87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Další nabídka

Logopedická prevence

V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence denně a prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem.
Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte.


  • motorika mluvidel (hravou formou)
  • dechová cvičení
  • řečnická cvičení – tvoření příběhů
  • rozhovory, rytmizace
  • sluchové a dechové hry, podpora dětské iniciativy ve vyjadřování

Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé potřebuje větší individuální péči. S ním a dalšími pracují logopedické asistentky s dlouholetou praxí.
V současné době jsou v mateřské škole dvě - p.učitelka Vlasta a p.učitelka Mirka, které s dětmi pravidelně pracují. Zařazují různá mluvní cvičení, která musí být zábavná a nápaditá. Děti se na logopedická cvičení těší, protože jsou doplněna o pohybovou část, básničky a rytmizaci.

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůže se tudíž chápat jako náprava nesprávné výslovnosti, kterou na doporučení zajišťuje klinický logoped.


Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky