děti.

     Dny otevřených dveří doprovázela výstava dětských prací a fotografií ze života mateřské školy.

 

     Jak už bylo řečeno, velké uznání sklidil nový vířivý bazén. Na jeho instalaci má největší zásluhu paní ředitelka, která sháněla finance na jeho pořízení. Ne vždy se setkala s pochopením! Ale stálo to za tu námahu! Poprvé ve vířivce – děti se už nemohly dočkat. Příjemně teplá voda, bublinky s větší či menší intenzitou, to byla paráda! Později se k tomu přidalo ještě rehabilitační cvičení, které po koupeli provádí vždy jedna studentka Zdravotní školy dr. Mauritzové.

 

     Únor  -  to je také období masopustu a  karnevalového veselí. Na všech třídách to vřelo přípravami na maškarní rej. Vyráběly se škrabošky, masky, zdobily se třídy. Děti se seznamovaly s významem pojmu „masopust“, poznávaly lidové zvyky a tradice vážící se k tomuto období. Co to byla zabijačka a vepřové hody, jak se v domácnostech pekly koblihy, jak vypadal masopustní průvod a další zajímavosti byly na programu těchto dnů. Vše pak vyvrcholilo v pátek 16.února, den na který byl stanoven školní karneval.

     Už od rána si děti z domova nosily masky a celé převleky, do kterých se také hned oblékaly za pomoci p. učitelek. A tak hned po ránu se pohybovaly po školce princezny, víly, berušky, čarodějnice, ale také piráti, rytíři, spidermani  a další a další postavičky. Na každé třídě proběhlo defilé masek, drobné soutěže a pak se všechny třídy sešly v tělocvičně, aby zahájily celoškolní maškarní rej. Každá třída si pro ostatní připravila jednu soutěž. Tu pak vždy střídal tanec v diskotékovém rytmu. Mezi všemi pobíhal skřítek, který každému načernil tváře. Legrace a tance bylo hodně. Do tříd jsme se vrátili zpocení, ale spokojení. Odpoledne měly děti rodičům co vyprávět.

 

     O týden později, v pátek 23.2. hrály děti ze 3.A pohádku „O řepě“ pro zástupce Střediska volného času v Ledecké ulici. Přihlásily se totiž do soutěže „O zlatou korunku“, kterou právě toto středisko pro mateřské školy vyhlásilo. Veršovaný text pohádky, který jsme museli dodržet, byl trochu neobvyklý, ale děti se ho naučily rychle. Do předepsaných rolí jsme obsadili co nejvíce dětí, přidali ještě hraní na flétnu a závěrečný tanec. Paní Radové, která SVČ zastupovala, se netradiční pojetí líbilo a proto jsme byli vybráni do městského kola, které se bude konat 29. března 2007 od 16 hodin v Pallově ulici.

 

     Jarní prázdniny, které letos byly stanoveny na týden od 26.2. do 2.3.2007, někteří  z nás prožili na horách, ale sněhu bylo hodně málo nebo vůbec žádný. Letošní zima připomínala spíše časné jaro. Spousty sněhu, pořádné mrazy, sáňkování, bobování, lyžování – o tom jsme si mohli nechat jen zdát.

     Anebo si to alespoň představovat. Tak jako to udělali na třídě 2.B, kde si prožívali společně s učitelkami „zimní olympiádu“. Tu pak uzavřeli společným bruslením s rodiči na novém Ice-parku na Lochotíně. Příjemným vyvrcholením pak bylo společné posezení nad poháry. Poděkování  patří zejména panu Flieglovi ze 2.B, který dobroty pro všechny platil.

 

 

     A už ťuká na dveře měsíc březen.

 

     Tři naše třídy – 2.A, 2.B a 3.B se rozhodly zúčastnit se ekologické soutěže „STROMY“, kterou vyhlásilo Gymnázium Františka Křižíka v Plzni zároveň se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Paní učitelky s dětmi horečně přemýšlely o konečné podobě třídních stromů.. Třída 3.B pojala svůj strom jako strom zdraví – vznikl nalepováním obalů zdravých potravin na předlohu. Třída 2.B zhotovila svůj strom takový, jak vypadá v průběhu celého roku a třída 2.A zhotovila dokonce stromy dva, také velmi pěkné a nápadité. Vytvořené stromy, mimochodem všechny velice zdařilé budou vystaveny v areálu školy a koncem března pak budou soutěžní práce vyhodnoceny. Uvidíme, jestli nám připadne některá z cen.

Jediná třída, která do soutěže svoji práci neposlala, ale námět „Stromy“ měla též zařazený do svého třídního programu, byla třída 3.A.  Zabývali se zde spíše tím, jak stromy chránit a jaký je jejich význam pro člověka. Kromě jiného se pokusili si představit, jaké množství papíru se vyrobí z jednoho stromu – t,j. asi 50 kg. Společně s rodiči přineslo každé dítě balíček starého papíru, pak společně s učitelkami děti nasbíraný papír zvážily, aby měly představu množství 50 kg. Pak odnesly všechen papír do popelnice na papír, který školka vlastní. Zachránily tím jeden vzrostlý strom. Druhý den je navštívil „Pepa ze Sběrného dvora“ (převlečená paní učitelka Vlasta) a za odměnu, že zachránily strom, jim donesl bonbóny.

 

     Výtvarný kroužek se přihlásil do soutěže s názvem „Motýlí svět“, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Tachově. Všechny práce, které do Tachova byly zaslány, získaly některou z cen. V kategorii dětí do 5 let se na 1. a 2. místě umístila práce Lucie Vodičkové ze třídy 2.B, čestné uznání získala ze stejné třídy Anička Kubovcová. V kategorii předškoláků pak zabodovala Michalka Šolcová ze 3.A – patřilo jí 2. místo a čestné uznání patřilo Andrejce Lálové ze 2.B. Všechny oceněné děti obdržely diplom a hezké knihy.

 

     V polovině března se postupně všechny třídy vystřídaly v návštěvě ZOO v rámci školní permanentky. Výukový program s názvem „Naše příroda“ měl dvě části – část teoretickou s promítáním obrázků v nové učebně enviromentálního střediska na statku Lüftnerka a část praktickou – procházka kolem výběhů zvířat, která můžeme najít v našich krajích.

 

     Třída 3.B se za pěkného počasí vydala na tématickou vycházku ke Kolomazné peci. Její existence je spjata s pověstí, se kterou paní učitelky děti předem seznámily. Svoje zážitky z výletu pak děti celý týden zpracovávaly – malovaly, stříhaly, lepily, vyprávěly.

 

     V pátek 16. března se vydala celá mateřská škola na 1. ZŠ v Západní ulici, kde má svoji stálou scénu divadélko „Střípek“. Představení s názvem „Brum – pohádka“ bylo samozřejmě o medvědí rodince. Nenásilnou formou byly děti vedeny k výchově o rodičovství, o rodinných vztazích. Vše bylo doprovázeno hezkými melodickými písničkami.

    

     V úterý 27. března jsme byli pozváni na vyhlášení výsledků výtvarné, literární i fotografické soutěže pod názvem „STROMY“, kterou vyhlásilo Gymnázium Fr. Křižíka a společnost AVE CZ. Vyhlášení bylo zpestřeno pohádkou „O lese“, kterou sehráli herci divadélka Špalíček.

 

 

     V kategorii kolektivních prací stanuly na prvním místě děti ze třídy 2.B a na třetím místě děti ze třídy 3.B. Tentokrát si odnesly jako cenu červená trika s obrázky stromů.

 

     O dva dny později, ve čtvrtek 29. března se třída 3.A vypnula k nejlepšímu výkonu při městské přehlídce soutěže „O zlatou korunku“ vyhlášenou Střediskem volného času ve spolupráci s ÚMO 1. Pohádku „O veliké řepě“ hrály všechny zúčastněné mateřské školy, každá však v trochu jiném pojetí. Děti svoje role sehrály bezchybně, žádnou trémou netrpěly. Zazářila i paní učitelka Vlasta v roli řepy. Skončili jsme na 2. místě, ze kterého jsme měli upřímnou radost. Moc nás potěšily i kladné ohlasy ze strany rodičů.

 

     Do konce března jsme měli také odevzdat soutěžní práce – výtvarné do Střediska volného času v Ledecké ulici, kde jako každoročně vyhlašovali mnohostrannou soutěž s názvem „Miniskřivánek“. Určitě nějako ocenění si přineseme, protože děti v naší mateřince jsou velice šikovné.   

 

         Poslední březnový pátek se třída 3.A vydala na „Velikonoční jarmark“ do Žlutické ulice, kde sídlí sdružení Motýl. Děti se tu seznámily s velikonočními tradicemi, prošly několika soutěžemi, zhlédly i kratičké divadelní představení. Odcházely s drobnými dárečky zpět do školky.

 

     Přípravy na Velikonoce ke konci března také finišovaly. Každá třída se ozdobila jarně, vyráběly se zajíčci, slepičky, kuřátka. A hlavně se všude barvila vyfouknutá vajíčka. Letošní jarní školní akce se totiž nazývala „Ozdob si svůj velikonoční strom“.  Někde navlékaly děti vajíčka za sebou a vytvářely dlouhého vajíčkového hada, někde zavěsily každé vejce na šňůrku a pak na vybraný strom. Školní zahrada pak hýřila pestrými barvami.

     Všichni už se moc těšíme na velikonoční hody a pořádnou pomlázku!

 

Velikonoční

 

Hody, hody, doprovody,

zbavíme vás nepohody.

Nedáte-li trochu zrní,

poroste vám tady trní.

Nedáte-li mazanec,

kůň vám šlápne na palec.

Nedáte-li kraslici,

liška vám sní slepici!

 

 

 

 

A opět „perlička“ nakonec (ze třídy 3.A):

 

Markétka vypráví, jak mluvila v rádiu o tom, který kluk ze školky se jí líbí. Prý Ondra a Tomáš.

Paní učitelka Vlasta však říká: „Ale to by měl být jen jeden“.

Markétka:  „Tak Vašek“.

Paní učitelka se ptá Vaška: „A kdo se líbí tobě, Vašku?“

Vašek: „Markétka a Sylva“.

P. učitelka:  „A já ne?“

Odpověď:  „Ne, ty se mi nelíbíš“.

P. učitelka: „No dovol, já taková krasavice!“

Vašek: „Ale ty už jsi moc stará!“

 

 

 

5.dubna 2007