87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Angličtina v MŠ

Angličtina s učitelkami MŠ

V rámci školního vzdělávacího programu zahajujeme od poloviny října 2017 výuku angličtiny ve všech třídách.

AJ zajišťují paní učitelky 1x týdně. Učitelky pravidelně dochází do tříd a pracují se všemi dětmi formou her, písní, říkadel. V případě, že dítě zájem nemá, nechce se zapojit, nenutí jej učitelky do činnosti.

Témata v AJ jsou volena s ohledem na věkové složení skupiny (zvířátka, hračky, barvy, ovoce…). Učitelkou plánované činnosti jsou rozloženy do 10 - 15 minut. Střídají se aktivní a klidové činnosti s podporou spolupráce dětí.

Angličtinu příležitostně zapojují paní učitelky v průběhu dne /hry, činnosti, pobyt venku, odpolední činnost/.

Nahoru