87.MŠ Plzeň

Komenského 46, příspěvková organizace

Placené kroužky

Angličtina


Školní rok 2017/2018

Kroužek se bude konat každý týden PO - ČT
Čas konání kroužku: 15:45 až 16:30 hodin

Výuka – celkem 35 lekcí pro každou skupinu:
Skupina v pondělí:  18.9.2017 - 18.6.2018
Skupina v úterý:      19.9.2017 - 12.6.2018
Skupina ve středu:  20.9.2017 -   6.6.2018
Skupina ve čtvrtek: 21.9.2017 - 28.6.2018

Podrobný rozvrh hodin AJ visí v šatně každé třídy
Rozdělení dětí do skupin /po dnech/ bude také na nástěnkách v šatně

Rozřazení dětí

   a) na začátečníky a pokročilé
   b) podle tříd

Organizaci kroužku projednají s rodiči třídní učitelky na aktivech v září 2017

Kroužek není součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu) a zajišťuje jej soukromá škola „Cizí řeči” www.cizireci.net
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Šímová
Telefon: 777 711 713
E-mail: deti@cizireci.net

Cena kroužku od září do června je 1.050 Kč
Pracovní sešit: 69 Kč

Výuka probíhá hravou formou (pohyb, písně, básně, práce s knihou…)

Doporučení školy:
Kroužek je vhodný pro děti 5 – 7 let nebo děti ve věku 4 – 5 let, které se dokáží soustředit na dobu 45 minut, nejsou ostýchavé, nemají adaptační problémy, komunikují.
Také je přínosný ukončený vývoj výslovnosti, tj. dítě správně vyslovuje hlásky a nedochází na logopedii.

V případě, že bude dítě na hodině nesoustředěné, bude rušit vzdělávání, nebude reagovat na lektora, doporučujeme
rodičům ukončení docházky dítěte na kroužek.

Nahoru

87. mateřská škola Plzeň,
Komenského 46,
příspěvková organizace

foto školky