87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Další nabídka

Logopedická prevence

V naší mateřské škole probíhá logopedická prevence denně a prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem.
Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte.


  • motorika mluvidel (hravou formou)
  • dechová cvičení
  • řečnická cvičení – tvoření příběhů
  • rozhovory, rytmizace
  • sluchové a dechové hry, podpora dětské iniciativy ve vyjadřování

Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé potřebuje větší individuální péči. S ním a dalšími pracují logopedické asistentky s dlouholetou praxí.
V současné době jsou v mateřské škole dvě - p.učitelka Vlasta a p.učitelka Mirka, které s dětmi pravidelně pracují. Zařazují různá mluvní cvičení, která musí být zábavná a nápaditá. Děti se na logopedická cvičení těší, protože jsou doplněna o pohybovou část, básničky a rytmizaci.

Logopedická prevence je zaměřena na rozvoj celé osobnosti dítěte a nemůže se tudíž chápat jako náprava nesprávné výslovnosti, kterou na doporučení zajišťuje klinický logoped.


Logopedická prevence
Logopedická prevence
Logopedická prevence
Logopedická prevence
Logopedická prevence
Logopedická prevence
 

Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky