87.mateřská škola Plzeň

Komenského 46

 

 

 

školní časopis

 

 

 

 

KOSÍ KAMARÁDI

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD A PROSINEC 2006
Jak jsme prožili Vánoce     23. říjen 2006 byl pro nás přelomovým dnem. Vrátili jsme se zpět do naší staronové školičky. Super! Všem se nám moc líbila. Nová okna, střecha a barevná fasáda s krásným obrázkem nadchla zaměstnance, děti i rodiče.

     Nemohli jsme se nabažit velkých prostor a hraček, které ve své školce máme a které jsme v náhradních prostorách nemohli mít. Každodenní život se rychle vracel do normálních kolejí a my jsme mohli rozjet veškeré aktivity, na které jsme byli zvyklí. Jsme přece „Zdravá mateřská škola“!

 

     V první řadě začaly fungovat všechny zájmové kroužky – výtvarný, hudebně-pohybový, sportovní hry a kroužek „Flétniček“. Rozběhlo se tolik oblíbené cvičení „Želva“, sauna, pokračovala fyzioterapie, plavecký výcvik i návštěvy solné jeskyně na Karlovarské třídě. Výuku anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé i letos zajišťuje lektorka Střediska volného času. Dětmi oblíbená je i keramika v Ledecké ulici.

 

     Kroužek „Flétniček“ se blýskl hned ve středu 1. listopadu. 34. ZŠ zorganizovala tradiční dopolední koncert dětských pěveckých souborů plzeňských mateřských škol. Naši „Kosíci“ pod vedením p. učitelky Miroslavy Ouhrabkové svoji hrou i zpěvem porotu nachli. Umístili se v tzv. zlatém pásmu a byli pozváni na společný koncert s názvem „Písničky ze všech koutů“, který se konal 5. listopadu ve Velké synagoze.

 

     Protože počasí bylo stále příznivé, proběhla za účasti celé mateřské školy v prostorách před hospodářským pavilonem veselá akce s názvem „Kam chodí broučci spát“. Každá třída si předem vyrobila nějakého broučka, který byl jejich maskotem. Na volném prostranství pak probíhaly různé soutěže, doplňované tancem v rytmu disko. Na závěr pak každá třída si rozhodla, kam a jak uloží v přírodě svého broučka k zimnímu spánku.

     Na tuto akci pak navázalo „Zamykání lesa“ před zimou, které postupně prováděly všechny třídy. Třída 3.B pozorovala výlov rybníku Šídlovák, z množství vylovených ryb a práce rybářů byly děti nadšené.

 

     Koncem listopadu jsme konečně, letos poprvé, měli možnost zhlédnout divadelní představení souboru Úsměv s názvem „Malované písničky“. Veselé, vtipné představení, plné lidových písniček. Děti dokázaly, že znají úplně všechny.

 

     Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a už se ohlásil čas adventu, čas rozjímání a příprav na nejkrásnější svátky v roce. A protože je to i čas pochopení pro druhého, rozhodla se naše mateřská škola zareagovat na dobročinnou akci Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je získávat finanční prostředky ke zlepšení života dětí s onkologickými onemocněními. Rodiče měli možnost zakoupit svým dětem některý z nabízených výrobků – např. „hvězdu“ nebo „klíč ke zdraví“. Získané prostředky byly poukázány nemocným dětem. Na jejich konto tak putovalo z naší mateřské školy téměř 1200,- Kč!

 

     Poslední listopadové dny a začátek prosince byly pro nás časem příprav na příchod Mikuláše. Výborným doplňkem byl pro třídy 3.A a 2.B pořad občanského sdružení Motýl ve Žlutické ulici s názvem „Přichází Mikuláš“. Celým pořadem nás provázeli anděl s rozdováděným čertíkem. Děti si s nimi zazpívaly, zahrály hry, zatancovaly, zacvičily, zasoutěžily. Mohly se i pochlubit vlastnoručně vyrobeným vánočním stromečkem. A na závěr přišel opravdový Mikuláš s nadílkou!

 

     Zbylé třídy – 2.A a 3.B – navštívily v tento den výstavu vláčků v budově bývalé mateřské školy v Plzni na Skvrňanech. Výstava je přímo nadchla, obzvlášť kluci měli oči navrch hlavy!

 

     V úterý 5. prosince zavítal pak Mikuláš se svým doprovodem i do naší školky. Prošel s čerty a andělem všechny třídy. Všude mu děti zazpívaly písničku nebo zarecitovaly říkanku s čertovským námětem. Za odměnu pak obdržely od čertíků balíček s ovocem a sladkostmi. Náš dík patří 31. ZŠ, jejíž žáci nám mikulášskou nadílku připravili.

 

     O dva dny později – 7. prosince – jsme využili nabídky některých základních škol na Den otevřených dveří. Předškoláci ze 2.A, 2.B a 3.B navštívili Boleveckou základní školu, 3.A pak 4. ZŠ v Kralovické ulici. Tady byl tento den pojat zcela netradičně, než na jaké jsme zvyklí. Škola patřila pouze nám – jedné jediné třídě mateřské školy. Hned u vchodu nás přivítala paní zástupkyně a  žákyně devátých tříd. Děti si rozdělily do skupin, ukázaly jim celou školu, jednotlivé učebny. Děti si nejen zahrály na počítačích, ale seznámily se např. s kabinetem přírodopisu – viděly vycpaná zvířata, mohly si vyzkoušet školní jídelnu, zhlédly i vystoupení děvčat kroužku aerobiku atd. Obě paní učitelky doprovázené paní zástupkyní si detailně prohlédly moderně zařízené učebny, nadchlo je vybavení školy i  její veškeré aktivity.

     Možná, že někteří naši předškoláci se po této návštěvě rozhodnou jít k zápisu do této školy!

 

     Celý prosinec jsme však žili přípravou na vánoční svátky. Každá třída se postupně oděla do vánoční výzdoby, děti si vyráběly spoustu výrobků s vánočními motivy a připravovala se vystoupení pro posezení s rodiči. To bylo stanoveno na čtvrtek 14. prosince.

     Vánoční posezení začalo na každé třídě v 15,30 hodin. Děti se pochlubily rodičům krátkým vystoupením a zpěvem vánočních koled. Pak pozvaly všechny na malé pohoštění a poté si společně zdobily perníčky, které si mohly odnést domů.Každé dítě ještě obdrželo malý vánoční balíček. Rodiče pak obdivovali obrovskou spoustu dárků, které děti nalezly pod školním vánočním stromečkem. Mohli si prohlédnout i prostory, kde zanedlouho bude nainstalován vířivý bazén. Všichni odcházeli domů spokojeni.

 

     Druhý den nás navštívili zástupci sdružení „Bolevečtí rodáci“. Poslechli si vánoční koledy, které jim děti zazpívaly a vyprávěli dětem o Vánocích v dobách svého dětství.

 

     Poslední týden před Vánocemi jsme si užívali nových hraček, vyprávěli si o vánočních zvycích a tradicích, některé jsme si též vyzkoušeli. Pak už jsme si jen vzájemně popřáli hezké prožití vánočních svátků a těšili se na příchod Štědrého dne.